P2000 meldingen in Hollands Midden

2021-02-02 19:17:39 - B2 De Baan GOUDA : 16151

2021-02-02 19:10:07 - B2 Hooge Werf HILLGM : 16270

2021-02-02 18:56:45 - A2 J. Huurmanlaan GOUDRK Directe inzet 16152

2021-02-02 18:49:05 - 3301

2021-02-02 18:44:20 - Vervalt

2021-02-02 18:44:02 - 1

2021-02-02 18:43:52 - A1 Arendserf VOORSC : 16177

2021-02-02 18:42:52 - 1

2021-02-02 18:30:37 - A2 Ambachtsweg KATWZH Directe inzet 16182

2021-02-02 18:19:17 - A2 GHZ (B4) MDL Bleulandweg GOUDA : 16157

2021-02-02 18:09:32 - Gaarne telefonisch contact Meldkamer

2021-02-02 18:03:36 - Prio 1 Noorderkeerkring ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel

2021-02-02 18:03:09 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161

2021-02-02 18:02:41 - A2 Snackbar Atlas Provinciepassage ALPHRN Directe inzet 16164

2021-02-02 17:53:47 - P 1 BDH-08 Voertuigbrand Vennestraat LISSE 161130

2021-02-02 17:33:56 - Gaarne contact MKB

2021-02-02 17:32:28 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162

2021-02-02 17:31:45 - A1 Sterrenlaan WADDXV : 16152

2021-02-02 17:28:58 - P 1 BDH-07 Ass. ambu (afhijsen patient) Kamperfoelie RIJNBG 161752 161530

2021-02-02 17:26:09 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16184

2021-02-02 17:23:07 - A1 Hoofdstraat BERGAB : 16153

2021-02-02 17:19:30 - A1 Kamperfoelie RIJNBG : 16177

2021-02-02 17:18:43 - A2 Langendijkdreef LEIDDP : 16174

2021-02-02 17:18:34 - A2 Kamperfoelie RIJNBG Directe inzet 16183

2021-02-02 17:04:43 - A2 Ruysdaelhof VOORSC : 16179

2021-02-02 16:56:17 - A2 Lekkenburg GOUDA Directe inzet 16151

2021-02-02 16:51:07 - B1 Savelberg Savelberghof GOUDA : 16151

2021-02-02 16:41:35 - A1 Hyacinthstraat WASSNR : 16180

2021-02-02 16:34:04 - B2 GHZ (C5) Corona Verpleegafdeling Bleulandweg GOUDA : 16270

2021-02-02 16:33:18 - B1 Hooge Werf HILLGM : 16175

2021-02-02 16:28:02 - Opnamestop SEH GH voor Covid en verdenking

2021-02-02 16:23:40 - B1 LUMC (H4-P) IC Unit 1 COVID Brugmansplein LEIDEN : 16183 (ambu 16310)

2021-02-02 16:21:41 - B1 LUMC (K2-R) SEH Ambulancehal Brugmansplein LEIDEN : 16170

2021-02-02 16:13:36 - A2 Boelekade GOUDA Directe inzet 16151

2021-02-02 16:01:36 - B1 LUMC (C4-S) Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16177

2021-02-02 16:01:05 - 5

2021-02-02 16:00:02 - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16177

2021-02-02 15:31:36 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16152

2021-02-02 15:18:52 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-02-02 15:18:07 - A1 Biezenland NDWKZH : 16179

2021-02-02 15:14:06 - B1 LUMC (H4-P) IC Unit 1 COVID Brugmansplein LEIDEN : 16180 ( 16310 )

2021-02-02 15:07:54 - A1 Gasstraat LISSE : 16174 16171 FRLSE

2021-02-02 15:04:34 - B1 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Brugmanspl LEIDEN : (couveuse RAV) 16182

2021-02-02 14:55:28 - A1 Bernhardhof GOUDA : 16153

2021-02-02 14:54:58 - A1 Klaverhof ALPHRN : 16163

2021-02-02 14:54:26 - A2 Waterkers RIJNBG : 16387

2021-02-02 14:46:45 - A2 De Jozef Hoflaan ALPHRN : 16165

2021-02-02 14:43:09 - B1 AZ (230(A2) Chirurgie Simon Smitweg LEIDDP : 16173

2021-02-02 14:41:54 - B2 AZ (370(C3) CCU (Hartbewaking) Simon Smitweg LEIDDP : 16271

2021-02-02 14:34:55 - Prio 4 A12 Li 39,9 NWBRRN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-02-02 14:30:51 - P 1 BDH-01 Ass. ambu Stadspolderstraat GOUDA 169194

2021-02-02 14:30:29 - P 1 BDH-01 Ass. ambu (tilassistentie) Stadspolderstraat GOUDA 163230

2021-02-02 14:13:04 - A2 De Tweeklank da Costasingel HAZRDK Directe inzet 16162

2021-02-02 14:12:02 - A2 Topaaslaan LEIDEN : (rapid) 16387

2021-02-02 14:10:30 - A2 Topaaslaan LEIDEN Directe inzet 16182

2021-02-02 14:09:11 - Prio 2 A12 Re 38,0 NWBRRN Verd. situatie voer-/vaartuig

2021-02-02 14:09:07 - A1 Stadspolderstraat GOUDA : 16156

2021-02-02 14:02:30 - B1 LUMC (C4-S) Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16175

2021-02-02 14:00:00 - A2 Bernardus afd. Teylingen Hoofdstraat SASSHM : 16178

2021-02-02 13:50:39 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16178

2021-02-02 13:48:28 - A2 Schimmelpenninckstraat KATWZH Directe inzet 16183

2021-02-02 13:36:28 - A2 Uiterwaard MOORDR : 16153

2021-02-02 13:29:47 - A1 Hoorn ALPHRN : 16163

2021-02-02 13:21:32 - Prio 4 A12 Re 8,8 SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming

2021-02-02 13:20:34 - Prio 4 A4 Li 27,4 OUDADE Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-02-02 13:17:37 - B1 Kanaalstraat LEIDEN : 16272

2021-02-02 13:12:34 - B1 Kanaalstraat LEIDEN : 16183

2021-02-02 13:06:11 - A2 Lekkenburg GOUDA : 16157

2021-02-02 12:57:54 - A2 Fazantstraat SCHOHV : 16152

2021-02-02 12:57:33 - B1 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16157

2021-02-02 12:54:05 - A2 Oegstgeesterweg RIJNBG : 16184

2021-02-02 12:51:56 - Prio 4 A4 Re 25,7 RIJPWT Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-02-02 12:44:26 - A2 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN : 16173

2021-02-02 12:31:03 - A2 Noordstraat BODEGR : 16161

2021-02-02 12:28:38 - Prio 1 Dunantlaan Roland Holstlaan REEUWK Ongeval wegvervoer@

2021-02-02 12:26:37 - A1 Miereakker REEUWK : 16162 HELI02

2021-02-02 12:25:45 - Prio 1 Miereakker REEUWK Ongeval wegvervoer letsel

2021-02-02 12:25:09 - A2 Miereakker REEUWK Directe inzet 16153

2021-02-02 12:23:58 - A2 Hertzogstraat GOUDA Directe inzet 16154

2021-02-02 12:20:00 - A1 Sportlaan GOUDA : 16155

2021-02-02 12:08:07 - A2 Huisartsenpraktijk Celsius Via Antiqua NDWKHT : 16178

2021-02-02 12:03:41 - Prio 4 A4 Re 41,0 LEIDDM Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-02-02 12:00:52 - A2 Hildebrandpad LEIDEN : 16179

2021-02-02 11:56:47 - B1 GGZ (B1) High Care Heurniusstraat LEIDEN : 16185

2021-02-02 11:56:15 - A2 Arubapad LEIDEN : 16170

2021-02-02 11:49:28 - A2 Huisartsenpraktijk Wijngaardenlaan VOORSC : 16387

2021-02-02 11:47:54 - A2 Huisartsenpraktijk Wijngaardenlaan VOORSC : 16170

2021-02-02 11:33:26 - Presentatiestop EHH LDP

2021-02-02 11:23:22 - A1 Topaz Revitel Bargelaan LEIDEN : 16173

2021-02-02 11:23:04 - P 2 BDH-05 Ass. ambu (afhijsen patient) Leenmanslag GOUDA 163152 163130

2021-02-02 11:17:19 - P 1 BDH-04 Ass. ambu (afhijsen patient) Krochtstraat HILLGM 161152 169191 161031

2021-02-02 11:17:15 - A2 Lupinesingel ALPHRN : 16165

2021-02-02 11:12:37 - B1 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16177

2021-02-02 11:11:11 - A2 Leenmanslag GOUDA : 16153

2021-02-02 11:01:15 - A2 Krochtstraat HILLGM : 16174

2021-02-02 10:57:24 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16178

2021-02-02 10:53:37 - A2 Eikenhorst Eikenlaan LISSE Directe inzet 16184

2021-02-02 10:50:43 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157

2021-02-02 10:35:54 - A1 Holiday Inn Haagse Schouwweg LEIDEN : 16170

2021-02-02 10:23:47 - A1 Kazerne Waddinxveen Noordkade WADDXV : 16155

2021-02-02 10:13:50 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-02-02 10:13:13 - A1 Deining NDWKZH : 16183

2021-02-02 10:03:39 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16152

2021-02-02 10:03:28 - A2 Gezondheidscentrum Oranjeplaats SCHOHV : 16154

2021-02-02 09:57:47 - A1 Zeehos Gezondheidscentrum Zeehosplein KATWZH : 16178

2021-02-02 09:57:07 - B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : (couveuse RAV) 16175

2021-02-02 09:56:13 - Prio 4 A4 Re 53,9 DENHZH Eigen initiatief

2021-02-02 09:55:36 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16154

2021-02-02 09:53:09 - A2 Knotwilgenstraat SCHOHV Directe inzet 16153

2021-02-02 09:52:56 - A1 Scheepmakerskade LISSE : 16183

2021-02-02 09:47:24 - A2 Rembrandtlaan ALPHRN Directe inzet 16163

2021-02-02 09:44:03 - A2 Dijkzicht NDWKHT : 16179

2021-02-02 09:38:17 - A2 Weipoortseweg ZOETWD Directe inzet 16161

2021-02-02 09:27:41 - A2 Huisartsenpraktijk Poelpolder Vivaldistraat LISSE : 16174

2021-02-02 09:26:06 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16179

2021-02-02 09:25:11 - A1 Hoofdweg BUITKG : 16176

2021-02-02 09:22:11 - A2 Morspad LEIDEN Directe inzet 16178

2021-02-02 09:10:22 - A2 Camphuysendreef LEIDDP Directe inzet 16177

2021-02-02 08:44:39 - A2 Wilhelminastraat BODEGR Directe inzet 16162

2021-02-02 08:40:15 - A2 Eikenhorst Eikenlaan LISSE Directe inzet 16185

2021-02-02 08:39:32 - A1 Witte Singel LEIDEN : 16175

2021-02-02 08:39:07 - Prio 1 Witte Singel LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel

2021-02-02 08:13:20 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16153

2021-02-02 08:13:00 - A1 Weidestraat BERGAB : 16157

2021-02-02 07:59:09 - A2 Cremer BV N208 - Heereweg LISSE Directe inzet 16185

2021-02-02 07:49:17 - A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16161

2021-02-02 07:47:05 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16177

2021-02-02 07:44:36 - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161

2021-02-02 07:44:09 - A2 Vivaldipark VOORHT Directe inzet 16185

2021-02-02 07:40:56 - A2 Sperwerstraat LISSE Directe inzet 16170

2021-02-02 07:40:17 - A2 Rembrandtlaan VOORSC Directe inzet 16175

2021-02-02 07:39:20 - Prio 4 A4 Li 63,5 SCHIDM Eigen initiatief

2021-02-02 07:31:24 - A1 Beijerenstraat REEUWK : 16152

2021-02-02 07:20:03 - A2 Bellesteijn Prof. Molenaarlaan WASSNR : 16179

2021-02-02 06:44:30 - A1 Ammerzoden HILLGM : 16183

2021-02-02 05:50:41 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153

2021-02-02 05:49:28 - A1 Paulus Potterlaan LOPIK : 16150

2021-02-02 05:31:39 - 6

2021-02-02 05:21:15 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182

2021-02-02 05:20:54 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16171

2021-02-02 05:19:56 - A2 Hoflaan LEIDEN Directe inzet 16178

2021-02-02 05:16:11 - A2 Frans Halsstraat STOLWK Directe inzet 16152

2021-02-02 04:59:22 - A1 Bonaireplein LEIDEN : 16183

2021-02-02 04:39:35 - A1 Zijdeweg REEUWK : 16153

2021-02-02 03:52:30 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153

2021-02-02 03:10:00 - A2 v Mecklenburg Schwerinlaan WADDXV Directe inzet 16152

2021-02-02 02:46:20 - B1 LUMC (K2-R) SEH Ambulancehal Brugmansplein LEIDEN : 16178

2021-02-02 01:46:22 - 5

2021-02-02 01:45:51 - Prio 3 Afrit A4 Re - Den Haag-Zuid 12 53,0 a DENHZH WegverkR]OAPfeer verkeersstremmFQOJmCoort stremming: pe

2021-02-02 01:33:41 - A2 Muldersstraat LEIDEN Directe inzet 16171

2021-02-02 01:31:31 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16171

2021-02-02 01:30:52 - A2 Stellingmolen LEIDEN Directe inzet 16182

2021-02-02 00:54:07 - A1 Brugweg WADDXV : 16178

2021-02-02 00:31:01 - 6

2021-02-02 00:30:18 - A2 Schielandweg Kanaaldijk WADDXV : 16152

2021-02-02 00:03:31 - A2 Parklaan BOSKP : 16163

2021-02-02 00:00:33 - A1 Zilverschoon VALKZH : 16183

2021-02-01 23:51:58 - A1 Roland Holstheem HILLGM : 16171

2021-02-01 23:50:35 - A2 Schielandweg Kanaaldijk WADDXV : 16151

2021-02-01 23:41:58 - Gaarne contact MKA

2021-02-01 23:39:16 - 2

2021-02-01 23:33:52 - A2 Castorstraat ALPHRN Directe inzet 16150

2021-02-01 23:31:52 - B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16152

2021-02-01 23:15:09 - P 1 BDH-03 Ass. ambu (afhijsen patient) Tilbury SASSHM 164152 161430

2021-02-01 23:09:14 - A1 Concertweg ALPHRN : 16165

2021-02-01 23:01:52 - A1 Tilbury SASSHM : 16174 16184

2021-02-01 22:58:09 - A2 Prinses Marielaan WASSNR : 16174

2021-02-01 22:57:05 - A2 De Iep ZEVHZH : 16153

2021-02-01 22:55:56 - A2 De Iep ZEVHZH : 16155

2021-02-01 22:54:59 - 5

2021-02-01 22:52:50 - P 1 BDH-04 Brandgerucht De Schans ALPHRN 162232

2021-02-01 22:50:50 - A2 Preludeweg ALPHRN Directe inzet 16163

2021-02-01 22:47:42 - A2 Forum NDWKHT : 16175

2021-02-01 22:34:54 - 6

2021-02-01 22:29:01 - A2 Eiber BODEGR : 16161

2021-02-01 22:24:07 - A2 Ouverturelaan GOUDA Directe inzet 16154

2021-02-01 22:16:44 - B1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16176

2021-02-01 21:54:12 - Gaarne contact MKA

2021-02-01 21:32:07 - B2 AZ (530) Poli Dialyse Simon Smitweg LEIDDP : 16171

2021-02-01 21:30:21 - svp contact mka

2021-02-01 21:27:07 - A1 Oude Zeeweg NDWKZH : 16181

2021-02-01 21:23:28 - A2 Het Corteland RIJNBG : 16174

2021-02-01 21:13:03 - A2 Koninginneweg LEKKKK Directe inzet 16151

2021-02-01 21:11:02 - P 1 BDH-02 Gebouwbrand (schoorsteen) Veerpolder WARMND 164152 161330

2021-02-01 21:10:18 - A2 Tulpenstraat RIJNBG : 16175

2021-02-01 21:01:01 - A1 Kazerne Nieuwkoop Achterweg NWKOOP : 16386

2021-02-01 20:55:48 - A2 Jan Nieuwenhuijzenstraat ALPHRN Directe inzet 16162

2021-02-01 20:55:30 - P 2 Brandweer Herbez./Kazern. (herbezetting) Kazerne Gouda Keerkring GOUDA

2021-02-01 20:52:35 - A1 LUMC (K0-P) Radiotherapie (Bestr.) Einthovenweg LEIDEN : 16170

2021-02-01 20:51:48 - A1 Ruigenburg GOUDA : 16155

2021-02-01 20:49:05 - A1 N11 Re 16,1 ALPHRN :

2021-02-01 20:46:11 - P 1 BDH-05 Voertuigbrand N11 Re 16,1 ALPHRN 162232

2021-02-01 20:41:09 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162

2021-02-01 20:40:41 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16155

2021-02-01 20:38:18 - Prio 1 N11 Re 16,0 ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel

2021-02-01 20:37:29 - A1 N11 Re 16,1 ALPHRN : 16164

2021-02-01 20:37:05 - Prio 1 N11 Re 16,1 ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel

2021-02-01 20:34:16 - B2 Graaf Janlaan HILLGM : 16176

2021-02-01 20:32:28 - A2 Pepermolenerf GOUDA Directe inzet 16157

2021-02-01 20:32:09 - A2 Meerkoet NDEN : 16165

2021-02-01 20:28:30 - P 1 BDH-01 Gebouwbrand woning (schoorsteen) Burgemeester Brandtstraat MOORDR 163152 163730

2021-02-01 20:21:09 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157

2021-02-01 20:17:14 - A1 v Mecklenburg Schwerinlaan WADDXV : 16154

2021-02-01 20:14:16 - A1 Boslaan RIJNBG : 16184

2021-02-01 20:03:46 - A2 Schilkerweg TRAAR : 16160

2021-02-01 19:56:29 - A1 Berkenlaan SASSHM : 16171

2021-02-01 19:47:30 - A2 GHZ (C3) Kindergeneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16152

2021-02-01 19:47:09 - A1 Laan van Pluymestein WASSNR : 16174

2021-02-01 19:43:44 - A2 v Mecklenburg Schwerinlaan WADDXV Directe inzet 16151

2021-02-01 19:11:05 - A1 Rijndijkstraat LEIDEN : 16185

2021-02-01 19:10:07 - A2 Geerweg TRAAR Directe inzet 16165

2021-02-01 19:09:14 - A2 Rijndijkstraat LEIDEN Directe inzet 16170

2021-02-01 18:51:16 - A2 Guldemondvaart NDWKHT Directe inzet 16181

2021-02-01 18:51:15 - P 2 BDH-02 CO-melder (koolmonoxide/CO) Heemskerkstraat GOUDA 163130

2021-02-01 18:50:09 - A2 Schimmelpenninckstraat KATWZH : 16184

2021-02-01 18:47:41 - A1 Secretaris Varkevisserstraat KATWZH : 16176

2021-02-01 18:46:27 - na overdracht rit vanaf SEH

2021-02-01 18:34:22 - A1 Ceresstraat ALPHRN : 16162

2021-02-01 18:25:20 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-02-01 18:19:31 - A2 Heereweg LISSE Directe inzet 16175

2021-02-01 18:15:09 - A2 Goudenregenstraat BERGAB Directe inzet 16155

2021-02-01 18:12:57 - B1 GHZ presentatiestop opgeheven

2021-02-01 18:09:11 - A1 Karekietstraat GOUDA : 16157

2021-02-01 17:53:27 - SEH Bleulandweg GOUDA : (Presentatiestop)

2021-02-01 17:46:24 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175

2021-02-01 17:45:14 - A2 De Savornin Lohmanplantsoen VOORSC : 16183

2021-02-01 17:39:56 - 3301

2021-02-01 17:32:56 - A1 GGZ Klinisch Herstel Wielewaallaan OEGSTG : 16387

2021-02-01 17:30:46 - A1 GGZ Klinisch Herstel Wielewaallaan OEGSTG : 16173

2021-02-01 17:29:13 - A1 GGZ Klinisch Herstel Wielewaallaa~@OE?STG :`1618??

2021-02-01 17:28:20 - P 1 BDH-02 OMS Geverifieerd (brandmelding OMS) Andritz Gouda B.V. Coenecoop WADDXV 163130

2021-02-01 17:26:57 - A1 Kievitstraat GOUDA : 16164

2021-02-01 17:12:35 - A2 Roosje Voserf VOORSC : 16185

2021-02-01 16:39:20 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164

2021-02-01 16:38:57 - A1 Brahmslaan LEIDEN : 16171

2021-02-01 16:37:46 - A2 Koningin Julianastraat MOORDR Direcda inzet !21=!

2021-02-01 16:37:28 - A1 WvdB Dolfijnlaan 4-5 Dolfijnlaan NDWKZH : 16176

2021-02-01 16:35:46 - P 1 BDH-02 Stank/Hinder. lucht (gaslucht) Floraweg ROELVN 169192 162031

2021-02-01 16:29:58 - B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : (couveuse RAV) 16174

2021-02-01 16:26:03 - 5

2021-02-01 16:25:05 - A2 Koningin Wilhelminasingel WADDXV Directe inzet 16155

2021-02-01 16:08:01 - B1 P.C. Hooftstraat WADDXV : 16152

2021-02-01 16:07:28 - B1 LUMC (C10-Q) AOA deels COVID Brugmansplein LEIDEN : 16175

2021-02-01 16:06:26 - B1 LUMC (J7-R) Geboortehuis 2 Brugmansplein LEIDEN : 16184

2021-02-01 16:05:37 - B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : (couveuse RAV) 16170

2021-02-01 16:01:29 - A1 Veenpluis ALPHRN : 16160

2021-02-01 15:54:26 - B2 GHZ (B1) Neurologie Bleulandweg GOUDA : 16152

2021-02-01 15:31:45 - P 1 BDH-02 Autom. brand OMS Cardea Vondellaan HAZRDK 162238

2021-02-01 15:30:48 - A1 Professor Van der Waalslaan VOORSC : 16181

2021-02-01 15:29:58 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16154

2021-02-01 15:29:44 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155

2021-02-01 15:09:26 - A2 Gezondheidscentrum Oranjelaan LISSE : 16183

2021-02-01 15:06:29 - B1 Vorstmanstraat GOUDA : 16151

2021-02-01 15:02:33 - P 1 BDH-05 Autom. brand OMS De Parelvissers Bizetpad LEIDEN 164130

2021-02-01 14:52:21 - P 2 BDH-03 CO-melder Koningin Wilhelminastraat BENTHZ 162236

2021-02-01 14:48:50 - A2 Koninginnelaan LEIDEN Directe inzet 16180

2021-02-01 14:48:12 - Graag Aardammerbrug vrij houden

2021-02-01 14:47:59 - P 2 BDH-02 Stank/Hinder. lucht (vreemde lucht) Aalscholverlaan TRAAR 162132

2021-02-01 14:40:57 - A1 Lombokstraat LEIDEN : 16182

2021-02-01 14:26:42 - A2 Julianahof GOUDA Directe inzet 16155

2021-02-01 14:26:01 - A2 GGZ Klinisch Herstel Wielewaallaan OEGSTG Directe inzet 16176

2021-02-01 14:24:24 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16183

2021-02-01 14:22:26 - A2 Koningin Julianastraat KRIMLK : 16156

2021-02-01 14:20:46 - A2 de la Bassecour Caanstraat NDWKZH Directe inzet 16177

2021-02-01 14:10:22 - A1 Kattensingel GOUDA : 16152

2021-02-01 14:06:44 - B1 Populierenhof BODEGR Gaarne telefonisch contact MKA.

2021-02-01 14:05:54 - A2 Prinses Marijkestraat MOORDR : 16153

2021-02-01 14:00:30 - A2 Van den Endelaan HILLGM Directe inzet 16178

2021-02-01 13:50:31 - A2 Prinses Marijkelaan OEGSTG Directe inzet 16171

2021-02-01 13:48:33 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16177

2021-02-01 13:47:57 - B1 Narcisstraat NDWKZH : 16174

2021-02-01 13:39:46 - B1 Topaz Foreschate Rouboslaan VOORSC : 16179

2021-02-01 13:39:16 - B1 Topaz Foreschate Rouboslaan VOORSC : 16174

2021-02-01 13:38:30 - B1 GHZ (C3) Kindergeneeskunde Bleulandweg GOUDA : (couveuse RAV) 16173

2021-02-01 13:36:12 - A2 Vinkenstraat LEIDEN : 16175

2021-02-01 13:33:05 - A2 van den Woudestraat WARMND Directe inzet 16175

2021-02-01 13:20:52 - Prio 4 N11 Re 9,2 ALPHRN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-02-01 13:18:14 - B2 Zuideinde NWKOOP : 16164

2021-02-01 13:17:26 - A2 Meester Lallemanstraat MOORDR : 16154

2021-02-01 13:17:18 - B1 AZ (570(C5) Kind en Jeugdafdeling Simon Smitweg LEIDDP : 16180

2021-02-01 13:13:14 - B1 Ridder van Catsweg GOUDA : 16150

2021-02-01 13:12:31 - B1 Robijnstraat LEIDEN : 16184

2021-02-01 13:12:14 - A1 Vinkenstraat LEIDEN : 16387

2021-02-01 13:08:31 - A2 Vinkenstraat LEIDEN Directe inzet 16184

2021-02-01 13:01:11 - P 1 BDH-03 Brandgerucht Heemskerklaan HILLGM 161031

2021-02-01 12:57:33 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-02-01 12:48:44 - A1 Dinkelstraat LEIDEN : 16177

2021-02-01 12:46:35 - A1 Jan van Bijnenpad WADDXV : 16155

2021-02-01 12:40:18 - A2 Berkhout Berkhoutlaan LISSE Directe inzet 16178

2021-02-01 12:36:41 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16156

2021-02-01 12:36:24 - B1 Kamerlingh Onnesdreef SCHOHV : 16157

2021-02-01 12:35:46 - A2 Langevaart RIJNBG : 16182

2021-02-01 12:24:11 - B1 Ronsseweg GOUDA : 16153

2021-02-01 12:21:05 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164

2021-02-01 12:18:33 - Graag Aardammerbrug vrij houden

2021-02-01 12:18:15 - P 1 BDH-03 Stank/Hinder. lucht (gaslucht) (aardgas) Aalscholverlaan TRAAR 169193 162132

2021-02-01 12:17:20 - 5

2021-02-01 12:17:11 - Gaarne telefonisch contact Meldkamer

2021-02-01 12:16:22 - A2 Sterrenlaan ALPHRN Directe inzet 16163

2021-02-01 12:15:54 - A2 Joke Smitstraat LEIDEN : 16176

2021-02-01 12:14:37 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174

2021-02-01 12:13:15 - Prio 1 Lijsterlaan Blijenbergstraat ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel

2021-02-01 12:09:50 - A2 Lijsterlaan Blijenbergstraat ALPHRN Directe inzet 16162

2021-02-01 12:08:56 - A2 Gezondheidscentrum Wassenaar Hofcampweg WASSNR : 16181

2021-02-01 12:03:25 - A2 Potgieterlaan HAZRDK : 16165

2021-02-01 12:02:13 - Prio 1 Langevelderweg Duinschooten NDWKHT Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 11:59:37 - A2 Langevelderweg Duinschooten NDWKHT Directe inzet 16180

2021-02-01 11:59:07 - B1 AZ (570(C5) Kind en Jeugdafdeling Simon Smitweg LEIDDP : 16171

2021-02-01 11:54:24 - A1 Honingzwam ALPHRN : 16161

2021-02-01 11:50:35 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16161

2021-02-01 11:49:18 - B1 Hoorneslaan KATWZH : 16182

2021-02-01 11:45:48 - P 2 BDH-02 Stank/Hinder. lucht (vreemde lucht) Adriaan Vlackstraat GOUDA 163130

2021-02-01 11:40:18 - P 1 BDH-01 Gebouwbrand Breestraat LEIDEN 164252 164230 164130

2021-02-01 11:39:30 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16180

2021-02-01 11:31:25 - A1 Ronsseweg GOUDA : 16150

2021-02-01 11:29:46 - A1 Huisartsenpraktijk Gouda Blekerssingel GOUDA : 16153

2021-02-01 11:28:10 - A1 Strandloper NDWKZH : 16175

2021-02-01 11:24:16 - Na overdracht gaarne contact MKA ivm rit vanaf 11.

2021-02-01 11:22:05 - Prio 4 A44 Li 16,2 OEGSTG Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-02-01 11:20:05 - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164

2021-02-01 11:19:31 - A2 't Laantje NWKOOP Directe inzet 16162

2021-02-01 11:17:54 - A1 Simon Ouwerkerkstraat LEIDDP : 16179

2021-02-01 11:06:20 - B2 Zuideinde NWKOOP : 16164

2021-02-01 11:01:20 - A2 Jasmijnstraat MOORDR : 16155

2021-02-01 10:51:20 - B2 DW 't Wantveld en 't Waaigat Overr?*nKAiW? :T34H3

2021-02-01 10:42:50 - Prio 1 J. van der Vegtstraat KATWZH Ongeval wegvervoer letsel (scooter) (eenzijdig)

2021-02-01 10:42:33 - A2 J. van der Vegtstraat KATWZH : 16181

2021-02-01 10:35:53 - A1 Oosteinde MOORDR : 16173

2021-02-01 10:33:52 - A2 Bloklandstraat TRAAR Directe inzet 16156

2021-02-01 10:26:43 - Prio 1 Jan Tooropstraat Buitensluisstraat KATWZH Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 10:26:27 - A2 Jan Tooropstraat Buitensluisstraat KATWZH : 16176

2021-02-01 10:25:24 - A2 LL Zkh. CCU / Toneellaan ZOETMR : 16154

2021-02-01 10:24:25 - A2 Teijlingerlaan SASSHM : 16387

2021-02-01 10:23:31 - A1 GGZ Neuropsychiatrie Valklaan OEGSTG : 16165

2021-02-01 10:06:41 - A2 De Vest ALPHRN Directe inzet 16171

2021-02-01 10:00:50 - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16173

2021-02-01 09:59:56 - A1 Joop Buiteman Kuipers-Rietbergstraat LEIDEN : 16387

2021-02-01 09:58:37 - Prio 1 Dr. de Visserlaan SASSHM Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 09:58:18 - A1 Dr. de Visserlaan SASSHM : 16180

2021-02-01 09:57:44 - Prio 1 Vosselaan HILLGM Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 09:57:01 - Prio 1 Kapteynstraat Lorentzkade LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 09:55:40 - A2 Noordeinde AARLVN : 16163

2021-02-01 09:52:41 - A1 Joop Buiteman Kuipers-Rietbergstraat LEIDEN : 16177

2021-02-01 09:51:52 - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163

2021-02-01 09:51:37 - A2 Huisarts Prelude Preludeweg ALPHRN : 16150

2021-02-01 09:50:24 - P 1 BDH-02 Ass. ambu (afhijsen patient) Weegschaal KATWZH 161752 161730

2021-02-01 09:46:31 - Prio 1 Joop Buiteman Kuipers-Rietbergstraat LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 09:37:33 - A2 Charlotte de Bourbonstraat LEIDDP : 16171

2021-02-01 09:35:42 - A2 Blokhuis LISSE : 16182

2021-02-01 09:33:07 - A2 Kerkhofpad NDWKZH : 16162

2021-02-01 09:30:56 - B2 Hospice Bodegraven-Reeuwijk Boesemsingel BODEGR : 16270

2021-02-01 09:30:29 - B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16251

2021-02-01 09:29:29 - Presentatiestop SEH LUMC Leiden wordt toch weer ingetrokken.

2021-02-01 09:27:55 - A2 Bloklaan VOORSC : 16153

2021-02-01 09:26:59 - Presentatiestop SEH LUMC Leiden

2021-02-01 09:26:24 - A1 Stoelenmatterstraat LEIDEN : 16176

2021-02-01 09:24:01 - A1 HEMA Herenstraat VOORHT : 16182

2021-02-01 09:23:09 - A1 Avenbeeck HILLGM : 16184

2021-02-01 09:22:44 - Prio 1 Blokhuis LISSE Ongeval wegvervoer letsel

2021-02-01 09:22:24 - A1 Weegschaal KATWZH : 16175

2021-02-01 09:20:43 - Prio 1 Bloklaan VOORSC Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 09:19:37 - Prio 1 HEMA Herenstraat VOORHT Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 09:18:20 - A2 Schoolstraat Venneperstraat NWVNNP : 16178

2021-02-01 09:17:43 - Prio 1 Oranjelaan LISSE Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 09:17:08 - A2 Oranjelaan LISSE : 16156

2021-02-01 09:16:33 - A2 Jan Evertsenlaan VOORSC : 16164

2021-02-01 09:15:42 - A2 de Kempenaerstraat OEGSTG : 16164

2021-02-01 09:14:42 - Prio 1 Kerkweg VOORHT Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 09:13:18 - A1 Jan van Brabantweg SASSHM : 16179

2021-02-01 09:10:07 - Prio 1 Sumatrastraat LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 09:09:48 - A1 Sumatrastraat LEIDEN : 16162

2021-02-01 09:08:46 - Prio 1 Kernstraat LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 09:08:27 - A1 Kernstraat LEIDEN : 16177

2021-02-01 09:05:31 - A1 De Zeven Provincien VOORSC : 16182

2021-02-01 09:01:33 - A1 Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16161

2021-02-01 08:54:54 - Prio 1 Dijkwacht LEIDDP Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 08:54:05 - A1 Annie M.G. Schmidtlaan OEGSTG : 16176

2021-02-01 08:49:14 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16155

2021-02-01 08:48:41 - Prio 1 Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 08:48:26 - A2 Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN : 16163

2021-02-01 08:45:59 - A1 Stationsstraat WADDXV : 16154 HELI02

2021-02-01 08:36:03 - Prio 1 A44 Re 19,5 LEIDEN Bijzondere verkeerszaken

2021-02-01 08:35:46 - A2 Oranjestraat ALPHRN : 16150

2021-02-01 08:34:50 - A2 Sumatrastraat OEGSTG : 16174

2021-02-01 08:27:40 - A1 Tulpenstraat RIJNBG : 16171

2021-02-01 08:26:46 - B2 LUMC (J9-Q) Vaat Chirurgie Brugmansplein LEIDEN : 16271

2021-02-01 08:25:18 - Prio 1 Stationsstraat WADDXV Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 08:21:29 - A2 Nieuwe Duinweg KATWZH : 16175

2021-02-01 08:19:03 - A1 Kooiplein LEIDEN : 16181

2021-02-01 08:15:29 - A2 Scala College Dr. A.D. Sacharovlaan ALPHRN : 16156

2021-02-01 08:15:03 - Prio 1 Scala College Dr. A.D. Sacharovlaan ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 08:13:56 - Prio 1 Kooiplein LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel (scooter) (eenzijdig)

2021-02-01 08:13:16 - A2 Zeemanlaan Van 't Hoffstraat LEIDEN : 16175

2021-02-01 08:12:01 - A1 Ridderbuurt ALPHRN : 16164

2021-02-01 08:09:01 - A2 MerelstraA4 Farantstraat!aLPhRo@

2021-02-01 08:07:05 - Prio 1 Zeemanlaan Van 't Hoffstraat LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 08:06:03 - A1 N461 - Westkanaalweg N462 - Schilkerweg TRAAR : 16163

2021-02-01 08:05:26 - Prio 1 N461 - Westkanaalweg N462 - Schilkerweg TRAAR Ongeval wegvervoer letsel

2021-02-01 08:04:44 - A1 Ambachtsherenweg ZOETWD : 16184

2021-02-01 08:03:27 - A2 Paviljoen Reeuwijkse Hout Reeuwijksehoutwal REEUWK Directe inzet 16164

2021-02-01 08:00:47 - Prio 1 Torenwacht LEIDDP Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 08:00:17 - Prio 1 Zoeterwoudsesingel De Laat de Kanterstraat LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 07:54:52 - A2 Tango Haagweg LEIDEN : (rapid) 16181

2021-02-01 07:54:35 - Prio 1 Tango Haagweg LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel (scooter) (eenzijdig)

2021-02-01 07:49:50 - A2 Lipsiusgebouw Cleveringaplaats LEIDEN Directe inzet 16175

2021-02-01 07:47:32 - A2 Zeehos Kokkel Berkheidestraat KATWZH Directe inzet 16175

2021-02-01 07:47:22 - A1 Lindenlaantje WADDXV : 16157

2021-02-01 07:46:50 - P 1 BDH-02 Persoon te water Lindenlaantje WADDXV 163110 163152 169194 163830

2021-02-01 07:46:29 - Prio 1 Lindenlaantje WADDXV Persoon te water

2021-02-01 07:44:07 - A2 Planetensingel ALPHRN : 16150

2021-02-01 07:43:27 - A1 Westkanaalweg N461 - Kerkweg TRAAR : 16165

2021-02-01 07:42:18 - Prio 1 Westkanaalweg N461 - Kerkweg TRAAR Ongeval wegvervoer letsel

2021-02-01 07:37:48 - A2 Planetensingel ALPHRN : 16165

2021-02-01 07:32:33 - A2 Hoge Rijndijk ZOETWD : 16174

2021-02-01 07:29:46 - Prio 1 A12 Re 29,1 WADDXV Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-02-01 07:23:12 - Prio 5 A4 Re 30,7 LEIDDP Ongeval wegvervoer materieel

2021-02-01 07:17:01 - Prio 1 Hannie Schaftstraat LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 07:16:33 - Prio 1 Laan de Goede Herder ZOETWD Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 07:16:14 - Prio 1 Prins Clausweg LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel (personenauto) (persoon)

2021-02-01 07:15:05 - A2 Schoolstraat NDWKZH : 16171

2021-02-01 07:12:11 - Prio 1 Schoolstraat NDWKZH Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 07:08:07 - A2 Akkerhoornbloem LEIDEN : 16181

2021-02-01 07:06:59 - Prio 1 Akkerhoornbloem LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 07:04:18 - A1 Ammerzoden HILLGM : 16171

2021-02-01 07:02:31 - A2 Frankrijkpark ALPHRN : 16161

2021-02-01 06:59:36 - A2 Prins Clausweg LEIDEN : 16184

2021-02-01 06:57:57 - Prio 1 Frankrijkpark ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 06:57:16 - A2 Prinses Beatrixlaan KATWZH : 16175

2021-02-01 06:54:42 - Prio 1 Prinses Beatrixlaan KATWZH Ongeval wegvervoer letsel

2021-02-01 06:54:18 - Erik, dank voor je trouwe dienst en geniet van je FLO. Namens je collega's en ook namens de MKA!

2021-02-01 06:48:53 - A2 Wingerd WADDXV : 16154

2021-02-01 06:48:16 - Erik, dank voor je trouwe dienst en geniet van je FLO. Namens je collega's en ook van de MKA!

2021-02-01 06:47:07 - A1 Station Boskoop Snijdelwijk Snijdelwijklaan BOSKP : 16164

2021-02-01 06:46:26 - Prio 1 Station Boskoop Snijdelwijk Snijdelwijklaan BOSKP Ongeval wegvervoer letsel

2021-02-01 06:46:12 - A2 Parklaan Randweg KATWZH : 16177

2021-02-01 06:45:54 - A2 Pastoor van der Plaatstraat RIJPWT : 16170

2021-02-01 06:45:05 - A2 Wingerd WADDXV Directe inzet 16152

2021-02-01 06:44:46 - Prio 1 Parklaan Randweg KATWZH Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 06:42:54 - A2 Pastoor van der Plaatstraat RIJPWT : 16177

2021-02-01 06:42:16 - Prio 1 Kagerplein SASSHM Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 06:41:42 - A1 Kagerplein SASSHM : 16178

2021-02-01 06:40:37 - Prio 1 Pastoor van der Plaatstraat RIJPWT Ongeval wegvervoer letsel

2021-02-01 06:39:44 - A2 Pastoor van der Plaatstraat RIJPWT Directe inzet 16178

2021-02-01 06:33:01 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16178

2021-02-01 06:26:29 - Prio 1 Pieter Coermanstraat NDWKZH Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 06:25:41 - Prio 1 Scheepmakershaven SCHOHV Ongeval wegvervoer letsel (scooter) (eenzijdig)

2021-02-01 06:22:29 - A2 Anjelierenstraat RIJNBG Directe inzet 16177

2021-02-01 05:50:22 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16152

2021-02-01 05:46:37 - A2 Raoul Wallenbergplein ALPHRN Directe inzet 16164

2021-02-01 05:44:16 - A2 Hoflaan Paradijslaan ALPHRN : 16161

2021-02-01 05:36:50 - P 1 BDH-01 Voertuigbrand Jan van Beaumontstraat Willem de Zwijgersingel GOUDA 163130

2021-02-01 05:35:31 - A2 Pieter Coermanstraat NDWKZH Directe inzet 16170

2021-02-01 05:30:18 - A2 Lasserstraat LEIDEN Directe inzet 16179

2021-02-01 05:22:07 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170

2021-02-01 05:18:31 - A2 Scheepmakershaven SCHOHV Directe inzet 16150

2021-02-01 05:13:53 - A1 Snoeklaan VOORHT : 16178

2021-02-01 05:11:50 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16152

2021-02-01 05:08:54 - Prio 1 A44 Li 8,0 SASSHM Ongeval wegvervoer let

2021-02-01 05:03:07 - Prio 1 A44 Li 8,0 SASSHM Ongeval wegvervoer letsel

2021-02-01 04:35:24 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16152

2021-02-01 04:34:39 - A2 Eikenlaan Prinses Beatrixlaan ALPHRN Directe inzet 16161

2021-02-01 04:12:46 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16177

2021-02-01 04:10:52 - A2 De Driehoek Groen van Prinstererweg KATWZH Directe inzet 16180

2021-02-01 04:06:44 - A2 Kievitstraat GOUDA : 16155

2021-02-01 04:04:14 - A2 Asterstraat KATWZH Directe inzet 16170

2021-02-01 04:01:57 - A1 Kwakelsteeg RIJNBG : 16179

2021-02-01 03:45:16 - A2 Kwakelsteeg RIJNBG Directe inzet 16179

2021-02-01 03:37:50 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16178

2021-02-01 03:37:10 - A1 Raadhuisstraat ALPHRN : 16161

2021-02-01 03:12:46 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161

2021-02-01 03:12:18 - A2 Rhijndael Europasingel KOUDRN : 16164

2021-02-01 03:11:59 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16179

2021-02-01 02:51:50 - BDH-01 Gebouwbrand woning (middelbrand) Voorstraat NDWKZH 169282

2021-02-01 02:33:40 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16152

2021-02-01 02:32:53 - A1 Fransezoom NWKKIJ : 16155

2021-02-01 02:31:18 - A2 Lammenschansplein LEIDEN : 16178

2021-02-01 02:21:59 - P 2 BDH-01 Gebouwbrand woning (middelbrand) Voorstraat NDWKZH 164382

2021-02-01 02:19:22 - A2 Woonzorgcentrum Bloemswaard Garbialaan HILLGM Directe inzet 16170

2021-02-01 01:41:01 - Graag Hefbrug Boskoop vrij houden

2021-02-01 01:40:31 - P 1 BDH-02 Voertuigbrand Pastoor Daalmansplantsoen BOSKP 162234

2021-02-01 01:33:38 - A2 Voorstraat NDWKZH : 16177

2021-02-01 01:26:52 - P 1 BDH-01 Gebouwbrand woning Voorstraat NDWKZH 161852 161830

2021-02-01 00:52:22 - A2 Hildebrandpad LEIDEN Directe inzet 16180

2021-02-01 00:39:05 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155

2021-02-01 00:38:03 - A2 Lindengaarde WADDXV Directe inzet 16152

2021-02-01 00:35:35 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164

2021-02-01 00:35:18 - A2 Pieter Floriszstraat ALPHRN Directe inzet 16161

2021-01-31 23:41:57 - Prio 4 A12 Li 22,5 ZEVHZH Eigen initiatief

2021-01-31 23:38:11 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161

2021-01-31 23:30:57 - A1 De Gasfabriek ALPHRN : 16164

2021-01-31 21:56:46 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16177

2021-01-31 21:54:29 - A2 Jacob Juchstraat NDWKZH Directe inzet 16172

2021-01-31 21:45:18 - A2 Breitnerlaan HAZDRP Directe inzet 16164

2021-01-31 21:37:53 - A1 P.C. Bothstraat GOUDA : 16161

2021-01-31 21:28:44 - A2 Hildebrandpad LEIDEN : 16178

2021-01-31 21:20:27 - A1 Professor Debijelaan VOORSC : 16184

2021-01-31 21:01:35 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161

2021-01-31 21:00:58 - P 2 BDH-03 Buitenbrand container (kleine brand) (papiercontainer) Duyfraklaan Voorschoterweg VALKZH 164272 96?28

2021-01-31 21:00:48 - A2 Vijverlaan KRIMIJ : 16156

2021-01-31 20:56:16 - P 2 BDH-03 Buitenbrand container (kleine brand)(8papiercont@,__egainer) Duyfraklaanlrdpd?choterweg VALKZH 1

2021-01-31 20:26:35 - B1 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16171

2021-01-31 20:21:20 - 2

2021-01-31 20:13:33 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161

2021-01-31 20:12:08 - A2 Lekdijk-West BERGAB : 16154

2021-01-31 20:11:10 - P 2 BDH-03 Buitenbrand Duyfraklaan Voorschoterweg VALKZH 161630

2021-01-31 20:10:25 - A2 Landsteinerhof SCHOHV : 16157

2021-01-31 20:04:59 - A2 Vredeskerk Van Vollenhovenkade LEIDEN : 16176

2021-01-31 19:56:01 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157

2021-01-31 19:54:31 - Gaarne contact mka

2021-01-31 19:49:42 - A2 Jacob Catsstraat KRIMLK Directe inzet 16156

2021-01-31 19:42:36 - A2 Narcissenlaan OEGSTG Directe inzet 16172

2021-01-31 19:36:46 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16178

2021-01-31 19:34:55 - A1 W.H. van Konijnenburgstraat NDWKZH : 16185

2021-01-31 19:33:10 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157

2021-01-31 19:31:33 - A1 Dorpsstraat BENTHZ : 16152

2021-01-31 19:20:33 - A2 Splinterlaan LEIDDP Directe inzet 16184

2021-01-31 19:19:23 - A1 Rijnland ROELVN : 16163

2021-01-31 19:17:03 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185

2021-01-31 19:13:50 - A2 Mesdaglaan HILLGM Directe inzet 16177

2021-01-31 19:10:14 - graag contact mka

2021-01-31 19:00:38 - A1 Anemonenstraat RIJNBG : 16176

2021-01-31 18:41:03 - A1 Pastoor Buyslaan WASSNR : 16172

2021-01-31 18:38:25 - A2 Jozef Israelslaan HILLGM Directe inzet 16181

2021-01-31 18:31:01 - A2 H-O Veenderveld ROELVN Directe inzet 16174

2021-01-31 18:27:10 - A1 Oranjegracht LEIDEN : 16184

2021-01-31 18:25:29 - A2 Oranjegracht LEIDEN Directe inzet 16171

2021-01-31 18:11:33 - A1 Charley Tooropweg LEIDEN : 16185

2021-01-31 18:03:46 - A1 Snip GOUDRK : 16157

2021-01-31 17:31:16 - P 1 BDH-03 Autom. brand OMS De Oude Post Hoofdstraat SASSHM 161430

2021-01-31 17:25:27 - A1 Meidoornplantsoen LISSE : 16172

2021-01-31 17:19:12 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16171

2021-01-31 17:12:38 - A2 Meidoornplantsoen LISSE Directe inzet 16175

2021-01-31 17:00:42 - A1 Vijf Meilaan LEIDEN : 16181

2021-01-31 16:49:14 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16152

2021-01-31 16:48:50 - A1 Prins Alexanderlaan NWKKIJ : 16154

2021-01-31 16:46:50 - B1 LUMC (K2-R) SEH Ambulancehal Brugmansplein LEIDEN : 16172

2021-01-31 16:36:24 - A2 Mezendaal NWKKIJ Directe inzet 16154

2021-01-31 16:28:36 - A2 Vlechtbaan LEIDDP Directe inzet 16174

2021-01-31 16:27:38 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-31 16:27:08 - A1 Narcisstraat NDWKZH : 16177

2021-01-31 16:20:40 - P 2 BDH-02 Buitenbrand container Nannie van Wehlstraat LEIDEN 164230

2021-01-31 16:09:47 - graag contact mka

2021-01-31 16:04:01 - A2 N207 Li - Herenweg 42,9 WOUBRG Directe inzet 16161

2021-01-31 16:01:51 - P 2 BDH-02 Buitenbrand Jumbo Diamantplein LEIDEN 164230

2021-01-31 15:55:46 - A2 Statensingel GOUDA Directe inzet 16157

2021-01-31 15:51:57 - A2 Hoogerheijdestraat TRAAR Directe inzet 16163

2021-01-31 15:51:23 - A2 Churchilllaan NWKOOP Directe inzet 16165

2021-01-31 15:44:29 - A1 De Wassenaarse Slag WASSNR : 161

2021-01-31 15:40:59 - A2 Rosenburgherlaan VOORSC Directe inzet 16171

2021-01-31 15:14:31 - 3301

2021-01-31 15:08:46 - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16174

2021-01-31 15:03:27 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-31 14:55:53 - A2 Stevensstraat MOORDR Directe inzet 16150

2021-01-31 14:49:14 - Presentatiestop SEH Bleuland opgeheven

2021-01-31 14:48:50 - Prio 1 Afrit A12 Li - Voorburg 4 VOORB Letsel

2021-01-31 14:48:40 - Prio 1 Afrit A12 Li - Voorburg 4 VOORB Letsel

2021-01-31 14:18:14 - A1 Groenestein ALPHRN : 16162

2021-01-31 14:13:53 - A2 Pelmolen LEIDEN : 16181

2021-01-31 14:13:46 - A2 Albert Heijn Hooigracht LEIDEN Directe inzet 16183

2021-01-31 14:13:27 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16173

2021-01-31 14:01:14 - A1 West-Vlisterdijk VLIST : 16153

2021-01-31 14:01:03 - Prio 4 A12 Re 11,0 ZOETMR Dier in problemen

2021-01-31 13:41:12 - Presentatiestop SEH GHZ

2021-01-31 13:40:01 - A1 Kattensingel GOUDA : 16152

2021-01-31 13:39:36 - A1 Mgr Bekkerslaan Sir Winston Churchillln RIJSZH : 16175

2021-01-31 13:36:14 - B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : (couveuse RAV) 16179

2021-01-31 13:30:01 - Prio 2 N14 Li - Noordelijke Randweg 10,2 WASSNR Bijzondere verkeerszaken

2021-01-31 13:28:08 - P 2 BDH-03 Stank/Hinder. lucht (vreemde lucht) Ieplaan WADDXV 163830

2021-01-31 13:28:01 - 1

2021-01-31 13:06:10 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152

2021-01-31 13:04:44 - A2 Meteorenweg WADDXV Directe inzet 16150

2021-01-31 13:04:33 - A2 Leger des Heils IJssellaan GOUDA Directe inzet 16153

2021-01-31 13:03:03 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16177

2021-01-31 13:02:21 - A2 Westerdreef LISSE Directe inzet 16181

2021-01-31 12:58:49 - Prio 1 Raadhuislaan LEIMDN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-31 12:57:38 - A2 Raadhuislaan LEIMDN Directe inzet 16180

2021-01-31 12:53:59 - A2 Poldermolen LEIDEN Directe inzet 16172

2021-01-31 12:48:46 - Prio 4 A12 R - Utrechtsebaan 3,0 SGRAVH Wegverkeer afgevallen lading

2021-01-31 12:47:51 - A1 Sporkenhoutlaan GOUDA : 16154

2021-01-31 12:47:29 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16172

2021-01-31 12:46:16 - A2 Poolsterstraat ALPHRN : 16162

2021-01-31 12:45:57 - A2 Kleiwerf ALPHRN Directe inzet 16161

2021-01-31 12:44:20 - B1 LUMC (K2-R) SEH Ambulancehal Brugmansplein LEIDEN :( MICU 16310)

2021-01-31 12:37:16 - Gaarne contact MKA

2021-01-31 12:28:40 - Prio 4 A13 Re - Rotterdamseweg 5,9 SGRAVH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-31 12:01:14 - A2 Laagveen TRAAR Directe inzet 16161

2021-01-31 12:00:31 - A2 Groenland KRIMLK : 16154

2021-01-31 11:57:41 - P 1 BDH-01 Autom. brand OMS De Breeje Hendrick Nicolaas Beetsstraat LEKKKK 163530

2021-01-31 11:52:01 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154

2021-01-31 11:51:47 - A1 Reigerdreef MOORDR : 16153

2021-01-31 11:51:16 - A1 Gershwinrode ZOETMR : 16175

2021-01-31 11:49:02 - A1 Tribunepad RIJNBG : 16179

2021-01-31 11:48:21 - Jullie mogen op Zuidbroek blijven

2021-01-31 11:46:38 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154

2021-01-31 11:43:06 - A1 Chrysantentuin ZOETMR : 16173

2021-01-31 11:40:18 - P 1 BDH-02 Autom. brand OMS Topaz Vlietwijk Professor Einsteinlaan VOORSC 164430

2021-01-31 11:32:20 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16173

2021-01-31 11:32:02 - A1 Sportlaan MOORDR : 16165

2021-01-31 11:28:42 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165

2021-01-31 11:22:40 - A1 Station Alphen Stationsplein ALPHRN : 16181

2021-01-31 11:19:57 - A1 Leidseweg VOORSC : 16172

2021-01-31 10:59:10 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16181

2021-01-31 10:58:51 - A1 Marsdiep ALPHRN : 16162

2021-01-31 10:58:32 - A1 Saffraantuin LEIDEN : 16182

2021-01-31 10:51:59 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162

2021-01-31 10:50:51 - A1 Kagerweide SASSHM : 16177

2021-01-31 10:47:55 - P 1 BDH-03 Gebouwbrand industrie Gebr. Van der Plas BV Laan van Verhof RIJNBG 164152 161530

2021-01-31 10:41:02 - A1 Waterlelie HAASTR : 16152

2021-01-31 10:40:33 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152

2021-01-31 10:37:47 - A1 Poelruit REEUWK : 16153

2021-01-31 10:32:23 - A2 Driehof Dorpsstraat HAZDRP : 16161

2021-01-31 10:18:28 - A1 Flevoweg LEIDEN : 16182

2021-01-31 10:13:51 - A2 Mezendaal NWKKIJ : 16154

2021-01-31 10:05:19 - A2 Bernhardhof GOUDA : 16150

2021-01-31 10:01:51 - B1 LUMC (K2-R) SEH Ambulancehal Brugmansplein LEIDEN : 16183

2021-01-31 09:38:25 - Prio 4 Afrit A12 Re - Zoetermeer-Centrum 6 13,0 A ZOETMR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-31 09:35:00 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16177

2021-01-31 09:34:30 - P 1 BDH-03 Autom. brand OMS Zeehos Strandschelp 19 Zeehosplein KATWZH 161730

2021-01-31 09:31:56 - A1 Adriaan Pauwstraat WASSNR : 16179

2021-01-31 09:31:15 - A1 Forum NDWKHT : 16172

2021-01-31 09:29:42 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172

2021-01-31 09:28:38 - A2 Forum NDWKHT Directe inzet 16175

2021-01-31 09:21:06 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16180

2021-01-31 09:07:43 - A2 Babsloot BOSKP Directe inzet 16165

2021-01-31 08:57:45 - A1 Eikenlaan LISSE : 16182

2021-01-31 08:40:28 - A1 Asserlaan SCHOHV : 16153

2021-01-31 08:39:32 - A2 Maria Rutgersweg LEIDEN Directe inzet 16183

2021-01-31 08:28:15 - Gaarne telefonisch contact Meldkamer

2021-01-31 07:39:17 - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165

2021-01-31 07:38:04 - A2 's Heeraartsbergstraat BERGAB Directe inzet 16152

2021-01-31 07:23:43 - A2 Bilderdijklaan WADDXV Directe inzet 16154

2021-01-31 07:22:40 - A1 GGZ Rivierduinen Componistenlaan VOORHT : 16172

2021-01-31 07:12:55 - P 1 BDH-02 OMS Geverifieerd (brandmelding OMS) Dirk (parkeergarage) Raadhuisstraat NDWKZH 161830

2021-01-31 06:53:59 - Onno bedankt voor meer dan 40 jaar brandweerinzet. Geniet van je FLO. C-ploeg Gouda

2021-01-31 06:42:19 - A2 Irishof Middenmolenplein GOUDA : 16155

2021-01-31 06:26:47 - Jullie mogen op Leiden blijven

2021-01-31 06:26:08 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185

2021-01-31 06:25:25 - A2 Laurierhaag VOORHT Directe inzet 16176

2021-01-31 05:59:49 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-31 05:59:19 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16178

2021-01-31 05:58:09 - A2 Dr. Kortmannstraat ZOETWD Directe inzet 16170

2021-01-31 05:14:45 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16178

2021-01-31 05:10:52 - A2 Joseph de Veerstraat NDWKZH : 16171

2021-01-31 04:59:51 - A2 Zuidhoek ROELVN Directe inzet 16185

2021-01-31 04:25:23 - A2 Vincent van Goghstraat LISSE Directe inzet 16176

2021-01-31 04:16:37 - A2 Hoofdstraat LEIDDP : 16185

2021-01-31 04:16:20 - A1 Promenade WADDXV : 16152

2021-01-31 04:15:54 - A2 1e Binnenvestgracht LEIDEN Directe inzet 16170

2021-01-31 04:02:26 - A1 Hooftstraat ALPHRN : 16163

2021-01-31 03:54:43 - A2 R.K. Zorgcentrum Roomburgh Hof van Roomburgh LEIDEN : 16180

2021-01-31 03:17:04 - A2 Johan Frisostraat ZOETWD Directe inzet 16180

2021-01-31 02:55:49 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163

2021-01-31 02:55:34 - A2 Nettelhorst ALPHRN Directe inzet 16164

2021-01-31 02:46:54 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-31 02:46:24 - A1 Haven LISSE : 16176

2021-01-31 02:35:34 - A2 Wilhelminalaan HILLGM Directe inzet 16185

2021-01-31 02:34:56 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-31 02:34:30 - A2 De Duinpan NDWKZH Directe inzet 16178

2021-01-31 02:19:38 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16185

2021-01-31 02:19:09 - A2 Ter Lips VOORSC : 16176

2021-01-31 02:12:41 - P 1 BDH-03 Brandgerucht Andreas College loc. Rijnmond Louise de Colignylaa KATWZH 161730

2021-01-31 01:56:45 - 8

2021-01-31 01:50:36 - A2 Hoofdstraat LEIDDP Directe inzet 16180

2021-01-31 01:47:56 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156

2021-01-31 01:47:13 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16155

2021-01-31 01:45:52 - A2 Blankaartweg ZOETWD Directe inzet 16171

2021-01-31 01:43:13 - A2 Molenweg ZEVNHV Directe inzet 16163

2021-01-31 01:25:41 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163

2021-01-31 01:25:30 - A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16164

2021-01-31 01:17:41 - 2

2021-01-31 01:12:26 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155

2021-01-31 01:09:39 - A1 Pioenroos WADDXV : 16152

2021-01-31 01:06:39 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16178

2021-01-31 01:06:06 - A2 van Duivenvoordestraat WOUBRG Directe inzet 16185

2021-01-31 01:05:51 - A2 Betje Wolffstraat LEIDEN Directe inzet 16171

2021-01-31 01:03:09 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16185

2021-01-31 01:02:36 - A2 Tesselschadestraat LEIDEN Directe inzet 16170

2021-01-31 00:44:54 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-31 00:44:09 - A2 Lathyruslaan OEGSTG Directe inzet 16180

2021-01-30 23:52:07 - A2 Anemoonstraat BERGAB Directe inzet 16156

2021-01-30 23:46:58 - A1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : 16176

2021-01-30 23:16:21 - A2 Hooijerdijk BODEGR Directe inzet 16171

2021-01-30 23:12:20 - A1 Tribunepad RIJNBG : 16170

2021-01-30 23:00:54 - A1 Fruinlaan Verdamstraat LEIDEN : 16172

2021-01-30 23:00:51 - P 2 BDH-02 Buitenbrand afval/rommel Verdamstraat Fruinlaan LEIDEN 164230

2021-01-30 22:45:07 - A1 Acaciaplein GOUDA : 16152

2021-01-30 22:43:13 - A1 Wilhelminalaan NWKOOP : 16165

2021-01-30 22:33:35 - A1 Laan der Continenten ALPHRN : 16171

2021-01-30 22:32:06 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16180

2021-01-30 22:31:41 - A1 Willem de Zwijgerlaan HILLGM : 16178

2021-01-30 22:30:09 - P 2 BDH-04 Liftopsluiting Agaatlaan LEIDEN 164230

2021-01-30 22:26:22 - A2 Reigeroord BODEGR : 16163

2021-01-30 22:19:37 - P 2 BDH-07 Dienstverlening Jan Pieterszooj Coenlaan AHPHRN

2021-01-30 22:18:07 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16184

2021-01-30 22:11:08 - P 1 BDH-06 Autom. brand OMS Roomburgh (aanleunwoningen) Hof van Roomburgh LEIDEN 164330

2021-01-30 22:09:24 - P 1 BDH-02 Gebouwbrand woning Morssingel LEIDEN 164152 164130

2021-01-30 21:57:54 - A2 Anne Frankweg LEIDEN Directe inzet 16181

2021-01-30 21:56:38 - B1 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16183

2021-01-30 21:55:13 - A2 Jan Pieterszoon Coenlaan ALPHRN Directe inzet 16171

2021-01-30 21:54:58 - P 2 BDH-03 Ass. ambu (afhijsen patient) Breestraat LEIDEN 164252 169192 164230

2021-01-30 21:31:00 - A2 Breestraat LEIDEN : 16185

2021-01-30 21:13:15 - A1 Meerbon RIJNWD : 16165

2021-01-30 21:08:34 - A1 Ankerplaats KATWZH : 16181

2021-01-30 21:05:36 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165

2021-01-30 21:01:52 - A1 't Laantje NWKOOP : 16164

2021-01-30 20:54:19 - B1 Stichting Het Lichtpunt Kerkstraat KATWZH : 16181

2021-01-30 20:45:28 - A1 Raam GOUDA : 16156

2021-01-30 20:38:04 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164

2021-01-30 20:32:34 - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16165

2021-01-30 20:31:54 - A2 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16185

2021-01-30 20:31:35 - A1 Pasteurweg SCHOHV : 16157

2021-01-30 20:31:10 - P 1 BDH-02 Ass. ambu (afhijsen patient, first responder) Tesselschadestraat LEIDEN 164252 164230

2021-01-30 20:22:03 - 3301

2021-01-30 20:21:54 - A1 Tesselschadestraat LEIDEN : 16171

2021-01-30 20:18:00 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16185

2021-01-30 20:17:13 - A2 Tesselschadestraat LEIDEN Directe inzet 16178

2021-01-30 20:15:17 - A1 Pioenhof KATWZH : 16183

2021-01-30 20:13:26 - A1 Keizershof ALPHRN : 16163

2021-01-30 20:12:52 - Prio 1 Keizershof ALPHRN Steekpartij

2021-01-30 20:11:34 - B1 Stichting Het Lichtpunt Kerkstraat KATWZH : 16171

2021-01-30 20:00:56 - P 2 BDH-03 Dier op hoogte Van Heuven Goedhartstraat REEUWK 163152

2021-01-30 19:53:30 - A1 Witte de Withlaan VOORSC : 16184

2021-01-30 19:53:02 - A1 Sibeliusstraat LEIDEN : 16181

2021-01-30 19:50:04 - Prio 4 A12 Re 8,6 SGRAVH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-30 19:46:39 - A2 Ronsseweg GOUDA Directe inzet 16150

2021-01-30 18:58:49 - A2 Maurick HILLGM Directe inzet 16183

2021-01-30 18:41:34 - A2 Comriekade WOUBRG Directe inzet 16184

2021-01-30 18:23:43 - 2

2021-01-30 17:54:20 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150

2021-01-30 17:52:28 - B1 Ronsseweg GOUDA : 16157

2021-01-30 17:48:33 - A2 Venusstraat ALPHRN : 16165

2021-01-30 17:44:04 - A2 Azielaan ALPHRN Directe inzet 16162

2021-01-30 17:28:56 - Prio 1 N11 Re 3,5 HAZDRP Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-30 17:28:22 - B1 Bloemendaalseweg GOUDA : 16154

2021-01-30 17:15:28 - A2 Langendijkdreef LEIDDP Directe inzet 16179

2021-01-30 17:08:26 - Prio 4 A4 Re 37,4 LEIDDM Bijzondere verkeerszaken

2021-01-30 17:03:04 - A2 Paltrokmolen ALPHRN Directe inzet 16163

2021-01-30 16:39:00 - A1 N11 Re 3,5 HAZDRP : 16179

2021-01-30 16:37:50 - Prio 1 N11 Re 3,5 HAZDRP Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-30 16:31:45 - Prio 4 A4 Li 43,3 LEIDDM Wegverkeer verkeersstremming (soort slremmi(g:#peexflvaz(

2021-01-30 16:30:11 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173

2021-01-30 16:26:00 - A2 Middenstraat HILLGM : 16183

2021-01-30 16:14:34 - A2 GHZ (C4/D4) Vrouw Kind Centrum Bleulandweg GOUDA : 16156

2021-01-30 16:05:54 - 3301

2021-01-30 16:01:39 - B2 Dotterplantsoen GOUDA : 16157

2021-01-30 16:00:07 - A2 Van Wijckerslooth afd. Zonnewijc?')k 1 (1e) van Wijck OEG : 16

2021-01-30 15:59:00 - A2 Tulpenstraat RIJNBG : 16164

2021-01-30 15:52:43 - A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16165

2021-01-30 15:35:52 - A1 Harman de Vriesstraat VOORHT : 16183

2021-01-30 15:33:50 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156

2021-01-30 15:31:17 - A2 Tollenslaan WADDXV Directe inzet 16154

2021-01-30 15:18:24 - A1 Leidatoweg LEIDEN : 16176

2021-01-30 15:13:05 - A2 Duinweg NDWKZH : 16171

2021-01-30 15:10:56 - A2 Duinweg NDWKZH : 16185

2021-01-30 15:06:45 - A1 Opaalstraat LEIDEN : 16184

2021-01-30 15:05:39 - A1 Willensplein GOUDA : 16153

2021-01-30 15:03:09 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16150

2021-01-30 15:02:28 - B1 GGZ (C) Dagbeh. MC ouderen Componistenlaan VOORHT : 16181

2021-01-30 14:44:13 - A1 Zijlpoortsbrug LEIDEN : 16175

2021-01-30 14:43:32 - P 2 BDH-03 Liftopsluiting Willensplein GOUDA 163230

2021-01-30 14:39:09 - A2 Magerhorst ALPHRN : 16163

2021-01-30 14:34:22 - 5

2021-01-30 14:28:26 - A1 Geesterwaardelaan RIJNBG : 16180

2021-01-30 14:16:53 - P 1 BDH-01 Ass. ambu (afhijsen patient) Golfweg NDWKZH 161852 161830

2021-01-30 14:08:37 - Prio 1 Toerit A4 Re - Zoeterwoude-Rijndijk 6a LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-30 14:04:34 - Prio 1 Willem van der Madeweg LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-30 14:00:32 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-30 13:59:50 - A2 Golfweg NDWKZH Directe inzet 16173

2021-01-30 13:54:34 - Rit vervalt

2021-01-30 13:53:45 - A2 COVID-HAP Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP : 16185

2021-01-30 13:53:22 - B1 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16175

2021-01-30 13:42:18 - A2 A4 Re 23,4 RIJPWT : 16176

2021-01-30 12:36:26 - P 2 BDH-01 Buitenbrand container Barnsteenpad Opaalstraat LEIDEN 164230

2021-01-30 12:35:22 - A2 Leidseweg VOORSC : 16176

2021-01-30 12:31:11 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150

2021-01-30 12:29:58 - A2 Stationsplein LEIDEN Directe inzet 16176

2021-01-30 12:28:26 - A2 Bredeweg MOERKP : 16156

2021-01-30 12:13:43 - A2 Klikspaanweg LEIDEN Directe inzet 16177

2021-01-30 12:12:56 - A1 Nieuw Voordorpstraat VOORSC : 16185

2021-01-30 12:06:24 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16180

2021-01-30 12:02:46 - A2 Herenweg NDWKHT Directe inzet 16175

2021-01-30 11:52:41 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173

2021-01-30 11:50:46 - A2 Piet Heinstraat NDWKZH Directe inzet 16182

2021-01-30 11:49:05 - B2 LUMC (J10-Q) Oncologische Chirurgie Brugmansplein LEIDEN : 16251

2021-01-30 11:19:00 - A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16164

2021-01-30 11:05:01 - A2 Windrust LEIDDP Directe inzet 16179

2021-01-30 10:54:41 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16153

2021-01-30 10:28:01 - A1 99FIETSPAD 16 LEKKKK : 16156

2021-01-30 10:27:44 - Test

2021-01-30 10:27:20 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182

2021-01-30 10:26:24 - A2 Dorpsstraat NDWKHT : 16170

2021-01-30 10:24:58 - A1 Valklaan OEGSTG : 16171

2021-01-30 10:19:49 - P 1 BDH-03 Ongeval letsel Kazerne Gouda Keerkring GOUDA 163130

2021-01-30 10:05:24 - P 2 BDH-03 Buitenbrand Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA 163130

2021-01-30 09:54:07 - A1 Tsjaikovskilaan VOORSC : 16176

2021-01-30 09:44:11 - Graag contact MKA

2021-01-30 09:43:48 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16156

2021-01-30 09:33:09 - Prio 3 N11 Li 6,7 HAZRDK Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-30 09:23:58 - P 1 BDH-02 OMS Geverifieerd (brandmelding OMS) Hoogvliet BV Eikenlaan ALPHRN 162233

2021-01-30 09:18:46 - Gaarne contact MKA

2021-01-30 09:08:07 - P 2 BDH-01 CO-melder De Bleek BODEGR 163030

2021-01-30 09:00:22 - B2 Rijnzichtweg OEGSTG : 16173

2021-01-30 08:59:31 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-30 08:46:07 - A2 Goudseweg STOLWK : 16150

2021-01-30 08:45:16 - 2

2021-01-30 08:40:15 - P 2 BDH-02 Dier te water Spoorlaan ALPHRN 162231

2021-01-30 08:38:13 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16170

2021-01-30 08:37:56 - A2 GGZ (A) MC ouderen Componistenlaan VOORHT : 16180

2021-01-30 08:37:17 - A2 Van Randwijkstraat LEIDEN Directe inzet 16185

2021-01-30 08:35:39 - P 2 Dier te water N11 Li 16,0 ALPHRN

2021-01-30 08:20:22 - A1 Meerlaan HILLGM : 16177 16185 FRHLM

2021-01-30 08:08:35 - A2 Rietkam NWKOOP Directe inzet 16162

2021-01-30 08:03:14 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16177

2021-01-30 07:55:28 - A2 Aderweg ROELVN Directe inzet 16175

2021-01-30 07:54:37 - A2 Venezuelastraat ALPHRN : 16173

2021-01-30 07:47:30 - A2 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16170

2021-01-30 07:36:22 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16177

2021-01-30 07:14:26 - A1 Kees Mustersstraat ALPHRN : 16161

2021-01-30 07:13:18 - A2 Beethovenlaan LEIDEN : 16179

2021-01-30 07:10:37 - A1 Appelgaarde BOSKP : 16150

2021-01-30 07:01:44 - A2 Vecht NWKKIJ Directe inzet 16154

2021-01-30 06:55:01 - A1 Keizershof ALPHRN : 16164

2021-01-30 06:49:18 - A1 Emmaweg NDWKZH : 16171

2021-01-30 06:33:55 - A2 Ronsseweg GOUDA : 16153

2021-01-30 06:29:26 - A2 Watertuin WARMND Directe inzet 16185

2021-01-30 06:09:56 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-30 06:09:20 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16185

2021-01-30 06:09:07 - A1 R.K. Zorgcentrum Roomburgh Hof van Roomburgh LEIDEN : 16176

2021-01-30 05:28:18 - A1 Hoge Morsweg LEIDEN : 16170

2021-01-30 04:36:18 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185

2021-01-30 04:07:39 - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161

2021-01-30 03:47:46 - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16184

2021-01-30 03:40:48 - P 2 BDH-01 Buitenbrand berm/ruigte Exaltolaan MOORDR 163730

2021-01-30 03:38:50 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16170

2021-01-30 03:37:11 - A2 Kooipark LEIDEN Directe inzet 16171

2021-01-30 03:31:39 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16184

2021-01-30 03:31:11 - A2 Ondernemingsweg ALPHRN Directe inzet 16176

2021-01-30 03:27:59 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170

2021-01-30 03:11:54 - A2 Kennedylaan LEIDEN Directe inzet 16171

2021-01-30 03:11:31 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16184

2021-01-30 03:11:11 - A2 Burgemeester van Reenensingel GOUDA : 16185

2021-01-30 03:10:52 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170

2021-01-30 03:06:20 - A2 Kwikstaart BODEGR : 16157

2021-01-30 02:59:57 - A2 Kwikstaart BODEGR : 16185

2021-01-30 02:45:56 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157

2021-01-30 02:45:18 - A1 A20 Li NWKKIJ : 16155

2021-01-30 02:40:37 - 6

2021-01-30 02:37:05 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16185

2021-01-30 02:36:31 - A2 Zuideinde NWKOOP Directe inzet 16153

2021-01-30 02:35:16 - P 1 BDH-01 Ass. ambu (tilassistentie) Kwikstaart BODEGR 163030

2021-01-30 02:32:28 - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16185

2021-01-30 02:31:52 - A2 Waagpoort BODEGR Directe inzet 16164

2021-01-30 02:22:39 - A1 Gaarmeesterstraat LEIDDP : 16174

2021-01-30 02:07:20 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164

2021-01-30 02:05:52 - A2 Kwikstaart BODEGR Directe inzet 16165

2021-01-30 01:57:57 - A2 Nieuwe Rijn LEIDEN : 16171

2021-01-30 01:57:18 - Prio 2 A12 Re 35,4 BODEGR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-30 01:30:16 - B1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16185

2021-01-30 00:33:22 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16171

2021-01-30 00:32:48 - A1 COA Duinrell Duinrell WASSNR : 16174

2021-01-30 00:31:39 - A2 Drapiersteeg GOUDA Directe inzet 16153

2021-01-30 00:21:07 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-30 00:20:37 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16174

2021-01-30 00:12:41 - A1 Haga- JKZ / J2.1 / Els Borst-Eilersplein SGRAVH : 16184

2021-01-29 23:59:40 - A1 W F Hermanszijde LEIDDP : 16171

2021-01-29 23:33:39 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170

2021-01-29 23:32:37 - A2 Mahlerpad VOORHT Directe inzet 16174

2021-01-29 23:28:07 - A2 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : 16185

2021-01-29 23:06:59 - 2

2021-01-29 23:03:22 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155

2021-01-29 22:52:03 - A2 Appelgaarde BOSKP : 16164

2021-01-29 22:49:50 - A2 Jan Evertsenlaan VOORSC Directe inzet 16183

2021-01-29 22:41:42 - A2 Zonnedauw BOSKP Directe inzet 16163

2021-01-29 22:31:38 - A1 De Visserlaan HILLGM : 16182

2021-01-29 22:30:03 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174

2021-01-29 22:29:14 - A2 Oude Singel SCHOHV : 16150

2021-01-29 21:50:20 - A2 Noordeinde ZEVNHV Directe inzet 16161

2021-01-29 21:37:52 - A2 Emmastraat LEKKKK : 16154

2021-01-29 21:29:26 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16180

2021-01-29 21:28:16 - A2 Rijksstrandpaal 8125 Strand NDWKZH : 16179

2021-01-29 21:20:46 - A2 Zijdeweg REEUWK Directe inzet 16153

2021-01-29 21:15:33 - A2 Watermunt ALPHRN Directe inzet 16163

2021-01-29 21:05:18 - A2 Dijkhoflaan LEIDEN : 16183

2021-01-29 20:50:31 - 6

2021-01-29 20:47:56 - A2 St. Victorstraat WADDXV Directe inzet 16157

2021-01-29 20:43:39 - B2 LUMC (K2-R) SEH Ambulancehal Brugmansplein LEIDEN : 16270

2021-01-29 20:39:26 - A2 Beiershof BODEGR Directe inzet 16162

2021-01-29 20:34:44 - 6

2021-01-29 20:32:56 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16180

2021-01-29 20:31:54 - A2 Porceleinvlinder LEIDEN Directe inzet 16175

2021-01-29 20:29:05 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163

2021-01-29 20:28:48 - A2 AZ HAP Alphen Meteoorlaan ALPHRN : 16164

2021-01-29 20:24:57 - 5

2021-01-29 20:24:10 - A2 Badhuisstraat BERGAB Directe inzet 16150

2021-01-29 20:22:44 - A1 Vijf Meilaan LEIDEN : 16171

2021-01-29 20:18:03 - P 1 BDH-01 Voertuigbrand Balsemienstraat GOUDA 163130

2021-01-29 20:15:20 - A2 Stationsweg HILLGM : 16182

2021-01-29 20:13:28 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-29 20:12:38 - A2 Vijfmeiweg SASSHM : 16184

2021-01-29 19:57:59 - P 2 BDH-02 Wateroverlast Langegracht LEIDEN 164130

2021-01-29 19:54:22 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16179

2021-01-29 19:37:07 - A2 Ankerplaats KATWZH Directe inzet 16175

2021-01-29 19:30:54 - Graag Hefbrug Boskoop vrij houden

2021-01-29 19:30:39 - P 1 BDH-01 Gebouwbrand woning (schoorsteen) Ridderbuurt BOSKP 162252 162234

2021-01-29 19:28:46 - A2 McDonald's Castellumstraat ALPHRN Directe inzet 16162

2021-01-29 19:22:50 - B1 LUMC (K2-R) SEH Ambulancehal Brugmansplein LEIDEN : 16178

2021-01-29 19:11:48 - Prio 4 Afrit A4 Re - Leidschendam 8 44,4 a SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-29 19:06:12 - B1 LUMC (C10-Q) AOA deels COVID Brugmansplein LEIDEN : 16180

2021-01-29 19:04:50 - 3301

2021-01-29 19:04:22 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154

2021-01-29 19:04:09 - Prio 4 A4 Li 35,2 LEIDEN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-29 19:03:40 - A1 Kennedysingel REEUWK : 16156

2021-01-29 19:01:50 - A1 Torenvalk VALKZH : 16182

2021-01-29 19:00:25 - B2 AZ (530) Poli Dialyse Simon Smitweg LEIDDP : 16164

2021-01-29 18:40:01 - A1 Blekerssingel GOUDA : 16157

2021-01-29 18:39:51 - Prio 1 Blekerssingel GOUDA Steekpartij

2021-01-29 18:37:42 - B1 DUWO Pelikaanhof LEIDEN : 16171

2021-01-29 18:33:57 - A1 Sumatrastraat LEIDEN : 16175

2021-01-29 18:32:55 - Presentatiestop EHH Alrijne Leiderdorp opgeheven

2021-01-29 18:32:06 - A1 Middenmolenlaan GOUDA : 16150

2021-01-29 18:17:01 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-01-29 18:11:40 - A2 Rijksstraatweg SASSHM Directe inzet 16179

2021-01-29 17:59:07 - A1 Kneppelhoutstraat LEIDEN : 16178

2021-01-29 17:46:39 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16154

2021-01-29 17:46:14 - B1 Basalt Revalidatie Wassenaarseweg LEIDEN : 16171

2021-01-29 17:39:03 - B2 LUMC (K2-P) Echografie radiol.A Brugmansplein LEIDEN : 16182

2021-01-29 17:30:05 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150

2021-01-29 17:24:59 - B1 Wilhelminastraat ODKIJS : 16156

2021-01-29 17:24:37 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154

2021-01-29 17:23:16 - A1 Saskia van Uylenburchlaan OUDWET : 16161

2021-01-29 17:11:55 - A2 Duindoornlaan KATWZH Directe inzet 16175

2021-01-29 17:00:55 - Prio 1 Afrit A12 Li - Voorburg 4 VOORB Verkeer wegverkeer

2021-01-29 16:59:38 - B1 Dorsvlegel HAZDRP : 16162

2021-01-29 16:58:57 - A2 Morsweg Bloemlustplein LEIDEN Directe inzet 16182

2021-01-29 16:56:41 - Prio 3 A44 Re 18,2 LEIDEN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-29 16:32:44 - Prio 1 Katwijkerbroek KATWZH Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-29 16:28:52 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16161

2021-01-29 16:26:42 - P 2 BDH-01 Ass. ambu (afhijsen patient) Bezembinder ALPHRN 162252 162233

2021-01-29 16:23:01 - A1 Robijnstraat LEIDEN : 16178

2021-01-29 16:21:42 - A2 M. Harpertszoon Tromplaan OEGSTG : 16172

2021-01-29 16:21:16 - 3301

2021-01-29 16:18:46 - A2 Jeruzalemshof LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-29 16:16:24 - B1 Bilderdijkstraat LEKKKK : 16153

2021-01-29 16:09:21 - A1 Dr Poelslaan NDWKHT : 16180

2021-01-29 16:08:10 - A2 Engelendaal LEIDDP Directe inzet 16183

2021-01-29 16:01:55 - A2 Bezembinder ALPHRN : 16164

2021-01-29 16:01:23 - A1 Bomschuitstraat KATWZH : 16178

2021-01-29 15:54:53 - A2 Dr. Hadriaan van Neslaan NDWKZH : 16175

2021-01-29 15:54:42 - A1 Roomburgh (aanleunwoningen) Hof van Roomburgh LEIDEN : 16181

2021-01-29 15:49:52 - B1 Bilderdijkstraat LEKKKK : 16153

2021-01-29 15:43:10 - A2 Albert Heijn Stadhoudersplein WASSNR : 16179

2021-01-29 15:32:07 - A1 Faleriolaan HILLGM : 16171 FRHLM

2021-01-29 15:30:44 - A2 Faleriolaan HILLGM Directe inzet 16173

2021-01-29 15:16:18 - A2 Molenweg KATWZH : 16184

2021-01-29 15:08:53 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-29 15:08:25 - A1 Gerstakker WADDXV : 16156

2021-01-29 14:46:03 - A2 Klaprooskamp LEIDDP : 16172

2021-01-29 14:44:54 - Prio 1 A4 Li 25,4 ROELVN Verdachte situatie persoon

2021-01-29 14:37:50 - A2 Klaprooskamp LEIDDP : 16185

2021-01-29 14:03:59 - A2 van Beverninghlaan GOUDA Directe inzet 16154

2021-01-29 13:56:14 - A2 Paradigit Breestraat LEIDEN Directe inzet 16182

2021-01-29 13:46:27 - A2 Topaz Overrhyn Willem de Zwijgerlaan LEIDEN : 16183

2021-01-29 13:14:23 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16179

2021-01-29 13:12:59 - A1 De Lignestraat WASSNR : 16178

2021-01-29 13:12:44 - A1 Barentszstraat LISSE : 16177

2021-01-29 13:12:34 - A2 Uranusstraat ALPHRN : 16163

2021-01-29 12:59:03 - Prio 4 A4 Li 51,7 RIJSZH Wegverkeer afgevallen lading

2021-01-29 12:58:48 - Prio 4 A4 Li 51,7 RIJSZH Wegverkeer afgevallen lading

2021-01-29 12:54:25 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163

2021-01-29 12:48:01 - A1 Nieuwdorperweg REEUWK : 16164

2021-01-29 12:47:35 - A2 Cor Gordijnsingel LEIDDP : 16181

2021-01-29 12:42:03 - A1 Swetterhage Witrikweide ZOETWD : 16185

2021-01-29 12:35:33 - A2 Aalberselaan HILLGM : 16172

2021-01-29 12:32:12 - A2 Zwanebloemstraat VOORHT : 16175

2021-01-29 12:23:29 - A2 Laan der Continenten ALPHRN Directe inzet 16161

2021-01-29 12:23:16 - A1 Bosdreef LEIDDP : 16183

2021-01-29 12:17:05 - B2 AZ (470(C4) COVID-afdeling Simon Smitweg LEIDDP : 16272

2021-01-29 12:16:44 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153

2021-01-29 12:16:10 - B1 Souburgh Prins Bernhardlaan WADDXV : 16155

2021-01-29 12:14:40 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16150

2021-01-29 12:14:18 - A2 Koningin Julianastraat BERKWD : 16152

2021-01-29 12:04:35 - A2 Medisch Centrum Kaarde Kaarde REEUWK : 16157

2021-01-29 11:58:16 - A2 Janssen Biologics BV Einsteinweg LEIDEN Directe inzet 16178

2021-01-29 11:51:53 - A2 Edelman BV Schinkeldijk REEUWK Directe inzet 16160

2021-01-29 11:38:10 - A2 Heemraadslaan BODEGR Directe inzet 16164

2021-01-29 11:26:23 - A1 Van Bronckhorstlaan WASSNR : 16177

2021-01-29 11:23:33 - B2 GHZ (79) PET-CT Centrum Buchnerweg GOUDA : 16154

2021-01-29 11:16:09 - B2 LUMC (J11-P) Neuro Medium Care Brugmansplein LEIDEN : 16271

2021-01-29 11:12:16 - A2 IGC Hoveniers Rijksstraatweg WASSNR Directe inzet 16176

2021-01-29 11:09:14 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175

2021-01-29 11:07:33 - A2 Westeinde NDWKHT Directe inzet 16182

2021-01-29 11:01:10 - A1 Lisserweg LISSBR : 16185

2021-01-29 10:54:25 - A1 Parkwijk Parklaan HILLGM : 16172

2021-01-29 10:43:35 - B1 GGZ (A) MC ouderen Componistenlaan VOORHT : 16179

2021-01-29 10:43:14 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182

2021-01-29 10:40:19 - A2 Poortwacht LEIDDP Directe inzet 16183

2021-01-29 10:25:31 - B1 ActiVite SassemBourg Jan van Brabantweg SASSHM : 16181

2021-01-29 10:16:44 - A1 Aalscholverlaan TRAAR : 16161

2021-01-29 10:12:44 - P 1 BDH-05 Voertuigbrand Sint Aagtenstraat LEIDEN 164130

2021-01-29 10:12:05 - A1 De Meij van Streefkerkstraat LEIDEN : 16174

2021-01-29 09:58:46 - A2 Merendonk LEIDEN Directe inzet 16173

2021-01-29 09:52:03 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16185

2021-01-29 09:44:25 - A2 Rijnzate Magnoliastraat ALPHRN : 16163

2021-01-29 09:37:33 - B2 AZ (470(C4) COVID-afdeling Simon Smitweg LEIDDP : 16272

2021-01-29 09:30:46 - A2 Westhoef GOUDA : 16154

2021-01-29 09:26:20 - Prio 2 A4 Re 43,1 LEIDDM Wegverkeer afgevallen lading

2021-01-29 09:25:18 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172

2021-01-29 09:19:21 - A1 Engelplein LISSE : 16183

2021-01-29 09:17:07 - B1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16160

2021-01-29 09:16:12 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155

2021-01-29 09:15:46 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16152

2021-01-29 09:15:16 - A2 Florijnlaan WADDXV : 16153

2021-01-29 09:14:06 - A2 Henry Dunantstraat BERGAB Directe inzet 16157

2021-01-29 09:10:18 - B1 AZ (570(C5) Kind en Jeugdafdeling Simon Smitweg LEIDDP : 16178

2021-01-29 09:07:23 - A1 HAP Roomburgh Hof van Roomburgh LEIDEN : 16174

2021-01-29 09:05:40 - B1 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16177

2021-01-29 08:47:55 - P 2 BDH-02 Wateroverlast (middel HV) Hoofdstraat NDWKZH

2021-01-29 08:47:25 - Gaarne contact MKA

2021-01-29 08:27:36 - P 2 BDH-02 Wateroverlast Hoofdstraat NDWKZH 161830

2021-01-29 08:23:27 - A2 Vlechtbaan LEIDDP Directe inzet 16176

2021-01-29 08:22:23 - P 1 BDH-01 Voertuigbrand Leenmanslag GOUDA 163130

2021-01-29 08:02:48 - A1 Darwinweg LEIDEN : 16178

2021-01-29 08:02:25 - Prio 1 Darwinweg LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-29 07:51:57 - Prio 4 A4 Re 55,4 SCHILD Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-29 07:48:55 - B2 AZ (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16175

2021-01-29 07:43:36 - Prio 4 A4 Re 55,4 SCHILD Wegverkeer verkeersstremming

2021-01-29 07:38:53 - A2 Fideliohof ALPHRN Directe inzet 16164

2021-01-29 07:35:23 - B1 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16182

2021-01-29 07:25:35 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16183

2021-01-29 07:25:12 - A2 Nijverheidscentrum ZEVHZH Directe inzet 16154

2021-01-29 07:24:16 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16157

2021-01-29 07:23:51 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-29 07:21:49 - Gaarne contact mka

2021-01-29 06:43:48 - Prio 2 A4 Re 52,7 DENHZH Ongeval wegvervoer materieel

2021-01-29 06:37:16 - Prio 2 Toerit N11 - Hazerswoude 7 6,0 D HAZRDK Ongeval wegvervoer materieel

2021-01-29 06:29:59 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16178

2021-01-29 06:28:23 - A1 Den Hoeff AMMSTL : 16155

2021-01-29 06:16:46 - Prio 2 Toerit N11 - Hazerswoude 7 6,0 D HAZRDK Ongeval wegvervoer materieel

2021-01-29 06:13:01 - A2 Lijdweg KATWZH Directe inzet 16177

2021-01-29 05:36:48 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161

2021-01-29 05:36:23 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165

2021-01-29 05:35:14 - A2 Molenmeesterslag GOUDA Directe inzet 16155

2021-01-29 05:30:46 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16155

2021-01-29 05:30:01 - B1 Beneluxlaan SCHOHV Afgebroken DIA* 16156

2021-01-29 05:17:25 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155

2021-01-29 04:57:14 - A1 Nesse WADDXV : 16150

2021-01-29 04:26:14 - A2 Hoflaan ALPHRN Directe inzet 16161

2021-01-29 04:01:48 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150

2021-01-29 03:56:12 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161

2021-01-29 03:55:59 - A1 Noorderkeerkring ALPHRN : 16165

2021-01-29 03:51:29 - A2 Veenmos NWKKIJ Directe inzet 16155

2021-01-29 03:35:08 - P 1 BDH-01 Voertuigbrand Leenmanslag GOUDA 163033

2021-01-29 02:38:48 - A2 Piet van der Veldenstraat ROELVN Directe inzet 16184

2021-01-29 02:14:57 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16184

2021-01-29 02:14:27 - A1 Waterlelieplantsoen LISSBR : 16181

2021-01-29 01:55:27 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165

2021-01-29 01:53:16 - A2 De Jozef Hoflaan ALPHRN Directe inzet 16161

2021-01-29 01:00:23 - 7

2021-01-29 00:39:27 - A2 Driebergenstraat SGRAVH Afgebroken DIA* 16155

2021-01-28 23:53:46 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150

2021-01-28 23:53:23 - A1 Kennedysingel REEUWK : 16156

2021-01-28 23:50:08 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16165

2021-01-28 23:46:27 - A2 Vredenhoeffstraat VOORSC Directe inzet 16184

2021-01-28 23:45:57 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156

2021-01-28 23:34:20 - P 2 BDH-01 Ass. ambu (afhijsen patient) Blauwe Vogelweg LEIDEN 164152 164130

2021-01-28 23:28:21 - A2 ID College Vijf Meilaan LEIDEN Directe inzet 16183

2021-01-28 23:22:00 - A2 Blauwe Vogelweg LEIDEN : 16173

2021-01-28 23:15:14 - A1 Phia Berghoutlaan OEGSTG : 16178

2021-01-28 23:01:38 - A2 Hans van der Hoevenstraat KATWZH Directe inzet 16184

2021-01-28 22:59:57 - A2 Albertine Agnesstraat LEIDEN Directe inzet 16171

2021-01-28 22:57:42 - A2 Parklaan HILLGM Directe inzet 16180

2021-01-28 22:39:14 - A1 Rijsdijk KRIMLK : 16153

2021-01-28 22:25:19 - A2 Schouwenhove LEIDEN Directe inzet 16183

2021-01-28 22:21:17 - A1 Gouweplein WADDXV : 16157

2021-01-28 21:54:25 - A1 Stationsweg HILLGM : 16174

2021-01-28 21:48:42 - A2 Bernhardkade LEIDEN Directe inzet 16180

2021-01-28 21:39:17 - A2 Tamarijnslaantje NDWKZH Directe inzet 16173

2021-01-28 21:07:44 - P 2 BDH-01 Dier in problemen President Kennedylaan OEGSTG 164030

2021-01-28 21:05:20 - Prio 1 Europalaan thv esso NWKKIJ Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-28 21:04:34 - A2 Europalaan thv esso NWKKIJ Directe inzet 16155

2021-01-28 20:58:47 - A1 Prinsenhof LEIDDP : 16180

2021-01-28 20:55:57 - A1 Molenstraat TRAAR : 16163

2021-01-28 20:48:08 - A2 Wibautstraat LEKKKK Directe inzet 16154

2021-01-28 20:39:08 - B1 R.K. Zorgcentrum Roomburgh Hof van Roomburgh LEIDEN : 16182

2021-01-28 20:28:25 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173

2021-01-28 20:27:53 - A2 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16175

2021-01-28 20:13:19 - 5

2021-01-28 20:07:31 - A1 Montbretiastraat LISSE : 16181

2021-01-28 20:07:16 - A2 Merelhof VOORSC Directe inzet 16177

2021-01-28 20:02:32 - A1 Rietzoom GOUDA : 16157

2021-01-28 19:50:42 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16175

2021-01-28 19:49:57 - A2 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN : 16173

2021-01-28 19:48:49 - A2 Castorstraat ALPHRN : 16164

2021-01-28 19:46:55 - P 1 BDH-01 Autom. brand OMS Ankerplaats Daendelsstraat LEIDEN 164130

2021-01-28 19:46:46 - A2 Kapteynstraat LEIDEN Directe inzet 16172

2021-01-28 19:42:44 - A2 De Waal Malefijtstraat KATWZH Directe inzet 16174

2021-01-28 19:28:57 - A1 Vogelkerspad RIJNBG : 16180

2021-01-28 19:20:25 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16173

2021-01-28 19:19:45 - A2 Nolensstraat KATWZH : 16185

2021-01-28 19:18:03 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16185

2021-01-28 19:17:10 - A1 Kanaalstraat LISSE : 16182

2021-01-28 19:09:31 - A2 Churchilllaan LEIDEN Directe inzet 16177

2021-01-28 18:55:38 - A1 Saffierstraat ALPHRN : 16172

2021-01-28 18:52:25 - Prio 1 Haagweg LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-28 18:51:29 - A2 Haagweg LEIDEN Directe inzet 16175

2021-01-28 18:28:31 - A2 Prins Bernhardlaan WADDXV : 16165

2021-01-28 18:23:18 - A2 Gloriantplantsoen GOUDA : 16153

2021-01-28 18:18:06 - Prio 1 Wijngaardenlaan Rouboslaan VOORSC Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-28 18:16:51 - Prio 1 Dreef Beijerincklaan WADDXV Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-28 18:16:14 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16172

2021-01-28 18:15:23 - A2 Dreef Beijerincklaan WADDXV Directe inzet 16155

2021-01-28 18:13:03 - A1 Reijerskoop Goudse Rijweg BOSKP : 16165

2021-01-28 18:12:23 - A1 Van Cranenburchlaan WASSNR : 16181

2021-01-28 18:12:01 - A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16163

2021-01-28 18:01:51 - A1 Parklaan KATWZH : 16173

2021-01-28 17:56:06 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16153

2021-01-28 17:34:30 - A1 Rotterdamseweg SCHOHV : 16154

2021-01-28 17:21:15 - A2 De Markt KRIMLK : 16157

2021-01-28 17:12:49 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155

2021-01-28 17:11:57 - A2 Schoutendreef BODEGR : 16152

2021-01-28 17:05:25 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174

2021-01-28 17:04:42 - A1 Passage SASSHM : HELI01 16177

2021-01-28 17:01:42 - 6

2021-01-28 17:00:10 - A1 Dorpsstraat NWVEEN : 16164

2021-01-28 16:41:17 - Prio 2 A20 Re 14,0 MAASLD Ongeval wegvervoer materieel

2021-01-28 16:35:19 - B1 Hoflaan ALPHRN : 16165

2021-01-28 16:25:01 - A1 Mauritssingel LEIDDP : 16175

2021-01-28 16:24:30 - A2 Mendelweg BOSKP : 16153

2021-01-28 16:06:25 - A1 Schuberthof WADDXV : 16154

2021-01-28 15:56:47 - A1 Lammenschansweg LEIDEN : 16182

2021-01-28 15:36:55 - P 2 BDH-02 Stank/Hinder. lucht (vreemde lucht) Berlicumstraat OEGSTG 164030

2021-01-28 15:32:46 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16177

2021-01-28 15:31:42 - A2 Alutech Nederland BV Ambachtsweg KATWZH Directe inzet 16178

2021-01-28 15:29:44 - A1 Dorpsstraat LEIMDN : 16172

2021-01-28 15:13:27 - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16181

2021-01-28 15:02:44 - B1 Achterwillenseweg GOUDA : 16154

2021-01-28 15:01:15 - P 1 BDH-01 Autom. brand OMS ActiVite Rietveld Zonnedauw ALPHRN 162233

2021-01-28 14:57:27 - Prio 4 N14 Re - Noordelijke Randweg 12,5 LEIDDM Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-28 14:56:58 - 2

2021-01-28 14:50:59 - A1 Gezondheidscentrum Wassenaar Hofcampweg WASSNR : 16171

2021-01-28 14:38:21 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153

2021-01-28 14:38:04 - A1 Rembrandtstraat REEUWK : 16150

2021-01-28 14:33:16 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16178

2021-01-28 14:32:00 - A1 WvdB Dolfijnlaan 4-5 Dolfijnlaan NDWKZH : 16185

2021-01-28 14:31:46 - A2 Gandhiweg GOUDA Directe inzet 16155

2021-01-28 14:28:23 - Prio 1 Keukenloods Kanaaldijk WADDXV Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-28 14:27:06 - A2 Keukenloods Kanaaldijk WADDXV Directe inzet 16150

2021-01-28 14:18:44 - A2 De Bolder KATWZH Directe inzet 16183

2021-01-28 14:14:57 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185

2021-01-28 14:14:27 - A2 Venus KATWZH Directe inzet 16176

2021-01-28 14:13:30 - 1

2021-01-28 14:13:19 - B1 LUMC (K2-R) SEH Ambulancehal Brugmansplein LEIDEN : 16172

2021-01-28 14:00:08 - A1 Katwijkerweg RIJNBG : 16179

2021-01-28 13:30:59 - B2 LUMC (J11-Q) Neuro Chirurgie Brugmansplein LEIDEN : 16182

2021-01-28 13:25:14 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-28 13:25:00 - A1 Savelberghof GOUDA : 16156

2021-01-28 13:24:47 - A1 Morsebellaan OEGSTG : 16175

2021-01-28 13:23:49 - A2 Dirk Meerkreuk OUDWET Directe inzet 16184

2021-01-28 13:02:27 - Prio 3 Afrit A4 Re - Den Haag-Zuid 12 DENHZH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-28 13:01:19 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175

2021-01-28 13:01:04 - Prio 4 Afrit A4 Re - Den Haag-Zuid 12 DENHZH Eigen initiatief

2021-01-28 13:00:53 - A2 Overrijn KATWZH : 16174

2021-01-28 12:55:34 - B2 Leidsche Poort BODEGR : 16165

2021-01-28 12:53:44 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174

2021-01-28 12:53:19 - A2 Duinrand Nolensstraat KATWZH : 16171

2021-01-28 12:50:21 - A2 Mezendaal NWKKIJ : 16154

2021-01-28 12:48:06 - A2 Debijelaan SCHOHV Directe inzet 16153

2021-01-28 12:31:30 - Graag Aardammerbrug vrij houden

2021-01-28 12:31:03 - P 1 BDH-01 Persoon te water Overbuurt RIJNWD 162110 162252 169193 162032

2021-01-28 12:28:25 - A2 Prinses Marijkestraat MOORDR Directe inzet 16155

2021-01-28 12:25:12 - A2 Braggaar-de Doesplein LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-28 12:24:40 - A2 Plus van Dijk Herenstraat VOORHT Directe inzet 16178

2021-01-28 12:21:03 - DRF weer functioneel, zie sky!

2021-01-28 12:19:40 - B1 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16183

2021-01-28 12:17:23 - B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16156

2021-01-28 12:02:47 - B1 Overbuurt RIJNWD : 16163

2021-01-28 11:57:25 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155

2021-01-28 11:55:57 - A2 Dirk Starrenburglaan WASSNR : 16176

2021-01-28 11:55:33 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16178

2021-01-28 11:55:02 - A1 Schimmelpenninckstraat KATWZH : 16182

2021-01-28 11:42:31 - B2 GHZ (79) PET-CT Centrum Buchnerweg GOUDA : 16270

2021-01-28 11:39:40 - B2 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Brugmansplein LEIDEN : 16272

2021-01-28 11:38:50 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182

2021-01-28 11:38:29 - A1 WvdB Mandarijnlaan 2-4 Mandarijnlaan NDWKZH : 16173

2021-01-28 11:32:08 - A2 Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA Directe inzet 16157

2021-01-28 11:30:13 - A1 Klaproosveld KRIMLK : 16154 FRKAL

2021-01-28 11:29:57 - P 2 BDH-02 Dier in problemen Klipperdijk LISSE 161130

2021-01-28 11:29:42 - A2 Klaproosveld KRIMLK Directe inzet 16150

2021-01-28 11:29:10 - B2 Nachtegaallaan WASSNR : 16271

2021-01-28 11:28:27 - Prio 4 A12 Re - Kp Prins Clausplein 6,6 t SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-28 11:28:05 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173

2021-01-28 11:27:38 - A2 Treubstraat KATWZH : 16171

2021-01-28 11:19:51 - A1 Huisarts Lindehof Lindehof HAZDRP : 16162

2021-01-28 11:06:14 - P 1 BDH-01 Stank/Hinder. lucht (gaslucht) Valkeniershof SASSHM 169191 161230

2021-01-28 10:57:55 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16181

2021-01-28 10:57:00 - A2 Pilarenlaan NDWKHT : 16174

2021-01-28 10:55:36 - B1 Susanna van Ettenstraat NDWKZH : 16176

2021-01-28 10:47:13 - B2 Tinbergenlaan SCHOHV : 16153

2021-01-28 10:40:40 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174

2021-01-28 10:40:06 - B1 B.G.J. Berntzenstraat SASSHM : 16179

2021-01-28 10:38:32 - B2 Castor WADDXV : 16156

2021-01-28 10:35:44 - B2 AZ (250(B2) Longziekten Simon Smitweg LEIDDP : 16270

2021-01-28 10:31:19 - A2 Pilarenlaan NDWKHT Directe inzet 16179

2021-01-28 10:30:20 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-28 10:27:38 - A2 Westerhout NDWKHT Directe inzet 16178

2021-01-28 10:21:42 - A2 Aalhorst ALPHRN Directe inzet 16165

2021-01-28 10:13:10 - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16184

2021-01-28 09:55:17 - A2 Vogelwikke ZEVNHV Directe inzet 16164

2021-01-28 09:50:02 - A1 Jan van Bloisstraat SCHOHV : 16157

2021-01-28 09:40:32 - B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : 16180

2021-01-28 09:38:34 - B2 LUMC (C11-P) KOHA (COVID) Brugmansplein LEIDEN : 16272

2021-01-28 09:37:42 - Update DRF niet installeren AUB!!

2021-01-28 09:20:21 - B2 Beemdgras GOUDA : 16251

2021-01-28 09:15:46 - A2 Helene Swarthplantsoen HAZRDK Directe inzet 16162

2021-01-28 09:13:25 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16178

2021-01-28 09:12:55 - A1 Kleiburg SASSHM : 16181

2021-01-28 09:10:34 - A2 Utrechtstraat ALPHRN Directe inzet 16163

2021-01-28 09:01:00 - A1 Oost-Vlisterdijk VLIST : 16154

2021-01-28 08:56:51 - A2 Oost-Vlisterdijk VLIST Directe inzet 16155

2021-01-28 08:53:21 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156

2021-01-28 08:53:02 - A1 Renske Boonstraat WADDXV : 16150

2021-01-28 08:26:12 - A2 Admiraal de Ruytersingel VOORSC Directe inzet 16174

2021-01-28 08:16:53 - A2 Kennedylaan LEIDEN Directe inzet 16176

2021-01-28 08:01:53 - P 1 BDH-01 Autom. brand OMS Cardea Vondellaan HAZRDK 162238

2021-01-28 07:59:53 - Gaarne CONTACT mka

2021-01-28 07:58:51 - gaarne contact meldkamer

2021-01-28 07:50:55 - A2 Kronenburg OEGSTG Directe inzet 16182

2021-01-28 07:46:58 - A2 Maarten 't Hartstraat LEIDDP Directe inzet 16173

2021-01-28 07:46:29 - A2 Burgemeester Jamessingel GOUDA Directe inzet 16155

2021-01-28 07:39:46 - U bent niet langer actief in de functie Piket Leiding MKB.

2021-01-28 07:38:32 - Gaarne contact meldkamer

2021-01-28 07:37:40 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150

2021-01-28 07:37:10 - Prio 1 Eetcafe Point Bar Wingerd WADDXV Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-28 07:36:29 - A2 Eetcafe Point Bar Wingerd WADDXV Directe inzet 16154

2021-01-28 07:30:53 - A2 Anna van Meertenstraat GOUDA Directe inzet 16153

2021-01-28 07:23:06 - A1 Gemeente Leiden (Level gebouw) Bargelaan LEIDEN : 16180

2021-01-28 07:16:16 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16157

2021-01-28 07:10:49 - A2 Gasthuishof KATWZH Directe inzet 16175

2021-01-28 07:07:45 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16180

2021-01-28 07:06:57 - A2 Bronckhorststraat Raadhuisstraat NDWKZH Directe inzet 16174

2021-01-28 07:05:38 - A2 Jeltje de Bosch Kemperstraat ALPHRN Directe inzet 16165

2021-01-28 06:31:15 - A2 Wiardi Beckmanhof GOUDA Directe inzet 16155

2021-01-28 06:16:36 - A2 Rietschelftlaan SASSHM Directe inzet 16171

2021-01-28 06:08:23 - Prio 4 N11 Re 3,7 HAZDRP Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-28 05:55:06 - B1 Musschenbroekstraat LEIDEN : 16178

2021-01-28 05:50:16 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-28 05:49:16 - A2 De Boeg OEGSTG Directe inzet 16183

2021-01-28 05:25:16 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160

2021-01-28 05:24:06 - A1 Utrechtse Veer LEIDEN Directe inzet 16162

2021-01-28 05:16:10 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162

2021-01-28 05:15:47 - B1 Plankier BOSKP : 16165

2021-01-28 05:05:40 - A2 Castellumweg LEIDEN : 16172

2021-01-28 03:30:23 - B1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16178

2021-01-28 03:13:02 - A2 Terrastuin BLEISW : 16150

2021-01-28 02:36:32 - A2 N231 - Nieuwveenseweg NWKOOP Directe inzet 16160

2021-01-28 02:14:13 - A1 De Baan OUDWET : 16162

2021-01-28 02:12:17 - 1

2021-01-28 02:08:08 - A1 Kerkweg ROELVN : 16172

2021-01-28 01:56:58 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16183

2021-01-28 01:53:39 - 6

2021-01-28 01:48:10 - B1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16165

2021-01-28 01:46:40 - A2 Wilgenhorst WADDXV : 16155

2021-01-28 01:43:45 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155

2021-01-28 01:14:53 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16171

2021-01-28 01:13:36 - A1 Hildebrandpad LEIDEN : 16172

2021-01-28 01:12:16 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172

2021-01-28 01:11:14 - A2 Oranje Nassaustraat NDWKZH Directe inzet 16178

2021-01-28 00:48:56 - A2 Hildebrandpad LEIDEN : 16172

2021-01-28 00:37:19 - B1 Huize Winterdijk Winterdijk GOUDA : 16156

2021-01-28 00:27:06 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162

2021-01-28 00:22:19 - A2 Wilhelminastraat ingang BODEGR : 16160

2021-01-28 00:16:26 - A2 HaarlemmertReivaart ~OmrHT DhbebPu m~zet 9?q63

2021-01-28 00:10:10 - P 1 BDH-01 Voertuigbrand Han Hollanderweg GOUDA 163230

2021-01-28 00:07:17 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156

2021-01-27 23:35:02 - A2 Tesselschadelaan WADDXV Directe inzet 16150

2021-01-27 23:20:51 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150

2021-01-27 23:13:08 - A2 Raadhuisstraat ALPHRN Directe inzet 16165

2021-01-27 22:59:25 - 6

2021-01-27 22:49:15 - A2 Driewegplein GOUDA Directe inzet 16155

2021-01-27 22:38:04 - P 1 BDH-01 Autom. brand OMS Gemiva-SVG Groep Leidseweg OUDADE 164130

2021-01-27 22:18:38 - 1

2021-01-27 22:06:53 - A2 Kees Pellenaarsstraat ALPHRN : 16160

2021-01-27 22:03:00 - A2 Dunantsingel GOUDA Directe inzet 16152

2021-01-27 21:57:00 - A1 's Heeren Loo Henri Dunantplein HILLGM : 16180

2021-01-27 21:38:29 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16180

2021-01-27 21:37:47 - A2 Rembrandtlaan SASSHM Directe inzet 16173

2021-01-27 21:22:08 - A1 Schouthof KATWZH : 16174

2021-01-27 21:18:51 - A2 Prinses Marijkestraat HILLGM Directe inzet 16182

2021-01-27 21:08:08 - A1 ActiVite SassemBourg Jan van Brabantweg SASSHM : 16178

2021-01-27 21:05:13 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174

2021-01-27 20:45:53 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16165

2021-01-27 20:42:12 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16154

2021-01-27 20:40:51 - A2 Prins Bernhardlaan KATWZH Directe inzet 16173

2021-01-27 20:33:38 - A1 Korevaarstraat LEIDEN : 16174

2021-01-27 20:32:13 - Gaarne contact MKA

2021-01-27 20:30:02 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16174

2021-01-27 20:29:27 - A2 Kuyperstraat KATWZH Directe inzet 16184

2021-01-27 20:23:40 - Prio 4 A4 Re - Kp Ypenburg 49,0 SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-27 20:14:49 - Presentatiestop IJsseland zkh totaal

2021-01-27 20:14:21 - Prio 4 A4 Re - Kp Ypenburg 49,0 SGRAVH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-27 20:10:56 - A2 Brugweg WADDXV Directe inzet 16152

2021-01-27 20:02:45 - A2 Rijnsburgse Boys Noordwijkerweg RIJNBG : 16179

2021-01-27 19:59:23 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16179

2021-01-27 19:58:43 - A1 Mariastraat HILLGM : 16182

2021-01-27 19:43:13 - A1 Van Polanenpark WASSNR : 16181

2021-01-27 19:27:10 - A2 Jan Kortlandstraat SCHOHV Directe inzet 16150

2021-01-27 19:20:45 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153 Herhaalde oproep

2021-01-27 19:16:08 - Prio 4 N11 Li 17,2 BODEGR Vervuild wegdek

2021-01-27 19:14:41 - aub contact gmk

2021-01-27 19:09:40 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16163

2021-01-27 19:08:26 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153

2021-01-27 19:03:25 - P 1 BDH-17 Nacontrole brand Sparreweg GOUDA 163130

2021-01-27 19:03:21 - A1 J.W. Frisodreef KATWZH : 16182 16385

2021-01-27 19:01:41 - A2 Sparreweg GOUDA Directe inzet 16154

2021-01-27 19:01:02 - B2 AZ (530) Poli Dialyse Simon Smitweg LEIDDP : 16270

2021-01-27 18:57:38 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16182

2021-01-27 18:56:49 - P 1 BDH-16 Ass. ambu (afhijsen patient) Merelstraat LEIDEN 164152 164130

2021-01-27 18:53:34 - A1 Nieuwstraat NWVNNP : 16178

2021-01-27 18:52:38 - A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16164

2021-01-27 18:51:02 - A1 Merelstraat LEIDEN : 16173

2021-01-27 18:46:53 - A2 Merelstraat LEIDEN Directe inzet 16180

2021-01-27 18:45:53 - A2 Donsvlinder LEIDEN Directe inzet 16174

2021-01-27 18:27:55 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181

2021-01-27 18:24:53 - Prio 4 A12 Re 16,8 BLEISW Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-27 18:24:39 - A2 Rijnsburgerweg VOORHT : 16184

2021-01-27 18:22:47 - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16178

2021-01-27 18:07:49 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-27 18:07:09 - A1 de Kievit MOERKP : 16152

2021-01-27 18:06:00 - P 1 BDH-13 Stank/Hinder. lucht (gaslucht) Merelhof VOORSC 169192 164430

2021-01-27 17:49:38 - P 2 BDH-12 Buitenbrand container (afvalcontainer) Inkoperhof RIJNBG 161530

2021-01-27 17:49:08 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-27 17:47:55 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16152

2021-01-27 17:46:47 - A2 Slikhaak NWKOOP Directe inzet 16156

2021-01-27 17:38:45 - A1 Parkzicht LEIDEN Directe inzet 16173

2021-01-27 17:38:11 - A1 Staringstraat HAZRDK : 16165

2021-01-27 17:19:04 - A1 van Beethovenlaan HAZRDK : 16163

2021-01-27 17:11:58 - 6

2021-01-27 17:11:45 - P 1 BDH-09 Brandgerucht Prunuslaan SCHOHV 163330

2021-01-27 17:01:56 - A2 Shell Bospoort A4 Re LEIDDP Directe inzet 16182

2021-01-27 16:55:13 - Prio 1 Raadhuisstraat NDWKZH Overval

2021-01-27 16:45:00 - A2 Venusstraat ALPHRN Directe inzet 16161

2021-01-27 16:44:17 - B2 GHZ (D3) Longgeneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16154

2021-01-27 16:44:15 - Prio 4 N14 Li - Landscheidingsweg 10,0 WASSNR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-27 16:37:49 - A2 Stedelijk Gymnasium Socrates Nieuwe Marnixstraat LEIDEN Directe inzet 16171

2021-01-27 16:34:36 - A2 Zwaluwlaan NDWKHT Directe inzet 16184

2021-01-27 16:30:49 - A2 LUMC (H4-Q) IC Unit 3 Brugmansplein LEIDEN : 16310

2021-01-27 16:28:17 - 1

2021-01-27 16:23:57 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-01-27 16:10:36 - A1 Maarten 't Hartstraat LEIDDP : 16182

2021-01-27 16:08:08 - A2 Maarten 't Hartstraat LEIDDP Directe inzet 16178

2021-01-27 16:01:47 - A2 Coenecoop WADDXV Directe inzet 16153

2021-01-27 15:59:46 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173

2021-01-27 15:54:21 - Prio 2 Toerit A4 Li - Roelofarendsveen 5 ROELVN Bijzondere verkeerszaken

2021-01-27 15:54:06 - A1 Zevengesternte LISSE : 16175

2021-01-27 15:53:44 - A1 LUMC (H4-Q) IC Unit 3 Brugmansplein LEIDEN : 16180 ( ambu 16310 )

2021-01-27 15:43:45 - 5

2021-01-27 15:41:34 - A2 Scheisloot BODEGR Directe inzet 16163

2021-01-27 15:39:17 - B2 Savelberg Savelberghof GOUDA : 16152

2021-01-27 15:32:53 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16181

2021-01-27 15:30:42 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174

2021-01-27 15:22:41 - A2 N207 - Henegouwerweg WADDXV Directe inzet 16161

2021-01-27 15:17:36 - B2 Savelberg Savelberghof GOUDA : 16156

2021-01-27 15:17:13 - P 1 Ongeval materieel (Lekkage: gas overig) Groeneweg ROTTDM 163732

2021-01-27 15:07:21 - A2 Huize Winterdijk Winterdijk GOUDA : 16154

2021-01-27 14:57:41 - B1 Jan van Bloisstraat SCHOHV : 16150

2021-01-27 14:54:17 - P 1 BDH-01 Autom. brand OMS Winkels Catharinasteeg Mandenmakerssteeg LEIDEN 164230

2021-01-27 14:54:09 - A2 Swagermanweg VOORSC : 16172

2021-01-27 14:52:54 - A1 Dahliastraat ZEVHZH : 16157

2021-01-27 14:44:34 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175

2021-01-27 14:43:47 - A2 GGZ (A) MC ouderen Componistenlaan VOORHT : 16184

2021-01-27 14:37:00 - B1 De Binnenvest Papegaaisbolwerk LEIDEN : 16171

2021-01-27 14:34:04 - B2 AZ (2B) Algemene revalidatie Zweilandlaan LEIDEN : 16178

2021-01-27 14:21:53 - B1 Grachtweg LISSE : 16179

2021-01-27 14:19:41 - 10

2021-01-27 13:59:52 - A1 Oosterschans LEIDDP : 16180

2021-01-27 13:47:08 - A1 Tandartspraktijk De Boemerang Limaweg WADDXV : 16152

2021-01-27 13:44:24 - A2 Olympiadeplein GOUDA Directe inzet 16153

2021-01-27 13:22:53 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16152

2021-01-27 13:21:37 - B1 Vecht NWKKIJ : 16155

2021-01-27 13:17:45 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-01-27 13:17:13 - A1 Zilverschoon NDWKZH : 16183

2021-01-27 13:06:40 - A2 Langegracht Volmolengracht LEIDEN Directe inzet 16173

2021-01-27 13:06:16 - A2 Barnsteenstraat ALPHRN Directe inzet 16162

2021-01-27 13:02:49 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16183

2021-01-27 13:02:30 - P 2 BDH-01 Dier in problemen Rijksweg - parallel A20 L MOORDR 163730

2021-01-27 13:02:10 - A2 Noordwijkse Golfclub Randweg NDWKZH Directe inzet 16185

2021-01-27 13:01:56 - Prio 2 A12 Re 21,4 ZEVHZH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-27 12:45:34 - B2 LUMC (J4-Q) IC Kinderen Brugmansplein LEIDEN : 16271

2021-01-27 12:42:30 - B2 GHZ (C5) Corona Verpleegafdeling Bleulandweg GOUDA : 16154

2021-01-27 12:38:10 - B2 Hospice Midden-Holland Ridder van Catsweg GOUDA : 16153

2021-01-27 12:22:55 - A2 Topaz Revitel Bargelaan LEIDEN : 16176

2021-01-27 12:19:00 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162

2021-01-27 12:10:43 - A2 Guus Kuyerzijde LEIDDP Directe inzet 16182

2021-01-27 12:10:34 - A1 Marktstraat OUDWTR : 16157

2021-01-27 12:00:38 - Prio 4 A12 Li - Kp Prins Clausplein 5,7 SGRAVH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-27 11:58:23 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185

2021-01-27 11:57:49 - A2 Victoriberg NDWKHT : 16175

2021-01-27 11:51:49 - A2 Haarlemmerstraat LEIDEN Directe inzet 16181

2021-01-27 11:48:08 - B1 Het Olympiadehuis Olympiadeplein GOUDA : 16152

2021-01-27 11:39:02 - A2 Diamantstraat ALPHRN Directe inzet 16161

2021-01-27 11:27:04 - A2 Korte Waarder NWBRRN Directe inzet 16160

2021-01-27 11:23:56 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155

2021-01-27 11:22:45 - A2 Merwede NWKKIJ : 16154

2021-01-27 11:20:40 - A2 AZ (88) Poli Spoedpolikliniek Simon Smitweg LEIDDP : 16171

2021-01-27 11:06:56 - A1 Donker Curtiusstraat WASSNR : 16180

2021-01-27 10:59:56 - A1 Virulystraat WOUBRG : 16163

2021-01-27 10:59:04 - graag telefonisch contact GMK

2021-01-27 10:51:58 - B1 Duizendblad KATWZH : 16183

2021-01-27 10:49:53 - Prio 3 A44 Re 17,2 OEGSTG Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-27 10:43:17 - B2 LUMC (C4-S) Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16182

2021-01-27 10:39:32 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-27 10:39:08 - A2 Hitlandselaan NWKKIJ Directe inzet 16153

2021-01-27 10:38:40 - P 2 BDH-05 Vervuild wegdek (reinigen van: gemeenteweg) Bruggestraat KOUDRN 162238

2021-01-27 10:35:21 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16156

2021-01-27 10:34:28 - 5

2021-01-27 10:34:19 - A1 De Markt KRIMLK : 16152

2021-01-27 10:24:39 - A2 Loevestein ALPHRN : 16164

2021-01-27 10:22:55 - A2 Het Waterland Boerhaavelaan LEIDEN Directe inzet 16173

2021-01-27 10:07:47 - A1 Raadhuisstraat MOERKP : 16153

2021-01-27 10:04:39 - A2 Bootstraat LEIDEN : 16185

2021-01-27 10:00:56 - B1 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16183

2021-01-27 09:56:04 - A1 Drechtkade LEIMDN : 16176

2021-01-27 09:51:43 - B1 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16157

2021-01-27 09:41:23 - B2 Jupiterplein HAZRDK : 16163

2021-01-27 09:40:32 - A2 Herengracht LEIDEN Directe inzet 16181

2021-01-27 09:19:54 - Prio 4 A12 Re 21,0 ZEVHZH Wegverkeer afgevallen lading

2021-01-27 09:03:43 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175

2021-01-27 09:01:20 - A2 Beyaert NDWKZH : 16174

2021-01-27 08:57:00 - A2 Andries Schotkade LEIDEN Directe inzet 16182

2021-01-27 08:56:23 - P 5 BDH-03 Geplande actie (systeemtest) Kazerne Gouda Keerkring GOUDA 163152

2021-01-27 08:47:28 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16176

2021-01-27 08:45:39 - A2 Faleriolaan HILLGM Directe inzet 16184

2021-01-27 08:02:36 - B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16181

2021-01-27 07:52:22 - A2 Rietschans LEIDDP Directe inzet 16173

2021-01-27 07:41:09 - A2 Noordbuurtsehof ZOETWD Directe inzet 16183

2021-01-27 07:20:19 - A2 Stuyvesanthof LEIDEN Directe inzet 16180

2021-01-27 07:02:41 - A1 Binnenkade GOUDA : 16156

2021-01-27 06:56:39 - A1 Jan Dorrekenskade-West WADDXV : 16154

2021-01-27 06:39:02 - Prio 4 N44 Li - Rijksstraatweg WASSNR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-27 06:29:55 - A2 Julianaplein BOSKP Directe inzet 16162

2021-01-27 06:21:05 - A1 Ronsseweg GOUDA : 16153

2021-01-27 06:11:53 - Prio 4 Toerit A12 Li - Zoetermeer 7 ZOETMR Ongeval wegvervoer materieel

2021-01-27 06:00:28 - A2 Hoofdstraat VALKZH : 16175

2021-01-27 05:41:55 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16175

2021-01-27 05:41:41 - A1 Amperestraat LEIDEN : 16171

2021-01-27 05:01:58 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175

2021-01-27 05:01:36 - A2 Randmeerstraat LISSE Directe inzet 16178

2021-01-27 04:54:34 - A2 Wilhelmina van Pruisenlaan GOUDA Directe inzet 16156

2021-01-27 04:34:56 - A2 Wanmolenlaan SASSHM Directe inzet 16176

2021-01-27 04:11:04 - A1 Polderdreef NWKKIJ : 16154

2021-01-27 03:46:37 - A2 Vest GOUDA Directe inzet 16153

2021-01-27 03:17:13 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16178

2021-01-27 03:16:32 - A2 Zoeterwoudseweg LEIDEN Directe inzet 16171

2021-01-27 02:38:04 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156

2021-01-27 02:36:07 - A1 Uiterwaard ZOETMR : 16154

2021-01-27 02:25:51 - P 2 BDH-04 Buitenbrand container (papiercontainer) Oranjeboomstraat VOORSC 164430

2021-01-27 02:21:15 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162

2021-01-27 02:20:47 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16160

2021-01-27 02:20:19 - A2 Joke Smitstraat LEIDEN Directe inzet 16175

2021-01-27 02:18:26 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16175

2021-01-27 02:17:05 - A1 Vosselaan HILLGM : 16176

2021-01-27 02:11:32 - A1 Jan van Ruusbroeclaan OEGSTG : 16171

2021-01-27 01:55:17 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-27 01:54:30 - A1 COA Duinrell Duinrell WASSNR : 16178

2021-01-27 01:33:32 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16178

2021-01-27 01:32:26 - A2 Montbretiastraat LISSE : 16171

2021-01-27 00:24:04 - Prio 4 A44 Re 14,4 OEGSTG Zieke/Dode dieren

2021-01-27 00:17:49 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16155

2021-01-27 00:13:49 - A1 Hoofdstraat KRIMLK : 16156

2021-01-27 00:09:06 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-27 00:05:49 - A2 Recreatiepark Breedijk N207 - Henegouwerweg WADDXV Directe inzet 16153

2021-01-27 00:03:58 - 6

2021-01-27 00:03:13 - B2 LUMC (K2-R) SEH Ambulancehal Brugmansplein LEIDEN : 16175

2021-01-27 00:02:53 - P 2 BDH-02 Liftopsluiting Prins Bernhardlaan KATWZH 161731

2021-01-26 23:35:37 - 7

2021-01-26 23:19:11 - A1 Kievitstraat GOUDA : 16155

2021-01-26 23:13:20 - A1 Anemonenstraat RIJNBG : 16178

2021-01-26 23:07:43 - 6

2021-01-26 23:02:13 - A2 Anemonenstraat RIJNBG : 16172

2021-01-26 23:00:49 - A2 Broereshof LEKKKK Directe inzet 16152

2021-01-26 22:49:35 - A2 Tulpenstraat RIJNBG Directe inzet 16182

2021-01-26 22:46:54 - A1 Dorpstraat WADDXV : 16150

2021-01-26 22:33:38 - A1 Schelfhorst ALPHRN : 16165

2021-01-26 22:19:06 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172

2021-01-26 22:18:39 - A2 Hoofdstraat KRIMLK Directe inzet 16152

2021-01-26 22:02:58 - A1 Bockenbergstraat GOUDA : 16153

2021-01-26 22:02:41 - A2 Anton Constandse 1 Marketentster ALPHRN : 16161

2021-01-26 21:47:45 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172

2021-01-26 21:17:24 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16180

2021-01-26 21:16:07 - A1 Orion KATWZH : 16182

2021-01-26 21:15:07 - A1 AZ HAP Alphen Meteoorlaan ALPHRN : 16165

2021-01-26 21:15:00 - A2 Prins Clausstraat SASSHM : 16184

2021-01-26 21:10:43 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16177

2021-01-26 21:09:15 - A2 Sirius KATWZH Directe inzet 16182

2021-01-26 21:02:38 - Prio 4 A44 Re 13,7 OEGSTG Wegverkeer verkeersstremming

2021-01-26 21:02:22 - gaarne contact mka

2021-01-26 20:58:50 - A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16154

2021-01-26 20:58:07 - 2

2021-01-26 20:43:52 - A1 Milanenhorst LEIDEN : 16183

2021-01-26 20:40:51 - B1 Holiday Inn Haagse Schouwweg LEIDEN : 16172

2021-01-26 20:12:00 - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16154

2021-01-26 20:10:47 - A2 Boerderij Valkendam Kortsteekterweg ALPHRN : 16164

2021-01-26 20:10:37 - A1 Annelien Kappeynestraat LEIDEN : 16185

2021-01-26 19:44:00 - P 1 BDH-01 Brandgerucht Schippersvaartweg NDWKHT 161930

2021-01-26 19:39:54 - A1 Wooncomplex Vrijhoef Kaarde REEUWK : 16153

2021-01-26 19:39:09 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153

2021-01-26 19:36:28 - A1 Van Duivenvoordelaan WASSNR : 16175

2021-01-26 19:36:04 - A2 J S Bachstraat NWKKIJ Directe inzet 16156

2021-01-26 19:33:36 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182

2021-01-26 19:32:28 - A2 Baron van Wassenaerlaan KATWZH : 16171

2021-01-26 19:29:11 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164

2021-01-26 19:25:37 - A2 Noordstraat BODEGR Directe inzet 16161

2021-01-26 19:07:32 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16152

2021-01-26 19:05:51 - A2 Slotgrachtlaan BERGAB Directe inzet 16150

2021-01-26 18:59:32 - B1 Zijde BOSKP : 16165

2021-01-26 18:28:32 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156

2021-01-26 18:26:36 - Prio 4 A4 Re 25,0 RIJPWT Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-26 18:21:28 - 1

2021-01-26 18:15:39 - 3301

2021-01-26 18:02:04 - P 2 BDH-02 Dier op hoogte Achter de Lindehoeve VOORSC 164430

2021-01-26 18:01:19 - Wekelijks proefalarm Veiligheidsregio Hollands Midden

2021-01-26 17:55:28 - A2 Hoofdstraat VALKZH Directe inzet 16177

2021-01-26 17:54:50 - A1 Gerard Doustraat HAZDRP : 16161

2021-01-26 17:54:21 - Prio 4 N44 Re - Rijksstraatweg WASSNR Ongeval wegvervoer materieel

2021-01-26 17:29:41 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-26 17:29:02 - A2 Oosteinde MOORDR : 16152

2021-01-26 17:16:52 - B1 LUMC (H4-P) IC Unit 2 COVID Brugmansplein LEIDEN : 16180 (ambu 16310)

2021-01-26 17:05:37 - A1 Groenhove STOLWK : 16153

2021-01-26 17:05:22 - P 2 Afstemverzoek: contact MKB Kooipark LEIDEN

2021-01-26 17:02:11 - A2 Roemer HAZDRP Directe inzet 16156

2021-01-26 16:58:39 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-26 16:58:11 - A2 Melkweg KATWZH Directe inzet 16183

2021-01-26 16:57:24 - A2 Groot Hoogwaak zorgcentrum Groot Hoogwaak NDWKZH : 16175

2021-01-26 16:50:26 - Prio 5 Kooizicht LEIDEN Demonstratie

2021-01-26 16:38:43 - A1 Bloemlustplein LEIDEN : 16173

2021-01-26 16:26:04 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16150

2021-01-26 16:21:45 - A1 Huisartsenpraktijk 't Joppe Zwartemeerlaan LEIDEN : 16172

2021-01-26 16:20:19 - A1 Beijerincklaan Zuidplaslaan WADDXV : 16153

2021-01-26 16:17:41 - B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16182

2021-01-26 16:09:26 - A1 Sweelincklaan LEIDEN : 16177

2021-01-26 16:08:03 - A1 Albrechtshof ZEVNHV : 16165

2021-01-26 16:07:49 - A2 Saffraanweg VOORHT Directe inzet 16178

2021-01-26 16:05:28 - Prio 4 Alphense Brug ALPHRN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: brug sluit niet meer)

2021-01-26 15:57:58 - Prio 1 Witte Singel LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-26 15:57:28 - A2 Witte Singel LEIDEN Directe inzet 16185

2021-01-26 15:49:20 - B2 Berkhout afd. Lageveen Berkhoutlaan LISSE : 16272

2021-01-26 15:46:37 - A1 Statensingel GOUDA : 16153

2021-01-26 15:45:40 - P 2 BDH-02 Gebouwbrand woning (kleine brand) (zolder) Brederodepeer BOSKP 169282

2021-01-26 15:36:45 - B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16181

2021-01-26 15:28:33 - 5

2021-01-26 15:17:54 - Graag Hefbrug Boskoop vrij houden

2021-01-26 15:17:39 - P 1 BDH-02 Gebouwbrand woning Brederodepeer BOSKP 163152 162234

2021-01-26 15:17:13 - A2 Huisarts Prelude Preludeweg ALPHRN : 16160

2021-01-26 15:09:45 - A2 Gouds Ondernemershuis Buurtje GOUDA Directe inzet 16154

2021-01-26 15:07:36 - A1 Korenmolen ALPHRN : 16161

2021-01-26 15:01:58 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16178

2021-01-26 15:01:07 - P 2 BDH-01 Ass. ambu (afhijsen patient) Steekterweg ALPHRN 162252 162233

2021-01-26 15:00:00 - A2 Lidl Boerhaaveplein OEGSTG Directe inzet 16179

2021-01-26 14:54:51 - A1 Hoogh Teylingen Praktijk Jacoba van Beierenweg VOORHT : 16171

2021-01-26 14:53:02 - P 1 Buitenbrand afval/rommel Regiment van Heutszstraat SCHOHV

2021-01-26 14:52:22 - P 2 BDH-05 Buitenbrand afval/rommel Regiment van Heutszstraat SCHOHV 163330

2021-01-26 14:48:06 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-26 14:45:37 - A1 Gladiolenstraat SASSHM : 16175

2021-01-26 14:04:09 - B1 LUMC (C4-S) Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16172

2021-01-26 14:00:34 - P 1 BDH-02 Autom. brand OMS GGZ Neuropsychiatrie Valklaan OEGSTG 164130

2021-01-26 13:59:22 - A1 Wilgehout BOSKP : 16165

2021-01-26 13:57:32 - B1 Lange Groenendaal GOUDA : 16153

2021-01-26 13:38:47 - B2 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Brugmansplein LEIDEN : 16173

2021-01-26 13:35:22 - A1 Albert Schweitzerbrug ALPHRN : 16386

2021-01-26 13:34:35 - Prio 1 Albert Schweitzerbrug ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-26 13:33:11 - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164

2021-01-26 13:06:30 - A2 Hyacinthenstraat LEIDEN Directe inzet 16173

2021-01-26 12:58:30 - 6

2021-01-26 12:56:37 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162

2021-01-26 12:54:47 - B2 ActiVite Hof van Alkemade Schoolbaan ROELVN : 16271

2021-01-26 12:52:41 - A1 Kievitstraat ALPHRN : 16164

2021-01-26 12:48:04 - B1 GHZ (C3) Kindergeneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16160

2021-01-26 12:30:33 - 5

2021-01-26 12:25:41 - A2 Boekweitakker WADDXV : 16153

2021-01-26 12:24:26 - A1 Kagerdreef SASSHM : 16182

2021-01-26 12:18:37 - A2 Kievitslaan STOLWK : 16155

2021-01-26 12:16:03 - A2 Van Bergenlaan WASSNR : 16179

2021-01-26 12:05:11 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16155

2021-01-26 12:04:13 - A2 Achterweg AMMSTL Directe inzet 16150

2021-01-26 12:01:37 - A1 Splinterlaan LEIDDP : 16181

2021-01-26 11:55:39 - A1 GGZ Rivierduinen Dr. J.M. den Uylsingel ALPHRN : 16164

2021-01-26 11:53:43 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16183

2021-01-26 11:53:33 - A1 Houtmanstraat LISSE : 16178

2021-01-26 11:49:04 - A2 Mesdagplantsoen HAZDRP Directe inzet 16165

2021-01-26 11:42:39 - A2 Huisartsenpraktijk Prinsenstraat LEIDEN : 16172

2021-01-26 11:39:47 - A2 Zuider IJsseldijk GOUDA Directe inzet 16152

2021-01-26 11:35:20 - A1 Annie van Hattemstraat LEIDEN : 16174

2021-01-26 11:30:21 - A1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : 16180

2021-01-26 11:30:00 - A1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : 16174

2021-01-26 11:28:41 - A2 Molenlaan MOORDR : 16156

2021-01-26 11:19:37 - A1 Overste den Oudenstraat SCHOHV : 16153

2021-01-26 11:18:09 - B2 GHZ (12) Poli Orthopedie Bleulandweg GOUDA : 16251

2021-01-26 11:10:30 - A1 COVID-HAP Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP : 16179

2021-01-26 11:08:20 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163

2021-01-26 11:07:59 - A2 Ockenburg HILLGM : 16182

2021-01-26 11:00:28 - A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16160

2021-01-26 10:46:31 - 5

2021-01-26 10:44:09 - A2 De Binnenvest Papegaaisbolwerk LEIDEN Directe inzet 16176

2021-01-26 10:42:39 - A2 De Binnenvest Papegaaisbolwerk LEIDEN Directe inzet 16174

2021-01-26 10:41:36 - Prio 4 N44 Li - Rijksstraatweg 22,4 WASSNR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-26 10:35:50 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16163

2021-01-26 10:34:31 - A2 Pelmolenerf GOUDA : 16154

2021-01-26 10:32:32 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-26 10:31:58 - A2 Prinses Beatrixstraat MOORDR : 16152

2021-01-26 10:29:03 - A1 Lekkenburg GOUDA : 16156

2021-01-26 10:26:54 - P 1 BDH-01 Stank/Hinder. lucht (gaslucht) Havixhorst ALPHRN 169193 162233

2021-01-26 10:13:13 - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162

2021-01-26 10:09:47 - A1 Duin en Dal NDWKHT : 16176 FRNWT

2021-01-26 10:08:11 - A2 Duin en Dal NDWKHT Directe inzet 16172

2021-01-26 10:07:56 - A2 Vrijenhoek ZEVNHV Directe inzet 16165

2021-01-26 10:02:56 - B1 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Brugmansplein LEIDEN : 16183

2021-01-26 09:43:07 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16152

2021-01-26 09:42:39 - A2 Lupineveld NWKKIJ : 16150

2021-01-26 09:38:02 - A1 Jan Wolkerslaan OEGSTG : 16174

2021-01-26 09:37:52 - A1 Strand NDWKZH : 16182

2021-01-26 09:33:45 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16178

2021-01-26 09:33:22 - B1 Rooversbroekdijk LISSE : 16177

2021-01-26 09:29:22 - 2

2021-01-26 09:13:15 - B1 Politiebureau 66 (Leiden Midden) Langegracht LEIDEN : 16174

2021-01-26 09:05:24 - A1 Morsweg LEIDEN : 16180

2021-01-26 09:05:22 - Storing landelijke server vooraankondiging verholpen

2021-01-26 08:57:13 - B1 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Brugmanspl LEIDEN : (couveuse RAV) 16185

2021-01-26 08:56:48 - B2 Anna de Waalhoeve WADDXV : 16251

2021-01-26 08:43:11 - A1 Koningstraat LEIDDP : 16172

2021-01-26 08:40:54 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150

2021-01-26 08:40:26 - A2 Limaweg WADDXV : 16156

2021-01-26 08:38:17 - Prio 4 Afrit A12 Re - Nootdorp 5 7,7 a SGRAVH Eigen initiatief

2021-01-26 08:20:48 - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165

2021-01-26 07:50:11 - A2 Parkzicht LEIDEN Directe inzet 16182

2021-01-26 07:30:24 - A1 Hogewoerd LEIDEN : 16183

2021-01-26 07:05:56 - P 2 BDH-01 Liftopsluiting Driener Real Estate II Laan der Continenten ALPHRN 162233

2021-01-26 07:01:43 - A2 Chopinlaan WADDXV : 16154

2021-01-26 06:41:58 - A2 van Leydenstraat WARMND Directe inzet 16184

2021-01-26 06:16:48 - A2 Mozartstraat NWKKIJ Directe inzet 16155

2021-01-26 05:45:39 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165

2021-01-26 05:44:52 - A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN Directe inzet 16160

2021-01-26 05:00:50 - A2 Grasakker STOLWK Directe inzet 16152

2021-01-26 03:11:09 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155

2021-01-26 03:10:48 - A2 Merwede NWKKIJ Directe inzet 16150

2021-01-26 02:09:26 - 2

2021-01-26 01:29:50 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152

2021-01-26 00:34:52 - A1 Noordeinde LEIDEN : 16176

2021-01-26 00:23:45 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16152

2021-01-26 00:22:05 - A1 Mesdagplantsoen HAZDRP : 16160

2021-01-26 00:07:39 - A1 Schansbaan ZOETMR : 16150

2021-01-25 20:10:54 - A2 Heemskerklaan HILLGM Directe inzet 16183

2021-01-25 20:04:46 - A2 Sieboldstraat LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-25 19:51:41 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16156

2021-01-25 19:50:13 - A1 Koperwiekstraat WOEVRL : 16163

2021-01-25 19:38:16 - B2 AZ (530) Poli Dialyse Simon Smitweg LEIDDP : 16180

2021-01-25 19:31:01 - Prio 2 Rijnplein ALPHRN Demonstratie

2021-01-25 19:29:31 - A2 Dorpsstraat ZEVNHV Directe inzet 16162

2021-01-25 19:18:05 - A2 Politie Cellencomplex Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA Directe inzet 16152

2021-01-25 18:57:01 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163

2021-01-25 18:56:46 - A2 Prinses Marijkestraat ALPHRN : 16164

2021-01-25 18:56:14 - A1 Steekterweg ALPHRN : 16162

2021-01-25 18:53:24 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16153

2021-01-25 18:43:50 - P 2 BDH-01 Ass. ambu (tilassistentie) Noordeinde KATWZH 161731

2021-01-25 18:41:03 - A2 Albert Schweitzerstraat REEUWK Directe inzet 16155

2021-01-25 18:25:29 - A2 Han Hollanderweg GOUDA Directe inzet 16152

2021-01-25 18:25:09 - A1 Volmolengracht LEIDEN : 16179

2021-01-25 18:20:35 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174

2021-01-25 18:16:58 - A2 Wilhelminalaan HILLGM Directe inzet 16177

2021-01-25 18:15:09 - A2 Gortestraat LEIDEN : 16182

2021-01-25 18:14:07 - A2 Noordeinde KATWZH : 16183

2021-01-25 18:13:26 - P 2 BDH-02 Liftopsluiting Meeuwenlaan KATWZH 161731

2021-01-25 17:39:54 - P 2 BDH-04 Dier te water Hitlandselaan NWKKIJ 163731

2021-01-25 17:37:10 - Gaarne contact MKA

2021-01-25 17:31:17 - Prio 4 A4 Re 25,4 RIJPWT Eigen initiatief

2021-01-25 17:25:31 - P 1 BDH-02 Autom. brand OMS Swetterhage Witrikweide ZOETWD 164230

2021-01-25 17:16:49 - P 1 BDH-04 Autom. brand OMS Het Kerspel Kerspelpad STOLWK 163231

2021-01-25 17:12:22 - A2 Opaalstraat LEIDEN Directe inzet 16184

2021-01-25 17:10:35 - 6

2021-01-25 17:09:33 - A2 Mondlanestraat GOUDA Directe inzet 16154

2021-01-25 17:09:26 - Graag telefonisch contact CaCo

2021-01-25 17:02:33 - 5

2021-01-25 16:53:59 - 6

2021-01-25 16:53:57 - A2 Baggelaar MOORDR Directe inzet 16153

2021-01-25 16:53:41 - P 2 BDH-02 Buitenbrand container Admiraal de Ruyterstraat KRIMLK 163531

2021-01-25 16:53:05 - A2 Dijkzicht BOSKP Directe inzet 16164

2021-01-25 16:36:31 - A2 Bloemistenlaan LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-25 16:35:35 - A1 Maria Rutgersweg LEIDEN : 16182

2021-01-25 16:32:50 - Prio 4 A4 Li 48,3 SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-25 16:28:48 - B1 LUMC (K2-R) SEH Ambulancehal Brugmansplein LEIDEN : 16177

2021-01-25 16:23:26 - A2 Amaliastraat LEIDEN Directe inzet 16183

2021-01-25 16:09:30 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16180

2021-01-25 16:08:59 - A2 Dr. Hadriaan van Neslaan NDWKZH : 16175

2021-01-25 16:00:46 - A2 Stationsplein BODEGR : 16162

2021-01-25 15:46:48 - A2 Queridolaan OEGSTG Directe inzet 16185

2021-01-25 15:42:59 - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163

2021-01-25 15:39:01 - Gaarne contact MKA

2021-01-25 15:30:31 - A2 Burggravenlaan LEIDEN Directe inzet 16174

2021-01-25 15:23:20 - 6

2021-01-25 15:21:45 - Prio 4 A12 Re 39,2 NWBRRN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: obstakel op rijbaan)

2021-01-25 15:12:05 - A1 Lopikerstraat SCHOHV : FRSHN HELI02 16156

2021-01-25 15:11:35 - A2 Lopikerstraat SCHOHV Directe inzet 16150

2021-01-25 14:58:52 - P 1 BDH-03 Ongeval wegvervoer letsel Hoge Rijndijk LEIDEN 169191 164230

2021-01-25 14:58:09 - P 1 BDH-02 Ongeval materieel (Lekkage: gas verwarmd) Korenbloem LEIDEN 169192 164130

2021-01-25 14:52:24 - B1 LUMC (C4-S) Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16173

2021-01-25 14:51:58 - Prio 1 Hoge Rijndijk LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-25 14:50:07 - A2 Hoge Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16178

2021-01-25 14:45:15 - A2 Pieter de la Courtstraat LEIDEN : 16184

2021-01-25 14:42:32 - Prio 1 N455 - Noordeinde 5,5 WADDXV Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-25 14:41:59 - 6

2021-01-25 14:35:09 - A2 Evenaar ALPHRN Directe inzet 16165

2021-01-25 14:31:31 - B2 LUMC (K0-P) Radiotherapie (Bestr.) Einthovenweg LEIDEN : 16272

2021-01-25 14:24:10 - P 1 BDH-05 Autom. brand OMS GGZ Rivierduinen Tacitusstraat LEIDEN 164230

2021-01-25 14:22:50 - B2 AZ (430(A4) Interne Geneeskunde Simon Smitweg LEIDDP : 16270

2021-01-25 14:17:45 - B2 AZ (2B) Algemene revalidatie Zweilandlaan LEIDEN : 16271

2021-01-25 14:12:31 - Graag tel. contact MKA

2021-01-25 14:11:01 - A1 Langebrug LEIDEN : 16179

2021-01-25 13:53:46 - B2 Bleulandweg GOUDA : 16270

2021-01-25 13:47:31 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16155

2021-01-25 13:47:28 - Prio 3 A20 Li 13,6 MAASDK Bijzondere verkeerszaken

2021-01-25 13:41:22 - B1 AZ (2A) Neurologische revalidatie Zweilandlaan LEIDEN : 16174

2021-01-25 13:39:35 - B1 GGZ (D1) High Care Heurniusstraat LEIDEN : 16177

2021-01-25 13:36:16 - A1 Prinses Marijkestraat MOORDR : 16150

2021-01-25 13:32:52 - P 5 Testmelding Kazerne Waddinxveen U hoeft niet op te komen

2021-01-25 13:11:31 - A1 Tulpenstraat RIJNBG : 16180

2021-01-25 13:04:50 - B1 1672-Laan BODEGR : 16162

2021-01-25 13:03:07 - A2 Bockenbergstraat GOUDA Directe inzet 16150

2021-01-25 12:56:11 - A2 Borneostraat OEGSTG : 16172

2021-01-25 12:56:03 - A1 Bernhardhof GOUDA : 16156

2021-01-25 12:49:09 - A2 's Heeren Loo Zuidbroek NDWKZH : 16176

2021-01-25 12:44:56 - A2 Aalscholverlaan TRAAR : 16160

2021-01-25 12:42:35 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16181

2021-01-25 12:41:59 - B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16185

2021-01-25 12:41:07 - A2 Gruttostraat SCHOHV : 16152

2021-01-25 12:22:18 - A1 GHZ (A2) CCU/CSU Bleulandweg GOUDA : 16157

2021-01-25 12:21:50 - A2 DZB BV Le Pooleweg LEIDEN : 16178

2021-01-25 12:17:11 - A2 Vereniging IJssport Boomgaardlaan LEIDDP Directe inzet 16173

2021-01-25 12:04:07 - Prio 4 A12 Li - Kp Prins Clausplein 5,2 u SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: obstakel op rijbaan)

2021-01-25 12:02:54 - A2 Catsveld GOUDA : 16156

2021-01-25 11:59:32 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16152

2021-01-25 11:39:03 - A2 De Groot Aannemer Zijdepark ODKIJS Directe inzet 16155

2021-01-25 11:36:41 - Prio 4 A4 Re - Kp Prins Clausplein 46,2 g SGRAVH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-25 11:32:59 - Prio 3 A44 Re 14,0 OEGSTG Bijzondere verkeerszaken

2021-01-25 11:32:01 - A1 GGZ Rivierduinen Componistenlaan VOORHT : 16174

2021-01-25 11:31:19 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-25 11:30:39 - A1 Lijnbaanweg NDWKZH : 16183

2021-01-25 11:29:42 - A2 Bolderikkamp LEIDDP Directe inzet 16171

2021-01-25 11:21:41 - B1 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Brugmansplein LEIDEN : 16182

2021-01-25 11:06:37 - B1 Marketentster ALPHRN : 16173

2021-01-25 11:00:22 - A1 Biezen BOSKP Directe inzet 16165

2021-01-25 10:57:26 - A2 Drapiersteeg GOUDA Directe inzet 16156

2021-01-25 10:54:24 - P 1 BDH-01 om. brand OMS Rijnhov`:zornelis Geellaan ALPH2Pa162:3s

2021-01-25 10:53:18 - A2 Lage Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16180

2021-01-25 10:48:41 - A1 Topaz Revitel Bargelaan LEIDEN : 16177

2021-01-25 10:32:39 - B2 LUMC (C10-P) Interne Geneeskunde Brugmansplein LEIDEN : 16172

2021-01-25 10:23:09 - A2 Korenmolen ALPHRN : 16164

2021-01-25 10:18:52 - A1 Cortenhoeve BODEGR : 16161

2021-01-25 10:16:48 - A2 Slotemaker de Bruinestraat GOUDA Directe inzet 16152

2021-01-25 10:13:39 - B1 LUMC (C4-S) Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16181

2021-01-25 10:11:48 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153

2021-01-25 09:46:42 - A2 Middelweg LEIDEN Directe inzet 16182

2021-01-25 09:40:54 - A2 BNS Hoofdgebouw 84-302 Rijnsburgerweg VOORHT : 16175

2021-01-25 09:40:52 - B2 AZ (250(B2) Longziekten Simon Smitweg LEIDDP : 16176

2021-01-25 09:32:12 - A2 Aalhorst ALPHRN : 16165

2021-01-25 09:31:46 - A2 Willem Kloosstraat WADDXV : 16160

2021-01-25 09:25:28 - A2 Buizerdhorst LEIDEN Directe inzet 16174

2021-01-25 09:24:05 - A2 Bakker Van Maanen Nieuwe Rijn LEIDEN Directe inzet 16171

2021-01-25 09:22:54 - P 2 BDH-04 Stank/Hinder. lucht (vreemde lucht) Jan van Brakelplantsoen VOORSC 169192 164230

2021-01-25 09:11:08 - A1 Grevenstraat LEIDEN : 16173

2021-01-25 08:51:09 - P 2 BDH-02 Dier te water N210 - CG Roosweg 8,0 LEKKKK 163530

2021-01-25 08:49:26 - Gaarne telefonisch contact Meldkamer

2021-01-25 08:43:46 - A1 Groeneweg GOUDA : 16150

2021-01-25 08:37:03 - A2 Bellesteijn Prof. Molenaarlaan WASSNR : 16180

2021-01-25 08:34:33 - A2 Gezondheidscentrum Oranjeplaats SCHOHV : 16152

2021-01-25 08:31:26 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185

2021-01-25 08:22:43 - P 2 BDH-03 Wateroverlast Marnixstraat LEIDEN 164130

2021-01-25 08:21:05 - A1 Apollolaan OEGSTG : 16177

2021-01-25 08:19:54 - A1 Dr. Aletta Jacobslaan VOORHT : 16182

2021-01-25 08:18:28 - A2 Flora Holland Laan van Verhof RIJNBG Directe inzet 16183

2021-01-25 08:15:07 - A2 Beweegpunt Fisio BV Buchnerweg GOUDA Directe inzet 16153

2021-01-25 08:07:43 - Prio 4 A4 Re 50,8 RIJSZH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-25 08:06:16 - A1 Trompstraat RIJNBG : 16175

2021-01-25 07:53:44 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153

2021-01-25 07:53:11 - A1 Nicolaas Beetslaan MOORDR : 16156

2021-01-25 07:45:33 - B1 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16174

2021-01-25 07:44:43 - A2 Bouwbedrijf Huurman BV Nieuwenhuizenweg LEIDEN Directe inzet 16176

2021-01-25 07:44:39 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156

2021-01-25 07:39:56 - A2 Groenendijk NWKKIJ Directe inzet 16155

2021-01-25 07:06:48 - A2 Kievitstraat ALPHRN Directe inzet 16162

2021-01-25 06:41:03 - A2 Mondriaanlaan SASSHM Directe inzet 16171

2021-01-25 06:25:18 - Prio 4 Afrit A4 Li - Delft 14 57,1 SCHILD Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-25 05:34:14 - A2 Maalderijstraat LEIDEN Directe inzet 16153

2021-01-25 05:29:33 - A2 Simon van Capelweg NDEN : 16157

2021-01-25 05:16:24 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154

2021-01-25 05:15:50 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157

2021-01-25 05:15:07 - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16153

2021-01-25 05:14:50 - A2 Zijloeverpad LEIDEN Directe inzet 16185

2021-01-25 04:39:09 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16185

2021-01-25 04:38:46 - A1 Van der Doesstraat ALPHRN : 16179

2021-01-25 04:36:33 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153

2021-01-25 04:36:14 - A1 Venusstraat ALPHRN : 16164

2021-01-25 04:29:39 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164

2021-01-25 03:52:18 - A2 Epsilonplantsoen LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-25 03:24:11 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16171

2021-01-25 03:23:48 - A2 Voorschoterweg VALKZH Directe inzet 16185

2021-01-25 03:05:57 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153

2021-01-25 03:05:35 - A2 Prinses Beatrixstraat MOORDR : 16154

2021-01-25 03:04:24 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-25 02:48:35 - A2 Watertorkruid NWKKIJ Directe inzet 16157

2021-01-25 02:07:31 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153

2021-01-25 02:07:09 - A2 Evenaar ALPHRN Directe inzet 16160

2021-01-25 01:56:22 - A1 Mondriaanplantsoen HAZDRP : 16179

2021-01-25 01:54:16 - A2 Mondriaanplantsoen HAZDRP Directe inzet 16164

2021-01-25 01:34:09 - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164

2021-01-25 01:32:57 - A2 De Ruyterstraat HAASTR Directe inzet 16157

2021-01-25 01:10:46 - A1 N207 - Opweg STOLWK : 16153

2021-01-25 00:43:29 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157

2021-01-25 00:43:03 - A2 Ronsseweg GOUDA Directe inzet 16154

2021-01-25 00:35:37 - A1 LUMC (K0-P) Radiotherapie (Bestr.) Einthovenweg LEIDEN : 16172

2021-01-25 00:08:40 - A1 Kleipettenlaan RIJNBG : 16179

2021-01-25 00:08:18 - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160

2021-01-25 00:06:52 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16179

2021-01-25 00:06:38 - A1 Leidseweg VOORSC : 16185

2021-01-24 23:53:54 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-24 23:46:10 - A2 Milanenhorst LEIDEN : 16172

2021-01-24 23:37:54 - P 2 BDH-02 Brandgerucht Spieghelstraat LEIDEN 164230

2021-01-24 23:37:31 - A2 Milanenhorst LEIDEN Directe inzet 16172

2021-01-24 22:54:03 - A2 Rederij van Holststraat KRIMLK : 16155

2021-01-24 22:51:42 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-24 22:47:22 - A2 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16157

2021-01-24 22:46:29 - A1 Javastraat ALPHRN Directe inzet 16160

2021-01-24 22:42:16 - A2 Aderweg ROELVN Directe inzet 16181

2021-01-24 22:41:59 - A2 Zuiderkruis KATWZH Directe inzet 16172

2021-01-24 22:28:57 - A2 Gravestein GOUDA Directe inzet 16150

2021-01-24 22:22:52 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172

2021-01-24 22:12:27 - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160

2021-01-24 22:12:09 - A2 Simon van Capelweg NDEN : 16161

2021-01-24 22:05:22 - A1 Verpleeghuis Oudshoorn Henry Dunantweg ALPHRN : 16165

2021-01-24 21:55:40 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161

2021-01-24 21:54:35 - A1 GHZ (A2) CCU/CSU Bleulandweg GOUDA : 16152

2021-01-24 21:46:54 - A1 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16183

2021-01-24 21:42:16 - A1 Benedenkerkseweg STOLWK : 16154

2021-01-24 21:38:33 - A2 Zwanendaal NWKKIJ Directe inzet 16155

2021-01-24 21:36:31 - A2 Van Wassenaer Obdamlaan WASSNR : 16164

2021-01-24 21:27:01 - 6

2021-01-24 21:15:50 - A1 Fuut ZOETWD : 16171

2021-01-24 21:15:14 - P 1 BDH-04 Voertuigbrand Dobbestraat GOUDA 163130

2021-01-24 20:58:24 - P 2 BDH-10 Wateroverlast Tulp en Zee NDWKZH 161930

2021-01-24 20:52:29 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16155

2021-01-24 20:48:44 - A2 AZ HAP Alphen Meteoorlaan ALPHRN : 16181

2021-01-24 20:41:57 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16164

2021-01-24 20:41:23 - 3301

2021-01-24 20:40:42 - A2 AZ HAP Alphen Meteoorlaan ALPHRN : 16160

2021-01-24 20:40:29 - A1 Capella KATWZH : 16183

2021-01-24 20:30:03 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16183

2021-01-24 20:27:07 - A2 Van Poelgeestlaan LEIDDP Directe inzet 16175

2021-01-24 20:16:50 - P 1 BDH-03 Gebouwbrand (dak, schoorsteen) Fleurstraat NWKOOP 162252 162131

2021-01-24 20:12:20 - 6

2021-01-24 20:12:18 - A2 Kerkweg-West WADDXV Directe inzet 16152

2021-01-24 19:54:52 - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16155

2021-01-24 19:54:31 - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16177

2021-01-24 19:51:29 - A2 Zorgpension Jan Blankenstraat BERGAB : 16150

2021-01-24 19:50:25 - A1 Dorpsstraat NWVEEN : 16165

2021-01-24 19:49:43 - P 2 BDH-01 Buitenbrand container Albert Heijn Blokhuis LISSE 161130

2021-01-24 19:45:05 - A2 de Hooge wei SASSHM Directe inzet 16164

2021-01-24 19:44:53 - A1 Haasveld DEZILK : 16161

2021-01-24 19:41:27 - Prio 1 Eekhoorntjesbrood ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-24 19:40:05 - A2 Eekhoorntjesbrood ALPHRN Directe inzet 16160

2021-01-24 19:39:07 - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160

2021-01-24 19:38:57 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16164

2021-01-24 19:35:54 - A2 3e Poellaan LISSE Directe inzet 16184

2021-01-24 19:34:59 - A2 Kerkstraat WASSNR Directe inzet 16171

2021-01-24 19:16:44 - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164

2021-01-24 19:16:31 - A2 van Duvenvoordestraat WARMND Directe inzet 16183

2021-01-24 19:13:39 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-01-24 19:13:22 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16183

2021-01-24 19:12:26 - Prio 1 Engelendaal Oude Spoorbaan LEIDDP Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-24 19:11:57 - A2 Engelendaal Oude Spoorbaan LEIDDP Directe inzet 16180

2021-01-24 19:09:44 - A1 Sleedoorn BERGAB : 16154

2021-01-24 18:45:40 - A2 Lavendelhof OEGSTG Directe inzet 16175

2021-01-24 18:44:29 - B1 AZ (450(B4) Moeder en Kindcentrum Simon Smitweg LEIDDP : 16181

2021-01-24 18:36:11 - Prio 4 N44 Re - Rijksstraatweg 25,8 WASSNR Defect straatmeubilair

2021-01-24 17:58:01 - A2 Poelruit REEUWK Directe inzet 16150

2021-01-24 17:57:25 - P 2 BDH-01 Wateroverlast Bunchestraat GOUDA 163130

2021-01-24 17:55:46 - Na overdracht gaarne contact MKA ivm rit vanaf B4.

2021-01-24 17:53:40 - Prio 4 A13 Li - Rotterdamseweg 6,0 SGRAVH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-24 17:33:42 - A1 Rembrandtlaan VOORSC : 16174

2021-01-24 17:28:42 - A1 Speenkruid OUDWET : 16180

2021-01-24 17:07:42 - P 2 BDH-04 Ass. ambu (tilassistentie) (val) A. Roland Holststraat VOORSC 164230

2021-01-24 17:05:16 - A2 Marathonlaan GOUDA : 16154

2021-01-24 16:58:20 - A1 Paardenburg GOUDA : 16152

2021-01-24 16:50:55 - A1 Lupinesingel ALPHRN : 16163

2021-01-24 16:43:25 - A2 A. Roland Holststraat VOORSC Directe inzet 16183

2021-01-24 16:40:46 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16155

2021-01-24 16:28:50 - A1 Ranonkelstraat NDWKZH : 16175

2021-01-24 16:24:14 - 6

2021-01-24 16:13:40 - 2

2021-01-24 16:02:55 - A2 Ammerzoden HILLGM : 16174

2021-01-24 16:00:46 - A2 Ammerzoden HILLGM Directe inzet 16180

2021-01-24 15:57:23 - A2 Quick Boys Laan van Nieuw-Zuid KATWZH : 16184

2021-01-24 15:55:20 - P 2 BDH-01 Stank/Hinder. lucht (vreemde lucht) Jan van Brakelplantsoen VOORSC 164230

2021-01-24 15:47:42 - A2 Hazelaarlaan GOUDA Directe inzet 16152

2021-01-24 15:43:55 - A2 Van den Endelaan HILLGM Directe inzet 16174

2021-01-24 15:41:40 - A2 Sterrenwachtlaan LEIDEN Directe inzet 16181

2021-01-24 15:38:01 - A2 Zijde BOSKP : 16162

2021-01-24 15:33:44 - B1 LUMC (J4-Q) IC Kinderen Brugmansplein LEIDEN : 16177

2021-01-24 15:26:03 - Wederom presentatiestop COVID-19 GHZ GDA

2021-01-24 15:13:29 - A1 Spoorlaan ZWAMMD : 16165

2021-01-24 15:12:40 - A1 Alida de Jongstraat ALPHRN : 16161

2021-01-24 15:07:07 - Presentatiestop COVID-19 GHZ Gouda is opgeheven.

2021-01-24 15:00:31 - A2 Peppelhorst WADDXV : 16154

2021-01-24 14:59:27 - A2 Reinier Staatshof HILLGM : 16182

2021-01-24 14:48:21 - 6

2021-01-24 14:45:05 - A1 COVID-HAP Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP : 16172

2021-01-24 14:37:12 - Prio 1 Meije BODEGR Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-01-24 14:36:11 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16172

2021-01-24 14:34:48 - A2 Veenderveld ROELVN Directe inzet 16176

2021-01-24 14:34:36 - A2 Meije BODEGR Directe inzet 16162

2021-01-24 14:29:25 - A1 Vinkenstraat NDWKHT : 16180

2021-01-24 14:28:31 - A1 Bosdreef LEIDDP : 16174

2021-01-24 14:01:38 - A1 Halve Maan SCHOHV : 16160

2021-01-24 13:55:16 - A2 Kastanjelaan HILLGM Directe inzet 16182

2021-01-24 13:49:53 - A2 Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16163

2021-01-24 13:30:38 - A2 Jan Steenlaan VOORSC Directe inzet 16179

2021-01-24 13:20:03 - A2 Burgemeester Geertsemalaan WASSNR : 16172

2021-01-24 13:17:21 - A1 Drapiersteeg GOUDA : 16152

2021-01-24 12:58:52 - A1 Raaphorst LEIDDP : 16176

2021-01-24 12:53:01 - 9

2021-01-24 12:47:19 - A1 Politie Cellencomplex Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16156

2021-01-24 12:45:36 - 2

2021-01-24 12:45:09 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16180

2021-01-24 12:33:03 - A1 N209 Re - Hoogeveenseweg HAZDRP : 16162

2021-01-24 12:21:57 - A2 Amperestraat HILLGM Directe inzet 16173

2021-01-24 12:18:10 - 2

2021-01-24 12:05:40 - A2 Oranjelaan NWKOOP Directe inzet 16162

2021-01-24 12:04:31 - A2 Oslopad ALPHRN Directe inzet 16185

2021-01-24 12:03:12 - 5

2021-01-24 11:59:20 - A1 Veurseweg VOORSC : 16174

2021-01-24 11:58:29 - P 1 BDH-01 Autom. brand OMS Sint Elisabeth Gasthuishof Elisabeth Gasthuishof LEIDEN 164130

2021-01-24 11:53:22 - B2 Van Wijckerslooth Balans (1e) van Wijckersloothple OEGSTG : 16270

2021-01-24 11:50:46 - B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : (couveuse RAV) 16183

2021-01-24 11:45:11 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16185

2021-01-24 11:44:53 - A2 Wielingen ALPHRN : 16163

2021-01-24 11:36:18 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156

2021-01-24 11:33:10 - A2 Bernhardhof GOUDA : 16157

2021-01-24 11:29:29 - A1 Beethovenlaan NWKOOP : 16160

2021-01-24 11:21:35 - Prio 4 A4 Li 25,0 ROELVN Wegverkeer verkeersstremming

2021-01-24 11:14:31 - A2 Invaltij NDWKZH Directe inzet 16172

2021-01-24 11:14:10 - 5

2021-01-24 11:11:59 - A1 De Lange Krag REEUWK : 16162

2021-01-24 11:08:44 - P 2 BDH-03 Stormschade (los dak/geveldeel) Rijn en Schiekade LEIDEN 164230

2021-01-24 11:08:14 - P 2 BDH-01 Ass. ambu (incitent) Broekweg LEIDEN 164272 164280

2021-01-24 11:04:57 - A2 Schoutenstraat SGRAVH : 16176

2021-01-24 10:51:16 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157

2021-01-24 10:50:06 - A2 Jan Dorrekenskade-West WADDXV Directe inzet 16150

2021-01-24 10:50:01 - Prio 2 A12 R - Utrechtsebaan 2,0 SGRAVH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-24 10:41:38 - A2 Kanaalstraat LEIDEN Directe inzet 16180

2021-01-24 10:40:14 - A1 Broekweg LEIDEN : 16182

2021-01-24 10:39:44 - A2 Broekweg LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-24 10:26:09 - A1 Paul Krugerstraat LEIDEN : 16183

2021-01-24 10:06:29 - A2 Raadhuisstraat ALPHRN : 16152

2021-01-24 09:45:33 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16152

2021-01-24 09:44:22 - A2 Oude Nieuwveenseweg NWVEEN Directe inzet 16163

2021-01-24 09:43:53 - A1 Ommedijk LEIDDP : 16179

2021-01-24 09:38:29 - Prio 4 A4 Li 52,0 RIJSZH Vervuild wegdek

2021-01-24 09:35:10 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16172

2021-01-24 09:34:44 - A1 Verdilaan VOORSC : 16174

2021-01-24 09:30:22 - Presentatiestop GHZ COVID-19 kliniek

2021-01-24 09:26:10 - A2 Clinckenburgh OEGSTG Directe inzet 16173

2021-01-24 08:57:01 - A1 Handelhof ALPHRN : 16163

2021-01-24 08:44:55 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162

2021-01-24 08:43:40 - A2 Catsveld GOUDA Directe inzet 16156

2021-01-24 08:34:08 - A1 Hoorneslaan KATWZH : 16183

2021-01-24 08:32:44 - A1 De Wassenaarse Slag op het fietspad WASSNR : 16174

2021-01-24 08:25:44 - A2 Zuiderkruis LISSE Directe inzet 16179

2021-01-24 08:00:42 - A1 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16150

2021-01-24 07:54:50 - A2 Van Poelgeestlaan LEIDDP Directe inzet 16173

2021-01-24 06:37:59 - A2 Prinsenstraat LEIDEN Directe inzet 16185

2021-01-24 05:48:40 - A2 Apollolaan LEIDEN Directe inzet 16178

2021-01-24 05:09:51 - 5

2021-01-24 04:54:07 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-24 04:53:42 - A1 Brittenhuis NDWKHT : 16176

2021-01-24 04:51:39 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164

2021-01-24 04:51:23 - A2 Landal De Reeuwijkse Plassen Verlengde Breevaart REEUWK Directe inzet 16165

2021-01-24 04:44:16 - A2 Juffermansstraat OEGSTG : 16182

2021-01-24 04:21:20 - A2 Juffermansstraat OEGSTG Directe inzet 16185

2021-01-24 04:02:40 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-24 04:02:14 - A2 Fagelstraat KATWZH Directe inzet 16178

2021-01-24 03:43:40 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16178

2021-01-24 03:43:06 - A2 Baartmanstraat SASSHM Directe inzet 16180

2021-01-24 03:36:59 - A1 Julianahof GOUDA : 16154

2021-01-24 03:18:14 - P 1 BDH-01 Voertuigbrand Stationsplein ALPHRN 162233

2021-01-24 03:00:26 - P 2 BDH-01 Buitenbrand Thorbeckelaan HILLGM 161031

2021-01-24 02:41:08 - A1 Achthovenerweg LEIDDP : 16182

2021-01-24 02:40:55 - A2 GGZ Kl. herstel autsime Zwaluwlaan OEGSTG : 16176

2021-01-24 02:28:33 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16180

2021-01-24 01:52:14 - A2 Jan Kloosstraat NDWKZH Directe inzet 16178

2021-01-24 01:51:23 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16153

2021-01-24 01:37:04 - 2

2021-01-24 01:32:55 - A2 Ursula Acacia Oosterpolderweg NWVEEN Directe inzet 16164

2021-01-24 01:29:46 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16154

2021-01-24 01:25:01 - 2

2021-01-24 01:13:44 - Prio 2 A13 Re 11,3 DELFT Bijzondere verkeerszaken

2021-01-24 01:12:14 - A2 Timorstraat LEIDEN : 16182

2021-01-24 01:07:10 - A1 Arubapad LEIDEN : 16176

2021-01-24 01:01:29 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154

2021-01-24 01:01:10 - A2 Wiardi Beckmanhof GOUDA Directe inzet 16155

2021-01-24 00:57:25 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16178

2021-01-24 00:56:48 - A1 Politiebureau 62 (Katwijk) Piet Heinlaan KATWZH : 16185

2021-01-24 00:51:01 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164

2021-01-24 00:50:44 - A2 Hooge Burch Oude Rijnlaan 1 Spoorlaan ZWAMMD : 16165

2021-01-24 00:43:38 - 2

2021-01-23 23:51:16 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185

2021-01-23 23:50:59 - A2 Faleriolaan HILLGM Directe inzet 16180

2021-01-23 23:47:46 - P 2 BDH-05 Buitenbrand container (afvalcontainer) van Henegouwentunnel GOUDA 163130

2021-01-23 23:46:48 - Prio 2 A13 Li 9,9 DELFT Bijzondere verkeerszaken

2021-01-23 23:44:49 - A1 Raaphorstlaan WASSNR : 16176

2021-01-23 23:43:11 - P 1 BDH-04 Brandgerucht Ow Kerkweg-West 8.18 WADDXV 163830

2021-01-23 23:36:42 - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16182

2021-01-23 23:34:35 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155

2021-01-23 23:09:27 - A2 Haarmos REEUWK Directe inzet 16111{

2021-01-23 22:36:23 - A2 Kloofpad LEIMDN : 16175

2021-01-23 22:31:36 - A2 Drapiersteeg GOUDA Directe inzet 16157

2021-01-23 22:21:45 - Graag Hefbrug Boskoop vrij houden

2021-01-23 22:21:20 - P 1 BDH-01 Persoon te water Halve Raak BOSKP 162210 162252 169194 162234

2021-01-23 22:21:04 - Prio 5 Halve Raak BOSKP Persoon te water

2021-01-23 22:13:02 - A2 Geerlaan ODKIJS : 16152

2021-01-23 22:06:55 - A2 Huisartsenpraktijk Celsius Via Antiqua NDWKHT Directe inzet 16171

2021-01-23 21:51:06 - A1 Heemskerkstraat LEIDEN : 16184

2021-01-23 21:39:53 - A1 N455 - Noordeinde WADDXV : 16161

2021-01-23 21:34:46 - A2 P.C. Bothstraat GOUDA : 16154

2021-01-23 21:29:17 - A1 Provincialeweg Oost HAASTR : 16157

2021-01-23 21:27:46 - A1 Provincialeweg Oost HAASTR : 16154

2021-01-23 21:21:44 - P 1 BDH-01 Gebouwbrand Zeeman textielSupers De Schans ALPHRN 162252 162233

2021-01-23 21:16:23 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164

2021-01-23 21:08:44 - P 1 BDH-02 Gebouwbrand woning Provincialeweg Oost HAASTR 163152 163230

2021-01-23 21:03:04 - A1 Schelp KATWZH : 16174

2021-01-23 20:54:59 - 3301

2021-01-23 20:54:30 - A1 Julianakade LEIDEN : 16185

2021-01-23 20:50:29 - A2 Herenweg RIJNWD : 16165

2021-01-23 20:45:18 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16152

2021-01-23 20:42:55 - B1 Ernst Casimirlaan HILLGM : 16177

2021-01-23 20:40:04 - A1 Albrecht Beijlinggracht SCHOHV : 16155

2021-01-23 20:38:32 - 3301

2021-01-23 20:33:12 - Prio 1 Burgemeester Colijnstraat BOSKP Overval

2021-01-23 20:32:16 - P 2 BDH-01 Buitensluiting Thorbeckeplein ALPHRN 162252

2021-01-23 20:25:08 - P 2 BDH-01 Buitensluiting Thorbeckeplein ALPHRN 162233

2021-01-23 20:16:07 - A1 Landal De Koornmolen Tweemanspolder ZEVHZH : 16157 FRZHN 16154 HELI02

2021-01-23 20:14:19 - 12

2021-01-23 20:07:38 - Prio 4 A13 Re - Rotterdamseweg 6,3 SGRAVH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-23 19:52:55 - A1 Oeverdreef ROELVN : 16161

2021-01-23 19:46:53 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174

2021-01-23 19:10:37 - P 1 BDH-02 Ass. ambu (tilassistentie) Tevelshof LEIDEN 164230

2021-01-23 19:06:35 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-01-23 19:06:17 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16174

2021-01-23 19:05:32 - A1 Kaiserstraat LEIDEN : 16176

2021-01-23 19:02:51 - Prio 1 Parallelweg-Zuid NWKKIJ Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-01-23 19:02:21 - A2 Kaiserstraat LEIDEN Directe inzet 16176

2021-01-23 18:58:51 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152

2021-01-23 18:57:49 - A2 Parallelweg-Zuid NWKKIJ Directe inzet 16154

2021-01-23 18:57:38 - A1 Tevelshof LEIDEN : 16185

2021-01-23 18:56:06 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154

2021-01-23 18:54:14 - A2 Korenmolen ALPHRN : 16163

2021-01-23 18:53:57 - A1 Dorpsstraat HAZDRP : 16164

2021-01-23 18:51:57 - A2 Korenmolen ALPHRN : 16162

2021-01-23 18:51:23 - A1 Tevelshof LEIDEN : 16176

2021-01-23 18:48:14 - 2

2021-01-23 18:42:01 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163

2021-01-23 18:39:44 - A2 Venezuelastraat ALPHRN Directe inzet 16161

2021-01-23 18:36:03 - Prio 4 A4 Li 35,0 LEIDEN Bijzondere verkeerszaken

2021-01-23 18:25:51 - A2 Boesemsingel BODEGR : 16155

2021-01-23 18:11:53 - B1 West-Vlisterdijk VLIST : 16157

2021-01-23 18:03:21 - A2 President Kennedylaan OEGSTG : 16176

2021-01-23 17:51:20 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174

2021-01-23 17:43:40 - 6

2021-01-23 17:40:29 - A2 Boesemsingel BODEGR : 16161

2021-01-23 17:39:06 - svp contact mka

2021-01-23 17:32:47 - A2 Meerkreuk OUDWET : 16175

2021-01-23 17:06:34 - Gaarne telefonisch contact MKA.

2021-01-23 17:01:29 - P 1 BDH-01 Autom. brand OMS Topaz Overrhyn Willem de Zwijgerlaan LEIDEN 164130

2021-01-23 16:54:49 - gaarne contact MKB

2021-01-23 16:46:19 - A2 de la Reylaan GOUDA Directe inzet 16154

2021-01-23 16:31:42 - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163

2021-01-23 16:27:59 - A2 N231 - Blokland NWVEEN Directe inzet 16162

2021-01-23 16:27:00 - A2 Clusiushof OEGSTG Directe inzet 16173

2021-01-23 16:24:40 - P 1 BDH-05 Stank/Hinder. lucht (gaslucht) IJsseldijk-Noord ODKIJS 169195 163630

2021-01-23 16:24:23 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16175

2021-01-23 16:21:46 - P 1 BDH-03 Gebouwbrand woning Dorpsstraat WARMND 164152 161330

2021-01-23 16:19:34 - B1 Marga Klompestraat GOUDA : 16157

2021-01-23 16:19:19 - A1 Pieter van der Aastraat LEIDEN : 16172

2021-01-23 16:09:25 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16179

2021-01-23 16:07:01 - A1 Morgenster NDWKZH : 16184

2021-01-23 16:04:16 - A1 Noordhoef GOUDA : 16154

2021-01-23 15:39:06 - P 2 BDH-04 Liftopsluiting Lindehof HAZDRP 162237

2021-01-23 15:31:29 - A2 Nolensstraat KATWZH : 16182

2021-01-23 15:25:53 - A2 Jumbo Planciusplantsoen VOORSC Directe inzet 16179

2021-01-23 15:13:55 - A2 Betje Wolffstraat LEIDEN Directe inzet 16176

2021-01-23 14:56:27 - A2 Ambulancepost Moordrecht MiddelwegHMOVRdP0T7S ?61?3{

2021-01-23 14:42:14 - Prio 4 N14 Re - Noordelijke Randweg 10,8 SGRAVH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-23 14:35:23 - A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN Directe inzet 16173

2021-01-23 14:30:00 - A2 Bremkant NDWKZH Directe inzet 16181

2021-01-23 14:14:06 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16173

2021-01-23 14:13:10 - FAX LUMC werkt weer!

2021-01-23 14:12:02 - A2 Barista Cafe Alphen Aarkade ALPHRN Directe inzet 16156

2021-01-23 14:05:18 - P 2 BDH-01 Dier in problemen Langevelderlaan NDWKZH 161930

2021-01-23 14:02:57 - A2 Afrit N14 Li - Haagse Hout 11,3 a WASSNR : 16175

2021-01-23 14:02:36 - A2 Kalmoeslaan RIJNWD : 16162

2021-01-23 14:00:01 - P 5 Testmelding Kazerne Leiden Noord Gooimeerlaan LEIDEN 164130

2021-01-23 13:59:21 - Gaarne contact MKA

2021-01-23 13:49:46 - A2 Vest GOUDA Directe inzet 16157

2021-01-23 13:46:29 - 8

2021-01-23 13:45:11 - Prio 4 Afrit N14 Li - Haagse Hout 11,3 a WASSNR Ongeval wegvervoer materieel

2021-01-23 13:39:05 - Prio 4 A4 Re 34,2 LEIDEN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-23 13:35:49 - Storing FAX LUMC CCU. ECG verzenden niet mogelijk.

2021-01-23 13:29:51 - A2 Hazelaarstraat TRAAR Directe inzet 16163

2021-01-23 13:29:00 - P 2 BDH-02 Voertuigbrand Kanaalstraat LISSE 169282

2021-01-23 13:13:44 - A2 Jan Steenlaan VOORSC Directe inzet 16179

2021-01-23 13:11:16 - B1 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Brugmansplein LEIDEN : 16172

2021-01-23 13:06:40 - A2 Sperwerhorst LEIDEN : 16179

2021-01-23 13:05:01 - P 1 BDH-02 Voertuigbrand Kanaalstraat LISSE 161130

2021-01-23 13:02:05 - P 2 BDH-01 Dienstverlening Jac. P. Thijsselaan OEGSTG 164130

2021-01-23 13:01:47 - A2 Raam GOUDA Directe inzet 16153

2021-01-23 12:59:02 - B1 Tempeldijk REEUWK : 16156

2021-01-23 12:57:42 - Prio 2 BP Elsgeest A44 Li OEGSTG Loslopende dieren

2021-01-23 12:42:42 - A2 Geversstraat NDWKHT Directe inzet 16180

2021-01-23 12:42:12 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16179

2021-01-23 12:27:55 - P 2 BDH-02 Stank/Hinder. lucht (vreemde lucht) Madeliefveld NWKKIJ 163731

2021-01-23 12:25:02 - A1 Vliestroom ALPHRN : 16163

2021-01-23 12:21:04 - A1 Ribeslaan GOUDA : 16150

2021-01-23 12:17:46 - A2 Tollenslaan WADDXV Directe inzet 16162

2021-01-23 12:11:43 - A1 Salland ZOETMR : 16183

2021-01-23 12:08:17 - A1 Westeinde ROELVN : 16173

2021-01-23 12:03:36 - Prio 1 Verlengde Breevaart REEUWK Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-23 11:59:53 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153

2021-01-23 11:50:06 - A1 De Thuishaven Neptunusstraat SGRAVH : 16176

2021-01-23 11:47:34 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150

2021-01-23 11:42:15 - A2 Nellie van Kolstraat LEIDEN Directe inzet 16175

2021-01-23 11:37:55 - A2 Schulpweg NDWKHT : 16180

2021-01-23 11:37:28 - A1 Kerkweg ROELVN : 16182

2021-01-23 11:36:49 - A1 Raadhuisstraat NDWKZH : 16179

2021-01-23 11:27:17 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153

2021-01-23 11:26:49 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16180

2021-01-23 11:26:30 - A2 Schulpweg NDWKHT : 16179

2021-01-23 11:25:21 - A1 Stortemelk ALPHRN : 16160

2021-01-23 11:21:19 - A2 Pieter Floriszstraat ALPHRN Directe inzet 16162

2021-01-23 11:17:57 - A1 Arthur van Schendelplein HILLGM : 16163

2021-01-23 11:17:00 - A1 Beeklaan NDWKZH : 16172

2021-01-23 11:15:34 - A2 Herenstraat LEIDEN : 16163

2021-01-23 11:14:49 - Prio 1 Herenstraat LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-23 11:11:47 - A2 Oeverzegge ROELVN Directe inzet 16160

2021-01-23 11:05:12 - P 2 BDH-04 Ass. ambu (afhijsen patient) Botterwerf LEIDEN 164152 164130

2021-01-23 11:00:42 - A2 Buizerderf VOORSC Directe inzet 16176

2021-01-23 10:52:57 - Prio 2 A13 Re 13,2 DELFT Bijzondere verkeerszaken

2021-01-23 10:52:55 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16163

2021-01-23 10:51:43 - A2 Groenhove STOLWK : 16156

2021-01-23 10:47:04 - A2 Kwekerijplein LEIDEN Directe inzet 16175

2021-01-23 10:43:23 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185

2021-01-23 10:42:40 - A2 Langevelderlaan NDWKZH Directe inzet 16181

2021-01-23 10:38:34 - A2 Fien de la Marstraat LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-23 10:32:10 - A1 Willem de Zwijgerlaan OEGSTG : 16173

2021-01-23 10:29:04 - A1 van Leydenstraat WARMND : 16182

2021-01-23 10:19:04 - A1 Souburgh Prins Bernhardlaan WADDXV : 16157

2021-01-23 09:51:55 - A2 Erasmusweg NDWKZH Directe inzet 16181

2021-01-23 09:47:04 - A2 Klaprooskamp LEIDDP Directe inzet 16179

2021-01-23 09:46:49 - B2 LUMC (J11-Q) Neurologie Brugmansplein LEIDEN : 16270

2021-01-23 09:45:31 - P 2 BDH-02 Stank/Hinder. lucht (vreemde lucht) Nachtegaallaan KATWZH 161730

2021-01-23 09:35:21 - 5

2021-01-23 09:28:42 - A2 De Genestetstraat LEIDEN Directe inzet 16180

2021-01-23 09:14:38 - A2 Arthur van Schendelstraat LEIDEN Directe inzet 16173

2021-01-23 08:59:46 - A1 Smaragdlaan LEIDEN : 16183

2021-01-23 08:58:10 - 6

2021-01-23 08:57:53 - U bent nu actief in de functie Piket Leiding MKB.

2021-01-23 08:57:38 - A2 Haarlemmerstraat HILLGM : 16175

2021-01-23 08:50:27 - A2 Adriaan Pauwstraat WASSNR : 16176

2021-01-23 08:28:25 - A2 Juffermansstraat OEGSTG Directe inzet 16180

2021-01-23 08:19:29 - Prio 4 A4 Li 53,2 DENHZH Wegverkeer verkeersstremming

2021-01-23 08:10:28 - 6

2021-01-23 07:46:49 - B1 Kastanje BERGAB : 16150

2021-01-23 07:32:57 - A2 Galerij BOSKP : 16162

2021-01-23 07:26:16 - P 1 BDH-01 Ass. ambu (afhijsen patient) Biezenoever ROELVN 164152 162031

2021-01-23 07:11:55 - A2 van der Veldstraat LISSE Directe inzet 16173

2021-01-23 07:06:21 - Prio 3 A12 Li 39,3 NWBRRN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-23 06:58:36 - A1 Biezenoever ROELVN : 16179

2021-01-23 06:42:08 - 7

2021-01-23 06:41:49 - 7

2021-01-23 06:36:01 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16177

2021-01-23 06:35:29 - A1 Quick Boys Laan van Nieuw-Zuid KATWZH : 16184

2021-01-23 06:18:06 - A1 Hoefbladhof VOORHT : 16185

2021-01-23 06:10:25 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-01-23 06:09:49 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154

2021-01-23 06:09:15 - A1 Kagervoorde SASSHM : 16182

2021-01-23 06:09:02 - A2 Gerardshoeve WADDXV Directe inzet 16152

2021-01-23 06:06:57 - B1 Wibautstraat GOUDA : 16153

2021-01-23 04:27:38 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161

2021-01-23 04:27:21 - A2 Venusstraat ALPHRN : 16164

2021-01-23 04:25:53 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16152

2021-01-23 04:20:21 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182

2021-01-23 04:19:53 - A2 Zwaluwstraat LISSE Directe inzet 16177

2021-01-23 04:09:02 - A1 Clusiusweg NDWKZH : 16184

2021-01-23 04:02:40 - P 1 BDH-01 Ongeval wegvervoer letsel A4 Re 21,7 NWWETR 162071

2021-01-23 04:02:14 - Prio 1 A4 Re 21,7 NWWETR Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-23 04:02:02 - P 1 BDH-01 Ongeval wegvervoer letsel A4 Re 21,7 NWWETR 169192 162031

2021-01-23 04:01:34 - Prio 1 A4 Re 21,7 NWWETR Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-23 03:59:36 - A2 A4 Re 21,7 NWWETR Directe inzet 16180

2021-01-23 03:31:11 - 6

2021-01-23 03:24:12 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152

2021-01-23 03:23:38 - A2 Pascalplein SCHOHV Directe inzet 16153

2021-01-23 03:21:30 - 8

2021-01-23 03:17:38 - A2 Veenzoom GOUDA Directe inzet 16154

2021-01-23 03:12:58 - 2

2021-01-23 02:55:01 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-01-23 02:54:44 - A1 N208 - Heereweg LISSE : 16185

2021-01-23 02:52:49 - A1 Weeresteinstraat HILLGM : 16180

2021-01-23 02:52:31 - P 1 BDH-01 CO-melder (koolmonoxide/CO) Weeresteinstraat HILLGM 169191 161031

2021-01-23 02:39:15 - 2

2021-01-23 02:31:49 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164

2021-01-23 02:31:10 - A2 Uranusstraat ALPHRN : 16161

2021-01-23 02:30:34 - Prio 4 A4 Li 40,0 LEIDDM Eigen initiatief

2021-01-23 00:46:25 - A2 DW De Wurft en De Watering Overrijn KATWZH : 16182

2021-01-23 00:45:49 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164

2021-01-23 00:43:15 - A1 Peter Zuidlaan WADDXV : 16161

2021-01-23 00:39:02 - A2 Peter Zuidlaan WADDXV Directe inzet 16154

2021-01-23 00:18:53 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185

2021-01-23 00:18:27 - A1 Willibrorduslaan SASSHM : 16177

2021-01-22 23:45:43 - A2 Hogebrug DRIEBN Directe inzet 16164

2021-01-22 23:42:32 - A1 Schouwenhove LEIDEN : 16184

2021-01-22 23:34:12 - B1 de la Reylaan GOUDA : 16152

2021-01-22 23:25:04 - A2 Morsweg LEIDEN Directe inzet 16185

2021-01-22 22:51:28 - A2 Hazenboslaan OEGSTG Directe inzet 16175

2021-01-22 22:37:19 - P 2 BDH-02 Buitenbrand Bloemerd LEIDDP 164330

2021-01-22 22:27:23 - A2 Gravestein GOUDA Directe inzet 16152

2021-01-22 22:04:55 - gaarne contact meldkamer politie

2021-01-22 22:03:51 - A2 Lange Kerkdam WASSNR : 16183

2021-01-22 22:03:30 - 6

2021-01-22 22:01:25 - B2 LUMC (K2-R) SEH Ambulancehal Brugmansplein LEIDEN : 16180

2021-01-22 21:59:10 - P 1 BDH-02 Liftopsluiting Prins Bernhardlaan WADDXV 163830

2021-01-22 21:58:49 - P 1 BDH-01 Voertuigbrand Laageind Weiweg DRIEBN 163032

2021-01-22 21:52:27 - 5

2021-01-22 21:47:04 - 5

2021-01-22 21:46:40 - Prio 4 A12 Li - Kp Prins Clausplein 6,5 u SGRAVH Eigen initiatief

2021-01-22 21:43:58 - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165

2021-01-22 21:39:30 - A1 Prins Bernhardlaan WADDXV : FRWDN 16164

2021-01-22 21:38:17 - A1 Prins Bernhardlaan WADDXV : 16160

2021-01-22 21:33:27 - A1 Vreelust GOUDA : 16164

2021-01-22 21:31:17 - A2 H.B. Nederburghstraat BERGAB Directe inzet 16154

2021-01-22 21:27:47 - Prio 4 A13 Li - Rotterdamseweg 6,5 SGRAVH Wegverkeer afgevallen lading

2021-01-22 21:25:21 - 8

2021-01-22 21:19:57 - A2 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16164

2021-01-22 21:17:43 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154

2021-01-22 21:16:28 - A2 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16153

2021-01-22 21:13:17 - A2 Sint Pancrassteeg LEIDEN Directe inzet 16183

2021-01-22 20:51:27 - B2 LUMC (K2-R) SEH Ambulancehal Brugmansplein LEIDEN : 16171

2021-01-22 20:47:27 - B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16176

2021-01-22 20:45:58 - A1 GHZ (A2) CCU/CSU Bleulandweg GOUDA : 16157

2021-01-22 20:40:32 - Prio 1 Zuidplaslaan WADDXV Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-22 20:40:13 - Prio 1 Zuidplaslaan WADDXV Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-22 20:39:23 - A2 Zuidplaslaan WADDXV Directe inzet 16155

2021-01-22 20:37:51 - A1 Lekkenburg GOUDA : 16152

2021-01-22 20:26:24 - A2 Pelmolen LEIDEN : 16183

2021-01-22 20:24:51 - A2 van der Veldstraat LISSE Directe inzet 16175

2021-01-22 19:46:38 - A1 N44 Re - Rijksstraatweg 22,4 WASSNR : 16172

2021-01-22 19:16:55 - B2 BNS Hoofdgebouw 84-302 Rijnsburgerweg VOORHT : 16272

2021-01-22 19:09:02 - 3301

2021-01-22 19:00:29 - P 1 BDH-03 Ass. ambu (afhijsen patient) Tijloosstraat SASSHM 161152 161230

2021-01-22 18:49:32 - 8

2021-01-22 18:48:55 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174

2021-01-22 18:37:25 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16176

2021-01-22 18:33:36 - Prio 1 Tolstraat Emmalaan ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-22 18:33:28 - A2 Tolstraat Emmalaan ALPHRN Directe inzet 16160

2021-01-22 18:31:36 - A2 Loevestein ALPHRN Directe inzet 16164

2021-01-22 18:26:25 - A2 Zonneveldweg WASSNR Directe inzet 16181

2021-01-22 18:23:04 - 3301

2021-01-22 18:15:14 - Prio 4 A12 Li 5,7 SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-22 18:12:41 - A1 COA Duinrell Duinrell WASSNR : 16183

2021-01-22 18:11:06 - A2 De Jongstraat REEUWK Directe inzet 16157

2021-01-22 18:10:36 - 3301

2021-01-22 17:40:51 - A1 Johan Willem Frisolaan VOORSC : 16172

2021-01-22 17:23:15 - 3301

2021-01-22 16:58:38 - A2 Zouthuissluizermolenpad NWVEEN Directe inzet 16165

2021-01-22 16:56:00 - U bent niet langer actief in de functie Piket Leiding MKB.

2021-01-22 16:54:19 - Prio 2 A20 Li 47,9 MOORDR :

2021-01-22 16:41:49 - Prio 4 A12 Li 6,1 SGRAVH Eigen initiatief

2021-01-22 16:35:49 - B1 Kagertuinen SASSHM : 16179

2021-01-22 16:29:53 - A2 Hotel Restaurant Duinoord De Wassenaarse Slag WASSNR : 16173

2021-01-22 16:28:14 - A2 Hotel Restaurant Duinoord De Wassenaarse Slag WASSNR : 16178

2021-01-22 16:05:47 - B1 Topaz Revitel Bargelaan LEIDEN : 16174

2021-01-22 15:57:38 - B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16152

2021-01-22 15:56:51 - B1 Weidelaan LEIMDN : 16181

2021-01-22 15:49:42 - Prio 2 A4 Li - Kp Prins Clausplein 46,2 f SGRAVH Wegverkeer afgevallen lading

2021-01-22 15:39:58 - A2 Heereweg LISSE Directe inzet 16183

2021-01-22 15:39:25 - A2 N446 - Langeraarseweg TRAAR : 16163

2021-01-22 15:33:55 - A2 Hooge Burch Middenweg 7-11 Spoorlaan ZWAMMD : 16160

2021-01-22 15:19:28 - A2 Kerkweg-West WADDXV : 16155

2021-01-22 15:16:38 - A2 Van Hamellaan VOORSC Directe inzet 16178

2021-01-22 15:05:30 - Prio 4 Toerit A44 Li - Leiden 8 17,7 d LEIDEN Eigen initiatief

2021-01-22 14:56:28 - A2 Merwede NWKKIJ Directe inzet 16152

2021-01-22 14:54:45 - A1 2e Binnenvestgracht Nieuwe Beestenmarkt LEIDEN : 16185

2021-01-22 14:53:13 - A1 Brasem BODEGR : 16156

2021-01-22 14:52:30 - A2 Groene of Willibrordkerk Haarlemmerstraatweg OEGSTG Directe inzet 16182

2021-01-22 14:52:11 - A1 Zuidland ALPHRN : 16163

2021-01-22 14:49:56 - A2 Zuidland ALPHRN Directe inzet 16165

2021-01-22 14:40:06 - A2 Haarlemmerstraat hartebrugkerk LEIDEN : 16172

2021-01-22 14:38:55 - 6

2021-01-22 14:36:02 - A1 Julianalaan SASSHM : 16184

2021-01-22 14:31:00 - 6

2021-01-22 14:26:49 - Prio 1 A12 Re 10,7 ZOETMR Wegverkeer verkeersstremming

2021-01-22 14:17:41 - A2 Koningin Astrid Boulevard NDWKZH Directe inzet 16177

2021-01-22 14:16:17 - P 1 BDH-02 OMS Geverifieerd (brandmelding OMS) E.ON Benelux Maresingel LEIDEN 164130

2021-01-22 14:14:09 - A2 Agnietenstraat GOUDA : 16150

2021-01-22 14:09:43 - P 2 BDH-05 Stormschade Zuwe BODEGR 163152

2021-01-22 14:09:36 - A2 Oude Herengracht LEIDEN Directe inzet 16185

2021-01-22 14:06:08 - Prio 4 Toerit A12 Re - Voorburg 4 4,9 b VOORB Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-22 14:01:56 - A1 Schenkelweg ZOETWD : 16181

2021-01-22 13:59:36 - P 1 BDH-01 OMS Geverifieerd (brandmelding OMS) De Toverballenboom Vuurlaan ALPHRN 162233

2021-01-22 13:57:38 - Prio 2 A12 Li 7,7 SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-22 13:54:11 - P 2 BDH-05 Stormschade Zuwe BODEGR 163030

2021-01-22 13:49:19 - A1 Irisstraat KATWZH : 16173

2021-01-22 13:44:19 - A1 Irishof Middenmolenplein GOUDA : 16155

2021-01-22 13:43:23 - Prio 4 A4 Li 55,6 SCHILD Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: obstakel op rijbaan)

2021-01-22 13:39:26 - A2 Havenzicht SASSHM : 16171

2021-01-22 13:39:24 - Prio 4 A12 Li 7,7 SGRAVH Eigen initiatief

2021-01-22 13:32:04 - A2 Fransezoom NWKKIJ Directe inzet 16155

2021-01-22 13:28:21 - P 1 BDH-03 Autom. brand OMS Elsenhoeve Tiendweg-West LEKKKK 163530

2021-01-22 13:20:54 - A2 Haastenburg GOUDA : 16161

2021-01-22 13:16:34 - P 1 BDH-01 Stank/Hinder. lucht (gaslucht) Fregatwal LEIDEN 169192 164130

2021-01-22 13:16:15 - A1 Stationsweg HILLGM : 16180

2021-01-22 13:14:58 - A1 Stellingmolen ALPHRN : 16162

2021-01-22 13:09:53 - A2 Van Hogendorpstraat Van Limburg Stirumstraat WASSNR : 16183

2021-01-22 13:03:02 - B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16185

2021-01-22 12:50:55 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161

2021-01-22 12:50:19 - A1 Vioolstraat MOORDR : 16150

2021-01-22 12:44:38 - B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : 16178

2021-01-22 12:35:00 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150

2021-01-22 12:29:02 - A2 Achterwillenseweg GOUDA : 16157

2021-01-22 12:24:55 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16154

2021-01-22 12:24:17 - B1 De Bovenberghe Asserlaan SCHOHV : 16155

2021-01-22 12:23:38 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-01-22 12:22:34 - A2 Huisartsenpr. Nieuw Rapenburg Katwijkerweg RIJNBG : 16177

2021-01-22 12:16:40 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16177

2021-01-22 12:12:32 - A2 Gladiolenstraat SASSHM : 16176

2021-01-22 12:03:23 - B1 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Brugmansplein LEIDEN : 16173

2021-01-22 12:01:32 - A2 Van den Berg Huisartsenpraktijk Groen van Prinster KATWZH : 16171

2021-01-22 11:54:23 - B2 GHZ (79) PET-CT Centrum Buchnerweg GOUDA : 16156

2021-01-22 11:53:51 - A2 Jupiterlaan WADDXV : 16162

2021-01-22 11:40:43 - Graag contact MKA

2021-01-22 11:36:23 - B1 Zeger de Moorstraat NDWKZH : 16179

2021-01-22 11:33:20 - B2 Europalaan ALPHRN . 1614#

2021-01-22 11:29:55 - Prio 1 Toerit N14 Re - Haagse Hout 10,3 WASSNR Bijzondere verkeerszaken

2021-01-22 11:14:21 - P 2 BDH-02 Ass. ambu (afhijsen patient) Rosa Spierstraat LEIDEN 164252 164230

2021-01-22 10:50:00 - Prio 4 A20 Re 44,6 MOORDR Bijzondere verkeerszaken

2021-01-22 10:45:28 - B1 Rosa Spierstraat LEIDEN : 16185

2021-01-22 10:37:04 - Prio 4 A4 Re 26,2 RIJPWT Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: obstakel op rijbaan)

2021-01-22 10:31:53 - A2 Leeweg NDWKZH : 16180

2021-01-22 10:23:02 - Prio 4 N11 Re 18,9 BODEGR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-22 10:20:58 - A1 Ierlandstraat ALPHRN : 16163

2021-01-22 10:16:00 - A2 Sterrenlaan ALPHRN : 16165

2021-01-22 09:53:56 - A2 Vijf Meiplein LEIDEN Directe inzet 16177

2021-01-22 09:52:34 - B1 Faleriolaan HILLGM : 16176

2021-01-22 09:45:32 - A2 Tussenlanen BERGAB Directe inzet 16154

2021-01-22 09:44:30 - A1 Van Bommellaan WASSNR : 16173

2021-01-22 09:40:43 - A2 Gezondheidscentrum Dillenburg Prinses Irenelaan ALPHRN : 16161

2021-01-22 09:31:32 - P 1 BDH-01 OMS Geverifieerd (brandmelding OMS) Naturalis Darwinweg LEIDEN 164130

2021-01-22 09:23:08 - B2 LUMC (C11-P) KOHA (COVID) Brugmansplein LEIDEN : 16182

2021-01-22 09:20:41 - Test voor de pager HOVD-Oost

2021-01-22 09:20:23 - B1 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16171

2021-01-22 09:15:55 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16178

2021-01-22 09:15:30 - A1 Hendrik Vinkhof NDWKZH : 16183

2021-01-22 09:12:49 - A1 Krugerlaan GOUDA : 16156

2021-01-22 08:55:24 - A1 Narcissenlaan OEGSTG : 16177

2021-01-22 08:50:00 - Prio 1 Lange Mare LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-22 08:48:41 - A2 Lange Mare LEIDEN Directe inzet 16185

2021-01-22 08:47:13 - A2 Narcissenlaan OEGSTG Directe inzet 16184

2021-01-22 08:36:27 - Prio 4 A4 Li 41,8 LEIDDM Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: obstakel op rijbaan)

2021-01-22 08:23:49 - P 2 BDH-02 Ongeval materieel (diesel) Loeteweg HAZDRP 169193

2021-01-22 08:13:32 - B1 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16150

2021-01-22 07:59:27 - A2 Kooihof LEIDEN Directe inzet 16171

2021-01-22 07:56:17 - B1 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16173

2021-01-22 07:43:54 - Graag Hefbrug Boskoop vrij houden

2021-01-22 07:40:17 - A2 R.C. Bakhuizen van den Brinkstraat GOUDA Directe inzet 16152

2021-01-22 07:35:58 - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160

2021-01-22 07:27:37 - A1 Groenhovenweg GOUDA : 16156

2021-01-22 07:23:38 - A2 Gloriantplantsoen GOUDA Directe inzet 16155

2021-01-22 06:23:23 - A2 Olympus HILLGM Directe inzet 16182

2021-01-22 05:19:24 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156

2021-01-22 05:19:02 - A1 Meester Lallemanstraat MOORDR : 16152

2021-01-22 05:05:11 - A1 Huize Winterdijk Winterdijk GOUDA : 16153

2021-01-22 04:27:13 - A1 Bernhardhof GOUDA : 16153

2021-01-22 03:58:49 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175

2021-01-22 03:55:51 - A1 Kramsvogelerf VOORSC : 16182

2021-01-22 03:53:19 - A1 Julianakade LEIDEN : 16180

2021-01-22 02:56:57 - P 1 BDH-01 Autom. brand OMS Zeehos Strandschelp 19 Zeehosplein KATWZH 161730

2021-01-22 02:42:17 - A1 Schouw ALPHRN : 16163

2021-01-22 02:38:02 - A2 Eymerspoeldam WARMND Directe inzet 16178

2021-01-22 02:32:49 - A2 Sneeuwgors NDWKZH Directe inzet 16175

2021-01-22 01:37:17 - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16163

2021-01-22 01:32:06 - A1 van Panhuysstraat NDWKZH : 16178

2021-01-22 01:24:30 - A2 Kloofpad LEIMDN Directe inzet 16163

2021-01-22 01:13:00 - A2 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Brugmanspl LEIDEN : 16179

2021-01-22 00:56:24 - A2 Willem Barentszlaan VOORSC Directe inzet 16182

2021-01-22 00:54:20 - A1 Kennedylaan NWKOOP : 16161

2021-01-22 00:48:58 - P 2 BDH-01 CO-melder (koolmonoxide/CO) Rhijngeesterstraatweg OEGSTG 164030

2021-01-22 00:38:00 - A2 Langegracht LEIDEN : 16175

2021-01-22 00:30:56 - A1 Westeinde MOORDR : 16153

2021-01-22 00:25:43 - A1 Korte Vaart RIJNBG : 16180

2021-01-22 00:03:50 - A1 Koekoeklaan KATWZH : 16179

2021-01-21 23:54:39 - A2 Vioolstraat MOORDR Directe inzet 16152

2021-01-21 23:47:11 - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161

2021-01-21 23:44:13 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16179

2021-01-21 23:42:41 - A1 Ridderspoorlaan OEGSTG : 16182

2021-01-21 23:31:51 - A1 Rosa Spierstraat LEIDEN : 16181

2021-01-21 23:29:10 - A1 Topaz Revitel Bargelaan LEIDEN : 16175

2021-01-21 23:16:35 - A2 Fresiaplein WASSNR : 16180

2021-01-21 23:06:58 - A1 Fazantstraat LISSE : 16178

2021-01-21 22:57:26 - A2 Loire NWKKIJ Directe inzet 16153

2021-01-21 22:41:41 - 6

2021-01-21 22:36:06 - Prio 4 A12 Re 27,4 WADDXV Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: obstakel op rijbaan)

2021-01-21 22:23:09 - A1 Heivlinder LEIDEN : 16179

2021-01-21 22:13:36 - Prio 4 Toerit A4 Li - Hoogmade 6 29,8 d LEIDDP Ongeval wegvervoer materieel

2021-01-21 21:55:11 - A2 Landluststraat GOUDA Directe inzet 16157

2021-01-21 21:53:00 - 5

2021-01-21 21:00:36 - A2 De Bas Speelgoed Brederolaan WADDXV Directe inzet 16165

2021-01-21 20:49:21 - Prio 3 A4 Re 27,3 OUDADE Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-21 19:40:00 - B1 Oostmolenpad GOUDA : 16157

2021-01-21 19:28:28 - A2 Boslaan RIJNBG : 16181

2021-01-21 19:23:50 - A1 Dirk Visserijkade KATWZH : 16173

2021-01-21 19:20:32 - A2 Dirk Visserijkade KATWZH Directe inzet 16184

2021-01-21 19:19:58 - A1 De Klok RIJNBG : 16185

2021-01-21 19:06:09 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-21 19:04:26 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157

2021-01-21 19:02:24 - A1 N209 - Nieuwe Hoefweg 16,4 BLEISW : 16155

2021-01-21 18:42:15 - A1 Poelwaai LISSE : 16181

2021-01-21 18:32:47 - A2 Zuringveld WADDXV Directe inzet 16155

2021-01-21 18:32:18 - Graag contact mka

2021-01-21 18:28:08 - A2 Van Assendelftshof LEIDEN Directe inzet 16176

2021-01-21 18:27:02 - A1 Hogedijk ZEVNHV : 16162

2021-01-21 18:26:36 - Prio 1 Hogedijk ZEVNHV Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-21 18:24:49 - B1 Tollenslaan WADDXV : 16161

2021-01-21 18:14:30 - 6

2021-01-21 17:46:51 - A2 Jan van Goyenkade LEIDEN Directe inzet 16183

2021-01-21 17:34:24 - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161

2021-01-21 17:34:04 - A2 Da Costastraat LEKKKK : 16152

2021-01-21 17:30:52 - B2 LUMC (C11-Q) Longziekten Brugmansplein LEIDEN : 16173

2021-01-21 17:17:02 - 6

2021-01-21 17:13:36 - A2 Medisch Centrum Parklaan BOSKP : 16155

2021-01-21 17:13:17 - A1 Medisch Centrum Parklaan BOSKP : 16164

2021-01-21 17:04:02 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155

2021-01-21 16:50:56 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-01-21 16:50:02 - A2 Suurmondstraat KATWZH Directe inzet 16185

2021-01-21 16:48:02 - A2 Mandenvlechter ALPHRN : 16165

2021-01-21 16:47:24 - A1 Kerkepad NWKKIJ : 16154

2021-01-21 16:45:10 - A2 van Speijkstraat KATWZH Directe inzet 16181

2021-01-21 16:39:55 - Prio 4 A4 Re 22,4 NWWETR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: obstakel op rijbaan)

2021-01-21 16:37:17 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185

2021-01-21 16:36:19 - B1 van de Mortelstraat NDWKZH : 16176

2021-01-21 16:32:45 - Prio 4 A12 Li 33,0 REEUWK Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-21 16:31:47 - Prio 2 A44 Re 12,5 SASSHM Bijzondere verkeerszaken

2021-01-21 16:30:11 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16155

2021-01-21 16:29:30 - B1 De Breeje Hendrick Nicolaas Beetsstraat LEKKKK : 16156

2021-01-21 16:24:58 - B1 De Hanepraij Fluwelensingel GOUDA : 16152

2021-01-21 16:10:15 - B1 Duizendblad KATWZH : 16180

2021-01-21 16:06:36 - A1 Helene Swarthplantsoen HAZRDK : 16162

2021-01-21 15:54:32 - A2 ARI Europe BV Schipholweg LEIDEN : 16179

2021-01-21 15:51:52 - P 2 BDH-03 CO-melder Pieter Bedijnstraat NDWKZH 161830

2021-01-21 15:51:17 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-21 15:50:08 - A2 A. van Leeuwenhoekweg Flemingweg ALPHRN Directe inzet 16164

2021-01-21 15:41:15 - A2 Anijszoom VOORHT : 16183

2021-01-21 15:40:04 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16176

2021-01-21 15:39:26 - A2 Aaltje Noordewierlaan LEIDEN : 16173

2021-01-21 15:38:30 - svp contact MKA

2021-01-21 15:32:26 - P 1 BDH-02 Autom. brand OMS Verpleeghuis Oudshoorn Henry Dunantweg ALPHRN 162233

2021-01-21 15:24:56 - 2

2021-01-21 15:23:39 - Prio 4 A12 Re 23,5 ZEVHZH Wegverkeer afgevallen lading

2021-01-21 15:23:19 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16183

2021-01-21 15:20:37 - Prio 1 A44 Re 16,9 OEGSTG Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-21 15:20:02 - A1 A44 Re OEGSTG : 16180

2021-01-21 15:17:35 - A2 van Lyndenweg LISSE : 16180

2021-01-21 15:09:04 - Einde presentatiestop EHH en SEH GHZ

2021-01-21 14:35:28 - P 1 BDH-02 Handmelder OMS Ankerplaats Daendelsstraat LEIDEN 164130

2021-01-21 14:33:09 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16180

2021-01-21 14:32:35 - A2 Dorpsstraat ZOETWD : 16181

2021-01-21 14:21:37 - A1 van Houdringelaan OEGSTG : 16184

2021-01-21 14:18:04 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16179

2021-01-21 14:16:47 - A2 van Lyndenweg LISSE : 16182

2021-01-21 14:15:19 - A2 Nieuwehaven GOUDA : 16156

2021-01-21 14:12:53 - A1 Lapinenburgstraat HILLGM : 16185

2021-01-21 14:11:19 - A1 Toerit A12 Re - Voorburg 4 VOORB :

2021-01-21 14:11:11 - Prio 1 Toerit A12 Re - Voorburg 4 VOORB Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-21 14:06:02 - A2 Jan Dorrekenskade-West Acaciastraat WADDXV Directe inzet 16155

2021-01-21 13:59:56 - A2 Attractiepark Duinrell Duinrell WASSNR : 16183

2021-01-21 13:59:43 - A2 Proeflokaal Sijgje N450 - Jacoba van Beierenweg VOORHT Directe inzet 16176

2021-01-21 13:53:45 - B2 Martha Flora Ronsseweg GOUDA : 16152

2021-01-21 13:47:45 - A1 Basalt Revalidatie Wassenaarseweg LEIDEN : 16175

2021-01-21 13:47:37 - A2 Jan van Bijnenpad WADDXV : 16157

2021-01-21 13:42:24 - A2 Langegracht LEIDEN Directe inzet 16180

2021-01-21 13:34:20 - B2 LUMC (J11-Q) Neurologie Brugmansplein LEIDEN : 16177

2021-01-21 13:26:33 - GHZ EHH (Presentatiestop)

2021-01-21 13:24:41 - B1 LUMC (J11-P) Neuro Medium Care Brugmansplein LEIDEN : 16172

2021-01-21 13:23:32 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181

2021-01-21 13:20:43 - 1

2021-01-21 13:17:19 - P 2 BDH-02 Dier op hoogte Kievitstraat HAASTR 163230

2021-01-21 13:06:19 - B2 Topaz Groenhoven Witte Rozenstraat LEIDEN : 16184

2021-01-21 13:02:52 - A2 Rijndijk HAZRDK : 16171

2021-01-21 12:55:30 - B2 Topaz Lakenhof Arthur van"Schendelstraat LEIDEN : 16182

2021-01-21 12:37:52 - A1 Constantijn Huygensstraat GOUDA : 16156

2021-01-21 12:29:05 - B1 Elzenhorst WADDXV : 16157

2021-01-21 12:29:02 - Prio 4 A4 Re 51,4 RIJSZH Wegverkeer verkeersstremming

2021-01-21 12:28:54 - P 2 BDH-03 Ass. ambu Abraham Rademakerstraat NDWKZH 161852

2021-01-21 12:20:37 - A2 Helmbergweg KATWZH Directe inzet 16173

2021-01-21 12:04:00 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173

2021-01-21 12:03:20 - A1 Jacob van Lennepkade GOUDA : 16151

2021-01-21 12:02:58 - B1 Abraham Rademakerstraat NDWKZH : 16179

2021-01-21 11:53:54 - P 2 BDH-04 Stormschade (los dak/geveldeel) Marinus Poststraat VALKZH 161630

2021-01-21 11:50:28 - A2 SEH Haga-LEY Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 16175

2021-01-21 11:48:58 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16179

2021-01-21 11:48:08 - B1 De Breeje Hendrick Nicolaas Beetsstraat LEKKKK : 16152

2021-01-21 11:46:20 - GHZ SEH (Presentatiestop)

2021-01-21 11:45:51 - A1 Huisartsenprakijk Oosthout Anijsweg VOORHT : 16183

2021-01-21 11:43:50 - A2 Dillenburglaan VOORSC : 16177

2021-01-21 11:35:41 - A1 Koolmeesstraat LEIDDP : 16171

2021-01-21 11:31:07 - A1 Prinses Maximalaan WAARDR : 16161

2021-01-21 11:30:28 - A2 Stadhoudersplein WASSNR Directe inzet 16172

2021-01-21 11:28:09 - A1 Reakt Platinaweg SGRAVH : 16175

2021-01-21 11:02:39 - B1 Leythenrode afd. de Wijde Aa Hoogmadeseweg LEIDDP : 16165

2021-01-21 11:00:28 - A1 GGZ (D3) MC Volwassenen Heurniusstraat LEIDEN : 16182

2021-01-21 10:56:00 - A1 Dijkgraaflaan NWKKIJ : 16157

2021-01-21 10:54:30 - Prio 1 Edelsteensingel Parelstraat ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-21 10:53:35 - A2 Edelsteensingel Parelstraat ALPHRN : 16162

2021-01-21 10:47:37 - A2 Stationsweg LEIDEN : 16171

2021-01-21 10:47:13 - A2 Duinweg NDWKZH Directe inzet 16184

2021-01-21 10:41:02 - B2 LUMC (J8-Q) Gynaecologie Brugmansplein LEIDEN : 16270

2021-01-21 10:40:41 - A1 Reigerlaan BOSKP : 16160

2021-01-21 10:37:26 - A2 Bilwijkerweg STOLWK : 16156

2021-01-21 10:27:30 - A2 Bernadottelaan GOUDA : 16152

2021-01-21 10:24:02 - A2 Topaz Revitel Bargelaan LEIDEN : 16181

2021-01-21 10:23:19 - Prio 4 A12 Re - Utrechtsebaan 5,4 VOORB Eigen initiatief

2021-01-21 10:22:21 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181

2021-01-21 10:22:07 - A2 Richard Wagnerlaan VOORSC : 16177

2021-01-21 10:16:22 - A2 Quarles van Uffordstraat NDWKZH Directe inzet 16172

2021-01-21 10:15:04 - A1 Medisch Centrum West Mozartlaan WADDXV : 16154

2021-01-21 10:12:35 - B1 RembrandtpneiH LESS! :01673

2021-01-21 10:03:00 - Prio 4 A44 Li 8,9 SASSHM Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-21 09:56:39 - A2 Kardoen ROELVN Directe inzet 16179

2021-01-21 09:44:09 - A2 Ouverturelaan GOUDA : 16151

2021-01-21 09:39:24 - A2 Sint Josephstraat GOUDA Directe inzet 16157

2021-01-21 09:37:54 - A2 Tolstraat VOORSC : 16175

2021-01-21 09:31:01 - A2 Parklaan BOSKP : 16162

2021-01-21 09:27:11 - A2 Moddermanstraat LEIDEN Directe inzet 16171

2021-01-21 09:21:34 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16152

2021-01-21 09:18:28 - A1 Apollotoren LEIDEN : 16182

2021-01-21 09:07:07 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16179

2021-01-21 09:04:30 - A1 Singel HILLGM : 16173

2021-01-21 08:54:39 - 2

2021-01-21 08:46:54 - A1 Herenstraat VOORHT : 16172

2021-01-21 08:46:13 - Prio 1 Herenstraat VOORHT Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-21 08:43:22 - A2 Stolwaardplein STOLWK : 16156

2021-01-21 08:38:04 - A2 Huisartsencentrum Oosterkerkstraat LEIDEN : 16177

2021-01-21 08:30:45 - A2 Prins van Oranje KRIMLK : 16154

2021-01-21 08:13:07 - A2 IJssellaan GOUDA : 16152

2021-01-21 08:07:15 - A1 Zilverschoon BOSKP : 16160

2021-01-21 08:07:06 - Prio 4 A12 Li 27,2 WADDXV Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: obstakel op rijbaan)

2021-01-21 07:50:04 - Prio 4 N44 Li - Rijksstraatweg 22,5 WASSNR Eigen initiatief

2021-01-21 07:47:31 - A1 A4 Re 60,6 SCHILD :

2021-01-21 07:40:58 - P 2 BDH-01 Stormschade Balkenpad ZOETWD 164230

2021-01-21 07:25:19 - P 2 BDH-05 Stormschade (boom) Bloemenschans VOORHT 161430

2021-01-21 06:49:30 - P 2 BDH-01 Stormschade Kraaierslaan NDWKZH 161930

2021-01-21 06:22:20 - svp contact mka

2021-01-21 05:59:56 - P 1 BDH-02 OMS Geverifieerd (brandmelding OMS) Apotex Nederland BV Archimedesweg LEIDEN 164130

2021-01-21 05:42:26 - A2 Raadhuishof ZEVHZH Directe inzet 16151

2021-01-21 05:33:41 - B1 Vijfmeiweg SASSHM : 16178

2021-01-21 05:08:15 - P 2 BDH-02 Stormschade Bodegraafsestraatweg GOUDA 163033

2021-01-21 04:50:26 - Prio 2 A12 R - Utrechtsebaan 3,0 SGRAVH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-21 04:48:05 - A1 Storm van 's-Gravesandeweg WASSNR : 16173

2021-01-21 04:44:41 - B1 LUMC (K2-R) SEH Ambulancehal Brugmansplein LEIDEN : 16173

2021-01-21 04:17:24 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151

2021-01-21 04:12:33 - A2 Anjerveld NWKKIJ Directe inzet 16157

2021-01-21 04:05:00 - P 1 BDH-03 OMS Geverifieerd (brandmelding OMS) Level - Fletcher Leiden Bargelaan LEIDEN 164130

2021-01-21 04:04:20 - A1 Esdoornstraat NWKOOP : 16164

2021-01-21 03:56:24 - P 2 BDH-02 Stormschade Hoogewaard KOUDRN 162238

2021-01-21 03:43:54 - P 2 BDH-01 Stormschade Klaproosveld KRIMLK 163531

2021-01-21 03:16:41 - Prio 2 A4 Li 29,3 LEIDDP Ongeval wegvervoer materieel

2021-01-21 02:05:54 - A2 Moddermanstraat LEIDEN Directe inzet 16165

2021-01-21 01:57:45 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151

2021-01-21 01:56:00 - A2 Logejo BV gebouw 1 Westpark BOSKP : 16157

2021-01-21 01:12:43 - A1 Bereklauwkreek LEIDDP : 16173

2021-01-21 01:09:45 - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164

2021-01-21 01:09:28 - A1 Robijnhof (aanleunwoningen) Robijnhof LEIDEN : 16179

2021-01-21 01:06:56 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16178

2021-01-21 01:05:32 - A2 Apollolaan OEGSTG Directe inzet 16173

2021-01-21 01:05:18 - A2 Bereklauwkreek LEIDDP Directe inzet 16176

2021-01-21 00:57:43 - P 2 BDH-02 Stormschade (hek/bord/steiger) Anne Frankweg LEIDEN 164230

2021-01-21 00:09:26 - P 1 BDH-01 Voertuigbrand N445 Re LEIDDP 164130

2021-01-21 00:07:58 - A2 Gerda Brautigamsingel LEIDEN : 16179

2021-01-20 23:39:45 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157

2021-01-20 23:37:18 - A1 Prinses Margrietstraat MOORDR : 16151

2021-01-20 23:26:24 - Prio 4 A4 Li - Leidschendam 8 44,7 n SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-20 23:23:51 - Prio 4 A4 Li - Leidschendam 8 44,7 n SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-20 23:20:09 - P 2 BDH-01 Stormschade Balistraat OEGSTG 161530

2021-01-20 23:00:21 - Prio 4 A4 Re 43,0 LEIDDM Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-20 22:50:22 - A1 Stadsparkeerterrein Haagweg LEIDEN : 16179

2021-01-20 22:46:11 - A1 Goudsmidshof SCHOHV : 16150

2021-01-20 22:44:35 - A2 Stadsparkeerterrein Haagweg LEIDEN Directe inzet 16183

2021-01-20 22:42:54 - A1 Walnootstraat TRAAR : 16161

2021-01-20 22:35:48 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16171

2021-01-20 22:34:58 - A1 Leidsestraat HILLGM : 16175

2021-01-20 22:24:46 - A1 Rietlanden LEIMDN : 16182

2021-01-20 22:18:17 - A1 De Binnenvest Papegaaisbolwerk LEIDEN : 16184

2021-01-20 22:10:59 - gaarne contact MKA

2021-01-20 22:06:31 - A1 Galerij BOSKP : 16165

2021-01-20 22:04:31 - BV- graag contact MKB

2021-01-20 21:51:33 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160

2021-01-20 21:51:16 - A2 Keizershof ALPHRN Directe inzet 16161

2021-01-20 21:19:41 - A2 Boulevard KATWZH Directe inzet 16183

2021-01-20 21:18:05 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172

2021-01-20 21:00:07 - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161

2021-01-20 20:51:39 - A2 Raam GOUDA Directe inzet 16157

2021-01-20 20:51:16 - A2 Prinses Marijkestraat MOORDR : 16152

2021-01-20 20:38:58 - A2 Brunelkamp LEIDDP Directe inzet 16180

2021-01-20 20:36:35 - A2 Havenkade LEIDEN Directe inzet 16175

2021-01-20 20:33:28 - B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16271

2021-01-20 20:25:58 - P 2 BDH-02 Wateroverlast Goudenregenstraat LEIMDN 162032

2021-01-20 20:20:30 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16157

2021-01-20 20:10:06 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160

2021-01-20 20:09:43 - A2 Emmalaan ALPHRN : 16162

2021-01-20 20:06:18 - A2 C. Huygenslaan WADDXV Directe inzet 16156

2021-01-20 19:59:18 - A2 Dubbelebuurt RIJNBG Directe inzet 16171

2021-01-20 19:53:13 - A1 Koningin Julianastraat KOUDRN : 16161

2021-01-20 19:52:37 - 1

2021-01-20 19:35:30 - A2 Haagwegtunnel LEIDEN Directe inzet 16175

2021-01-20 19:20:04 - P 2 BDH-02 Buitenbrand Opaalstraat LEIDEN 164230

2021-01-20 19:01:46 - A1 Burgemeester Hummelsingel VALKZH : 16171

2021-01-20 18:57:54 - A2 Sportpark Overveer Abtspoelweg OEGSTG : 16183

2021-01-20 18:46:05 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16152

2021-01-20 18:43:52 - A2 Wagenmaker ZEVHZH Directe inzet 16157

2021-01-20 18:42:24 - A2 Groenhove STOLWK Directe inzet 16156

2021-01-20 18:40:52 - B2 AZ (430(A4) Interne Geneeskunde Simon Smitweg LEIDDP : 16271

2021-01-20 18:40:09 - A2 Van Wijckerslooth Kracht (2e) van Wijckersloothple OEGSTG : 16177

2021-01-20 18:05:05 - A2 Atjehstraat LEIDEN Directe inzet 16172

2021-01-20 17:59:29 - 2

2021-01-20 17:48:15 - B1 LUMC (K2-Q) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16174

2021-01-20 17:37:58 - A1 Meerewijck LEIMDN : 16175

2021-01-20 17:33:16 - P 2 BDH-03 Liftopsluiting Paradijs GOUDA 163130

2021-01-20 17:32:26 - P 2 BDH-01 Liftopsluiting Asterstraat KATWZH 161630

2021-01-20 17:22:00 - Prio 4 A12 Li 25,6 WADDXV Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-20 17:14:52 - Prio 2 A20 Re - Burgemeester Elsenweg 10,7 MAASDK Verkeer wegverkeer

2021-01-20 17:08:37 - A2 Beijerscheweg STOLWK Directe inzet 16160

2021-01-20 16:58:15 - A2 Van der Valk Boumanweg LEIDDP : 16180

2021-01-20 16:56:09 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162

2021-01-20 16:55:11 - A2 Dokter Van Westendorplaan MOORDR : 16161

2021-01-20 16:48:39 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161

2021-01-20 16:48:03 - A2 N210 - CG Roosweg KRIMLK : 16152

2021-01-20 16:43:39 - A2 Rouboslaan VOORSC Directe inzet 16177

2021-01-20 16:42:41 - A2 IJslandsmos NWKKIJ : 16153

2021-01-20 16:41:52 - A2 Hoogvliet Voorstraat KATWZH : 16174

2021-01-20 16:37:15 - A2 Hoogvliet Voorstraat KATWZH Directe inzet 16172

2021-01-20 16:35:58 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153

2021-01-20 16:35:37 - A1 Kerklaan NWKKIJ : 16157

2021-01-20 16:32:02 - Prio 4 Afrit A12 Li - Bleiswijk 8 BLEISW Wegverkeer afgevallen lading

2021-01-20 16:31:52 - A1 De Savornin Lohmanplantsoen VOORSG:

2021-01-20 16:31:33 - A2 Petronella van Saxenstraat RIJNBG Directe inzet 16175

2021-01-20 16:28:56 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16152

2021-01-20 16:28:15 - A2 Kerkweg ODKIJS : 16156

2021-01-20 16:24:08 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157

2021-01-20 16:18:03 - A2 Nassaustraat LISSE Directe inzet 16184

2021-01-20 16:17:26 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16182

2021-01-20 16:13:45 - B1 LUMC (C4-S) Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16185

2021-01-20 16:07:54 - P 1 BDH-04 Gebouwbrand industrie Industriekade SASSHM 161152 161230

2021-01-20 15:51:01 - A2 Hoogewaard bij de ha KOUDRN : 16160

2021-01-20 15:49:17 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-01-20 15:48:54 - A2 Groenewege NDWKHT : 16174

2021-01-20 15:43:07 - B2 LUMC (C10-Q) AOA deels COVID Brugmansplein LEIDEN : 16171

2021-01-20 15:30:26 - A2 Dorp WAARDR Directe inzet 16162

2021-01-20 15:07:39 - A2 Schutterswei KATWZH : 16180

2021-01-20 14:33:49 - P 1 BDH-02 Autom. brand OMS LUMC 4 Parkeergarage Albinusdreef LEIDEN 164130

2021-01-20 14:29:43 - A2 Galjoenwal LEIDEN Directe inzet 16177

2021-01-20 14:23:37 - A1 Pilarenlaan NDWKHT : 16178

2021-01-20 14:20:56 - B1 AZ (370(C3) CCU (Hartbewaking) Simon Smitweg LEIDDP : 16173

2021-01-20 14:14:24 - Prio 2 N11 Re 11,7 ALPHRN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-20 14:09:26 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174

2021-01-20 13:55:50 - A2 de la Reylaan GOUDA Directe inzet 16153

2021-01-20 13:41:24 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16178

2021-01-20 13:39:59 - A1 Weteringkade NDWKZH : 16179

2021-01-20 13:31:28 - Prio 4 A12 Re 22,7 ZEVHZH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-20 13:30:54 - Prio 4 A12 Re 22,7 ZEVHZH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-20 13:26:13 - P 1 BDH-02 Gebouwbrand woning Planciuslaan GOUDA 163152 163130

2021-01-20 13:17:56 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16179

2021-01-20 13:16:52 - A1 Zilverschoon NDWKZH : 16181

2021-01-20 13:11:41 - A1 A12 Re 6,4 SGRAVH :

2021-01-20 12:57:50 - A2 Slotemaker de Bruinestraat GOUDA Directe inzet 16150

2021-01-20 12:55:03 - P 1 BDH-04 Handmelder OMS LUMC 1 Patientengebied Albinusdreef LEIDEN 164130

2021-01-20 12:49:31 - A1 Catsveld GOUDA : 16153

2021-01-20 12:43:46 - A2 Willem-Alexanderstraat VLIST Directe inzet 16150

2021-01-20 12:42:05 - A2 Vijf Meilaan LEIDEN Directe inzet 16171

2021-01-20 12:34:37 - B1 Zonneveldhof HAZRDK : 16160

2021-01-20 12:10:20 - A1 Eikenlaan LISSE : 16185

2021-01-20 12:08:44 - B1 Binnenhof NDWKZH : 16185

2021-01-20 12:08:30 - Prio 4 N11 Re 10,8 ALPHRN Wegverkeer afgevallen lading

2021-01-20 12:08:05 - Prio 4 N11 Re 10,8 ALPHRN Wegverkeer afgevallen lading

2021-01-20 12:05:11 - A1 AZ (42) Poli Cardiologie Zweilandlaan LEIDEN : 16176

2021-01-20 12:03:50 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16156

2021-01-20 12:02:14 - B1 Irenestraat LEKKKK : 16

2021-01-20 11:51:39 - B2 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Brugmansplein LEIDEN : 16272

2021-01-20 11:32:35 - A2 Populierenlaan STOLWK : 16151

2021-01-20 11:31:11 - B1 Woonzorgcentrum Maronia Maronia HILLGM : 16182

2021-01-20 11:30:44 - A1 Eikenlaan LISSE : 16179

2021-01-20 11:29:22 - B1 Woonzorgcentrum Maronia Maronia HILLGM : 16179

2021-01-20 11:26:28 - B1 Van Wijckerslooth afd. Roos (3e) van Wijckerslooth OEGSTG : 16180

2021-01-20 11:14:02 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16152

2021-01-20 11:12:16 - A2 De Grutto ODKIJS Directe inzet 16153

2021-01-20 10:58:07 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182

2021-01-20 10:56:56 - A1 Lavendelhof NDWKZH : 16178

2021-01-20 10:56:27 - 93301

2021-01-20 10:55:07 - B2 Diamantplein LEIDEN : 16270

2021-01-20 10:52:03 - A2 Tjalkenwerf LEIDEN Directe inzet 16171

2021-01-20 10:46:43 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157

2021-01-20 10:37:35 - A1 Morgen ALPHRN : 16162

2021-01-20 10:21:45 - A2 Churchilllaan VOORHT Directe inzet 16179

2021-01-20 10:09:18 - A1 AZ (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16180

2021-01-20 10:04:57 - A2 Bachstraat LEIDEN : 16185

2021-01-20 09:56:52 - A2 Splinterlaan LEIDDP Directe inzet 16182

2021-01-20 09:55:56 - B2 Alexanderstraat LEIDEN : 16270

2021-01-20 09:54:16 - A2 Herenstraat LEIDEN Directe inzet 16178

2021-01-20 09:52:28 - A2 Saffraantuin LEIDEN Directe inzet 16175

2021-01-20 09:47:45 - A2 Louise de Colignystraat GOUDA Directe inzet 16151

2021-01-20 09:43:39 - B1 Curium-LUMC Unit I Endegeesterstraatweg OEGSTG : 16181

2021-01-20 09:38:33 - B1 DW De Wurft en De Watering Overrijn KATWZH : 16184

2021-01-20 09:38:18 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16179

2021-01-20 09:34:52 - A1 Dokter Schreuderstraat ZWAMMD : 16160

2021-01-20 09:34:34 - P 1 BDH-01 Ass. ambu (afhijsen patient) Dokter Schreuderstraat ZWAMMD 162252 162231

2021-01-20 09:32:07 - A2 Chopinlaan VOORHT Directe inzet 16173

2021-01-20 09:26:37 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173

2021-01-20 09:26:13 - A2 Boulevard KATWZH : 16171

2021-01-20 09:24:39 - A1 Wemmingen NWVNNP : 16176

2021-01-20 09:24:13 - Prio 4 A12 Re 35,8 BODEGR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: obstakel op rijbaan)

2021-01-20 09:17:54 - A1 Dokter Schreuderstraat ZWAMMD : 16163

2021-01-20 09:14:05 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16153

2021-01-20 09:03:39 - A1 Katwijkerbroek KATWZH : 16173

2021-01-20 08:58:22 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16176

2021-01-20 08:53:29 - A2 Willemskade LISSE Directe inzet 16183

2021-01-20 08:48:30 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16152

2021-01-20 08:48:07 - A1 Aquamarijn KRIMIJ : 16157

2021-01-20 08:41:37 - B2 GHZ (B4) Oncologie Bleulandweg GOUDA : 16251

2021-01-20 08:35:41 - A2 N207 - Oostkanaalweg ALPHRN : 16165

2021-01-20 08:35:15 - Prio 1 N207 - Oostkanaalweg ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-20 08:34:58 - A2 Ravelstraat LEIDEN : 16182

2021-01-20 08:20:11 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-20 08:19:22 - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16175

2021-01-20 08:15:31 - Prio 4 A12 Re 28,1 WADDXV Ongeval wegvervoer materieel

2021-01-20 07:56:02 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16183

2021-01-20 07:54:50 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150

2021-01-20 07:53:26 - A1 N219 - Zuidplasweg ZEVHZH : 16156

2021-01-20 07:53:24 - P 1 BDH-01 Ongeval wegvervoer letsel N219 - Zuidplasweg ZEVHZH 169194 163732

2021-01-20 07:52:48 - Prio 1 N219 - Zuidplasweg ZEVHZH Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-20 07:46:26 - P 1 BDH-02 Autom. brand OMS Atalanta Land voor Water MOORDR 163730

2021-01-20 07:27:20 - A1 Fazantstraat NWKOOP : 16160

2021-01-20 07:09:43 - Prio 4 A12 L - Utrechtsebaan 2,0 SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-20 06:41:18 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16176

2021-01-20 06:38:44 - A1 Luifelbaan WASSNR : 16173

2021-01-20 06:35:15 - A1 AZ (370(C3) CCU (Hartbewaking) Simon Smitweg LEIDDP : 16178

2021-01-20 06:01:30 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165

2021-01-20 06:01:14 - A2 ActiVite Rietveld Zonnedauw ALPHRN : 16164

2021-01-20 05:45:20 - A1 Robijnhof!(AalLeunwmnIMfem) PObiof LEIDEN : 16176}o=

2021-01-20 05:23:33 - A2 Vijf Meilaan LEIDEN : 16173

2021-01-20 05:04:50 - Gaarne telefonisch contact MKA.

2021-01-20 04:37:16 - A1 Goudseweg`EG GR?8`&615c

2021-01-20 04:36:46 - Prio 1 Goudseweg BODEGR Voertuig te water (personenauto)

2021-01-20 04:36:29 - P 1 BDH-01 Voertuig te water Goudseweg BODEGR 162252

2021-01-20 04:35:58 - P 1 BDH-01 Voertuig te water Goudseweg BODEGR 163110 162210 163152 163170 169194 163030

2021-01-20 04:35:42 - Prio 1 Goudseweg BODEGR Voertuig te water

2021-01-20 04:03:42 - A2 Kromstevenwerf LEIDEN : 16173

2021-01-20 03:31:05 - 5

2021-01-20 02:59:14 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16176

2021-01-20 02:58:52 - A2 Topaz Overrhyn Willem de Zwijgerlaan LEIDEN : 16178

2021-01-20 02:52:33 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-20 02:52:14 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16178

2021-01-20 02:51:54 - A1 Hooglandse Kerkgracht LEIDEN : 16173

2021-01-20 02:30:27 - A2 Bateweg WOUBRG : 16172

2021-01-20 02:28:05 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153

2021-01-20 02:27:40 - A1 Weijpoort NWBRRN : 16165

2021-01-20 01:40:07 - P 1 BDH-04 Voertuigbrand Noachstraat LEIDEN 164230

2021-01-20 01:19:22 - P 1 BDH-03 Autom. brand OMS LUMC 4 Parkeergarage Albinusdreef LEIDEN 164130

2021-01-20 00:47:29 - A2 Jeltje de Bosch Kemperstraat ALPHRN : 16164

2021-01-20 00:42:14 - P 2 BDH-02 Buitenbrand container Bloemistenlaan LEIDEN 164230

2021-01-20 00:24:35 - A1 van Limburg Stirumstraat NDWKZH : 16172

2021-01-20 00:03:41 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16172

2021-01-20 00:03:22 - A2 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16173

2021-01-19 23:54:31 - P 2 BDH-01 CO-melder Paddestoelweg ALPHRN 162233

2021-01-19 23:47:16 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16172

2021-01-19 23:45:20 - A2 Uranusstraat ALPHRN : 16164

2021-01-19 23:43:20 - A2 Het Buitenwater VALKZH : 16176

2021-01-19 23:32:44 - A2 A12 Re 21,1 ZEVHZH :

2021-01-19 23:32:39 - A2 A12 Re 21,1 ZEVHZH : 16150

2021-01-19 23:29:18 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16173

2021-01-19 23:05:14 - A1 Sterreschans OEGSTG : 16178

2021-01-19 22:41:01 - A2 Prinses Marijkestraat MOORDR Directe inzet 16153

2021-01-19 22:35:05 - A1 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16157

2021-01-19 22:18:20 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150

2021-01-19 21:47:01 - A2 Klompenmaker ALPHRN : 16163

2021-01-19 21:28:13 - A2 Storm van 's-Gravesandeweg WASSNR : 16175

2021-01-19 21:24:46 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157

2021-01-19 21:20:16 - A1 Stadhouderslaan BODEGR : 16161

2021-01-19 21:07:29 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161

2021-01-19 21:03:52 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16185

2021-01-19 20:41:20 - A1 Weeresteinstraat HILLGM : 16171

2021-01-19 20:36:48 - 5

2021-01-19 20:36:09 - A2 Noorderwerf GOUDA Directe inzet 16153

2021-01-19 20:31:31 - A2 Goudse Rijweg BOSKP Directe inzet 16160

2021-01-19 20:06:52 - P 2 BDH-01 Buitenbrand afval/rommel Jeltje de Bosch Kemperpad LEIDEN 164230

2021-01-19 20:03:27 - A2 Politiebureau 75 (Krimpenerwaard) Hof ter Bergen BERGAB : 16157

2021-01-19 20:02:08 - A2 Sperwerhorst LEIDEN

2021-01-19 20:01:16 - A2 Sperwerhorst LEIDEN Directe inzet 16181

2021-01-19 19:50:16 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151

2021-01-19 19:49:55 - A1 Kroonkruid NWKKIJ : 16150

2021-01-19 19:38:01 - A2 Seniorencomplex Rosenburch Rosenburch LEIDEN : 16180

2021-01-19 19:37:25 - 1

2021-01-19 19:35:28 - B1 Curium-LUMC Unit I Endegeesterstraatweg OEGSTG : 16178

2021-01-19 19:33:40 - 6

2021-01-19 19:14:31 - A2 Eduard van Beinumstraat LEIDEN : 16183

2021-01-19 19:06:59 - A1 Kievitstraat ALPHRN : 16160

2021-01-19 18:58:59 - P 2 BDH-02 Wateroverlast Kortenaerlaan VOORSC 164230

2021-01-19 18:32:07 - A2 Intratuin Leidseweg VOORSC : 16181

2021-01-19 18:26:41 - Prio 1 Intratuin Leidseweg VOORSC Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-19 18:22:43 - B1 AZ (3A) Dagverpleging / KVA Zweilandlaan LEIDEN : 16175

2021-01-19 18:19:55 - A2 Bernhardhof GOUDA Directe inzet 16153

2021-01-19 18:19:05 - A1 Cartesiuslaan OEGSTG : 16185

2021-01-19 18:12:35 - A1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16178

2021-01-19 18:08:59 - P 1 BDH-03 Handmelder OMS Rhijndael Europasingel KOUDRN 162238

2021-01-19 18:08:07 - B1 Stevensstraat MOORDR : 16151

2021-01-19 18:00:30 - Wekelijks proefalarm Veiligheidsregio Hollands Midden

2021-01-19 17:53:55 - A2 Castellumstraat ALPHRN : 16163

2021-01-19 17:47:56 - A1 Van Wijckerslooth Balans (1e) van Wijckersloothple OEGSTG : 16179

2021-01-19 17:46:45 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-01-19 17:41:05 - A2 Stellingmolen LEIDEN : 16171

2021-01-19 17:15:03 - Prio 1 Cesar Franckstraat Vijf Meilaan LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-19 17:13:54 - A2 Cesar Franckstraat Vijf Meilaan LEIDEN Directe inzet 16181

2021-01-19 17:13:12 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160

2021-01-19 17:12:01 - A1 De Bovenberghe Asserlaan SCHOHV : 16154

2021-01-19 17:11:30 - Prio 4 A4 Li 33,0 LEIDEN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-19 17:04:37 - Proefalarm

2021-01-19 17:02:35 - A2 De Hoeksteen Burgemeester Brandtstraat MOORDR : 16150

2021-01-19 17:00:31 - A2 Wilgehout BOSKP Directe inzet 16153

2021-01-19 16:59:35 - A2 Marconilaan LISSE Directe inzet 16161

2021-01-19 16:35:35 - A1 Huisartsenpraktijk Celsius Via Antiqua NDWKHT : 16178

2021-01-19 16:28:18 - A2 Ruysdaelhof VOORSC : (rapid) 16181

2021-01-19 16:20:42 - 5

2021-01-19 16:19:14 - A2 Groen van Prinstererweg KATWZH : 16184

2021-01-19 16:18:54 - Prio 1 Groen van Prinstererweg KATWZH Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-19 16:16:56 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153

2021-01-19 16:12:37 - A2 Wet 'n Wild Sportlaan ALPHRN Directe inzet 16160

2021-01-19 16:10:22 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16154

2021-01-19 16:07:48 - A1 Jan Kortlandstraat SCHOHV : 16151

2021-01-19 16:07:22 - A1 Gezondheidscentrum Wantveld NDWKZH : 16183

2021-01-19 15:58:14 - INDIEN GEREED: A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16151

2021-01-19 15:55:44 - A1 Leidsevaart NDWKHT : 16175

2021-01-19 15:49:56 - B2 LUMC (K0-P) Radiotherapie (Bestr.) Einthovenweg LEIDEN : 16271

2021-01-19 15:47:40 - A1 Apollolaan LEIDEN : 16180

2021-01-19 15:40:56 - A1 Gezondheidscentrum Dillenburg Prinses Irenelaan ALPHRN : 16163

2021-01-19 15:37:08 - A2 Albertine Agnesstraat LEIDEN Directe inzet 16174

2021-01-19 15:34:54 - Gaarne contact Meldkamer Ambulancezorg

2021-01-19 15:32:35 - A2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16171

2021-01-19 15:32:09 - A2 Burggravenlaan Hoge Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16184

2021-01-19 15:27:35 - rit vanaf seh aub 16156

2021-01-19 15:25:44 - A1 Dillenburglaan VOORSC : 16181

2021-01-19 15:22:59 - A1 Poortwacht LEIDDP : 16182

2021-01-19 15:22:23 - B1 AZ (76) Oudshoorn De Brug Meteoorlaan ALPHRN : 16164

2021-01-19 15:19:10 - Gaarne contact MKA

2021-01-19 15:12:57 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165

2021-01-19 15:08:03 - A2 Mesdaglaan HILLGM Directe inzet 16176

2021-01-19 15:00:14 - A2 Gerard Doustraat ALPHRN : 16161

2021-01-19 14:57:01 - A2 Engelselaan VOORHT Directe inzet 16176

2021-01-19 14:43:42 - B2 LUMC (K2-R) Poli Heelkunde Brugmansplein LEIDEN : 16272

2021-01-19 14:35:50 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-19 14:34:31 - A2 Platteweg REEUWK : 16154

2021-01-19 14:33:44 - B1 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Brugmanspl LEIDEN : 16177

2021-01-19 14:32:22 - A2 TC Unicum Haarlemmerweg LEIDEN Directe inzet 16172

2021-01-19 14:29:12 - B1 Opaalstraat LEIDEN : 16179

2021-01-19 14:14:35 - A2 Erasmushof BODEGR : 16156

2021-01-19 14:11:22 - B2 AZ (C2) Dagverpleging / KVA Simon Smitweg LEIDDP : 16271

2021-01-19 14:10:44 - P 2 BDH-01 Stormschade (hek/bord/steiger) Willem-Alexanderlaan LEIDDP 169191

2021-01-19 14:09:37 - P 2 BDH-01 Stormschade (hek/bord/steiger) Willem-Alexanderlaan LEIDDP 164252

2021-01-19 14:05:20 - A2 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16153

2021-01-19 14:02:12 - P 2 BDH-03 Ass. ambu (afhijsen patient) Fazantstraat ALPHRN 162252 162233

2021-01-19 13:56:50 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157

2021-01-19 13:47:10 - A2 Rusthofflaan SASSHM : 16181

2021-01-19 13:46:14 - P 2 BDH-02 Schip/watersporter in probl. Gouderaksedijk GOUDA 163110 163231

2021-01-19 13:46:10 - A1 Zuidwester - De Ervaring Kennedylaan LEIDEN : 16180

2021-01-19 13:45:40 - Prio 2 Gouderaksedijk GOUDA Schip/watersporter in probl

2021-01-19 13:43:40 - B1 Brunita J. Gemmekelaan VOORSC : 16173

2021-01-19 13:28:14 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181

2021-01-19 13:27:23 - A1 Oranjelaan LISSE : 16176

2021-01-19 13:25:46 - A2 Prinses Marijkestraat ALPHRN Directe inzet 16164

2021-01-19 13:24:54 - B2 LUMC (B3-P) Poli Medische Oncologie Brugmansplein LEIDEN : 16272

2021-01-19 13:24:16 - B2 Coniferensingel GOUDA : 16251

2021-01-19 13:24:01 - A2 Sotaweg ROELVN Directe inzet 16184

2021-01-19 13:16:29 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-19 13:15:56 - A1 Boslaan KATWZH : 16182

2021-01-19 13:02:14 - A2 Aquamarijn ALPHRN : 16165

2021-01-19 12:49:47 - P 1 BDH-03 Autom. brand OMS LUMC 4 Parkeergarage Albinusdreef LEIDEN 164130

2021-01-19 12:47:11 - Prio 4 A12 Li 38,0 NWBRRN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: afgevallen lading)

2021-01-19 12:42:37 - A2 Huisartsenpraktijk H. de Boerstraat WOUBRG : 16160

2021-01-19 12:40:09 - B2 AZ (250(B2) Longziekten Simon Smitweg LEIDDP : 16270

2021-01-19 12:35:37 - Prio 4 A4 Re 58,6 SCHILD Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-19 12:35:07 - A2 LUMC (J11-P) Neuro Medium Care Brugmansplein LEIDEN : 16183

2021-01-19 12:26:59 - A2 Dozystraat LEIDEN : 16172

2021-01-19 12:23:44 - B1 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Brugmansplein LEIDEN : 16184

2021-01-19 12:18:12 - A2 Hazelhof HAZDRP Directe inzet 16164

2021-01-19 12:03:30 - Prio 4 N11 Li 12,5 ALPHRN Wegverkeer verkeersstremming

2021-01-19 11:59:43 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156

2021-01-19 11:57:48 - B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 2 Brugmansplein LEIDEN : (couveuse RAV) 16174

2021-01-19 11:49:07 - B2 GHZ (79) PET-CT Centrum Buchnerweg GOUDA : 16154

2021-01-19 11:45:33 - B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 2 Brugmansplein LEIDEN : 16185

2021-01-19 11:31:43 - Prio 4 A4 Re 55,0 DENHZH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: afgevallen lading)

2021-01-19 11:27:52 - B1 AZ (43) Poli Gynaecologie Simon Smitweg LEIDDP : 16173

2021-01-19 11:15:50 - A2 Herenstraat LEIDEN Directe inzet 16185

2021-01-19 11:11:38 - A2 Zuidsingel LEIDEN Directe inzet 16181

2021-01-19 10:43:31 - P 1 BDH-04 Ass. ambu Total inz De Mors Doctor Lelylaan LEIDEN 164272 164280

2021-01-19 10:40:54 - Prio 1 Doctor Lelylaan Diamantlaan LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-19 10:40:39 - A1 Total inz De Mors Doctor Lelylaan LEIDEN : 16176

2021-01-19 10:40:22 - P 1 BDH-01 OMS Geverifieerd (brandmelding OMS) Serviceflat Schouwenhove Schouwenhove LEIDEN 164230

2021-01-19 10:40:18 - Prio 1 Total inz De Mors Doctor Lelylaan LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-19 10:18:40 - A2 Ridder van Catsweg GOUDA : 16160

2021-01-19 10:16:07 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16180

2021-01-19 10:14:57 - A2 Parkeergarage Victoriberg Coremolen NDWKHT Directe inzet 16184

2021-01-19 10:09:31 - P 2 BDH-01 Liftopsluiting Lupinesingel ALPHRN 162233

2021-01-19 10:07:57 - A2 Huisartsenpraktijk Wijngaardenlaan VOORSC : 16174

2021-01-19 10:05:07 - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160

2021-01-19 09:56:42 - A2 A20 Re 43,1 NWKKIJ : 16150

2021-01-19 09:52:50 - P 2 BDH-10 Liftopsluiting Kwadraad Boelekade GOUDA 163130

2021-01-19 09:51:52 - A2 Kraaierstraat LEIDEN Directe inzet 16185

2021-01-19 09:51:09 - A1 Gezondheidscentrum Dillenburg Prinses Irenelaan ALPHRN : 16164

2021-01-19 09:49:12 - A2 Stadhoudersring ZOETMR : 16152

2021-01-19 09:40:11 - A2 Vijf Meilaan LEIDEN Directe inzet 16173

2021-01-19 09:39:52 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150

2021-01-19 09:29:25 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157

2021-01-19 09:28:42 - A1 Jan van Bijnenpad WADDXV : 16154

2021-01-19 09:22:50 - B2 LUMC (C10-P) Interne Geneeskunde Brugmansplein LEIDEN : 16272

2021-01-19 09:22:35 - B1 GHZ (C3) Kindergeneeskunde Bleulandweg GOUDA : (couveuse RAV) 16177

2021-01-19 09:16:35 - Prio 1 LUMC 5 Poortgebouw Rijnsburgerweg LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-19 09:15:31 - A1 LUMC 5 Poortgebouw Rijnsburgerweg LEIDEN : 16176

2021-01-19 09:10:35 - B1 LUMC (C11-Q) Medische Oncologie Brugmansplein LEIDEN : 16183

2021-01-19 09:10:22 - A2 P. Mondriaanlaan ALPHRN Directe inzet 16162

2021-01-19 09:05:35 - B2 AZ (250(B2) Longziekten Simon Smitweg LEIDDP : 16251

2021-01-19 09:04:23 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-19 09:03:40 - A1 Willem van Cleeflaan ZOETMR : 16152

2021-01-19 09:02:29 - P 1 BDH-06 Gebouwbrand (schoorsteen) Dahliastraat STOLWK 163452 163231

2021-01-19 08:55:31 - Prio 4 Toerit A13 Re - Tu Delft 10 DELFT Defect straatmeubilair

2021-01-19 08:53:38 - B2 Diamantplein LEIDEN : 16270

2021-01-19 08:49:01 - A2 Politiebureau 73 (Gouda) Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16156

2021-01-19 08:48:23 - Prio 1 A20 Re 43,1 NWKKIJ Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-19 08:48:20 - A1 A20 Re 43,1 NWKKIJ :

2021-01-19 08:06:46 - A1 Staalwijkstraat LEIDEN : 16173

2021-01-19 07:59:27 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16152

2021-01-19 07:58:35 - A2 Europalaan NWKKIJ : 16154

2021-01-19 07:55:14 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-19 07:54:20 - Prio 1 Europalaan NWKKIJ Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-19 07:52:42 - A2 Valkendaal NWKKIJ Directe inzet 16157

2021-01-19 07:46:35 - A2 Magdalena Moonsstraat LEIDEN Directe inzet 16180

2021-01-19 07:44:14 - B1 AZ (570(C5) Kind en Jeugdafdeling Simon Smitweg LEIDDP : (couveuse RAV) 16181

2021-01-19 07:38:57 - A2 Boekhorsterweg WARMND Directe inzet 16185

2021-01-19 07:31:29 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-01-19 07:29:55 - A2 Ovidius NDWKHT Directe inzet 16175

2021-01-19 07:03:20 - A2 Sluiskolk ALPHRN Directe inzet 16160

2021-01-19 06:31:42 - A2 Munthof VOORHT Directe inzet 16182

2021-01-19 06:23:25 - A1 Atalanta Land voor Water MOORDR : 16156

2021-01-19 06:09:10 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161

2021-01-19 06:08:40 - A2 Wilhelminastraat BODEGR : 16164

2021-01-19 05:48:22 - Prio 4 A44 Re 18,9 LEIDEN Eigen initiatief

2021-01-19 04:43:38 - A2 Lorentzhof SCHOHV Directe inzet 16152

2021-01-19 03:56:16 - A2 Crocusstraat KATWZH Directe inzet 16172

2021-01-19 02:56:29 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16152

2021-01-19 02:42:06 - 6

2021-01-19 02:26:25 - A2 Zijldonk LEIDEN Directe inzet 16183

2021-01-19 01:57:18 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182

2021-01-19 01:09:18 - A2 Doctor Abraham Kuyperstraat MOORDR : 16156

2021-01-19 00:53:53 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156

2021-01-19 00:53:17 - A1 Fazantdreef WADDXV : 16153

2021-01-18 23:47:19 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16170

2021-01-18 23:44:59 - A1 Surinamestraat LEIDEN : 16182

2021-01-18 23:18:14 - B1 ActiVite De Ommedijk Ommedijk LEIDDP : 16183

2021-01-18 22:42:29 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16177

2021-01-18 22:42:12 - A1 A.P. van Neslaan BOSKP : 16163

2021-01-18 22:40:34 - A1 Julianalaan KAAG : 16176

2021-01-18 22:39:47 - A1 Irisstraat KATWZH : 16184

2021-01-18 22:24:16 - B1 Curium-LUMC Unit I Endegeesterstraatweg OEGSTG : 16178

2021-01-18 22:22:21 - Prio 2 A12 Re 20,0 ZEVHZH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-18 21:38:33 - A1 Noordeinde LEIDEN : 16185

2021-01-18 21:37:21 - 1

2021-01-18 21:33:55 - 2

2021-01-18 21:30:10 - A1 Kastanjelaan LEIDDP : 16177

2021-01-18 21:29:42 - A2 Noorder Leidsevaart HILLGM : 16176

2021-01-18 21:26:33 - A2 Wethouder Fierman Eduard Meerburg senior kade KATWZH : 16170

2021-01-18 21:19:46 - Prio 1 A4 Re 49,5 RIJSZH Verdachte situatie persoon

2021-01-18 21:03:08 - B1 Havenkade LEIDEN : 16183

2021-01-18 20:43:03 - 6

2021-01-18 20:35:25 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163

2021-01-18 20:33:10 - P 2 BDH-03 Dienstverlening Het Wedde VOORSC 164230

2021-01-18 20:22:36 - P 2 BDH-02 Liftopsluiting Prins Bernhardlaan ALPHRN 162233

2021-01-18 20:21:49 - A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16160

2021-01-18 20:14:31 - A2 Schielandstraat MOORDR : 16152

2021-01-18 20:11:23 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-01-18 20:10:16 - A2 Fransezoom NWKKIJ : 16150

2021-01-18 20:04:21 - A1 Magerhorst ALPHRN : 16165

2021-01-18 19:45:50 - A1 Frank van Borselenstraat SASSHM : 16173

2021-01-18 19:41:44 - A2 Raam GOUDA Directe inzet 16154

2021-01-18 19:33:16 - Prio 1 Afrit N11 Re - Alphen a/d Rijn-Oost 10 ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-18 19:31:06 - A1 Afrit N11 Re - Alphen a/d Rijn-Oost 10 ALPHRN : 16165

2021-01-18 19:30:42 - Prio 1 Afrit N11 Re - Alphen a/d Rijn-Oost 10 ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-18 19:16:40 - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163

2021-01-18 19:14:25 - B1 LUMC (H4-P) IC Unit 1 COVID Brugmansplein LEIDEN : 16182

2021-01-18 19:09:29 - A1 Fazantstraat NWKOOP : 16160

2021-01-18 19:04:23 - A2 Guldenbrug GOUDA Directe inzet 16152

2021-01-18 19:01:35 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150

2021-01-18 18:28:46 - A2 Vergilius NDWKHT Directe inzet 16178

2021-01-18 18:26:25 - Prio 1 Bredeweg MOERKP Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-18 18:25:38 - A2 Karekietstraat STOLWK Directe inzet 16154

2021-01-18 18:24:08 - P 1 BDH-01 Ongeval wegvervoer letsel Bredeweg MOERKP 169195 163732

2021-01-18 18:24:06 - Prio 1 Bredeweg MOERKP Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-18 18:24:01 - A1 Bredeweg MOERKP : 16157

2021-01-18 18:23:36 - Prio 1 Bredeweg MOERKP Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-18 17:38:51 - A2 Beethovenlaan Chopinlaan WADDXV Directe inzet 16157

2021-01-18 17:29:27 - A2 McDonald's Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16154

2021-01-18 17:25:42 - Prio 1 McDonald's Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-18 17:24:04 - A2 Bomschuitstraat KATWZH : 16185

2021-01-18 17:15:25 - P 1 BDH-04 Autom. brand OMS Rijnhove Cornelis Geellaan ALPHRN 162233

2021-01-18 17:11:19 - A2 Noordkade WADDXV : 16152

2021-01-18 17:10:18 - A1 N461 - Westkanaalweg TRAAR : 16160

2021-01-18 17:07:14 - A1 Coremolen NDWKHT : 16178

2021-01-18 17:05:46 - A1 Huisartsenpraktijk Celsius Via Antiqua NDWKHT : 16184

2021-01-18 17:03:49 - A1 Heereweg LISSE : 16183

2021-01-18 17:00:44 - A2 Schulpeinde KATWZH Directe inzet 16183

2021-01-18 16:46:27 - A2 Willem-Alexanderplein LISSE : 16170

2021-01-18 16:45:06 - 6

2021-01-18 16:35:19 - A2 Albert Heijn Schoolstraat VOORSC : 16175

2021-01-18 16:31:04 - A1 Dorpsstraat NWVEEN : 16165

2021-01-18 16:28:31 - A2 Huisarts Irisplein Irisplein NDWKZH : 16176

2021-01-18 16:25:01 - A1 Huisarts Blokland Ooievaardreef MOORDR : 16157

2021-01-18 16:19:50 - A2 Boshuysenstraat KATWZH Directe inzet 16178

2021-01-18 16:18:23 - A1 GHZ (34) Poli Kindergeneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16150

2021-01-18 16:17:52 - Prio 1 Nieuwe Zeeweg Prins Hendrikweg NDWKZH Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-18 16:16:52 - A2 Nieuwe Zeeweg Prins Hendrikweg NDWKZH Directe inzet 16184

2021-01-18 16:13:06 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16177

2021-01-18 16:11:49 - A1 Krammer ALPHRN : 16163

2021-01-18 16:08:29 - B1 An van Gilsehof NDWKZH : 16170

2021-01-18 16:05:44 - A1 Schaepmanlaan HILLGM : 16173

2021-01-18 15:58:39 - P 2 BDH-01 Buitenbrand container (afvalcontainer) Mendeldreef LISSE 169282

2021-01-18 15:55:25 - A2 Hoorn ALPHRN Directe inzet 16160

2021-01-18 15:47:20 - B1 Wooncentrum De Dertienhuizen De Dertienhuizen KRIMLK : 16154

2021-01-18 15:46:19 - A2 Marsdiep ALPHRN Directe inzet 16165

2021-01-18 15:37:16 - Prio 4 A12 Re 15,6 ZOETMR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-18 15:35:24 - Prio 4 A12 Re 15,6 ZOETMR Wegverkeer afgevallen lading

2021-01-18 15:34:47 - B2 An van Gilsehof NDWKZH : 16270

2021-01-18 15:30:27 - A2 Stationsweg HILLGM Directe inzet 16183

2021-01-18 15:24:05 - P 2 BDH-01 Buitenbrand container (afvalcontainer) Mendeldreef LISSE 161130

2021-01-18 15:23:34 - A2 De Hooge Krocht NDWKZH Directe inzet 16182

2021-01-18 15:22:08 - B2 Gooweg NDWKHT : 16271

2021-01-18 15:15:42 - B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16185

2021-01-18 15:07:03 - B1 Wooncentrum De Dertienhuizen De Dertienhuizen KRIMLK : 16151

2021-01-18 14:56:27 - A1 Katwijkseweg WASSNR : 16180

2021-01-18 14:42:39 - P 1 BDH-06 OMS Geverifieerd (brandmelding OMS) Museum Gouda (kantoor) Molenwerf GOUDA 169233

2021-01-18 14:42:34 - A1 Aquamarijn ALPHRN : 16163

2021-01-18 14:30:10 - A1 De Wilbert Overrijn KATWZH : 16178

2021-01-18 14:23:05 - A1 Schelde NWKKIJ : 16156

2021-01-18 14:03:40 - B2 GHZ (79) PET-CT Centrum Buchnerweg GOUDA : 16251

2021-01-18 14:02:59 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182

2021-01-18 13:43:03 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-18 13:36:16 - A1 Gezondheidscentrum Stevenshof Theda Mansholtstraat LEIDEN : 16184

2021-01-18 13:30:49 - A2 Plein Soleil NDWKZH Directe inzet 16180

2021-01-18 13:17:29 - A2 Van Boetzelaerstraat ALPHRN Directe inzet 16163

2021-01-18 13:13:52 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16176

2021-01-18 13:08:16 - A2 Paulus Potterstraat LISSE : 16173

2021-01-18 12:55:12 - A1 Walmolenerf GOUDA : 16157

2021-01-18 12:40:47 - A2 's-Molenaarsweg ALPHRN Directe inzet 16160

2021-01-18 12:37:16 - A2 P.C. Hooftstraat GOUDA : 16151

2021-01-18 12:33:06 - 3301

2021-01-18 12:31:22 - P 2 BDH-03 Gebouwbrand industrie (GRIP: 1) (zeer grote brand) (chemisch) Croda Europe BV Buurtje GOUDA 169282

2021-01-18 12:27:53 - 2

2021-01-18 12:19:01 - P 2 BDH-02 Stank/Hinder. lucht (vreemde lucht) Waldeck Pyrmontlaan OEGSTG 164130

2021-01-18 12:09:31 - Prio 1 Hoge Rijndijk ZOETWD Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-18 12:08:55 - A2 Hoge Rijndijk ZOETWD Directe inzet 16185

2021-01-18 12:08:44 - A2 Savelberg Savelberghof GOUDA : 16150

2021-01-18 11:52:18 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - Coosweg LEKKKK VWS 161#?)

2021-01-18 11:51:04 - P 2 BDH-01 Dier in problemen Camphuysendreef LEIDDP 164152

2021-01-18 11:50:42 - A2 Herenweg RIJNWD : 16162

2021-01-18 11:44:49 - A1 Praxis Zijlbaan LEIDDP : 16156

2021-01-18 11:40:14 - P 2 BDH-01 Dier in problemen Camphuysendreef LEIDDP 164330

2021-01-18 11:39:44 - A1 Stijntjesduinstraat NDWKZH : 16177

2021-01-18 11:39:04 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162

2021-01-18 11:38:40 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160

2021-01-18 11:37:46 - A1 Engelsmanplaat GOUDA : 16154

2021-01-18 11:32:20 - P 2 Brandweer Herbez./Kazern. Kazerne Gouda Keerkring GOUDA

2021-01-18 11:29:04 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151

2021-01-18 11:26:23 - A2 Koningin Julianastraat MOORDR Directe inzet 16150

2021-01-18 11:25:45 - A2 Muntstraat LISSBR : 16181

2021-01-18 11:21:29 - B1 Handelstraat LISSE : 16176

2021-01-18 11:17:10 - A2 Hooge Burch Oude Rijnlaan 21 Spoorlaan ZWAMMD : 16161

2021-01-18 11:13:50 - Prio 4 A12 R - Utrechtsebaan 2,4 SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming

2021-01-18 11:11:38 - A2 Meer en Duin LISSE Directe inzet 16163

2021-01-18 11:10:47 - B1 Handelstraat LISSE : 16163

2021-01-18 11:07:02 - Gaarne contact gmk

2021-01-18 11:06:48 - Gaarne telefonsich contact MKB: Gebouwbrand industrie (GRIP: 1) (zeer grote brand) (chemisch) Croda Europe BV Buurtje GOUDA

2021-01-18 11:02:50 - Prio 4 A12 Li 34,4 BODEGR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: obstakel op rijbaan)

2021-01-18 11:01:12 - P 1 BDH-03 Gebouwbrand industrie (GRIP: 1) (zeer grote brand) (chemisch) Croda Europe BV Buurtje GOUDA 169261 162280

2021-01-18 10:59:16 - A2 Burgemeester Geertsemalaan WASSNR : 16175

2021-01-18 10:54:22 - B2 LUMC (J11-Q) Neurologie Brugmansplein LEIDEN : 16271

2021-01-18 10:52:51 - A1 Madelief HAASTR : 16152

2021-01-18 10:50:48 - P 1 BDH-03 Gebouwbrand industrie (GRIP: 1) (zeer grote brand) (chemisch) Croda Europe BV Buurtje GOUDA

2021-01-18 10:49:33 - P 1 BDH-03 Gebouwbrand industrie (GRIP: 1) (zeer grote brand) (chemisch) Croda Europe BV Buurtje GOUDA

2021-01-18 10:44:31 - P 2 BDH-04 Dier te water Haarlemmerstraatweg OEGSTG 164130

2021-01-18 10:44:10 - Prio 4 A20 Li - Burgemeester Elsenweg 10,5 DELIER Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-18 10:42:35 - P 1 BDH-03 Gebouwbrand industrie (GRIP: 1) (zeer grote brand) (chemisch) Croda Europe BV Buurtje GOUDA 163452

2021-01-18 10:40:50 - P 2 Brandweer Herbez./Kazern. (herbezetting) Kazerne Gouda Keerkring GOUDA

2021-01-18 10:40:07 - Prio 4 A13 Li 12,1 DELFT Wegverkeer verkeersstremming

2021-01-18 10:39:21 - A2 Croda Europe BV Buurtje GOUDA : (GRIP: 1) (zeer grote brand/stand-by)

2021-01-18 10:36:55 - A2 Croda Europe BV Buurtje GOUDA : (GRIP: 1) (grote brand/stand-by) 16386

2021-01-18 10:35:21 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16179

2021-01-18 10:32:48 - A1 Alrijne Ziekenhuis Houtlaan LEIDEN : 16174

2021-01-18 10:30:44 - A2 In de Bogerd STOLWK : 16157

2021-01-18 10:30:31 - P 1 BDH-03 Gebouwbrand industrie Croda Europe BV Buurtje GOUDA 163152 169194 169264

2021-01-18 10:28:51 - A2 Jan Wolkersstraat LEIDEN Directe inzet 16180

2021-01-18 10:28:49 - P 1 BDH-03 Brandgerucht Turfsingel GOUDA 163130

2021-01-18 10:27:06 - A2 Meeroever HILLGM : 16181

2021-01-18 10:21:44 - A2 GGZ (D3) MC Volwassenen Heurniusstraat LEIDEN : 16178

2021-01-18 10:21:35 - P 2 BDH-02 Stank/Hinder. lucht (vreemde lucht) Herenweg RIJNWD 162032

2021-01-18 10:17:25 - A1 Prinsenweg VOORHT : 16171

2021-01-18 10:07:34 - A1 Professor Asserlaan VOORSC : 16185

2021-01-18 09:49:57 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-18 09:36:38 - A2 Medisch Centrum Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16163

2021-01-18 09:25:40 - A2 Berkenbroek REEUWK : 16160

2021-01-18 09:16:36 - A2 Haagweg LEIDEN Directe inzet 16180

2021-01-18 09:15:34 - A1 Briljantstraat ALPHRN : 16162

2021-01-18 09:14:16 - P 1 BDH-04 Handmelder OMS LUMC 6 Laboratoriumgebouw Einthovenweg LEIDEN 164130

2021-01-18 09:08:36 - B2 LUMC (C9-P) Hartziekten Brugmansplein LEIDEN : 16271

2021-01-18 09:03:03 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154

2021-01-18 08:50:23 - A1 School Het Gebouw Arubapad LEIDEN : 16174

2021-01-18 08:49:08 - A2 Lambertushof LEIDEN : 16179

2021-01-18 08:44:44 - Prio 4 A4 Li 49,4 RIJSZH Ongeval wegvervoer materieel

2021-01-18 08:41:17 - 2

2021-01-18 08:38:25 - A2 Woudwetering 7,9 WOUBRG Directe inzet 16178

2021-01-18 08:31:19 - A1 Plantagelaan Levendaal LEIDEN : 16176

2021-01-18 08:30:46 - A2 ActiVite Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN Directe inzet 16156

2021-01-18 08:29:10 - A2 Gemiva-SVG Groep Evertsenstraat RIJNBG Directe inzet 16184

2021-01-18 08:21:29 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16152

2021-01-18 08:18:49 - A2 Eureka NWKKIJ Directe inzet 16150

2021-01-18 08:17:51 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16181

2021-01-18 08:16:01 - A2 Noorder Leidsevaart HILLGM Directe inzet 16185

2021-01-18 08:10:44 - Prio 3 N44 Li - Rijksstraatweg 26,4 WASSNR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-18 08:05:06 - A2 Mr P D Kleylaan NWKKIJ Directe inzet 16157

2021-01-18 07:57:00 - 1

2021-01-18 07:40:21 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16156

2021-01-18 07:39:45 - A1 Eikenhorst ALPHRN : 16163

2021-01-18 07:23:55 - 1

2021-01-18 07:17:25 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173

2021-01-18 07:16:53 - A2 Burgemeester den Hollanderweg HAZDRP Directe inzet 16160

2021-01-18 07:14:29 - A2 Tulpstraat KATWZH Directe inzet 16177

2021-01-18 06:53:14 - Graag Hefbrug Boskoop vrij houden

2021-01-18 06:52:21 - P 2 BDH-01 Brandgerucht Belgielaan HAZDRP 162234

2021-01-18 06:12:34 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16170

2021-01-18 06:08:29 - A1 Molenaarstraat LEIDDP : 16172 16173

2021-01-18 05:15:34 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150

2021-01-18 04:40:34 - A1 Anjerveld NWKKIJ : 16151

2021-01-18 04:29:40 - B1 Briljantstraat ALPHRN : 16162

2021-01-18 04:05:55 - A1 Van Staverenstraat REEUWK : 16150

2021-01-18 03:59:53 - 7

2021-01-18 03:48:46 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170

2021-01-18 03:11:42 - A2 Mollerit NWVEEN : 16163

2021-01-18 03:05:21 - 5

2021-01-18 02:46:47 - A2 Hoorneslaan KATWZH : 16176

2021-01-18 02:22:36 - A1 Koolmeesstraat ALPHRN : 16172

2021-01-18 02:11:32 - A1 Isoldestraat GOUDA : 16150

2021-01-18 01:54:19 - Prio 1 A13 Re 10,5 DELFT Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-18 01:42:30 - A2 Mollerit NWVEEN Directe inzet 16172

2021-01-18 01:33:36 - A1 Kattensingel GOUDA : 16150

2021-01-18 01:25:55 - A2 de Kamp TRAAR Directe inzet 16163

2021-01-18 01:09:10 - A1 Handelhof ALPHRN : 16162

2021-01-18 00:41:23 - A2 Zijloordkade LEIDDP : 16173

2021-01-17 23:54:44 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162

2021-01-17 23:54:06 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16170

2021-01-17 23:53:12 - A2 LUMC (K2-R) SEH Ambulancehal Brugmansplein LEIDEN : 16172

2021-01-17 23:49:34 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150

2021-01-17 23:46:10 - A1 Gerard Doustraat KRIMIJ : 16151

2021-01-17 23:43:42 - A2 Bachstraat LEIDEN : 16173

2021-01-17 23:43:02 - A1 Grashof ALPHRN : 16163

2021-01-17 23:37:57 - A2 Slotemaker de Bruinestraat GOUDA Directe inzet 16153

2021-01-17 23:26:04 - P 1 BDH-03 Gebouwbrand woning Schorpioen LISSE 161152 161130

2021-01-17 23:22:15 - A2 Glasblazer ALPHRN Directe inzet 16163

2021-01-17 23:20:09 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170

2021-01-17 23:17:08 - A2 Parkhove SASSHM Directe inzet 16176

2021-01-17 23:00:03 - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16172

2021-01-17 22:17:34 - 2

2021-01-17 21:56:33 - P 2 BDH-02 Buitenbrand container (afvalcontainer) Betje Wolffstraat Katharina Boudewijnskade LEIDEN 164230

2021-01-17 21:52:51 - A2 Delfland ROELVN Directe inzet 16173

2021-01-17 21:50:16 - A2 VVE Paling Smient Floris Versterstraat RIJNBG : 16182

2021-01-17 21:47:17 - A2 Rembrandtlaan VOORSC Directe inzet 16178

2021-01-17 21:44:32 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16172

2021-01-17 21:26:34 - A2 Rubenslaan HAZDRP Directe inzet 16164

2021-01-17 20:58:47 - A1 De Sitterlaan LEIDEN : 16171

2021-01-17 20:44:06 - 2

2021-01-17 20:41:49 - 6

2021-01-17 20:41:40 - Prio 4 A12 Re 11,2 ZOETMR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-17 20:33:08 - A1 Hoge Rijndijk LEIDEN : 16172

2021-01-17 20:23:53 - B2 AZ (370(C3) CCU (Hartbewaking) Simon Smitweg LEIDDP : 16172

2021-01-17 19:59:42 - A1 Seniorencomplex Rosenburch Rosenburch LEIDEN : 16182

2021-01-17 19:48:17 - Prio 3 A12 Li 31,8 REEUWK Wegverkeer verkeersstremming (soortPrt uMua.o: aecpg%jalu

2021-01-17 19:48:14 - P 2 BDH-02 Nacontrole brand Endepoellaan WARMND 161330

2021-01-17 19:37:02 - A1 Morgen ALPHRN : 16163

2021-01-17 19:36:15 - A1 De Boender NDWKZH : 16173

2021-01-17 19:35:38 - Prio 4 A4 Li 36,3 LEIDEN Wegverkeer verkeersstremming

2021-01-17 19:35:02 - A1 De Boender NDWKZH : 16171

2021-01-17 19:32:34 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156

2021-01-17 19:29:57 - 2

2021-01-17 19:24:55 - A2 Walraven van Halllaan GOUDA Directe inzet 16151

2021-01-17 19:18:27 - A1 Gansstraat LEIDDP : 16162

2021-01-17 18:55:23 - Prio 1 Beeklaan HILLGM Spoorvervoer aanrijding letsel

2021-01-17 18:52:55 - A2 Nettelhorst ALPHRN Directe inzet 16164

2021-01-17 18:51:36 - P 1 BDH-02 Stank/Hinder. lucht (gaslucht) Houtmarkt LEIDEN 169192 164130

2021-01-17 18:35:16 - A2 Meppellaan VOORSC Directe inzet 16180

2021-01-17 18:29:50 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185

2021-01-17 18:21:29 - A1 Middenmolenplein GOUDA : 16151

2021-01-17 18:09:48 - A1 Bloemenschans VOORHT : 16171

2021-01-17 17:57:18 - A2 Het Wedde VOORSC : 16174

2021-01-17 17:54:05 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164

2021-01-17 17:53:48 - A2 Koolmeesstraat ALPHRN Directe inzet 16160

2021-01-17 17:47:50 - Prio 1 A12 Re - Utrechtsebaan 3,7 VOORB Bijzondere verkeerszaken

2021-01-17 17:47:03 - Prio 1 A12 Re - Utrechtsebaan 3,3 VOORB Wegverkeer verkeersstremming

2021-01-17 17:38:14 - Gaarne contact MKA

2021-01-17 17:22:46 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16175

2021-01-17 17:22:16 - A1 Pieter van der Aastraat LEIDEN : 16180

2021-01-17 17:21:25 - A1 Sporthoflaan SASSHM : 16178

2021-01-17 17:21:07 - P 2 BDH-01 Verontreiniging oppervl.water Wijngo Holland BV Oudebrugweg GOUDA 169194

2021-01-17 17:05:37 - A2 Poldermolendreef GOUDA Directe inzet 16157

2021-01-17 17:02:25 - A1 Van der Duyn van Maasdamstraat WASSNR : 16185

2021-01-17 16:44:56 - P 2 BDH-02 Buitenbrand Koningin Wilhelmina Boulevard NDWKZH 161830

2021-01-17 16:37:06 - A1 Fideliohof ALPHRN : 16182

2021-01-17 16:33:44 - A2 Sweelincklaan LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-17 16:22:14 - A1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : 16171

2021-01-17 16:17:54 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157

2021-01-17 16:17:24 - A1 De Wissel Molenomloop GOUDA : 16160

2021-01-17 15:56:22 - A1 Roermeesterstraat NWKOOP : 16164

2021-01-17 15:42:36 - Gaarne contact MKA

2021-01-17 15:34:05 - A1 Jacob van Campenlaan LEIDEN : 16165

2021-01-17 15:22:50 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151

2021-01-17 15:22:18 - B1 N455 Li - Noordeinde BOSKP : 16153

2021-01-17 15:20:27 - A2 Valkenburgseweg KATWZH : 16185

2021-01-17 15:13:31 - Prio 4 A4 Re 30,8 LEIDDP Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: obstakel op rijbaan)

2021-01-17 15:05:20 - A2 Lammenschansweg LEIDEN Directe inzet 16185

2021-01-17 14:44:08 - A1 Meidoornstraat LEIDEN : 16184

2021-01-17 14:37:26 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16180

2021-01-17 14:37:09 - A2 Sweelincklaan LEIDEN Directe inzet 16184

2021-01-17 14:28:10 - A2 Batavierlaan NWKKIJ Directe inzet 16154

2021-01-17 14:27:55 - A2 Gerard Brandtstraat LEIDEN Directe inzet 16170

2021-01-17 14:24:46 - A2 Polderpeil ALPHRN : 16165

2021-01-17 14:15:33 - A1 Hobahostraat LISSE : 16183

2021-01-17 14:13:57 - A1 Sumatrastraat LEIDEN : 16177

2021-01-17 13:51:48 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170

2021-01-17 13:49:22 - A2 Douzastraat NDWKZH Directe inzet 16174

2021-01-17 13:40:07 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16180

2021-01-17 13:27:27 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16152

2021-01-17 13:26:46 - A1 Hoofdstraat BERGAB : 16153

2021-01-17 13:25:37 - A2 Wilhelmina van Pruisenlaan GOUDA Directe inzet 16151

2021-01-17 13:19:53 - A1 De Madelief LISSE : 16183

2021-01-17 13:19:07 - 2

2021-01-17 13:12:38 - B2 Jupiterstraat ALPHRN : 16271

2021-01-17 12:58:20 - A2 Koningin Julianastraat MOORDR DirecT% i.{et 16u52

2021-01-17 12:49:33 - A2 Ir. J. Nysinghweg NDEN Directe inzet 16161

2021-01-17 12:46:14 - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16181

2021-01-17 12:44:31 - 6

2021-01-17 12:42:29 - Prio 4 A4 Re 49,3 RIJSZH Wegverkeer afgevallen lading

2021-01-17 12:38:58 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160

2021-01-17 12:38:42 - A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165

2021-01-17 12:32:09 - A2 Albert Heijn Hooigracht LEIDEN Directe inzet 16177

2021-01-17 12:31:39 - A2 St. Jozefpaviljoen Graaf Florisweg GOUDA : 16154

2021-01-17 12:30:18 - 2

2021-01-17 12:29:23 - 6

2021-01-17 12:14:45 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16153

2021-01-17 11:58:12 - A2 Ir Leemansstraat NWKKIJ Directe inzet 16154

2021-01-17 11:54:27 - A2 Pieter van der Aastraat LEIDEN Directe inzet 16174

2021-01-17 11:50:52 - A2 Bremlaan GOUDA Directe inzet 16152

2021-01-17 11:49:25 - A2 Kerkweg BERKWD Directe inzet 16151

2021-01-17 11:32:33 - 9

2021-01-17 11:30:40 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16160

2021-01-17 11:30:20 - A1 Voorschoterweg VALKZH : 16179

2021-01-17 11:27:58 - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160

2021-01-17 11:23:35 - A2 Lambertushof LEIDEN Directe inzet 16181

2021-01-17 11:23:33 - Robaarstraat GOUDA Directe inzet 16156

2021-01-17 11:08:23 - 6

2021-01-17 11:05:55 - A2 Ranonkelstraat NDWKZH Directe inzet 16184

2021-01-17 11:04:57 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-01-17 10:59:46 - A2 Jacobus Saskia van Uylenburchlaan OUDWET : 16177

2021-01-17 10:59:07 - A1 Duinweg NDWKZH : 16180 FRNWT 16183

2021-01-17 10:53:13 - A2 Montgomerystraat LEIDEN Directe inzet 16170

2021-01-17 10:44:33 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156

2021-01-17 10:44:14 - A2 Fluwelensingel GOUDA : 16151

2021-01-17 10:43:05 - B1 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16179

2021-01-17 10:38:18 - Prio 4 A4 Re 61,3 SCHIDM Eigen initiatief

2021-01-17 10:32:08 - A1 Middelblok GOUDRK : 16154

2021-01-17 10:32:05 - A2 Roerdomperf VOORSC : 16174

2021-01-17 10:21:35 - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161

2021-01-17 10:20:50 - A2 Witte Rozenstraat LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-17 10:00:31 - A2 Van der Valk Boumanweg LEIDDP Directe inzet 16184

2021-01-17 09:35:09 - P 1 BDH-01 OMS Geverifieerd (brandmelding OMS) Apotex Nederland BV Archimedesweg LEIDEN 164130

2021-01-17 09:24:31 - A2 Westeinde NDWKHT Directe inzet 16180

2021-01-17 09:19:10 - B2 Diamantplein LEIDEN : 16271

2021-01-17 09:09:33 - 2

2021-01-17 09:06:14 - A2 Karel Doormanstraat BODEGR Directe inzet 16165

2021-01-17 09:01:44 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16180

2021-01-17 09:01:18 - A2 Zuidstraat KATWZH : 16181

2021-01-17 08:36:42 - A1 Voorofscheweg BOSKP : 16160

2021-01-17 08:18:12 - 6

2021-01-17 08:00:59 - 1

2021-01-17 06:56:40 - A2 Lanseloetstraat GOUDA : 16151

2021-01-17 06:49:08 - A1 Assumburgh HILLGM : 16176

2021-01-17 06:33:44 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16176

2021-01-17 06:33:03 - A2 Huis ter Duinstraat NDWKZH : 16172

2021-01-17 05:24:47 - 01

2021-01-17 05:21:48 - P 1 BDH-01 Ass. ambu (afhijsen patient) Planetensingel ALPHRN 162252 162233

2021-01-17 05:17:10 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16180

2021-01-17 05:10:53 - A2 Leidsche Poort BODEGR : 16150

2021-01-17 05:10:23 - A1 Planetensingel ALPHRN : 16163

2021-01-17 05:10:01 - A1 Planetensingel ALPHRN : 16162

2021-01-17 05:09:33 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163

2021-01-17 05:08:17 - A2 Leidsche Poort BODEGR : 16162

2021-01-17 04:34:57 - A1 de Blankenstraat OUDWET : 16170

2021-01-17 03:52:55 - A1 Dobbedreef LEIDEN : 16176

2021-01-17 03:18:04 - A1 Narcissenhof WARMND : 16184

2021-01-17 03:16:34 - A2 Dolhuissteeg LEIDEN : 16173

2021-01-17 03:04:14 - A2 Kloosterwei WARMND Directe inzet 16184

2021-01-17 02:43:33 - A2 Burggravenlaan LEIDEN Directe inzet 16176

2021-01-17 02:18:33 - Prio 1 Hoflaan ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-17 02:17:14 - A2 Hoflaan ALPHRN Directe inzet 16162

2021-01-17 01:48:46 - B1 Ridder van Catsweg GOUDA : 16150

2021-01-17 00:49:34 - A2 Zuidplaslaan WADDXV Directe inzet 16156

2021-01-17 00:46:42 - A2 Laan van Ouderzorg LEIDDP Directe inzet 16180

2021-01-17 00:30:27 - A1 Joseph de Veerstraat NDWKZH : 16173

2021-01-16 17:10:42 - P 1 BDH-04 Buitenbrand afval/rommel Maria Voskade LEIDEN 164230

2021-01-16 17:10:42 - P 1 BDH-04 Buitenbrand afval/rommel Maria Voskade LEIDEN 164230

2021-01-16 17:10:42 - P 1 BDH-04 Buitenbrand afval/rommel Maria Voskade LEIDEN 164230

2021-01-16 17:07:16 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-16 17:06:44 - A1 Platanenlaan ZOETWD : 16177

2021-01-16 17:01:25 - P 1 BDH-01 Autom. brand OMS De Drie Linden Westhovenplein SGRAVH 157630

2021-01-16 17:00:21 - P 2 BDH-02 Stank/Hinder. lucht (gaslucht) Dr. R.J. Fruinplantsoen SGRAVH 157730

2021-01-16 17:00:07 - A1 Jan Tooropstraat KATWZH : 16178

2021-01-16 16:58:36 - P 2 BDH-03 Buitenbrand Soestdijksekade SGRAVH 157830

2021-01-16 16:38:27 - A2 Jan Tooropstraat KATWZH Directe inzet 16180

2021-01-16 16:36:06 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16152

2021-01-16 16:35:42 - A2 Mezendaal NWKKIJ Directe inzet 16153

2021-01-16 16:34:10 - A1 ActiVite AgnesStaete Kerkweg VOORHT : 16182

2021-01-16 16:25:33 - P 1 BDH-01 Autom. brand OMS De Thuishaven Neptunusstraat SGRAVH 157130

2021-01-16 16:11:06 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16175

2021-01-16 16:10:49 - A2 Tsarenhof ALPHRN : 16161

2021-01-16 16:02:14 - SEH GHZ presentatiestop opgeheven

2021-01-16 16:00:04 - A2 Burgemeester de Herderplantsoen KOUDRN Directe inzet 16160

2021-01-16 15:51:17 - B1 Irenestraat ODKIJS : 16156

2021-01-16 15:39:25 - P 1 BDH-02 Autom. brand OMS Pastoorswarande Pastoorswarande SGRAVH 157830

2021-01-16 15:32:44 - A2 Dijkzicht BOSKP Directe inzet 16165

2021-01-16 15:25:44 - P 2 BDH-01 Liftopsluiting Chopinlaan DELFT 155530

2021-01-16 15:21:42 - A2 Vinkeweg KATWZH Directe inzet 16180

2021-01-16 15:21:03 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16181

2021-01-16 15:19:57 - A2 Ida Gerhardtstraat LISSE Directe inzet 16170

2021-01-16 15:06:48 - Prio 4 N11 Li 15,8 ALPHRN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-16 15:02:12 - 7

2021-01-16 14:40:31 - A2 Kievit BERGAB Directe inzet 16154

2021-01-16 14:12:08 - P 1 BDH-02 Liftopsluiting Vuistbijl Vuistbijl SGRAVH 155630

2021-01-16 14:03:36 - A2 Fie Carelsenstraat LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-16 13:53:17 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16182

2021-01-16 13:53:06 - P 2 BDH-20 Buitenbrand afval/rommel Den Helderstraat SGRAVH 157730

2021-01-16 13:50:55 - A2 Eikenlaan LISSE Directe inzet 16170

2021-01-16 13:48:02 - Presentatiestop SEH Groene Hart Ziekenhuis

2021-01-16 13:43:30 - A1 Pijlkruidstraat LISSBR : 16171

2021-01-16 13:42:51 - P 1 BDH-01 Stank/Hinder. lucht (gaslucht) Oude Leedeweg PIJNAK 155430

2021-01-16 13:36:59 - A1 Anna Paulownastraat LEIDEN : 16183

2021-01-16 13:36:47 - 9

2021-01-16 13:32:47 - A1 Willy Sluiterstraat KATWZH : 16174

2021-01-16 13:32:18 - B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : (couveuse RAV) 16172

2021-01-16 13:18:18 - P 2 BDH-17 Buitenbrand afval/rommel Willem van Rijswijckstr RIJSZH 155630

2021-01-16 13:15:23 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160

2021-01-16 13:14:55 - A2 Nieuwstraat BODEGR : 16161

2021-01-16 12:57:16 - P 1 BDH-14 Voertuigbrand Nijverheidsweg WADDXV 163130

2021-01-16 12:57:16 - P 1 BDH-14 Voertuigbrand Nijverheidsweg WADDXV 163130

2021-01-16 12:57:16 - P 1 BDH-14 Voertuigbrand Nijverheidsweg WADDXV 163130

2021-01-16 12:57:16 - P 1 BDH-14 Voertuigbrand Nijverheidsweg WADDXV 163130

2021-01-16 12:47:42 - A2 Morsstraat Blauwpoortsbrug LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-16 12:42:46 - A2 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : 16177

2021-01-16 12:39:23 - Graag contact mka

2021-01-16 12:37:49 - Graag contact MKA

2021-01-16 12:33:36 - A1 Van Houtenweg WASSNR : 16180

2021-01-16 12:32:02 - Graag contact MKA

2021-01-16 12:30:20 - Graag contact mka

2021-01-16 12:24:25 - P 1 BDH-14 Autom. brand OMS Hoofdbureau van Politie Burgemeester Patijnlaan SGRAVH 157230

2021-01-16 12:15:42 - P 2 BDH-13 Wateroverlast met waterstofzuigers Lijtweg OEGSTG 164000

2021-01-16 12:14:55 - P 2 BDH-13 Wateroverlast met waterstofzuigers Lijtweg OEGSTG 164000

2021-01-16 12:14:27 - A2 Haarlemmerweg LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-16 12:03:04 - P 2 BDH-13 Wateroverlast Lijtweg OEGSTG 164030

2021-01-16 12:03:04 - P 2 BDH-13 Wateroverlast Lijtweg OEGSTG 164030

2021-01-16 11:56:06 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165

2021-01-16 11:55:49 - A1 AZ (76) Oudshoorn De Brug Meteoorlaan ALPHRN : 16160

2021-01-16 11:51:14 - A2 Middelburgseweg WADDXV Directe inzet 16154

2021-01-16 11:49:40 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182

2021-01-16 11:49:16 - A2 van Slingelandtstraat KATWZH Directe inzet 16172

2021-01-16 11:46:29 - A2 Zuidegge HAZDRP Directe inzet 16174

2021-01-16 11:40:40 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172

2021-01-16 11:38:14 - A2 N443 - Carolus Clusiuslaan VOORHT Directe inzet 16170

2021-01-16 11:35:40 - 6

2021-01-16 11:29:34 - A2 Afrit A12 Re - Gouda 11 28,3 WADDXV Directe inzet 16152

2021-01-16 11:25:38 - P 1 BDH-01 Ass. ambu (afhijsen patient) Heliotrooplaan SGRAVH 159651 157730

2021-01-16 11:24:02 - A2 Westeinde MOORDR : 16161

2021-01-16 10:44:47 - Gaarne telefonisch contact Meldkamer

2021-01-16 10:41:27 - A2 Prinses Marijkestraat MOORDR Directe inzet 16161

2021-01-16 10:40:02 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16179

2021-01-16 10:38:42 - A1 De Grutto ODKIJS : 16153

2021-01-16 10:32:08 - A2 Ankerplaats KATWZH : 16180

2021-01-16 10:25:17 - A2 Chopinlaan VOORHT : 16177

2021-01-16 10:24:47 - A1 Rentmeesterslag GOUDA : 16154

2021-01-16 10:23:19 - P 2 BDH-10 CO-melder (koolmonoxide/CO) Zegwaartseweg ZOETMR 162236

2021-01-16 10:23:19 - P 2 BDH-10 CO-melder (koolmonoxide/CO) Zegwaartseweg ZOETMR 162236

2021-01-16 10:22:40 - A2 Benedenkerkseweg STOLWK : 16153

2021-01-16 10:17:46 - A1 Snijdelwijklaan BOSKP : FRBKP 16152

2021-01-16 10:17:46 - A1 Snijdelwijklaan BOSKP : FRBKP 16152

2021-01-16 10:17:46 - A1 Snijdelwijklaan BOSKP : FRBKP 16152

2021-01-16 10:17:42 - Prio 1 Benedenkerkseweg STOLWK Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-16 10:15:49 - A2 Snijdelwijklaan BOSKP Directe inzet 16160

2021-01-16 10:11:23 - P 1 BDH-09 Brandgerucht Laan van Verhof RIJNBG 161530

2021-01-16 10:11:23 - P 1 BDH-09 Brandgerucht Laan van Verhof RIJNBG 161530

2021-01-16 09:49:57 - A1 Doctor van Noortstraat LEIDDM : 16179

2021-01-16 09:46:46 - P 1 BDH-08 Ass. ambu (afhijsen patient) Meppelrade SGRAVH 159651 157730

2021-01-16 09:36:06 - A2 Vreugdeweg KATWZH : 16182

2021-01-16 09:35:12 - Gaarne telefonisch contact Meldkamer

2021-01-16 09:35:12 - Gaarne telefonisch contact Meldkamer

2021-01-16 09:35:12 - Gaarne telefonisch contact Meldkamer

2021-01-16 09:29:29 - A2 Herenstraat LEIDEN : (kleine brand) 16179

2021-01-16 09:25:35 - A2 Voorstraat Lange Stoep LEKKKK Directe inzet 16151

2021-01-16 09:21:47 - A1 Nic. Beetslaan WADDXV : 16161

2021-01-16 09:20:55 - P 1 BDH-01 Gebouwbrand winkel Herenstraat LEIDEN 164252 164230

2021-01-16 09:20:55 - P 1 BDH-01 Gebouwbrand winkel Herenstraat LEIDEN 164252 164230

2021-01-16 09:20:55 - P 1 BDH-01 Gebouwbrand winkel Herenstraat LEIDEN 164252 164230

2021-01-16 09:20:55 - P 1 BDH-01 Gebouwbrand winkel Herenstraat LEIDEN 164252 164230

2021-01-16 09:10:26 - B1 Javastraat ALPHRN : 16174

2021-01-16 09:05:36 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151

2021-01-16 09:03:57 - A2 Meteorenweg WADDXV Directe inzet 16152

2021-01-16 09:00:28 - A2 Vlietpolderstraat GOUDA Directe inzet 16154

2021-01-16 08:58:08 - P 1 BDH-06 Nacontrole brand Gondelkade ZOETMR 155330

2021-01-16 08:54:19 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16171

2021-01-16 08:53:32 - A2 Zuideinde NWKOOP Directe inzet 16160

2021-01-16 08:52:14 - A1 Groenhazengracht LEIDEN : 16172

2021-01-16 08:46:59 - P 1 BDH-05 Ass. ambu (tilassistentie) Tempelberg ZOETMR 155230

2021-01-16 08:46:57 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16183

2021-01-16 08:46:14 - A2 Lijsterbesstraat DEZILK : 16177

2021-01-16 08:38:40 - A1 Venusstraat ALPHRN : 16165

2021-01-16 07:59:15 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174

2021-01-16 07:58:30 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16172

2021-01-16 07:58:06 - A2 van Bergen IJzendoornpark GOUDA : 16154

2021-01-16 07:57:36 - A1 Julianalaan VOORHT : 16171

2021-01-16 07:32:31 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-16 07:32:00 - A1 Rembrandtweg NDWKZH : 16179

2021-01-16 07:31:25 - A2 Uranusstraat ALPHRN : 16160

2021-01-16 07:29:59 - A1 Texaco Albert Plesmanplein GOUDA : 16152

2021-01-16 07:11:38 - P 1 BDH-04 Nacontrole brand Franklinstraat SGRAVH 157830

2021-01-16 07:00:19 - A1 Meeuwenlaan KATWZH : 16184

2021-01-16 06:47:51 - P 1 BDH-01 Ass. ambu (tilassistentie) Bankastraat DELFT 155530

2021-01-16 06:38:06 - Prio 4 A4 Re - Kp Ypenburg SGRAVH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-16 06:27:34 - P 2 BDH-02 Buitenbrand afval/rommel Dominee Janzoniusstraat MOORDR 163730

2021-01-16 06:27:34 - P 2 BDH-02 Buitenbrand afval/rommel Dominee Janzoniusstraat MOORDR 163730

2021-01-16 06:14:49 - A2 Berkenpad TRAAR Directe inzet 16153

2021-01-16 06:02:00 - P 2 BDH-01 CO-melder Oudshoornseweg ALPHRN 162233

2021-01-16 06:02:00 - P 2 BDH-01 CO-melder Oudshoornseweg ALPHRN 162233

2021-01-16 06:02:00 - P 2 BDH-01 CO-melder Oudshoornseweg ALPHRN 162233

2021-01-16 05:19:49 - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16153

2021-01-16 05:19:23 - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16177

2021-01-16 05:05:21 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16179

2021-01-16 05:04:43 - A1 Hobahostraat LISSE : 16176

2021-01-16 04:50:32 - P 1 BDH-02 Ass. ambu (afhijsen patient) Noordkade WADDXV 163152 163830

2021-01-16 04:50:32 - P 1 BDH-02 Ass. ambu (afhijsen patient) Noordkade WADDXV 163152 163830

2021-01-16 04:50:32 - P 1 BDH-02 Ass. ambu (afhijsen patient) Noordkade WADDXV 163152 163830

2021-01-16 04:50:32 - P 1 BDH-02 Ass. ambu (afhijsen patient) Noordkade WADDXV 163152 163830

2021-01-16 04:50:32 - P 1 BDH-02 Ass. ambu (afhijsen patient) Noordkade WADDXV 163152 163830

2021-01-16 04:38:31 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-16 04:38:10 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16179

2021-01-16 04:37:47 - A1 Simon van Ooststroomhof OEGSTG : 16180

2021-01-16 04:34:55 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16177

2021-01-16 04:33:17 - A2 Hoefbladstraat ALPHRN Directe inzet 16162

2021-01-16 04:31:38 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153

2021-01-16 04:23:17 - A2 Iepenrode LEIDEN Directe inzet 16184

2021-01-16 04:05:06 - P 1 BDH-01 Ongeval letsel (beknelling licht) Jonkheer van der Welstraat MOERKP 163732

2021-01-16 04:05:06 - P 1 BDH-01 Ongeval letsel (beknelling licht) Jonkheer van der Welstraat MOERKP 163732

2021-01-16 04:04:25 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150

2021-01-16 04:01:19 - A2 Jonkheer van der Welstraat MOERKP Directe inzet 16156

2021-01-16 02:26:45 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164

2021-01-16 02:24:53 - A2 Witte Klaver WOUBRG Directe inzet 16162

2021-01-16 02:22:15 - A2 Molenwerf LEKKKK Directe inzet 16153

2021-01-16 02:05:57 - P 2 BDH-04 Buitenbrand container (afvalcontainer) Anna Boogerd Geerweg DELFT 155530

2021-01-16 01:59:21 - A2 Sumatrastraat LEIDEN Directe inzet 16177

2021-01-16 01:52:23 - P 1 BDH-04 Autom. brand OMS Hotel de Doelen Rapenburg LEIDEN 164230

2021-01-16 01:52:23 - P 1 BDH-04 Autom. brand OMS Hotel de Doelen Rapenburg LEIDEN 164230

2021-01-16 01:52:23 - P 1 BDH-04 Autom. brand OMS Hotel de Doelen Rapenburg LEIDEN 164230

2021-01-16 01:50:40 - P 2 BDH-02 Buitenbrand afval/rommel Hoekenburglaan VOORB 155630

2021-01-16 01:50:10 - A2 Kanaalpad N.W. RIJNBG Directe inzet 16179

2021-01-16 01:48:59 - A2 Sweelincklaan LEIDEN Directe inzet 16176

2021-01-16 01:46:49 - P 2 BDH-03 Wateroverlast Boerhaaveplein OEGSTG 164030

2021-01-16 01:46:49 - P 2 BDH-03 Wateroverlast Boerhaaveplein OEGSTG 164030

2021-01-16 01:42:25 - P 1 BDH-01 Ass. ambu (afhijsen patient) Noordpolderkade SGRAVH 157650 157630

2021-01-16 01:36:30 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16179

2021-01-16 01:36:08 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16176

2021-01-16 01:30:06 - A1 Anna Maria van Schuurmanstraat LEIDEN Directe inzet 16180

2021-01-16 00:49:45 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16153

2021-01-16 00:49:28 - A2 Santhorst LEIDDP Directe inzet 16177

2021-01-16 00:35:55 - P 2 BDH-02 CO-melder Bronkhorststraat LEIDEN 164130

2021-01-16 00:35:55 - P 2 BDH-02 CO-melder Bronkhorststraat LEIDEN 164130

2021-01-16 00:35:55 - P 2 BDH-02 CO-melder Bronkhorststraat LEIDEN 164130

2021-01-16 00:05:51 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16177

2021-01-16 00:05:27 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-16 00:04:59 - A1 Fie Carelsenstraat LEIDEN : 16184

2021-01-16 00:00:55 - P 2 BDH-01 Buitenbrand Stadhoudersplantsoen SGRAVH 157230

2021-01-16 17:10:42 - P 1 BDH-04 Buitenbrand afval/rommel Maria Voskade LEIDEN 164230

2021-01-16 17:10:42 - P 1 BDH-04 Buitenbrand afval/rommel Maria Voskade LEIDEN 164230

2021-01-16 17:10:42 - P 1 BDH-04 Buitenbrand afval/rommel Maria Voskade LEIDEN 164230

2021-01-16 17:07:16 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-16 17:06:44 - A1 Platanenlaan ZOETWD : 16177

2021-01-16 17:01:25 - P 1 BDH-01 Autom. brand OMS De Drie Linden Westhovenplein SGRAVH 157630

2021-01-16 17:00:21 - P 2 BDH-02 Stank/Hinder. lucht (gaslucht) Dr. R.J. Fruinplantsoen SGRAVH 157730

2021-01-16 17:00:07 - A1 Jan Tooropstraat KATWZH : 16178

2021-01-16 16:58:36 - P 2 BDH-03 Buitenbrand Soestdijksekade SGRAVH 157830

2021-01-16 16:38:27 - A2 Jan Tooropstraat KATWZH Directe inzet 16180

2021-01-16 16:36:06 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16152

2021-01-16 16:35:42 - A2 Mezendaal NWKKIJ Directe inzet 16153

2021-01-16 16:34:10 - A1 ActiVite AgnesStaete Kerkweg VOORHT : 16182

2021-01-16 16:25:33 - P 1 BDH-01 Autom. brand OMS De Thuishaven Neptunusstraat SGRAVH 157130

2021-01-16 16:11:06 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16175

2021-01-16 16:10:49 - A2 Tsarenhof ALPHRN : 16161

2021-01-16 16:02:14 - SEH GHZ presentatiestop opgeheven

2021-01-16 16:00:04 - A2 Burgemeester de Herderplantsoen KOUDRN Directe inzet 16160

2021-01-16 15:51:17 - B1 Irenestraat ODKIJS : 16156

2021-01-16 15:39:25 - P 1 BDH-02 Autom. brand OMS Pastoorswarande Pastoorswarande SGRAVH 157830

2021-01-16 15:32:44 - A2 Dijkzicht BOSKP Directe inzet 16165

2021-01-16 15:25:44 - P 2 BDH-01 Liftopsluiting Chopinlaan DELFT 155530

2021-01-16 15:21:42 - A2 Vinkeweg KATWZH Directe inzet 16180

2021-01-16 15:21:03 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16181

2021-01-16 15:19:57 - A2 Ida Gerhardtstraat LISSE Directe inzet 16170

2021-01-16 15:06:48 - Prio 4 N11 Li 15,8 ALPHRN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-16 15:02:12 - 7

2021-01-16 14:40:31 - A2 Kievit BERGAB Directe inzet 16154

2021-01-16 14:12:08 - P 1 BDH-02 Liftopsluiting Vuistbijl Vuistbijl SGRAVH 155630

2021-01-16 14:03:36 - A2 Fie Carelsenstraat LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-16 13:53:17 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16182

2021-01-16 13:53:06 - P 2 BDH-20 Buitenbrand afval/rommel Den Helderstraat SGRAVH 157730

2021-01-16 13:50:55 - A2 Eikenlaan LISSE Directe inzet 16170

2021-01-16 13:48:02 - Presentatiestop SEH Groene Hart Ziekenhuis

2021-01-16 13:43:30 - A1 Pijlkruidstraat LISSBR : 16171

2021-01-16 13:42:51 - P 1 BDH-01 Stank/Hinder. lucht (gaslucht) Oude Leedeweg PIJNAK 155430

2021-01-16 13:36:59 - A1 Anna Paulownastraat LEIDEN : 16183

2021-01-16 13:36:47 - 9

2021-01-16 13:32:47 - A1 Willy Sluiterstraat KATWZH : 16174

2021-01-16 13:32:18 - B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : (couveuse RAV) 16172

2021-01-16 13:18:18 - P 2 BDH-17 Buitenbrand afval/rommel Willem van Rijswijckstr RIJSZH 155630

2021-01-16 13:15:23 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160

2021-01-16 13:14:55 - A2 Nieuwstraat BODEGR : 16161

2021-01-16 12:57:16 - P 1 BDH-14 Voertuigbrand Nijverheidsweg WADDXV 163130

2021-01-16 12:57:16 - P 1 BDH-14 Voertuigbrand Nijverheidsweg WADDXV 163130

2021-01-16 12:57:16 - P 1 BDH-14 Voertuigbrand Nijverheidsweg WADDXV 163130

2021-01-16 12:57:16 - P 1 BDH-14 Voertuigbrand Nijverheidsweg WADDXV 163130

2021-01-16 12:47:42 - A2 Morsstraat Blauwpoortsbrug LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-16 12:42:46 - A2 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : 16177

2021-01-16 12:39:23 - Graag contact mka

2021-01-16 12:37:49 - Graag contact MKA

2021-01-16 12:33:36 - A1 Van Houtenweg WASSNR : 16180

2021-01-16 12:32:02 - Graag contact MKA

2021-01-16 12:30:20 - Graag contact mka

2021-01-16 12:24:25 - P 1 BDH-14 Autom. brand OMS Hoofdbureau van Politie Burgemeester Patijnlaan SGRAVH 157230

2021-01-16 12:15:42 - P 2 BDH-13 Wateroverlast met waterstofzuigers Lijtweg OEGSTG 164000

2021-01-16 12:14:55 - P 2 BDH-13 Wateroverlast met waterstofzuigers Lijtweg OEGSTG 164000

2021-01-16 12:14:27 - A2 Haarlemmerweg LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-16 12:03:04 - P 2 BDH-13 Wateroverlast Lijtweg OEGSTG 164030

2021-01-16 12:03:04 - P 2 BDH-13 Wateroverlast Lijtweg OEGSTG 164030

2021-01-16 11:56:06 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165

2021-01-16 11:55:49 - A1 AZ (76) Oudshoorn De Brug Meteoorlaan ALPHRN : 16160

2021-01-16 11:51:14 - A2 Middelburgseweg WADDXV Directe inzet 16154

2021-01-16 11:49:40 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182

2021-01-16 11:49:16 - A2 van Slingelandtstraat KATWZH Directe inzet 16172

2021-01-16 11:46:29 - A2 Zuidegge HAZDRP Directe inzet 16174

2021-01-16 11:40:40 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172

2021-01-16 11:38:14 - A2 N443 - Carolus Clusiuslaan VOORHT Directe inzet 16170

2021-01-16 11:35:40 - 6

2021-01-16 11:29:34 - A2 Afrit A12 Re - Gouda 11 28,3 WADDXV Directe inzet 16152

2021-01-16 11:25:38 - P 1 BDH-01 Ass. ambu (afhijsen patient) Heliotrooplaan SGRAVH 159651 157730

2021-01-16 11:24:02 - A2 Westeinde MOORDR : 16161

2021-01-16 10:44:47 - Gaarne telefonisch contact Meldkamer

2021-01-16 10:41:27 - A2 Prinses Marijkestraat MOORDR Directe inzet 16161

2021-01-16 10:40:02 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16179

2021-01-16 10:38:42 - A1 De Grutto ODKIJS : 16153

2021-01-16 10:32:08 - A2 Ankerplaats KATWZH : 16180

2021-01-16 10:25:17 - A2 Chopinlaan VOORHT : 16177

2021-01-16 10:24:47 - A1 Rentmeesterslag GOUDA : 16154

2021-01-16 10:23:19 - P 2 BDH-10 CO-melder (koolmonoxide/CO) Zegwaartseweg ZOETMR 162236

2021-01-16 10:23:19 - P 2 BDH-10 CO-melder (koolmonoxide/CO) Zegwaartseweg ZOETMR 162236

2021-01-16 10:22:40 - A2 Benedenkerkseweg STOLWK : 16153

2021-01-16 10:17:46 - A1 Snijdelwijklaan BOSKP : FRBKP 16152

2021-01-16 10:17:46 - A1 Snijdelwijklaan BOSKP : FRBKP 16152

2021-01-16 10:17:46 - A1 Snijdelwijklaan BOSKP : FRBKP 16152

2021-01-16 10:17:42 - Prio 1 Benedenkerkseweg STOLWK Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-16 10:15:49 - A2 Snijdelwijklaan BOSKP Directe inzet 16160

2021-01-16 10:11:23 - P 1 BDH-09 Brandgerucht Laan van Verhof RIJNBG 161530

2021-01-16 10:11:23 - P 1 BDH-09 Brandgerucht Laan van Verhof RIJNBG 161530

2021-01-16 09:49:57 - A1 Doctor van Noortstraat LEIDDM : 16179

2021-01-16 09:46:46 - P 1 BDH-08 Ass. ambu (afhijsen patient) Meppelrade SGRAVH 159651 157730

2021-01-16 09:36:06 - A2 Vreugdeweg KATWZH : 16182

2021-01-16 09:35:12 - Gaarne telefonisch contact Meldkamer

2021-01-16 09:35:12 - Gaarne telefonisch contact Meldkamer

2021-01-16 09:35:12 - Gaarne telefonisch contact Meldkamer

2021-01-16 09:29:29 - A2 Herenstraat LEIDEN : (kleine brand) 16179

2021-01-16 09:25:35 - A2 Voorstraat Lange Stoep LEKKKK Directe inzet 16151

2021-01-16 09:21:47 - A1 Nic. Beetslaan WADDXV : 16161

2021-01-16 09:20:55 - P 1 BDH-01 Gebouwbrand winkel Herenstraat LEIDEN 164252 164230

2021-01-16 09:20:55 - P 1 BDH-01 Gebouwbrand winkel Herenstraat LEIDEN 164252 164230

2021-01-16 09:20:55 - P 1 BDH-01 Gebouwbrand winkel Herenstraat LEIDEN 164252 164230

2021-01-16 09:20:55 - P 1 BDH-01 Gebouwbrand winkel Herenstraat LEIDEN 164252 164230

2021-01-16 09:10:26 - B1 Javastraat ALPHRN : 16174

2021-01-16 09:05:36 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151

2021-01-16 09:03:57 - A2 Meteorenweg WADDXV Directe inzet 16152

2021-01-16 09:00:28 - A2 Vlietpolderstraat GOUDA Directe inzet 16154

2021-01-16 08:58:08 - P 1 BDH-06 Nacontrole brand Gondelkade ZOETMR 155330

2021-01-16 08:54:19 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16171

2021-01-16 08:53:32 - A2 Zuideinde NWKOOP Directe inzet 16160

2021-01-16 08:52:14 - A1 Groenhazengracht LEIDEN : 16172

2021-01-16 08:46:59 - P 1 BDH-05 Ass. ambu (tilassistentie) Tempelberg ZOETMR 155230

2021-01-16 08:46:57 - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16183

2021-01-16 08:46:14 - A2 Lijsterbesstraat DEZILK : 16177

2021-01-16 08:38:40 - A1 Venusstraat ALPHRN : 16165

2021-01-16 07:59:15 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174

2021-01-16 07:58:30 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16172

2021-01-16 07:58:06 - A2 van Bergen IJzendoornpark GOUDA : 16154

2021-01-16 07:57:36 - A1 Julianalaan VOORHT : 16171

2021-01-16 07:32:31 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-16 07:32:00 - A1 Rembrandtweg NDWKZH : 16179

2021-01-16 07:31:25 - A2 Uranusstraat ALPHRN : 16160

2021-01-16 07:29:59 - A1 Texaco Albert Plesmanplein GOUDA : 16152

2021-01-16 07:11:38 - P 1 BDH-04 Nacontrole brand Franklinstraat SGRAVH 157830

2021-01-16 07:00:19 - A1 Meeuwenlaan KATWZH : 16184

2021-01-16 06:47:51 - P 1 BDH-01 Ass. ambu (tilassistentie) Bankastraat DELFT 155530

2021-01-16 06:38:06 - Prio 4 A4 Re - Kp Ypenburg SGRAVH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-16 06:27:34 - P 2 BDH-02 Buitenbrand afval/rommel Dominee Janzoniusstraat MOORDR 163730

2021-01-16 06:27:34 - P 2 BDH-02 Buitenbrand afval/rommel Dominee Janzoniusstraat MOORDR 163730

2021-01-16 06:14:49 - A2 Berkenpad TRAAR Directe inzet 16153

2021-01-16 06:02:00 - P 2 BDH-01 CO-melder Oudshoornseweg ALPHRN 162233

2021-01-16 06:02:00 - P 2 BDH-01 CO-melder Oudshoornseweg ALPHRN 162233

2021-01-16 06:02:00 - P 2 BDH-01 CO-melder Oudshoornseweg ALPHRN 162233

2021-01-16 05:19:49 - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16153

2021-01-16 05:19:23 - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16177

2021-01-16 05:05:21 - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16179

2021-01-16 05:04:43 - A1 Hobahostraat LISSE : 16176

2021-01-16 04:50:32 - P 1 BDH-02 Ass. ambu (afhijsen patient) Noordkade WADDXV 163152 163830

2021-01-16 04:50:32 - P 1 BDH-02 Ass. ambu (afhijsen patient) Noordkade WADDXV 163152 163830

2021-01-16 04:50:32 - P 1 BDH-02 Ass. ambu (afhijsen patient) Noordkade WADDXV 163152 163830

2021-01-16 04:50:32 - P 1 BDH-02 Ass. ambu (afhijsen patient) Noordkade WADDXV 163152 163830

2021-01-16 04:50:32 - P 1 BDH-02 Ass. ambu (afhijsen patient) Noordkade WADDXV 163152 163830

2021-01-16 04:38:31 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-16 04:38:10 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16179

2021-01-16 04:37:47 - A1 Simon van Ooststroomhof OEGSTG : 16180

2021-01-16 04:34:55 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16177

2021-01-16 04:33:17 - A2 Hoefbladstraat ALPHRN Directe inzet 16162

2021-01-16 04:31:38 - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153

2021-01-16 04:23:17 - A2 Iepenrode LEIDEN Directe inzet 16184

2021-01-16 04:05:06 - P 1 BDH-01 Ongeval letsel (beknelling licht) Jonkheer van der Welstraat MOERKP 163732

2021-01-16 04:05:06 - P 1 BDH-01 Ongeval letsel (beknelling licht) Jonkheer van der Welstraat MOERKP 163732

2021-01-16 04:04:25 - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150

2021-01-16 04:01:19 - A2 Jonkheer van der Welstraat MOERKP Directe inzet 16156

2021-01-16 02:26:45 - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164

2021-01-16 02:24:53 - A2 Witte Klaver WOUBRG Directe inzet 16162

2021-01-16 02:22:15 - A2 Molenwerf LEKKKK Directe inzet 16153

2021-01-16 02:05:57 - P 2 BDH-04 Buitenbrand container (afvalcontainer) Anna Boogerd Geerweg DELFT 155530

2021-01-16 01:59:21 - A2 Sumatrastraat LEIDEN Directe inzet 16177

2021-01-16 01:52:23 - P 1 BDH-04 Autom. brand OMS Hotel de Doelen Rapenburg LEIDEN 164230

2021-01-16 01:52:23 - P 1 BDH-04 Autom. brand OMS Hotel de Doelen Rapenburg LEIDEN 164230

2021-01-16 01:52:23 - P 1 BDH-04 Autom. brand OMS Hotel de Doelen Rapenburg LEIDEN 164230

2021-01-16 01:50:40 - P 2 BDH-02 Buitenbrand afval/rommel Hoekenburglaan VOORB 155630

2021-01-16 01:50:10 - A2 Kanaalpad N.W. RIJNBG Directe inzet 16179

2021-01-16 01:48:59 - A2 Sweelincklaan LEIDEN Directe inzet 16176

2021-01-16 01:46:49 - P 2 BDH-03 Wateroverlast Boerhaaveplein OEGSTG 164030

2021-01-16 01:46:49 - P 2 BDH-03 Wateroverlast Boerhaaveplein OEGSTG 164030

2021-01-16 01:42:25 - P 1 BDH-01 Ass. ambu (afhijsen patient) Noordpolderkade SGRAVH 157650 157630

2021-01-16 01:36:30 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16179

2021-01-16 01:36:08 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16176

2021-01-16 01:30:06 - A1 Anna Maria van Schuurmanstraat LEIDEN Directe inzet 16180

2021-01-16 00:49:45 - A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16153

2021-01-16 00:49:28 - A2 Santhorst LEIDDP Directe inzet 16177

2021-01-16 00:35:55 - P 2 BDH-02 CO-melder Bronkhorststraat LEIDEN 164130

2021-01-16 00:35:55 - P 2 BDH-02 CO-melder Bronkhorststraat LEIDEN 164130

2021-01-16 00:35:55 - P 2 BDH-02 CO-melder Bronkhorststraat LEIDEN 164130

2021-01-16 00:05:51 - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16177

2021-01-16 00:05:27 - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-16 00:04:59 - A1 Fie Carelsenstraat LEIDEN : 16184

2021-01-16 00:00:55 - P 2 BDH-01 Buitenbrand Stadhoudersplantsoen SGRAVH 157230

2021-02-02 19:17:39B2 De Baan GOUDA : 16151

2021-02-02 19:10:07B2 Hooge Werf HILLGM : 16270

2021-02-02 18:56:45A2 J. Huurmanlaan GOUDRK Directe inzet 16152

2021-02-02 18:49:053301

2021-02-02 18:44:20Vervalt

2021-02-02 18:44:021

2021-02-02 18:43:52A1 Arendserf VOORSC : 16177

2021-02-02 18:42:521

2021-02-02 18:30:37A2 Ambachtsweg KATWZH Directe inzet 16182

2021-02-02 18:19:17A2 GHZ (B4) MDL Bleulandweg GOUDA : 16157

2021-02-02 18:09:32Gaarne telefonisch contact Meldkamer

2021-02-02 18:03:36Prio 1 Noorderkeerkring ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel

2021-02-02 18:03:09A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161

2021-02-02 18:02:41A2 Snackbar Atlas Provinciepassage ALPHRN Directe inzet 16164

2021-02-02 17:53:47P 1 BDH-08 Voertuigbrand Vennestraat LISSE 161130

2021-02-02 17:33:56Gaarne contact MKB

2021-02-02 17:32:28A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162

2021-02-02 17:31:45A1 Sterrenlaan WADDXV : 16152

2021-02-02 17:28:58P 1 BDH-07 Ass. ambu (afhijsen patient) Kamperfoelie RIJNBG 161752 161530

2021-02-02 17:26:09A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16184

2021-02-02 17:23:07A1 Hoofdstraat BERGAB : 16153

2021-02-02 17:19:30A1 Kamperfoelie RIJNBG : 16177

2021-02-02 17:18:43A2 Langendijkdreef LEIDDP : 16174

2021-02-02 17:18:34A2 Kamperfoelie RIJNBG Directe inzet 16183

2021-02-02 17:04:43A2 Ruysdaelhof VOORSC : 16179

2021-02-02 16:56:17A2 Lekkenburg GOUDA Directe inzet 16151

2021-02-02 16:51:07B1 Savelberg Savelberghof GOUDA : 16151

2021-02-02 16:41:35A1 Hyacinthstraat WASSNR : 16180

2021-02-02 16:34:04B2 GHZ (C5) Corona Verpleegafdeling Bleulandweg GOUDA : 16270

2021-02-02 16:33:18B1 Hooge Werf HILLGM : 16175

2021-02-02 16:28:02Opnamestop SEH GH voor Covid en verdenking

2021-02-02 16:23:40B1 LUMC (H4-P) IC Unit 1 COVID Brugmansplein LEIDEN : 16183 (ambu 16310)

2021-02-02 16:21:41B1 LUMC (K2-R) SEH Ambulancehal Brugmansplein LEIDEN : 16170

2021-02-02 16:13:36A2 Boelekade GOUDA Directe inzet 16151

2021-02-02 16:01:36B1 LUMC (C4-S) Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16177

2021-02-02 16:01:055

2021-02-02 16:00:02A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16177

2021-02-02 15:31:36A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16152

2021-02-02 15:18:52A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-02-02 15:18:07A1 Biezenland NDWKZH : 16179

2021-02-02 15:14:06B1 LUMC (H4-P) IC Unit 1 COVID Brugmansplein LEIDEN : 16180 ( 16310 )

2021-02-02 15:07:54A1 Gasstraat LISSE : 16174 16171 FRLSE

2021-02-02 15:04:34B1 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Brugmanspl LEIDEN : (couveuse RAV) 16182

2021-02-02 14:55:28A1 Bernhardhof GOUDA : 16153

2021-02-02 14:54:58A1 Klaverhof ALPHRN : 16163

2021-02-02 14:54:26A2 Waterkers RIJNBG : 16387

2021-02-02 14:46:45A2 De Jozef Hoflaan ALPHRN : 16165

2021-02-02 14:43:09B1 AZ (230(A2) Chirurgie Simon Smitweg LEIDDP : 16173

2021-02-02 14:41:54B2 AZ (370(C3) CCU (Hartbewaking) Simon Smitweg LEIDDP : 16271

2021-02-02 14:34:55Prio 4 A12 Li 39,9 NWBRRN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-02-02 14:30:51P 1 BDH-01 Ass. ambu Stadspolderstraat GOUDA 169194

2021-02-02 14:30:29P 1 BDH-01 Ass. ambu (tilassistentie) Stadspolderstraat GOUDA 163230

2021-02-02 14:13:04A2 De Tweeklank da Costasingel HAZRDK Directe inzet 16162

2021-02-02 14:12:02A2 Topaaslaan LEIDEN : (rapid) 16387

2021-02-02 14:10:30A2 Topaaslaan LEIDEN Directe inzet 16182

2021-02-02 14:09:11Prio 2 A12 Re 38,0 NWBRRN Verd. situatie voer-/vaartuig

2021-02-02 14:09:07A1 Stadspolderstraat GOUDA : 16156

2021-02-02 14:02:30B1 LUMC (C4-S) Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16175

2021-02-02 14:00:00A2 Bernardus afd. Teylingen Hoofdstraat SASSHM : 16178

2021-02-02 13:50:39A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16178

2021-02-02 13:48:28A2 Schimmelpenninckstraat KATWZH Directe inzet 16183

2021-02-02 13:36:28A2 Uiterwaard MOORDR : 16153

2021-02-02 13:29:47A1 Hoorn ALPHRN : 16163

2021-02-02 13:21:32Prio 4 A12 Re 8,8 SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming

2021-02-02 13:20:34Prio 4 A4 Li 27,4 OUDADE Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-02-02 13:17:37B1 Kanaalstraat LEIDEN : 16272

2021-02-02 13:12:34B1 Kanaalstraat LEIDEN : 16183

2021-02-02 13:06:11A2 Lekkenburg GOUDA : 16157

2021-02-02 12:57:54A2 Fazantstraat SCHOHV : 16152

2021-02-02 12:57:33B1 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16157

2021-02-02 12:54:05A2 Oegstgeesterweg RIJNBG : 16184

2021-02-02 12:51:56Prio 4 A4 Re 25,7 RIJPWT Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-02-02 12:44:26A2 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN : 16173

2021-02-02 12:31:03A2 Noordstraat BODEGR : 16161

2021-02-02 12:28:38Prio 1 Dunantlaan Roland Holstlaan REEUWK Ongeval wegvervoer@

2021-02-02 12:26:37A1 Miereakker REEUWK : 16162 HELI02

2021-02-02 12:25:45Prio 1 Miereakker REEUWK Ongeval wegvervoer letsel

2021-02-02 12:25:09A2 Miereakker REEUWK Directe inzet 16153

2021-02-02 12:23:58A2 Hertzogstraat GOUDA Directe inzet 16154

2021-02-02 12:20:00A1 Sportlaan GOUDA : 16155

2021-02-02 12:08:07A2 Huisartsenpraktijk Celsius Via Antiqua NDWKHT : 16178

2021-02-02 12:03:41Prio 4 A4 Re 41,0 LEIDDM Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-02-02 12:00:52A2 Hildebrandpad LEIDEN : 16179

2021-02-02 11:56:47B1 GGZ (B1) High Care Heurniusstraat LEIDEN : 16185

2021-02-02 11:56:15A2 Arubapad LEIDEN : 16170

2021-02-02 11:49:28A2 Huisartsenpraktijk Wijngaardenlaan VOORSC : 16387

2021-02-02 11:47:54A2 Huisartsenpraktijk Wijngaardenlaan VOORSC : 16170

2021-02-02 11:33:26Presentatiestop EHH LDP

2021-02-02 11:23:22A1 Topaz Revitel Bargelaan LEIDEN : 16173

2021-02-02 11:23:04P 2 BDH-05 Ass. ambu (afhijsen patient) Leenmanslag GOUDA 163152 163130

2021-02-02 11:17:19P 1 BDH-04 Ass. ambu (afhijsen patient) Krochtstraat HILLGM 161152 169191 161031

2021-02-02 11:17:15A2 Lupinesingel ALPHRN : 16165

2021-02-02 11:12:37B1 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16177

2021-02-02 11:11:11A2 Leenmanslag GOUDA : 16153

2021-02-02 11:01:15A2 Krochtstraat HILLGM : 16174

2021-02-02 10:57:24A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16178

2021-02-02 10:53:37A2 Eikenhorst Eikenlaan LISSE Directe inzet 16184

2021-02-02 10:50:43A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157

2021-02-02 10:35:54A1 Holiday Inn Haagse Schouwweg LEIDEN : 16170

2021-02-02 10:23:47A1 Kazerne Waddinxveen Noordkade WADDXV : 16155

2021-02-02 10:13:50A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-02-02 10:13:13A1 Deining NDWKZH : 16183

2021-02-02 10:03:39A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16152

2021-02-02 10:03:28A2 Gezondheidscentrum Oranjeplaats SCHOHV : 16154

2021-02-02 09:57:47A1 Zeehos Gezondheidscentrum Zeehosplein KATWZH : 16178

2021-02-02 09:57:07B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : (couveuse RAV) 16175

2021-02-02 09:56:13Prio 4 A4 Re 53,9 DENHZH Eigen initiatief

2021-02-02 09:55:36A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16154

2021-02-02 09:53:09A2 Knotwilgenstraat SCHOHV Directe inzet 16153

2021-02-02 09:52:56A1 Scheepmakerskade LISSE : 16183

2021-02-02 09:47:24A2 Rembrandtlaan ALPHRN Directe inzet 16163

2021-02-02 09:44:03A2 Dijkzicht NDWKHT : 16179

2021-02-02 09:38:17A2 Weipoortseweg ZOETWD Directe inzet 16161

2021-02-02 09:27:41A2 Huisartsenpraktijk Poelpolder Vivaldistraat LISSE : 16174

2021-02-02 09:26:06A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16179

2021-02-02 09:25:11A1 Hoofdweg BUITKG : 16176

2021-02-02 09:22:11A2 Morspad LEIDEN Directe inzet 16178

2021-02-02 09:10:22A2 Camphuysendreef LEIDDP Directe inzet 16177

2021-02-02 08:44:39A2 Wilhelminastraat BODEGR Directe inzet 16162

2021-02-02 08:40:15A2 Eikenhorst Eikenlaan LISSE Directe inzet 16185

2021-02-02 08:39:32A1 Witte Singel LEIDEN : 16175

2021-02-02 08:39:07Prio 1 Witte Singel LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel

2021-02-02 08:13:20A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16153

2021-02-02 08:13:00A1 Weidestraat BERGAB : 16157

2021-02-02 07:59:09A2 Cremer BV N208 - Heereweg LISSE Directe inzet 16185

2021-02-02 07:49:17A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16161

2021-02-02 07:47:05A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16177

2021-02-02 07:44:36A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161

2021-02-02 07:44:09A2 Vivaldipark VOORHT Directe inzet 16185

2021-02-02 07:40:56A2 Sperwerstraat LISSE Directe inzet 16170

2021-02-02 07:40:17A2 Rembrandtlaan VOORSC Directe inzet 16175

2021-02-02 07:39:20Prio 4 A4 Li 63,5 SCHIDM Eigen initiatief

2021-02-02 07:31:24A1 Beijerenstraat REEUWK : 16152

2021-02-02 07:20:03A2 Bellesteijn Prof. Molenaarlaan WASSNR : 16179

2021-02-02 06:44:30A1 Ammerzoden HILLGM : 16183

2021-02-02 05:50:41A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153

2021-02-02 05:49:28A1 Paulus Potterlaan LOPIK : 16150

2021-02-02 05:31:396

2021-02-02 05:21:15A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182

2021-02-02 05:20:54A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16171

2021-02-02 05:19:56A2 Hoflaan LEIDEN Directe inzet 16178

2021-02-02 05:16:11A2 Frans Halsstraat STOLWK Directe inzet 16152

2021-02-02 04:59:22A1 Bonaireplein LEIDEN : 16183

2021-02-02 04:39:35A1 Zijdeweg REEUWK : 16153

2021-02-02 03:52:30A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153

2021-02-02 03:10:00A2 v Mecklenburg Schwerinlaan WADDXV Directe inzet 16152

2021-02-02 02:46:20B1 LUMC (K2-R) SEH Ambulancehal Brugmansplein LEIDEN : 16178

2021-02-02 01:46:225

2021-02-02 01:45:51Prio 3 Afrit A4 Re - Den Haag-Zuid 12 53,0 a DENHZH WegverkR]OAPfeer verkeersstremmFQOJmCoort stremming: pe

2021-02-02 01:33:41A2 Muldersstraat LEIDEN Directe inzet 16171

2021-02-02 01:31:31A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16171

2021-02-02 01:30:52A2 Stellingmolen LEIDEN Directe inzet 16182

2021-02-02 00:54:07A1 Brugweg WADDXV : 16178

2021-02-02 00:31:016

2021-02-02 00:30:18A2 Schielandweg Kanaaldijk WADDXV : 16152

2021-02-02 00:03:31A2 Parklaan BOSKP : 16163

2021-02-02 00:00:33A1 Zilverschoon VALKZH : 16183

2021-02-01 23:51:58A1 Roland Holstheem HILLGM : 16171

2021-02-01 23:50:35A2 Schielandweg Kanaaldijk WADDXV : 16151

2021-02-01 23:41:58Gaarne contact MKA

2021-02-01 23:39:162

2021-02-01 23:33:52A2 Castorstraat ALPHRN Directe inzet 16150

2021-02-01 23:31:52B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16152

2021-02-01 23:15:09P 1 BDH-03 Ass. ambu (afhijsen patient) Tilbury SASSHM 164152 161430

2021-02-01 23:09:14A1 Concertweg ALPHRN : 16165

2021-02-01 23:01:52A1 Tilbury SASSHM : 16174 16184

2021-02-01 22:58:09A2 Prinses Marielaan WASSNR : 16174

2021-02-01 22:57:05A2 De Iep ZEVHZH : 16153

2021-02-01 22:55:56A2 De Iep ZEVHZH : 16155

2021-02-01 22:54:595

2021-02-01 22:52:50P 1 BDH-04 Brandgerucht De Schans ALPHRN 162232

2021-02-01 22:50:50A2 Preludeweg ALPHRN Directe inzet 16163

2021-02-01 22:47:42A2 Forum NDWKHT : 16175

2021-02-01 22:34:546

2021-02-01 22:29:01A2 Eiber BODEGR : 16161

2021-02-01 22:24:07A2 Ouverturelaan GOUDA Directe inzet 16154

2021-02-01 22:16:44B1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16176

2021-02-01 21:54:12Gaarne contact MKA

2021-02-01 21:32:07B2 AZ (530) Poli Dialyse Simon Smitweg LEIDDP : 16171

2021-02-01 21:30:21svp contact mka

2021-02-01 21:27:07A1 Oude Zeeweg NDWKZH : 16181

2021-02-01 21:23:28A2 Het Corteland RIJNBG : 16174

2021-02-01 21:13:03A2 Koninginneweg LEKKKK Directe inzet 16151

2021-02-01 21:11:02P 1 BDH-02 Gebouwbrand (schoorsteen) Veerpolder WARMND 164152 161330

2021-02-01 21:10:18A2 Tulpenstraat RIJNBG : 16175

2021-02-01 21:01:01A1 Kazerne Nieuwkoop Achterweg NWKOOP : 16386

2021-02-01 20:55:48A2 Jan Nieuwenhuijzenstraat ALPHRN Directe inzet 16162

2021-02-01 20:55:30P 2 Brandweer Herbez./Kazern. (herbezetting) Kazerne Gouda Keerkring GOUDA

2021-02-01 20:52:35A1 LUMC (K0-P) Radiotherapie (Bestr.) Einthovenweg LEIDEN : 16170

2021-02-01 20:51:48A1 Ruigenburg GOUDA : 16155

2021-02-01 20:49:05A1 N11 Re 16,1 ALPHRN :

2021-02-01 20:46:11P 1 BDH-05 Voertuigbrand N11 Re 16,1 ALPHRN 162232

2021-02-01 20:41:09A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162

2021-02-01 20:40:41A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16155

2021-02-01 20:38:18Prio 1 N11 Re 16,0 ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel

2021-02-01 20:37:29A1 N11 Re 16,1 ALPHRN : 16164

2021-02-01 20:37:05Prio 1 N11 Re 16,1 ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel

2021-02-01 20:34:16B2 Graaf Janlaan HILLGM : 16176

2021-02-01 20:32:28A2 Pepermolenerf GOUDA Directe inzet 16157

2021-02-01 20:32:09A2 Meerkoet NDEN : 16165

2021-02-01 20:28:30P 1 BDH-01 Gebouwbrand woning (schoorsteen) Burgemeester Brandtstraat MOORDR 163152 163730

2021-02-01 20:21:09A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157

2021-02-01 20:17:14A1 v Mecklenburg Schwerinlaan WADDXV : 16154

2021-02-01 20:14:16A1 Boslaan RIJNBG : 16184

2021-02-01 20:03:46A2 Schilkerweg TRAAR : 16160

2021-02-01 19:56:29A1 Berkenlaan SASSHM : 16171

2021-02-01 19:47:30A2 GHZ (C3) Kindergeneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16152

2021-02-01 19:47:09A1 Laan van Pluymestein WASSNR : 16174

2021-02-01 19:43:44A2 v Mecklenburg Schwerinlaan WADDXV Directe inzet 16151

2021-02-01 19:11:05A1 Rijndijkstraat LEIDEN : 16185

2021-02-01 19:10:07A2 Geerweg TRAAR Directe inzet 16165

2021-02-01 19:09:14A2 Rijndijkstraat LEIDEN Directe inzet 16170

2021-02-01 18:51:16A2 Guldemondvaart NDWKHT Directe inzet 16181

2021-02-01 18:51:15P 2 BDH-02 CO-melder (koolmonoxide/CO) Heemskerkstraat GOUDA 163130

2021-02-01 18:50:09A2 Schimmelpenninckstraat KATWZH : 16184

2021-02-01 18:47:41A1 Secretaris Varkevisserstraat KATWZH : 16176

2021-02-01 18:46:27na overdracht rit vanaf SEH

2021-02-01 18:34:22A1 Ceresstraat ALPHRN : 16162

2021-02-01 18:25:20A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-02-01 18:19:31A2 Heereweg LISSE Directe inzet 16175

2021-02-01 18:15:09A2 Goudenregenstraat BERGAB Directe inzet 16155

2021-02-01 18:12:57B1 GHZ presentatiestop opgeheven

2021-02-01 18:09:11A1 Karekietstraat GOUDA : 16157

2021-02-01 17:53:27SEH Bleulandweg GOUDA : (Presentatiestop)

2021-02-01 17:46:24A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175

2021-02-01 17:45:14A2 De Savornin Lohmanplantsoen VOORSC : 16183

2021-02-01 17:39:563301

2021-02-01 17:32:56A1 GGZ Klinisch Herstel Wielewaallaan OEGSTG : 16387

2021-02-01 17:30:46A1 GGZ Klinisch Herstel Wielewaallaan OEGSTG : 16173

2021-02-01 17:29:13A1 GGZ Klinisch Herstel Wielewaallaa~@OE?STG :`1618??

2021-02-01 17:28:20P 1 BDH-02 OMS Geverifieerd (brandmelding OMS) Andritz Gouda B.V. Coenecoop WADDXV 163130

2021-02-01 17:26:57A1 Kievitstraat GOUDA : 16164

2021-02-01 17:12:35A2 Roosje Voserf VOORSC : 16185

2021-02-01 16:39:20A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164

2021-02-01 16:38:57A1 Brahmslaan LEIDEN : 16171

2021-02-01 16:37:46A2 Koningin Julianastraat MOORDR Direcda inzet !21=!

2021-02-01 16:37:28A1 WvdB Dolfijnlaan 4-5 Dolfijnlaan NDWKZH : 16176

2021-02-01 16:35:46P 1 BDH-02 Stank/Hinder. lucht (gaslucht) Floraweg ROELVN 169192 162031

2021-02-01 16:29:58B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : (couveuse RAV) 16174

2021-02-01 16:26:035

2021-02-01 16:25:05A2 Koningin Wilhelminasingel WADDXV Directe inzet 16155

2021-02-01 16:08:01B1 P.C. Hooftstraat WADDXV : 16152

2021-02-01 16:07:28B1 LUMC (C10-Q) AOA deels COVID Brugmansplein LEIDEN : 16175

2021-02-01 16:06:26B1 LUMC (J7-R) Geboortehuis 2 Brugmansplein LEIDEN : 16184

2021-02-01 16:05:37B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : (couveuse RAV) 16170

2021-02-01 16:01:29A1 Veenpluis ALPHRN : 16160

2021-02-01 15:54:26B2 GHZ (B1) Neurologie Bleulandweg GOUDA : 16152

2021-02-01 15:31:45P 1 BDH-02 Autom. brand OMS Cardea Vondellaan HAZRDK 162238

2021-02-01 15:30:48A1 Professor Van der Waalslaan VOORSC : 16181

2021-02-01 15:29:58A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16154

2021-02-01 15:29:44A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155

2021-02-01 15:09:26A2 Gezondheidscentrum Oranjelaan LISSE : 16183

2021-02-01 15:06:29B1 Vorstmanstraat GOUDA : 16151

2021-02-01 15:02:33P 1 BDH-05 Autom. brand OMS De Parelvissers Bizetpad LEIDEN 164130

2021-02-01 14:52:21P 2 BDH-03 CO-melder Koningin Wilhelminastraat BENTHZ 162236

2021-02-01 14:48:50A2 Koninginnelaan LEIDEN Directe inzet 16180

2021-02-01 14:48:12Graag Aardammerbrug vrij houden

2021-02-01 14:47:59P 2 BDH-02 Stank/Hinder. lucht (vreemde lucht) Aalscholverlaan TRAAR 162132

2021-02-01 14:40:57A1 Lombokstraat LEIDEN : 16182

2021-02-01 14:26:42A2 Julianahof GOUDA Directe inzet 16155

2021-02-01 14:26:01A2 GGZ Klinisch Herstel Wielewaallaan OEGSTG Directe inzet 16176

2021-02-01 14:24:24A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16183

2021-02-01 14:22:26A2 Koningin Julianastraat KRIMLK : 16156

2021-02-01 14:20:46A2 de la Bassecour Caanstraat NDWKZH Directe inzet 16177

2021-02-01 14:10:22A1 Kattensingel GOUDA : 16152

2021-02-01 14:06:44B1 Populierenhof BODEGR Gaarne telefonisch contact MKA.

2021-02-01 14:05:54A2 Prinses Marijkestraat MOORDR : 16153

2021-02-01 14:00:30A2 Van den Endelaan HILLGM Directe inzet 16178

2021-02-01 13:50:31A2 Prinses Marijkelaan OEGSTG Directe inzet 16171

2021-02-01 13:48:33A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16177

2021-02-01 13:47:57B1 Narcisstraat NDWKZH : 16174

2021-02-01 13:39:46B1 Topaz Foreschate Rouboslaan VOORSC : 16179

2021-02-01 13:39:16B1 Topaz Foreschate Rouboslaan VOORSC : 16174

2021-02-01 13:38:30B1 GHZ (C3) Kindergeneeskunde Bleulandweg GOUDA : (couveuse RAV) 16173

2021-02-01 13:36:12A2 Vinkenstraat LEIDEN : 16175

2021-02-01 13:33:05A2 van den Woudestraat WARMND Directe inzet 16175

2021-02-01 13:20:52Prio 4 N11 Re 9,2 ALPHRN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-02-01 13:18:14B2 Zuideinde NWKOOP : 16164

2021-02-01 13:17:26A2 Meester Lallemanstraat MOORDR : 16154

2021-02-01 13:17:18B1 AZ (570(C5) Kind en Jeugdafdeling Simon Smitweg LEIDDP : 16180

2021-02-01 13:13:14B1 Ridder van Catsweg GOUDA : 16150

2021-02-01 13:12:31B1 Robijnstraat LEIDEN : 16184

2021-02-01 13:12:14A1 Vinkenstraat LEIDEN : 16387

2021-02-01 13:08:31A2 Vinkenstraat LEIDEN Directe inzet 16184

2021-02-01 13:01:11P 1 BDH-03 Brandgerucht Heemskerklaan HILLGM 161031

2021-02-01 12:57:33A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-02-01 12:48:44A1 Dinkelstraat LEIDEN : 16177

2021-02-01 12:46:35A1 Jan van Bijnenpad WADDXV : 16155

2021-02-01 12:40:18A2 Berkhout Berkhoutlaan LISSE Directe inzet 16178

2021-02-01 12:36:41A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16156

2021-02-01 12:36:24B1 Kamerlingh Onnesdreef SCHOHV : 16157

2021-02-01 12:35:46A2 Langevaart RIJNBG : 16182

2021-02-01 12:24:11B1 Ronsseweg GOUDA : 16153

2021-02-01 12:21:05A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164

2021-02-01 12:18:33Graag Aardammerbrug vrij houden

2021-02-01 12:18:15P 1 BDH-03 Stank/Hinder. lucht (gaslucht) (aardgas) Aalscholverlaan TRAAR 169193 162132

2021-02-01 12:17:205

2021-02-01 12:17:11Gaarne telefonisch contact Meldkamer

2021-02-01 12:16:22A2 Sterrenlaan ALPHRN Directe inzet 16163

2021-02-01 12:15:54A2 Joke Smitstraat LEIDEN : 16176

2021-02-01 12:14:37A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174

2021-02-01 12:13:15Prio 1 Lijsterlaan Blijenbergstraat ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel

2021-02-01 12:09:50A2 Lijsterlaan Blijenbergstraat ALPHRN Directe inzet 16162

2021-02-01 12:08:56A2 Gezondheidscentrum Wassenaar Hofcampweg WASSNR : 16181

2021-02-01 12:03:25A2 Potgieterlaan HAZRDK : 16165

2021-02-01 12:02:13Prio 1 Langevelderweg Duinschooten NDWKHT Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 11:59:37A2 Langevelderweg Duinschooten NDWKHT Directe inzet 16180

2021-02-01 11:59:07B1 AZ (570(C5) Kind en Jeugdafdeling Simon Smitweg LEIDDP : 16171

2021-02-01 11:54:24A1 Honingzwam ALPHRN : 16161

2021-02-01 11:50:35A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16161

2021-02-01 11:49:18B1 Hoorneslaan KATWZH : 16182

2021-02-01 11:45:48P 2 BDH-02 Stank/Hinder. lucht (vreemde lucht) Adriaan Vlackstraat GOUDA 163130

2021-02-01 11:40:18P 1 BDH-01 Gebouwbrand Breestraat LEIDEN 164252 164230 164130

2021-02-01 11:39:30A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16180

2021-02-01 11:31:25A1 Ronsseweg GOUDA : 16150

2021-02-01 11:29:46A1 Huisartsenpraktijk Gouda Blekerssingel GOUDA : 16153

2021-02-01 11:28:10A1 Strandloper NDWKZH : 16175

2021-02-01 11:24:16Na overdracht gaarne contact MKA ivm rit vanaf 11.

2021-02-01 11:22:05Prio 4 A44 Li 16,2 OEGSTG Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-02-01 11:20:05A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164

2021-02-01 11:19:31A2 't Laantje NWKOOP Directe inzet 16162

2021-02-01 11:17:54A1 Simon Ouwerkerkstraat LEIDDP : 16179

2021-02-01 11:06:20B2 Zuideinde NWKOOP : 16164

2021-02-01 11:01:20A2 Jasmijnstraat MOORDR : 16155

2021-02-01 10:51:20B2 DW 't Wantveld en 't Waaigat Overr?*nKAiW? :T34H3

2021-02-01 10:42:50Prio 1 J. van der Vegtstraat KATWZH Ongeval wegvervoer letsel (scooter) (eenzijdig)

2021-02-01 10:42:33A2 J. van der Vegtstraat KATWZH : 16181

2021-02-01 10:35:53A1 Oosteinde MOORDR : 16173

2021-02-01 10:33:52A2 Bloklandstraat TRAAR Directe inzet 16156

2021-02-01 10:26:43Prio 1 Jan Tooropstraat Buitensluisstraat KATWZH Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 10:26:27A2 Jan Tooropstraat Buitensluisstraat KATWZH : 16176

2021-02-01 10:25:24A2 LL Zkh. CCU / Toneellaan ZOETMR : 16154

2021-02-01 10:24:25A2 Teijlingerlaan SASSHM : 16387

2021-02-01 10:23:31A1 GGZ Neuropsychiatrie Valklaan OEGSTG : 16165

2021-02-01 10:06:41A2 De Vest ALPHRN Directe inzet 16171

2021-02-01 10:00:50A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16173

2021-02-01 09:59:56A1 Joop Buiteman Kuipers-Rietbergstraat LEIDEN : 16387

2021-02-01 09:58:37Prio 1 Dr. de Visserlaan SASSHM Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 09:58:18A1 Dr. de Visserlaan SASSHM : 16180

2021-02-01 09:57:44Prio 1 Vosselaan HILLGM Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 09:57:01Prio 1 Kapteynstraat Lorentzkade LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 09:55:40A2 Noordeinde AARLVN : 16163

2021-02-01 09:52:41A1 Joop Buiteman Kuipers-Rietbergstraat LEIDEN : 16177

2021-02-01 09:51:52A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163

2021-02-01 09:51:37A2 Huisarts Prelude Preludeweg ALPHRN : 16150

2021-02-01 09:50:24P 1 BDH-02 Ass. ambu (afhijsen patient) Weegschaal KATWZH 161752 161730

2021-02-01 09:46:31Prio 1 Joop Buiteman Kuipers-Rietbergstraat LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 09:37:33A2 Charlotte de Bourbonstraat LEIDDP : 16171

2021-02-01 09:35:42A2 Blokhuis LISSE : 16182

2021-02-01 09:33:07A2 Kerkhofpad NDWKZH : 16162

2021-02-01 09:30:56B2 Hospice Bodegraven-Reeuwijk Boesemsingel BODEGR : 16270

2021-02-01 09:30:29B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16251

2021-02-01 09:29:29Presentatiestop SEH LUMC Leiden wordt toch weer ingetrokken.

2021-02-01 09:27:55A2 Bloklaan VOORSC : 16153

2021-02-01 09:26:59Presentatiestop SEH LUMC Leiden

2021-02-01 09:26:24A1 Stoelenmatterstraat LEIDEN : 16176

2021-02-01 09:24:01A1 HEMA Herenstraat VOORHT : 16182

2021-02-01 09:23:09A1 Avenbeeck HILLGM : 16184

2021-02-01 09:22:44Prio 1 Blokhuis LISSE Ongeval wegvervoer letsel

2021-02-01 09:22:24A1 Weegschaal KATWZH : 16175

2021-02-01 09:20:43Prio 1 Bloklaan VOORSC Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 09:19:37Prio 1 HEMA Herenstraat VOORHT Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 09:18:20A2 Schoolstraat Venneperstraat NWVNNP : 16178

2021-02-01 09:17:43Prio 1 Oranjelaan LISSE Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 09:17:08A2 Oranjelaan LISSE : 16156

2021-02-01 09:16:33A2 Jan Evertsenlaan VOORSC : 16164

2021-02-01 09:15:42A2 de Kempenaerstraat OEGSTG : 16164

2021-02-01 09:14:42Prio 1 Kerkweg VOORHT Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 09:13:18A1 Jan van Brabantweg SASSHM : 16179

2021-02-01 09:10:07Prio 1 Sumatrastraat LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 09:09:48A1 Sumatrastraat LEIDEN : 16162

2021-02-01 09:08:46Prio 1 Kernstraat LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 09:08:27A1 Kernstraat LEIDEN : 16177

2021-02-01 09:05:31A1 De Zeven Provincien VOORSC : 16182

2021-02-01 09:01:33A1 Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16161

2021-02-01 08:54:54Prio 1 Dijkwacht LEIDDP Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 08:54:05A1 Annie M.G. Schmidtlaan OEGSTG : 16176

2021-02-01 08:49:14A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16155

2021-02-01 08:48:41Prio 1 Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 08:48:26A2 Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN : 16163

2021-02-01 08:45:59A1 Stationsstraat WADDXV : 16154 HELI02

2021-02-01 08:36:03Prio 1 A44 Re 19,5 LEIDEN Bijzondere verkeerszaken

2021-02-01 08:35:46A2 Oranjestraat ALPHRN : 16150

2021-02-01 08:34:50A2 Sumatrastraat OEGSTG : 16174

2021-02-01 08:27:40A1 Tulpenstraat RIJNBG : 16171

2021-02-01 08:26:46B2 LUMC (J9-Q) Vaat Chirurgie Brugmansplein LEIDEN : 16271

2021-02-01 08:25:18Prio 1 Stationsstraat WADDXV Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 08:21:29A2 Nieuwe Duinweg KATWZH : 16175

2021-02-01 08:19:03A1 Kooiplein LEIDEN : 16181

2021-02-01 08:15:29A2 Scala College Dr. A.D. Sacharovlaan ALPHRN : 16156

2021-02-01 08:15:03Prio 1 Scala College Dr. A.D. Sacharovlaan ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 08:13:56Prio 1 Kooiplein LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel (scooter) (eenzijdig)

2021-02-01 08:13:16A2 Zeemanlaan Van 't Hoffstraat LEIDEN : 16175

2021-02-01 08:12:01A1 Ridderbuurt ALPHRN : 16164

2021-02-01 08:09:01A2 MerelstraA4 Farantstraat!aLPhRo@

2021-02-01 08:07:05Prio 1 Zeemanlaan Van 't Hoffstraat LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 08:06:03A1 N461 - Westkanaalweg N462 - Schilkerweg TRAAR : 16163

2021-02-01 08:05:26Prio 1 N461 - Westkanaalweg N462 - Schilkerweg TRAAR Ongeval wegvervoer letsel

2021-02-01 08:04:44A1 Ambachtsherenweg ZOETWD : 16184

2021-02-01 08:03:27A2 Paviljoen Reeuwijkse Hout Reeuwijksehoutwal REEUWK Directe inzet 16164

2021-02-01 08:00:47Prio 1 Torenwacht LEIDDP Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 08:00:17Prio 1 Zoeterwoudsesingel De Laat de Kanterstraat LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 07:54:52A2 Tango Haagweg LEIDEN : (rapid) 16181

2021-02-01 07:54:35Prio 1 Tango Haagweg LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel (scooter) (eenzijdig)

2021-02-01 07:49:50A2 Lipsiusgebouw Cleveringaplaats LEIDEN Directe inzet 16175

2021-02-01 07:47:32A2 Zeehos Kokkel Berkheidestraat KATWZH Directe inzet 16175

2021-02-01 07:47:22A1 Lindenlaantje WADDXV : 16157

2021-02-01 07:46:50P 1 BDH-02 Persoon te water Lindenlaantje WADDXV 163110 163152 169194 163830

2021-02-01 07:46:29Prio 1 Lindenlaantje WADDXV Persoon te water

2021-02-01 07:44:07A2 Planetensingel ALPHRN : 16150

2021-02-01 07:43:27A1 Westkanaalweg N461 - Kerkweg TRAAR : 16165

2021-02-01 07:42:18Prio 1 Westkanaalweg N461 - Kerkweg TRAAR Ongeval wegvervoer letsel

2021-02-01 07:37:48A2 Planetensingel ALPHRN : 16165

2021-02-01 07:32:33A2 Hoge Rijndijk ZOETWD : 16174

2021-02-01 07:29:46Prio 1 A12 Re 29,1 WADDXV Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-02-01 07:23:12Prio 5 A4 Re 30,7 LEIDDP Ongeval wegvervoer materieel

2021-02-01 07:17:01Prio 1 Hannie Schaftstraat LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 07:16:33Prio 1 Laan de Goede Herder ZOETWD Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 07:16:14Prio 1 Prins Clausweg LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel (personenauto) (persoon)

2021-02-01 07:15:05A2 Schoolstraat NDWKZH : 16171

2021-02-01 07:12:11Prio 1 Schoolstraat NDWKZH Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 07:08:07A2 Akkerhoornbloem LEIDEN : 16181

2021-02-01 07:06:59Prio 1 Akkerhoornbloem LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 07:04:18A1 Ammerzoden HILLGM : 16171

2021-02-01 07:02:31A2 Frankrijkpark ALPHRN : 16161

2021-02-01 06:59:36A2 Prins Clausweg LEIDEN : 16184

2021-02-01 06:57:57Prio 1 Frankrijkpark ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 06:57:16A2 Prinses Beatrixlaan KATWZH : 16175

2021-02-01 06:54:42Prio 1 Prinses Beatrixlaan KATWZH Ongeval wegvervoer letsel

2021-02-01 06:54:18Erik, dank voor je trouwe dienst en geniet van je FLO. Namens je collega's en ook namens de MKA!

2021-02-01 06:48:53A2 Wingerd WADDXV : 16154

2021-02-01 06:48:16Erik, dank voor je trouwe dienst en geniet van je FLO. Namens je collega's en ook van de MKA!

2021-02-01 06:47:07A1 Station Boskoop Snijdelwijk Snijdelwijklaan BOSKP : 16164

2021-02-01 06:46:26Prio 1 Station Boskoop Snijdelwijk Snijdelwijklaan BOSKP Ongeval wegvervoer letsel

2021-02-01 06:46:12A2 Parklaan Randweg KATWZH : 16177

2021-02-01 06:45:54A2 Pastoor van der Plaatstraat RIJPWT : 16170

2021-02-01 06:45:05A2 Wingerd WADDXV Directe inzet 16152

2021-02-01 06:44:46Prio 1 Parklaan Randweg KATWZH Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 06:42:54A2 Pastoor van der Plaatstraat RIJPWT : 16177

2021-02-01 06:42:16Prio 1 Kagerplein SASSHM Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 06:41:42A1 Kagerplein SASSHM : 16178

2021-02-01 06:40:37Prio 1 Pastoor van der Plaatstraat RIJPWT Ongeval wegvervoer letsel

2021-02-01 06:39:44A2 Pastoor van der Plaatstraat RIJPWT Directe inzet 16178

2021-02-01 06:33:01A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16178

2021-02-01 06:26:29Prio 1 Pieter Coermanstraat NDWKZH Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-02-01 06:25:41Prio 1 Scheepmakershaven SCHOHV Ongeval wegvervoer letsel (scooter) (eenzijdig)

2021-02-01 06:22:29A2 Anjelierenstraat RIJNBG Directe inzet 16177

2021-02-01 05:50:22A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16152

2021-02-01 05:46:37A2 Raoul Wallenbergplein ALPHRN Directe inzet 16164

2021-02-01 05:44:16A2 Hoflaan Paradijslaan ALPHRN : 16161

2021-02-01 05:36:50P 1 BDH-01 Voertuigbrand Jan van Beaumontstraat Willem de Zwijgersingel GOUDA 163130

2021-02-01 05:35:31A2 Pieter Coermanstraat NDWKZH Directe inzet 16170

2021-02-01 05:30:18A2 Lasserstraat LEIDEN Directe inzet 16179

2021-02-01 05:22:07A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170

2021-02-01 05:18:31A2 Scheepmakershaven SCHOHV Directe inzet 16150

2021-02-01 05:13:53A1 Snoeklaan VOORHT : 16178

2021-02-01 05:11:50A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16152

2021-02-01 05:08:54Prio 1 A44 Li 8,0 SASSHM Ongeval wegvervoer let

2021-02-01 05:03:07Prio 1 A44 Li 8,0 SASSHM Ongeval wegvervoer letsel

2021-02-01 04:35:24A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16152

2021-02-01 04:34:39A2 Eikenlaan Prinses Beatrixlaan ALPHRN Directe inzet 16161

2021-02-01 04:12:46A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16177

2021-02-01 04:10:52A2 De Driehoek Groen van Prinstererweg KATWZH Directe inzet 16180

2021-02-01 04:06:44A2 Kievitstraat GOUDA : 16155

2021-02-01 04:04:14A2 Asterstraat KATWZH Directe inzet 16170

2021-02-01 04:01:57A1 Kwakelsteeg RIJNBG : 16179

2021-02-01 03:45:16A2 Kwakelsteeg RIJNBG Directe inzet 16179

2021-02-01 03:37:50A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16178

2021-02-01 03:37:10A1 Raadhuisstraat ALPHRN : 16161

2021-02-01 03:12:46A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161

2021-02-01 03:12:18A2 Rhijndael Europasingel KOUDRN : 16164

2021-02-01 03:11:59A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16179

2021-02-01 02:51:50BDH-01 Gebouwbrand woning (middelbrand) Voorstraat NDWKZH 169282

2021-02-01 02:33:40A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16152

2021-02-01 02:32:53A1 Fransezoom NWKKIJ : 16155

2021-02-01 02:31:18A2 Lammenschansplein LEIDEN : 16178

2021-02-01 02:21:59P 2 BDH-01 Gebouwbrand woning (middelbrand) Voorstraat NDWKZH 164382

2021-02-01 02:19:22A2 Woonzorgcentrum Bloemswaard Garbialaan HILLGM Directe inzet 16170

2021-02-01 01:41:01Graag Hefbrug Boskoop vrij houden

2021-02-01 01:40:31P 1 BDH-02 Voertuigbrand Pastoor Daalmansplantsoen BOSKP 162234

2021-02-01 01:33:38A2 Voorstraat NDWKZH : 16177

2021-02-01 01:26:52P 1 BDH-01 Gebouwbrand woning Voorstraat NDWKZH 161852 161830

2021-02-01 00:52:22A2 Hildebrandpad LEIDEN Directe inzet 16180

2021-02-01 00:39:05A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155

2021-02-01 00:38:03A2 Lindengaarde WADDXV Directe inzet 16152

2021-02-01 00:35:35A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164

2021-02-01 00:35:18A2 Pieter Floriszstraat ALPHRN Directe inzet 16161

2021-01-31 23:41:57Prio 4 A12 Li 22,5 ZEVHZH Eigen initiatief

2021-01-31 23:38:11A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161

2021-01-31 23:30:57A1 De Gasfabriek ALPHRN : 16164

2021-01-31 21:56:46A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16177

2021-01-31 21:54:29A2 Jacob Juchstraat NDWKZH Directe inzet 16172

2021-01-31 21:45:18A2 Breitnerlaan HAZDRP Directe inzet 16164

2021-01-31 21:37:53A1 P.C. Bothstraat GOUDA : 16161

2021-01-31 21:28:44A2 Hildebrandpad LEIDEN : 16178

2021-01-31 21:20:27A1 Professor Debijelaan VOORSC : 16184

2021-01-31 21:01:35A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161

2021-01-31 21:00:58P 2 BDH-03 Buitenbrand container (kleine brand) (papiercontainer) Duyfraklaan Voorschoterweg VALKZH 164272 96?28

2021-01-31 21:00:48A2 Vijverlaan KRIMIJ : 16156

2021-01-31 20:56:16P 2 BDH-03 Buitenbrand container (kleine brand)(8papiercont@,__egainer) Duyfraklaanlrdpd?choterweg VALKZH 1

2021-01-31 20:26:35B1 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16171

2021-01-31 20:21:202

2021-01-31 20:13:33A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161

2021-01-31 20:12:08A2 Lekdijk-West BERGAB : 16154

2021-01-31 20:11:10P 2 BDH-03 Buitenbrand Duyfraklaan Voorschoterweg VALKZH 161630

2021-01-31 20:10:25A2 Landsteinerhof SCHOHV : 16157

2021-01-31 20:04:59A2 Vredeskerk Van Vollenhovenkade LEIDEN : 16176

2021-01-31 19:56:01A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157

2021-01-31 19:54:31Gaarne contact mka

2021-01-31 19:49:42A2 Jacob Catsstraat KRIMLK Directe inzet 16156

2021-01-31 19:42:36A2 Narcissenlaan OEGSTG Directe inzet 16172

2021-01-31 19:36:46A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16178

2021-01-31 19:34:55A1 W.H. van Konijnenburgstraat NDWKZH : 16185

2021-01-31 19:33:10A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157

2021-01-31 19:31:33A1 Dorpsstraat BENTHZ : 16152

2021-01-31 19:20:33A2 Splinterlaan LEIDDP Directe inzet 16184

2021-01-31 19:19:23A1 Rijnland ROELVN : 16163

2021-01-31 19:17:03A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185

2021-01-31 19:13:50A2 Mesdaglaan HILLGM Directe inzet 16177

2021-01-31 19:10:14graag contact mka

2021-01-31 19:00:38A1 Anemonenstraat RIJNBG : 16176

2021-01-31 18:41:03A1 Pastoor Buyslaan WASSNR : 16172

2021-01-31 18:38:25A2 Jozef Israelslaan HILLGM Directe inzet 16181

2021-01-31 18:31:01A2 H-O Veenderveld ROELVN Directe inzet 16174

2021-01-31 18:27:10A1 Oranjegracht LEIDEN : 16184

2021-01-31 18:25:29A2 Oranjegracht LEIDEN Directe inzet 16171

2021-01-31 18:11:33A1 Charley Tooropweg LEIDEN : 16185

2021-01-31 18:03:46A1 Snip GOUDRK : 16157

2021-01-31 17:31:16P 1 BDH-03 Autom. brand OMS De Oude Post Hoofdstraat SASSHM 161430

2021-01-31 17:25:27A1 Meidoornplantsoen LISSE : 16172

2021-01-31 17:19:12A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16171

2021-01-31 17:12:38A2 Meidoornplantsoen LISSE Directe inzet 16175

2021-01-31 17:00:42A1 Vijf Meilaan LEIDEN : 16181

2021-01-31 16:49:14A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16152

2021-01-31 16:48:50A1 Prins Alexanderlaan NWKKIJ : 16154

2021-01-31 16:46:50B1 LUMC (K2-R) SEH Ambulancehal Brugmansplein LEIDEN : 16172

2021-01-31 16:36:24A2 Mezendaal NWKKIJ Directe inzet 16154

2021-01-31 16:28:36A2 Vlechtbaan LEIDDP Directe inzet 16174

2021-01-31 16:27:38A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-31 16:27:08A1 Narcisstraat NDWKZH : 16177

2021-01-31 16:20:40P 2 BDH-02 Buitenbrand container Nannie van Wehlstraat LEIDEN 164230

2021-01-31 16:09:47graag contact mka

2021-01-31 16:04:01A2 N207 Li - Herenweg 42,9 WOUBRG Directe inzet 16161

2021-01-31 16:01:51P 2 BDH-02 Buitenbrand Jumbo Diamantplein LEIDEN 164230

2021-01-31 15:55:46A2 Statensingel GOUDA Directe inzet 16157

2021-01-31 15:51:57A2 Hoogerheijdestraat TRAAR Directe inzet 16163

2021-01-31 15:51:23A2 Churchilllaan NWKOOP Directe inzet 16165

2021-01-31 15:44:29A1 De Wassenaarse Slag WASSNR : 161

2021-01-31 15:40:59A2 Rosenburgherlaan VOORSC Directe inzet 16171

2021-01-31 15:14:313301

2021-01-31 15:08:46A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16174

2021-01-31 15:03:27A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-31 14:55:53A2 Stevensstraat MOORDR Directe inzet 16150

2021-01-31 14:49:14Presentatiestop SEH Bleuland opgeheven

2021-01-31 14:48:50Prio 1 Afrit A12 Li - Voorburg 4 VOORB Letsel

2021-01-31 14:48:40Prio 1 Afrit A12 Li - Voorburg 4 VOORB Letsel

2021-01-31 14:18:14A1 Groenestein ALPHRN : 16162

2021-01-31 14:13:53A2 Pelmolen LEIDEN : 16181

2021-01-31 14:13:46A2 Albert Heijn Hooigracht LEIDEN Directe inzet 16183

2021-01-31 14:13:27A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16173

2021-01-31 14:01:14A1 West-Vlisterdijk VLIST : 16153

2021-01-31 14:01:03Prio 4 A12 Re 11,0 ZOETMR Dier in problemen

2021-01-31 13:41:12Presentatiestop SEH GHZ

2021-01-31 13:40:01A1 Kattensingel GOUDA : 16152

2021-01-31 13:39:36A1 Mgr Bekkerslaan Sir Winston Churchillln RIJSZH : 16175

2021-01-31 13:36:14B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : (couveuse RAV) 16179

2021-01-31 13:30:01Prio 2 N14 Li - Noordelijke Randweg 10,2 WASSNR Bijzondere verkeerszaken

2021-01-31 13:28:08P 2 BDH-03 Stank/Hinder. lucht (vreemde lucht) Ieplaan WADDXV 163830

2021-01-31 13:28:011

2021-01-31 13:06:10A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152

2021-01-31 13:04:44A2 Meteorenweg WADDXV Directe inzet 16150

2021-01-31 13:04:33A2 Leger des Heils IJssellaan GOUDA Directe inzet 16153

2021-01-31 13:03:03A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16177

2021-01-31 13:02:21A2 Westerdreef LISSE Directe inzet 16181

2021-01-31 12:58:49Prio 1 Raadhuislaan LEIMDN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-31 12:57:38A2 Raadhuislaan LEIMDN Directe inzet 16180

2021-01-31 12:53:59A2 Poldermolen LEIDEN Directe inzet 16172

2021-01-31 12:48:46Prio 4 A12 R - Utrechtsebaan 3,0 SGRAVH Wegverkeer afgevallen lading

2021-01-31 12:47:51A1 Sporkenhoutlaan GOUDA : 16154

2021-01-31 12:47:29A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16172

2021-01-31 12:46:16A2 Poolsterstraat ALPHRN : 16162

2021-01-31 12:45:57A2 Kleiwerf ALPHRN Directe inzet 16161

2021-01-31 12:44:20B1 LUMC (K2-R) SEH Ambulancehal Brugmansplein LEIDEN :( MICU 16310)

2021-01-31 12:37:16Gaarne contact MKA

2021-01-31 12:28:40Prio 4 A13 Re - Rotterdamseweg 5,9 SGRAVH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-31 12:01:14A2 Laagveen TRAAR Directe inzet 16161

2021-01-31 12:00:31A2 Groenland KRIMLK : 16154

2021-01-31 11:57:41P 1 BDH-01 Autom. brand OMS De Breeje Hendrick Nicolaas Beetsstraat LEKKKK 163530

2021-01-31 11:52:01A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154

2021-01-31 11:51:47A1 Reigerdreef MOORDR : 16153

2021-01-31 11:51:16A1 Gershwinrode ZOETMR : 16175

2021-01-31 11:49:02A1 Tribunepad RIJNBG : 16179

2021-01-31 11:48:21Jullie mogen op Zuidbroek blijven

2021-01-31 11:46:38A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154

2021-01-31 11:43:06A1 Chrysantentuin ZOETMR : 16173

2021-01-31 11:40:18P 1 BDH-02 Autom. brand OMS Topaz Vlietwijk Professor Einsteinlaan VOORSC 164430

2021-01-31 11:32:20A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16173

2021-01-31 11:32:02A1 Sportlaan MOORDR : 16165

2021-01-31 11:28:42A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165

2021-01-31 11:22:40A1 Station Alphen Stationsplein ALPHRN : 16181

2021-01-31 11:19:57A1 Leidseweg VOORSC : 16172

2021-01-31 10:59:10A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16181

2021-01-31 10:58:51A1 Marsdiep ALPHRN : 16162

2021-01-31 10:58:32A1 Saffraantuin LEIDEN : 16182

2021-01-31 10:51:59A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162

2021-01-31 10:50:51A1 Kagerweide SASSHM : 16177

2021-01-31 10:47:55P 1 BDH-03 Gebouwbrand industrie Gebr. Van der Plas BV Laan van Verhof RIJNBG 164152 161530

2021-01-31 10:41:02A1 Waterlelie HAASTR : 16152

2021-01-31 10:40:33A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152

2021-01-31 10:37:47A1 Poelruit REEUWK : 16153

2021-01-31 10:32:23A2 Driehof Dorpsstraat HAZDRP : 16161

2021-01-31 10:18:28A1 Flevoweg LEIDEN : 16182

2021-01-31 10:13:51A2 Mezendaal NWKKIJ : 16154

2021-01-31 10:05:19A2 Bernhardhof GOUDA : 16150

2021-01-31 10:01:51B1 LUMC (K2-R) SEH Ambulancehal Brugmansplein LEIDEN : 16183

2021-01-31 09:38:25Prio 4 Afrit A12 Re - Zoetermeer-Centrum 6 13,0 A ZOETMR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-31 09:35:00A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16177

2021-01-31 09:34:30P 1 BDH-03 Autom. brand OMS Zeehos Strandschelp 19 Zeehosplein KATWZH 161730

2021-01-31 09:31:56A1 Adriaan Pauwstraat WASSNR : 16179

2021-01-31 09:31:15A1 Forum NDWKHT : 16172

2021-01-31 09:29:42A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172

2021-01-31 09:28:38A2 Forum NDWKHT Directe inzet 16175

2021-01-31 09:21:06A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16180

2021-01-31 09:07:43A2 Babsloot BOSKP Directe inzet 16165

2021-01-31 08:57:45A1 Eikenlaan LISSE : 16182

2021-01-31 08:40:28A1 Asserlaan SCHOHV : 16153

2021-01-31 08:39:32A2 Maria Rutgersweg LEIDEN Directe inzet 16183

2021-01-31 08:28:15Gaarne telefonisch contact Meldkamer

2021-01-31 07:39:17A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165

2021-01-31 07:38:04A2 's Heeraartsbergstraat BERGAB Directe inzet 16152

2021-01-31 07:23:43A2 Bilderdijklaan WADDXV Directe inzet 16154

2021-01-31 07:22:40A1 GGZ Rivierduinen Componistenlaan VOORHT : 16172

2021-01-31 07:12:55P 1 BDH-02 OMS Geverifieerd (brandmelding OMS) Dirk (parkeergarage) Raadhuisstraat NDWKZH 161830

2021-01-31 06:53:59Onno bedankt voor meer dan 40 jaar brandweerinzet. Geniet van je FLO. C-ploeg Gouda

2021-01-31 06:42:19A2 Irishof Middenmolenplein GOUDA : 16155

2021-01-31 06:26:47Jullie mogen op Leiden blijven

2021-01-31 06:26:08A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185

2021-01-31 06:25:25A2 Laurierhaag VOORHT Directe inzet 16176

2021-01-31 05:59:49A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-31 05:59:19A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16178

2021-01-31 05:58:09A2 Dr. Kortmannstraat ZOETWD Directe inzet 16170

2021-01-31 05:14:45A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16178

2021-01-31 05:10:52A2 Joseph de Veerstraat NDWKZH : 16171

2021-01-31 04:59:51A2 Zuidhoek ROELVN Directe inzet 16185

2021-01-31 04:25:23A2 Vincent van Goghstraat LISSE Directe inzet 16176

2021-01-31 04:16:37A2 Hoofdstraat LEIDDP : 16185

2021-01-31 04:16:20A1 Promenade WADDXV : 16152

2021-01-31 04:15:54A2 1e Binnenvestgracht LEIDEN Directe inzet 16170

2021-01-31 04:02:26A1 Hooftstraat ALPHRN : 16163

2021-01-31 03:54:43A2 R.K. Zorgcentrum Roomburgh Hof van Roomburgh LEIDEN : 16180

2021-01-31 03:17:04A2 Johan Frisostraat ZOETWD Directe inzet 16180

2021-01-31 02:55:49A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163

2021-01-31 02:55:34A2 Nettelhorst ALPHRN Directe inzet 16164

2021-01-31 02:46:54A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-31 02:46:24A1 Haven LISSE : 16176

2021-01-31 02:35:34A2 Wilhelminalaan HILLGM Directe inzet 16185

2021-01-31 02:34:56A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-31 02:34:30A2 De Duinpan NDWKZH Directe inzet 16178

2021-01-31 02:19:38A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16185

2021-01-31 02:19:09A2 Ter Lips VOORSC : 16176

2021-01-31 02:12:41P 1 BDH-03 Brandgerucht Andreas College loc. Rijnmond Louise de Colignylaa KATWZH 161730

2021-01-31 01:56:458

2021-01-31 01:50:36A2 Hoofdstraat LEIDDP Directe inzet 16180

2021-01-31 01:47:56A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156

2021-01-31 01:47:13A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16155

2021-01-31 01:45:52A2 Blankaartweg ZOETWD Directe inzet 16171

2021-01-31 01:43:13A2 Molenweg ZEVNHV Directe inzet 16163

2021-01-31 01:25:41A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163

2021-01-31 01:25:30A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16164

2021-01-31 01:17:412

2021-01-31 01:12:26A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155

2021-01-31 01:09:39A1 Pioenroos WADDXV : 16152

2021-01-31 01:06:39A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16178

2021-01-31 01:06:06A2 van Duivenvoordestraat WOUBRG Directe inzet 16185

2021-01-31 01:05:51A2 Betje Wolffstraat LEIDEN Directe inzet 16171

2021-01-31 01:03:09A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16185

2021-01-31 01:02:36A2 Tesselschadestraat LEIDEN Directe inzet 16170

2021-01-31 00:44:54A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-31 00:44:09A2 Lathyruslaan OEGSTG Directe inzet 16180

2021-01-30 23:52:07A2 Anemoonstraat BERGAB Directe inzet 16156

2021-01-30 23:46:58A1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : 16176

2021-01-30 23:16:21A2 Hooijerdijk BODEGR Directe inzet 16171

2021-01-30 23:12:20A1 Tribunepad RIJNBG : 16170

2021-01-30 23:00:54A1 Fruinlaan Verdamstraat LEIDEN : 16172

2021-01-30 23:00:51P 2 BDH-02 Buitenbrand afval/rommel Verdamstraat Fruinlaan LEIDEN 164230

2021-01-30 22:45:07A1 Acaciaplein GOUDA : 16152

2021-01-30 22:43:13A1 Wilhelminalaan NWKOOP : 16165

2021-01-30 22:33:35A1 Laan der Continenten ALPHRN : 16171

2021-01-30 22:32:06A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16180

2021-01-30 22:31:41A1 Willem de Zwijgerlaan HILLGM : 16178

2021-01-30 22:30:09P 2 BDH-04 Liftopsluiting Agaatlaan LEIDEN 164230

2021-01-30 22:26:22A2 Reigeroord BODEGR : 16163

2021-01-30 22:19:37P 2 BDH-07 Dienstverlening Jan Pieterszooj Coenlaan AHPHRN

2021-01-30 22:18:07A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16184

2021-01-30 22:11:08P 1 BDH-06 Autom. brand OMS Roomburgh (aanleunwoningen) Hof van Roomburgh LEIDEN 164330

2021-01-30 22:09:24P 1 BDH-02 Gebouwbrand woning Morssingel LEIDEN 164152 164130

2021-01-30 21:57:54A2 Anne Frankweg LEIDEN Directe inzet 16181

2021-01-30 21:56:38B1 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16183

2021-01-30 21:55:13A2 Jan Pieterszoon Coenlaan ALPHRN Directe inzet 16171

2021-01-30 21:54:58P 2 BDH-03 Ass. ambu (afhijsen patient) Breestraat LEIDEN 164252 169192 164230

2021-01-30 21:31:00A2 Breestraat LEIDEN : 16185

2021-01-30 21:13:15A1 Meerbon RIJNWD : 16165

2021-01-30 21:08:34A1 Ankerplaats KATWZH : 16181

2021-01-30 21:05:36A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165

2021-01-30 21:01:52A1 't Laantje NWKOOP : 16164

2021-01-30 20:54:19B1 Stichting Het Lichtpunt Kerkstraat KATWZH : 16181

2021-01-30 20:45:28A1 Raam GOUDA : 16156

2021-01-30 20:38:04A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164

2021-01-30 20:32:34A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16165

2021-01-30 20:31:54A2 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16185

2021-01-30 20:31:35A1 Pasteurweg SCHOHV : 16157

2021-01-30 20:31:10P 1 BDH-02 Ass. ambu (afhijsen patient, first responder) Tesselschadestraat LEIDEN 164252 164230

2021-01-30 20:22:033301

2021-01-30 20:21:54A1 Tesselschadestraat LEIDEN : 16171

2021-01-30 20:18:00A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16185

2021-01-30 20:17:13A2 Tesselschadestraat LEIDEN Directe inzet 16178

2021-01-30 20:15:17A1 Pioenhof KATWZH : 16183

2021-01-30 20:13:26A1 Keizershof ALPHRN : 16163

2021-01-30 20:12:52Prio 1 Keizershof ALPHRN Steekpartij

2021-01-30 20:11:34B1 Stichting Het Lichtpunt Kerkstraat KATWZH : 16171

2021-01-30 20:00:56P 2 BDH-03 Dier op hoogte Van Heuven Goedhartstraat REEUWK 163152

2021-01-30 19:53:30A1 Witte de Withlaan VOORSC : 16184

2021-01-30 19:53:02A1 Sibeliusstraat LEIDEN : 16181

2021-01-30 19:50:04Prio 4 A12 Re 8,6 SGRAVH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-30 19:46:39A2 Ronsseweg GOUDA Directe inzet 16150

2021-01-30 18:58:49A2 Maurick HILLGM Directe inzet 16183

2021-01-30 18:41:34A2 Comriekade WOUBRG Directe inzet 16184

2021-01-30 18:23:432

2021-01-30 17:54:20A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150

2021-01-30 17:52:28B1 Ronsseweg GOUDA : 16157

2021-01-30 17:48:33A2 Venusstraat ALPHRN : 16165

2021-01-30 17:44:04A2 Azielaan ALPHRN Directe inzet 16162

2021-01-30 17:28:56Prio 1 N11 Re 3,5 HAZDRP Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-30 17:28:22B1 Bloemendaalseweg GOUDA : 16154

2021-01-30 17:15:28A2 Langendijkdreef LEIDDP Directe inzet 16179

2021-01-30 17:08:26Prio 4 A4 Re 37,4 LEIDDM Bijzondere verkeerszaken

2021-01-30 17:03:04A2 Paltrokmolen ALPHRN Directe inzet 16163

2021-01-30 16:39:00A1 N11 Re 3,5 HAZDRP : 16179

2021-01-30 16:37:50Prio 1 N11 Re 3,5 HAZDRP Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-30 16:31:45Prio 4 A4 Li 43,3 LEIDDM Wegverkeer verkeersstremming (soort slremmi(g:#peexflvaz(

2021-01-30 16:30:11A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173

2021-01-30 16:26:00A2 Middenstraat HILLGM : 16183

2021-01-30 16:14:34A2 GHZ (C4/D4) Vrouw Kind Centrum Bleulandweg GOUDA : 16156

2021-01-30 16:05:543301

2021-01-30 16:01:39B2 Dotterplantsoen GOUDA : 16157

2021-01-30 16:00:07A2 Van Wijckerslooth afd. Zonnewijc?')k 1 (1e) van Wijck OEG : 16

2021-01-30 15:59:00A2 Tulpenstraat RIJNBG : 16164

2021-01-30 15:52:43A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16165

2021-01-30 15:35:52A1 Harman de Vriesstraat VOORHT : 16183

2021-01-30 15:33:50A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156

2021-01-30 15:31:17A2 Tollenslaan WADDXV Directe inzet 16154

2021-01-30 15:18:24A1 Leidatoweg LEIDEN : 16176

2021-01-30 15:13:05A2 Duinweg NDWKZH : 16171

2021-01-30 15:10:56A2 Duinweg NDWKZH : 16185

2021-01-30 15:06:45A1 Opaalstraat LEIDEN : 16184

2021-01-30 15:05:39A1 Willensplein GOUDA : 16153

2021-01-30 15:03:09A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16150

2021-01-30 15:02:28B1 GGZ (C) Dagbeh. MC ouderen Componistenlaan VOORHT : 16181

2021-01-30 14:44:13A1 Zijlpoortsbrug LEIDEN : 16175

2021-01-30 14:43:32P 2 BDH-03 Liftopsluiting Willensplein GOUDA 163230

2021-01-30 14:39:09A2 Magerhorst ALPHRN : 16163

2021-01-30 14:34:225

2021-01-30 14:28:26A1 Geesterwaardelaan RIJNBG : 16180

2021-01-30 14:16:53P 1 BDH-01 Ass. ambu (afhijsen patient) Golfweg NDWKZH 161852 161830

2021-01-30 14:08:37Prio 1 Toerit A4 Re - Zoeterwoude-Rijndijk 6a LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-30 14:04:34Prio 1 Willem van der Madeweg LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-30 14:00:32A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-30 13:59:50A2 Golfweg NDWKZH Directe inzet 16173

2021-01-30 13:54:34Rit vervalt

2021-01-30 13:53:45A2 COVID-HAP Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP : 16185

2021-01-30 13:53:22B1 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16175

2021-01-30 13:42:18A2 A4 Re 23,4 RIJPWT : 16176

2021-01-30 12:36:26P 2 BDH-01 Buitenbrand container Barnsteenpad Opaalstraat LEIDEN 164230

2021-01-30 12:35:22A2 Leidseweg VOORSC : 16176

2021-01-30 12:31:11A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150

2021-01-30 12:29:58A2 Stationsplein LEIDEN Directe inzet 16176

2021-01-30 12:28:26A2 Bredeweg MOERKP : 16156

2021-01-30 12:13:43A2 Klikspaanweg LEIDEN Directe inzet 16177

2021-01-30 12:12:56A1 Nieuw Voordorpstraat VOORSC : 16185

2021-01-30 12:06:24A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16180

2021-01-30 12:02:46A2 Herenweg NDWKHT Directe inzet 16175

2021-01-30 11:52:41A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173

2021-01-30 11:50:46A2 Piet Heinstraat NDWKZH Directe inzet 16182

2021-01-30 11:49:05B2 LUMC (J10-Q) Oncologische Chirurgie Brugmansplein LEIDEN : 16251

2021-01-30 11:19:00A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16164

2021-01-30 11:05:01A2 Windrust LEIDDP Directe inzet 16179

2021-01-30 10:54:41A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16153

2021-01-30 10:28:01A1 99FIETSPAD 16 LEKKKK : 16156

2021-01-30 10:27:44Test

2021-01-30 10:27:20A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182

2021-01-30 10:26:24A2 Dorpsstraat NDWKHT : 16170

2021-01-30 10:24:58A1 Valklaan OEGSTG : 16171

2021-01-30 10:19:49P 1 BDH-03 Ongeval letsel Kazerne Gouda Keerkring GOUDA 163130

2021-01-30 10:05:24P 2 BDH-03 Buitenbrand Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA 163130

2021-01-30 09:54:07A1 Tsjaikovskilaan VOORSC : 16176

2021-01-30 09:44:11Graag contact MKA

2021-01-30 09:43:48A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16156

2021-01-30 09:33:09Prio 3 N11 Li 6,7 HAZRDK Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-30 09:23:58P 1 BDH-02 OMS Geverifieerd (brandmelding OMS) Hoogvliet BV Eikenlaan ALPHRN 162233

2021-01-30 09:18:46Gaarne contact MKA

2021-01-30 09:08:07P 2 BDH-01 CO-melder De Bleek BODEGR 163030

2021-01-30 09:00:22B2 Rijnzichtweg OEGSTG : 16173

2021-01-30 08:59:31A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-30 08:46:07A2 Goudseweg STOLWK : 16150

2021-01-30 08:45:162

2021-01-30 08:40:15P 2 BDH-02 Dier te water Spoorlaan ALPHRN 162231

2021-01-30 08:38:13A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16170

2021-01-30 08:37:56A2 GGZ (A) MC ouderen Componistenlaan VOORHT : 16180

2021-01-30 08:37:17A2 Van Randwijkstraat LEIDEN Directe inzet 16185

2021-01-30 08:35:39P 2 Dier te water N11 Li 16,0 ALPHRN

2021-01-30 08:20:22A1 Meerlaan HILLGM : 16177 16185 FRHLM

2021-01-30 08:08:35A2 Rietkam NWKOOP Directe inzet 16162

2021-01-30 08:03:14A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16177

2021-01-30 07:55:28A2 Aderweg ROELVN Directe inzet 16175

2021-01-30 07:54:37A2 Venezuelastraat ALPHRN : 16173

2021-01-30 07:47:30A2 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16170

2021-01-30 07:36:22A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16177

2021-01-30 07:14:26A1 Kees Mustersstraat ALPHRN : 16161

2021-01-30 07:13:18A2 Beethovenlaan LEIDEN : 16179

2021-01-30 07:10:37A1 Appelgaarde BOSKP : 16150

2021-01-30 07:01:44A2 Vecht NWKKIJ Directe inzet 16154

2021-01-30 06:55:01A1 Keizershof ALPHRN : 16164

2021-01-30 06:49:18A1 Emmaweg NDWKZH : 16171

2021-01-30 06:33:55A2 Ronsseweg GOUDA : 16153

2021-01-30 06:29:26A2 Watertuin WARMND Directe inzet 16185

2021-01-30 06:09:56A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-30 06:09:20A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16185

2021-01-30 06:09:07A1 R.K. Zorgcentrum Roomburgh Hof van Roomburgh LEIDEN : 16176

2021-01-30 05:28:18A1 Hoge Morsweg LEIDEN : 16170

2021-01-30 04:36:18A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185

2021-01-30 04:07:39A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161

2021-01-30 03:47:46A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16184

2021-01-30 03:40:48P 2 BDH-01 Buitenbrand berm/ruigte Exaltolaan MOORDR 163730

2021-01-30 03:38:50A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16170

2021-01-30 03:37:11A2 Kooipark LEIDEN Directe inzet 16171

2021-01-30 03:31:39A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16184

2021-01-30 03:31:11A2 Ondernemingsweg ALPHRN Directe inzet 16176

2021-01-30 03:27:59A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170

2021-01-30 03:11:54A2 Kennedylaan LEIDEN Directe inzet 16171

2021-01-30 03:11:31A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16184

2021-01-30 03:11:11A2 Burgemeester van Reenensingel GOUDA : 16185

2021-01-30 03:10:52A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170

2021-01-30 03:06:20A2 Kwikstaart BODEGR : 16157

2021-01-30 02:59:57A2 Kwikstaart BODEGR : 16185

2021-01-30 02:45:56A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157

2021-01-30 02:45:18A1 A20 Li NWKKIJ : 16155

2021-01-30 02:40:376

2021-01-30 02:37:05A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16185

2021-01-30 02:36:31A2 Zuideinde NWKOOP Directe inzet 16153

2021-01-30 02:35:16P 1 BDH-01 Ass. ambu (tilassistentie) Kwikstaart BODEGR 163030

2021-01-30 02:32:28A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16185

2021-01-30 02:31:52A2 Waagpoort BODEGR Directe inzet 16164

2021-01-30 02:22:39A1 Gaarmeesterstraat LEIDDP : 16174

2021-01-30 02:07:20A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164

2021-01-30 02:05:52A2 Kwikstaart BODEGR Directe inzet 16165

2021-01-30 01:57:57A2 Nieuwe Rijn LEIDEN : 16171

2021-01-30 01:57:18Prio 2 A12 Re 35,4 BODEGR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-30 01:30:16B1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16185

2021-01-30 00:33:22A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16171

2021-01-30 00:32:48A1 COA Duinrell Duinrell WASSNR : 16174

2021-01-30 00:31:39A2 Drapiersteeg GOUDA Directe inzet 16153

2021-01-30 00:21:07A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-30 00:20:37A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16174

2021-01-30 00:12:41A1 Haga- JKZ / J2.1 / Els Borst-Eilersplein SGRAVH : 16184

2021-01-29 23:59:40A1 W F Hermanszijde LEIDDP : 16171

2021-01-29 23:33:39A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170

2021-01-29 23:32:37A2 Mahlerpad VOORHT Directe inzet 16174

2021-01-29 23:28:07A2 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : 16185

2021-01-29 23:06:592

2021-01-29 23:03:22A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155

2021-01-29 22:52:03A2 Appelgaarde BOSKP : 16164

2021-01-29 22:49:50A2 Jan Evertsenlaan VOORSC Directe inzet 16183

2021-01-29 22:41:42A2 Zonnedauw BOSKP Directe inzet 16163

2021-01-29 22:31:38A1 De Visserlaan HILLGM : 16182

2021-01-29 22:30:03A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174

2021-01-29 22:29:14A2 Oude Singel SCHOHV : 16150

2021-01-29 21:50:20A2 Noordeinde ZEVNHV Directe inzet 16161

2021-01-29 21:37:52A2 Emmastraat LEKKKK : 16154

2021-01-29 21:29:26A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16180

2021-01-29 21:28:16A2 Rijksstrandpaal 8125 Strand NDWKZH : 16179

2021-01-29 21:20:46A2 Zijdeweg REEUWK Directe inzet 16153

2021-01-29 21:15:33A2 Watermunt ALPHRN Directe inzet 16163

2021-01-29 21:05:18A2 Dijkhoflaan LEIDEN : 16183

2021-01-29 20:50:316

2021-01-29 20:47:56A2 St. Victorstraat WADDXV Directe inzet 16157

2021-01-29 20:43:39B2 LUMC (K2-R) SEH Ambulancehal Brugmansplein LEIDEN : 16270

2021-01-29 20:39:26A2 Beiershof BODEGR Directe inzet 16162

2021-01-29 20:34:446

2021-01-29 20:32:56A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16180

2021-01-29 20:31:54A2 Porceleinvlinder LEIDEN Directe inzet 16175

2021-01-29 20:29:05A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163

2021-01-29 20:28:48A2 AZ HAP Alphen Meteoorlaan ALPHRN : 16164

2021-01-29 20:24:575

2021-01-29 20:24:10A2 Badhuisstraat BERGAB Directe inzet 16150

2021-01-29 20:22:44A1 Vijf Meilaan LEIDEN : 16171

2021-01-29 20:18:03P 1 BDH-01 Voertuigbrand Balsemienstraat GOUDA 163130

2021-01-29 20:15:20A2 Stationsweg HILLGM : 16182

2021-01-29 20:13:28A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-29 20:12:38A2 Vijfmeiweg SASSHM : 16184

2021-01-29 19:57:59P 2 BDH-02 Wateroverlast Langegracht LEIDEN 164130

2021-01-29 19:54:22A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16179

2021-01-29 19:37:07A2 Ankerplaats KATWZH Directe inzet 16175

2021-01-29 19:30:54Graag Hefbrug Boskoop vrij houden

2021-01-29 19:30:39P 1 BDH-01 Gebouwbrand woning (schoorsteen) Ridderbuurt BOSKP 162252 162234

2021-01-29 19:28:46A2 McDonald's Castellumstraat ALPHRN Directe inzet 16162

2021-01-29 19:22:50B1 LUMC (K2-R) SEH Ambulancehal Brugmansplein LEIDEN : 16178

2021-01-29 19:11:48Prio 4 Afrit A4 Re - Leidschendam 8 44,4 a SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-29 19:06:12B1 LUMC (C10-Q) AOA deels COVID Brugmansplein LEIDEN : 16180

2021-01-29 19:04:503301

2021-01-29 19:04:22A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154

2021-01-29 19:04:09Prio 4 A4 Li 35,2 LEIDEN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-29 19:03:40A1 Kennedysingel REEUWK : 16156

2021-01-29 19:01:50A1 Torenvalk VALKZH : 16182

2021-01-29 19:00:25B2 AZ (530) Poli Dialyse Simon Smitweg LEIDDP : 16164

2021-01-29 18:40:01A1 Blekerssingel GOUDA : 16157

2021-01-29 18:39:51Prio 1 Blekerssingel GOUDA Steekpartij

2021-01-29 18:37:42B1 DUWO Pelikaanhof LEIDEN : 16171

2021-01-29 18:33:57A1 Sumatrastraat LEIDEN : 16175

2021-01-29 18:32:55Presentatiestop EHH Alrijne Leiderdorp opgeheven

2021-01-29 18:32:06A1 Middenmolenlaan GOUDA : 16150

2021-01-29 18:17:01A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-01-29 18:11:40A2 Rijksstraatweg SASSHM Directe inzet 16179

2021-01-29 17:59:07A1 Kneppelhoutstraat LEIDEN : 16178

2021-01-29 17:46:39A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16154

2021-01-29 17:46:14B1 Basalt Revalidatie Wassenaarseweg LEIDEN : 16171

2021-01-29 17:39:03B2 LUMC (K2-P) Echografie radiol.A Brugmansplein LEIDEN : 16182

2021-01-29 17:30:05A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150

2021-01-29 17:24:59B1 Wilhelminastraat ODKIJS : 16156

2021-01-29 17:24:37A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154

2021-01-29 17:23:16A1 Saskia van Uylenburchlaan OUDWET : 16161

2021-01-29 17:11:55A2 Duindoornlaan KATWZH Directe inzet 16175

2021-01-29 17:00:55Prio 1 Afrit A12 Li - Voorburg 4 VOORB Verkeer wegverkeer

2021-01-29 16:59:38B1 Dorsvlegel HAZDRP : 16162

2021-01-29 16:58:57A2 Morsweg Bloemlustplein LEIDEN Directe inzet 16182

2021-01-29 16:56:41Prio 3 A44 Re 18,2 LEIDEN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-29 16:32:44Prio 1 Katwijkerbroek KATWZH Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-29 16:28:52A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16161

2021-01-29 16:26:42P 2 BDH-01 Ass. ambu (afhijsen patient) Bezembinder ALPHRN 162252 162233

2021-01-29 16:23:01A1 Robijnstraat LEIDEN : 16178

2021-01-29 16:21:42A2 M. Harpertszoon Tromplaan OEGSTG : 16172

2021-01-29 16:21:163301

2021-01-29 16:18:46A2 Jeruzalemshof LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-29 16:16:24B1 Bilderdijkstraat LEKKKK : 16153

2021-01-29 16:09:21A1 Dr Poelslaan NDWKHT : 16180

2021-01-29 16:08:10A2 Engelendaal LEIDDP Directe inzet 16183

2021-01-29 16:01:55A2 Bezembinder ALPHRN : 16164

2021-01-29 16:01:23A1 Bomschuitstraat KATWZH : 16178

2021-01-29 15:54:53A2 Dr. Hadriaan van Neslaan NDWKZH : 16175

2021-01-29 15:54:42A1 Roomburgh (aanleunwoningen) Hof van Roomburgh LEIDEN : 16181

2021-01-29 15:49:52B1 Bilderdijkstraat LEKKKK : 16153

2021-01-29 15:43:10A2 Albert Heijn Stadhoudersplein WASSNR : 16179

2021-01-29 15:32:07A1 Faleriolaan HILLGM : 16171 FRHLM

2021-01-29 15:30:44A2 Faleriolaan HILLGM Directe inzet 16173

2021-01-29 15:16:18A2 Molenweg KATWZH : 16184

2021-01-29 15:08:53A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-29 15:08:25A1 Gerstakker WADDXV : 16156

2021-01-29 14:46:03A2 Klaprooskamp LEIDDP : 16172

2021-01-29 14:44:54Prio 1 A4 Li 25,4 ROELVN Verdachte situatie persoon

2021-01-29 14:37:50A2 Klaprooskamp LEIDDP : 16185

2021-01-29 14:03:59A2 van Beverninghlaan GOUDA Directe inzet 16154

2021-01-29 13:56:14A2 Paradigit Breestraat LEIDEN Directe inzet 16182

2021-01-29 13:46:27A2 Topaz Overrhyn Willem de Zwijgerlaan LEIDEN : 16183

2021-01-29 13:14:23A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16179

2021-01-29 13:12:59A1 De Lignestraat WASSNR : 16178

2021-01-29 13:12:44A1 Barentszstraat LISSE : 16177

2021-01-29 13:12:34A2 Uranusstraat ALPHRN : 16163

2021-01-29 12:59:03Prio 4 A4 Li 51,7 RIJSZH Wegverkeer afgevallen lading

2021-01-29 12:58:48Prio 4 A4 Li 51,7 RIJSZH Wegverkeer afgevallen lading

2021-01-29 12:54:25A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163

2021-01-29 12:48:01A1 Nieuwdorperweg REEUWK : 16164

2021-01-29 12:47:35A2 Cor Gordijnsingel LEIDDP : 16181

2021-01-29 12:42:03A1 Swetterhage Witrikweide ZOETWD : 16185

2021-01-29 12:35:33A2 Aalberselaan HILLGM : 16172

2021-01-29 12:32:12A2 Zwanebloemstraat VOORHT : 16175

2021-01-29 12:23:29A2 Laan der Continenten ALPHRN Directe inzet 16161

2021-01-29 12:23:16A1 Bosdreef LEIDDP : 16183

2021-01-29 12:17:05B2 AZ (470(C4) COVID-afdeling Simon Smitweg LEIDDP : 16272

2021-01-29 12:16:44A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153

2021-01-29 12:16:10B1 Souburgh Prins Bernhardlaan WADDXV : 16155

2021-01-29 12:14:40A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16150

2021-01-29 12:14:18A2 Koningin Julianastraat BERKWD : 16152

2021-01-29 12:04:35A2 Medisch Centrum Kaarde Kaarde REEUWK : 16157

2021-01-29 11:58:16A2 Janssen Biologics BV Einsteinweg LEIDEN Directe inzet 16178

2021-01-29 11:51:53A2 Edelman BV Schinkeldijk REEUWK Directe inzet 16160

2021-01-29 11:38:10A2 Heemraadslaan BODEGR Directe inzet 16164

2021-01-29 11:26:23A1 Van Bronckhorstlaan WASSNR : 16177

2021-01-29 11:23:33B2 GHZ (79) PET-CT Centrum Buchnerweg GOUDA : 16154

2021-01-29 11:16:09B2 LUMC (J11-P) Neuro Medium Care Brugmansplein LEIDEN : 16271

2021-01-29 11:12:16A2 IGC Hoveniers Rijksstraatweg WASSNR Directe inzet 16176

2021-01-29 11:09:14A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175

2021-01-29 11:07:33A2 Westeinde NDWKHT Directe inzet 16182

2021-01-29 11:01:10A1 Lisserweg LISSBR : 16185

2021-01-29 10:54:25A1 Parkwijk Parklaan HILLGM : 16172

2021-01-29 10:43:35B1 GGZ (A) MC ouderen Componistenlaan VOORHT : 16179

2021-01-29 10:43:14A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182

2021-01-29 10:40:19A2 Poortwacht LEIDDP Directe inzet 16183

2021-01-29 10:25:31B1 ActiVite SassemBourg Jan van Brabantweg SASSHM : 16181

2021-01-29 10:16:44A1 Aalscholverlaan TRAAR : 16161

2021-01-29 10:12:44P 1 BDH-05 Voertuigbrand Sint Aagtenstraat LEIDEN 164130

2021-01-29 10:12:05A1 De Meij van Streefkerkstraat LEIDEN : 16174

2021-01-29 09:58:46A2 Merendonk LEIDEN Directe inzet 16173

2021-01-29 09:52:03A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16185

2021-01-29 09:44:25A2 Rijnzate Magnoliastraat ALPHRN : 16163

2021-01-29 09:37:33B2 AZ (470(C4) COVID-afdeling Simon Smitweg LEIDDP : 16272

2021-01-29 09:30:46A2 Westhoef GOUDA : 16154

2021-01-29 09:26:20Prio 2 A4 Re 43,1 LEIDDM Wegverkeer afgevallen lading

2021-01-29 09:25:18A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172

2021-01-29 09:19:21A1 Engelplein LISSE : 16183

2021-01-29 09:17:07B1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16160

2021-01-29 09:16:12A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155

2021-01-29 09:15:46A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16152

2021-01-29 09:15:16A2 Florijnlaan WADDXV : 16153

2021-01-29 09:14:06A2 Henry Dunantstraat BERGAB Directe inzet 16157

2021-01-29 09:10:18B1 AZ (570(C5) Kind en Jeugdafdeling Simon Smitweg LEIDDP : 16178

2021-01-29 09:07:23A1 HAP Roomburgh Hof van Roomburgh LEIDEN : 16174

2021-01-29 09:05:40B1 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16177

2021-01-29 08:47:55P 2 BDH-02 Wateroverlast (middel HV) Hoofdstraat NDWKZH

2021-01-29 08:47:25Gaarne contact MKA

2021-01-29 08:27:36P 2 BDH-02 Wateroverlast Hoofdstraat NDWKZH 161830

2021-01-29 08:23:27A2 Vlechtbaan LEIDDP Directe inzet 16176

2021-01-29 08:22:23P 1 BDH-01 Voertuigbrand Leenmanslag GOUDA 163130

2021-01-29 08:02:48A1 Darwinweg LEIDEN : 16178

2021-01-29 08:02:25Prio 1 Darwinweg LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-29 07:51:57Prio 4 A4 Re 55,4 SCHILD Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-29 07:48:55B2 AZ (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16175

2021-01-29 07:43:36Prio 4 A4 Re 55,4 SCHILD Wegverkeer verkeersstremming

2021-01-29 07:38:53A2 Fideliohof ALPHRN Directe inzet 16164

2021-01-29 07:35:23B1 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16182

2021-01-29 07:25:35A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16183

2021-01-29 07:25:12A2 Nijverheidscentrum ZEVHZH Directe inzet 16154

2021-01-29 07:24:16A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16157

2021-01-29 07:23:51A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-29 07:21:49Gaarne contact mka

2021-01-29 06:43:48Prio 2 A4 Re 52,7 DENHZH Ongeval wegvervoer materieel

2021-01-29 06:37:16Prio 2 Toerit N11 - Hazerswoude 7 6,0 D HAZRDK Ongeval wegvervoer materieel

2021-01-29 06:29:59A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16178

2021-01-29 06:28:23A1 Den Hoeff AMMSTL : 16155

2021-01-29 06:16:46Prio 2 Toerit N11 - Hazerswoude 7 6,0 D HAZRDK Ongeval wegvervoer materieel

2021-01-29 06:13:01A2 Lijdweg KATWZH Directe inzet 16177

2021-01-29 05:36:48A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161

2021-01-29 05:36:23A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165

2021-01-29 05:35:14A2 Molenmeesterslag GOUDA Directe inzet 16155

2021-01-29 05:30:46A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16155

2021-01-29 05:30:01B1 Beneluxlaan SCHOHV Afgebroken DIA* 16156

2021-01-29 05:17:25A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155

2021-01-29 04:57:14A1 Nesse WADDXV : 16150

2021-01-29 04:26:14A2 Hoflaan ALPHRN Directe inzet 16161

2021-01-29 04:01:48A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150

2021-01-29 03:56:12A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161

2021-01-29 03:55:59A1 Noorderkeerkring ALPHRN : 16165

2021-01-29 03:51:29A2 Veenmos NWKKIJ Directe inzet 16155

2021-01-29 03:35:08P 1 BDH-01 Voertuigbrand Leenmanslag GOUDA 163033

2021-01-29 02:38:48A2 Piet van der Veldenstraat ROELVN Directe inzet 16184

2021-01-29 02:14:57A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16184

2021-01-29 02:14:27A1 Waterlelieplantsoen LISSBR : 16181

2021-01-29 01:55:27A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165

2021-01-29 01:53:16A2 De Jozef Hoflaan ALPHRN Directe inzet 16161

2021-01-29 01:00:237

2021-01-29 00:39:27A2 Driebergenstraat SGRAVH Afgebroken DIA* 16155

2021-01-28 23:53:46A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150

2021-01-28 23:53:23A1 Kennedysingel REEUWK : 16156

2021-01-28 23:50:08A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16165

2021-01-28 23:46:27A2 Vredenhoeffstraat VOORSC Directe inzet 16184

2021-01-28 23:45:57A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156

2021-01-28 23:34:20P 2 BDH-01 Ass. ambu (afhijsen patient) Blauwe Vogelweg LEIDEN 164152 164130

2021-01-28 23:28:21A2 ID College Vijf Meilaan LEIDEN Directe inzet 16183

2021-01-28 23:22:00A2 Blauwe Vogelweg LEIDEN : 16173

2021-01-28 23:15:14A1 Phia Berghoutlaan OEGSTG : 16178

2021-01-28 23:01:38A2 Hans van der Hoevenstraat KATWZH Directe inzet 16184

2021-01-28 22:59:57A2 Albertine Agnesstraat LEIDEN Directe inzet 16171

2021-01-28 22:57:42A2 Parklaan HILLGM Directe inzet 16180

2021-01-28 22:39:14A1 Rijsdijk KRIMLK : 16153

2021-01-28 22:25:19A2 Schouwenhove LEIDEN Directe inzet 16183

2021-01-28 22:21:17A1 Gouweplein WADDXV : 16157

2021-01-28 21:54:25A1 Stationsweg HILLGM : 16174

2021-01-28 21:48:42A2 Bernhardkade LEIDEN Directe inzet 16180

2021-01-28 21:39:17A2 Tamarijnslaantje NDWKZH Directe inzet 16173

2021-01-28 21:07:44P 2 BDH-01 Dier in problemen President Kennedylaan OEGSTG 164030

2021-01-28 21:05:20Prio 1 Europalaan thv esso NWKKIJ Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-28 21:04:34A2 Europalaan thv esso NWKKIJ Directe inzet 16155

2021-01-28 20:58:47A1 Prinsenhof LEIDDP : 16180

2021-01-28 20:55:57A1 Molenstraat TRAAR : 16163

2021-01-28 20:48:08A2 Wibautstraat LEKKKK Directe inzet 16154

2021-01-28 20:39:08B1 R.K. Zorgcentrum Roomburgh Hof van Roomburgh LEIDEN : 16182

2021-01-28 20:28:25A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173

2021-01-28 20:27:53A2 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16175

2021-01-28 20:13:195

2021-01-28 20:07:31A1 Montbretiastraat LISSE : 16181

2021-01-28 20:07:16A2 Merelhof VOORSC Directe inzet 16177

2021-01-28 20:02:32A1 Rietzoom GOUDA : 16157

2021-01-28 19:50:42A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16175

2021-01-28 19:49:57A2 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN : 16173

2021-01-28 19:48:49A2 Castorstraat ALPHRN : 16164

2021-01-28 19:46:55P 1 BDH-01 Autom. brand OMS Ankerplaats Daendelsstraat LEIDEN 164130

2021-01-28 19:46:46A2 Kapteynstraat LEIDEN Directe inzet 16172

2021-01-28 19:42:44A2 De Waal Malefijtstraat KATWZH Directe inzet 16174

2021-01-28 19:28:57A1 Vogelkerspad RIJNBG : 16180

2021-01-28 19:20:25A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16173

2021-01-28 19:19:45A2 Nolensstraat KATWZH : 16185

2021-01-28 19:18:03A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16185

2021-01-28 19:17:10A1 Kanaalstraat LISSE : 16182

2021-01-28 19:09:31A2 Churchilllaan LEIDEN Directe inzet 16177

2021-01-28 18:55:38A1 Saffierstraat ALPHRN : 16172

2021-01-28 18:52:25Prio 1 Haagweg LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-28 18:51:29A2 Haagweg LEIDEN Directe inzet 16175

2021-01-28 18:28:31A2 Prins Bernhardlaan WADDXV : 16165

2021-01-28 18:23:18A2 Gloriantplantsoen GOUDA : 16153

2021-01-28 18:18:06Prio 1 Wijngaardenlaan Rouboslaan VOORSC Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-28 18:16:51Prio 1 Dreef Beijerincklaan WADDXV Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-28 18:16:14A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16172

2021-01-28 18:15:23A2 Dreef Beijerincklaan WADDXV Directe inzet 16155

2021-01-28 18:13:03A1 Reijerskoop Goudse Rijweg BOSKP : 16165

2021-01-28 18:12:23A1 Van Cranenburchlaan WASSNR : 16181

2021-01-28 18:12:01A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16163

2021-01-28 18:01:51A1 Parklaan KATWZH : 16173

2021-01-28 17:56:06A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16153

2021-01-28 17:34:30A1 Rotterdamseweg SCHOHV : 16154

2021-01-28 17:21:15A2 De Markt KRIMLK : 16157

2021-01-28 17:12:49A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155

2021-01-28 17:11:57A2 Schoutendreef BODEGR : 16152

2021-01-28 17:05:25A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174

2021-01-28 17:04:42A1 Passage SASSHM : HELI01 16177

2021-01-28 17:01:426

2021-01-28 17:00:10A1 Dorpsstraat NWVEEN : 16164

2021-01-28 16:41:17Prio 2 A20 Re 14,0 MAASLD Ongeval wegvervoer materieel

2021-01-28 16:35:19B1 Hoflaan ALPHRN : 16165

2021-01-28 16:25:01A1 Mauritssingel LEIDDP : 16175

2021-01-28 16:24:30A2 Mendelweg BOSKP : 16153

2021-01-28 16:06:25A1 Schuberthof WADDXV : 16154

2021-01-28 15:56:47A1 Lammenschansweg LEIDEN : 16182

2021-01-28 15:36:55P 2 BDH-02 Stank/Hinder. lucht (vreemde lucht) Berlicumstraat OEGSTG 164030

2021-01-28 15:32:46A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16177

2021-01-28 15:31:42A2 Alutech Nederland BV Ambachtsweg KATWZH Directe inzet 16178

2021-01-28 15:29:44A1 Dorpsstraat LEIMDN : 16172

2021-01-28 15:13:27A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16181

2021-01-28 15:02:44B1 Achterwillenseweg GOUDA : 16154

2021-01-28 15:01:15P 1 BDH-01 Autom. brand OMS ActiVite Rietveld Zonnedauw ALPHRN 162233

2021-01-28 14:57:27Prio 4 N14 Re - Noordelijke Randweg 12,5 LEIDDM Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-28 14:56:582

2021-01-28 14:50:59A1 Gezondheidscentrum Wassenaar Hofcampweg WASSNR : 16171

2021-01-28 14:38:21A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153

2021-01-28 14:38:04A1 Rembrandtstraat REEUWK : 16150

2021-01-28 14:33:16A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16178

2021-01-28 14:32:00A1 WvdB Dolfijnlaan 4-5 Dolfijnlaan NDWKZH : 16185

2021-01-28 14:31:46A2 Gandhiweg GOUDA Directe inzet 16155

2021-01-28 14:28:23Prio 1 Keukenloods Kanaaldijk WADDXV Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-28 14:27:06A2 Keukenloods Kanaaldijk WADDXV Directe inzet 16150

2021-01-28 14:18:44A2 De Bolder KATWZH Directe inzet 16183

2021-01-28 14:14:57A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185

2021-01-28 14:14:27A2 Venus KATWZH Directe inzet 16176

2021-01-28 14:13:301

2021-01-28 14:13:19B1 LUMC (K2-R) SEH Ambulancehal Brugmansplein LEIDEN : 16172

2021-01-28 14:00:08A1 Katwijkerweg RIJNBG : 16179

2021-01-28 13:30:59B2 LUMC (J11-Q) Neuro Chirurgie Brugmansplein LEIDEN : 16182

2021-01-28 13:25:14A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-28 13:25:00A1 Savelberghof GOUDA : 16156

2021-01-28 13:24:47A1 Morsebellaan OEGSTG : 16175

2021-01-28 13:23:49A2 Dirk Meerkreuk OUDWET Directe inzet 16184

2021-01-28 13:02:27Prio 3 Afrit A4 Re - Den Haag-Zuid 12 DENHZH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-28 13:01:19A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175

2021-01-28 13:01:04Prio 4 Afrit A4 Re - Den Haag-Zuid 12 DENHZH Eigen initiatief

2021-01-28 13:00:53A2 Overrijn KATWZH : 16174

2021-01-28 12:55:34B2 Leidsche Poort BODEGR : 16165

2021-01-28 12:53:44A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174

2021-01-28 12:53:19A2 Duinrand Nolensstraat KATWZH : 16171

2021-01-28 12:50:21A2 Mezendaal NWKKIJ : 16154

2021-01-28 12:48:06A2 Debijelaan SCHOHV Directe inzet 16153

2021-01-28 12:31:30Graag Aardammerbrug vrij houden

2021-01-28 12:31:03P 1 BDH-01 Persoon te water Overbuurt RIJNWD 162110 162252 169193 162032

2021-01-28 12:28:25A2 Prinses Marijkestraat MOORDR Directe inzet 16155

2021-01-28 12:25:12A2 Braggaar-de Doesplein LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-28 12:24:40A2 Plus van Dijk Herenstraat VOORHT Directe inzet 16178

2021-01-28 12:21:03DRF weer functioneel, zie sky!

2021-01-28 12:19:40B1 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16183

2021-01-28 12:17:23B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16156

2021-01-28 12:02:47B1 Overbuurt RIJNWD : 16163

2021-01-28 11:57:25A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155

2021-01-28 11:55:57A2 Dirk Starrenburglaan WASSNR : 16176

2021-01-28 11:55:33A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16178

2021-01-28 11:55:02A1 Schimmelpenninckstraat KATWZH : 16182

2021-01-28 11:42:31B2 GHZ (79) PET-CT Centrum Buchnerweg GOUDA : 16270

2021-01-28 11:39:40B2 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Brugmansplein LEIDEN : 16272

2021-01-28 11:38:50A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182

2021-01-28 11:38:29A1 WvdB Mandarijnlaan 2-4 Mandarijnlaan NDWKZH : 16173

2021-01-28 11:32:08A2 Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA Directe inzet 16157

2021-01-28 11:30:13A1 Klaproosveld KRIMLK : 16154 FRKAL

2021-01-28 11:29:57P 2 BDH-02 Dier in problemen Klipperdijk LISSE 161130

2021-01-28 11:29:42A2 Klaproosveld KRIMLK Directe inzet 16150

2021-01-28 11:29:10B2 Nachtegaallaan WASSNR : 16271

2021-01-28 11:28:27Prio 4 A12 Re - Kp Prins Clausplein 6,6 t SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-28 11:28:05A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173

2021-01-28 11:27:38A2 Treubstraat KATWZH : 16171

2021-01-28 11:19:51A1 Huisarts Lindehof Lindehof HAZDRP : 16162

2021-01-28 11:06:14P 1 BDH-01 Stank/Hinder. lucht (gaslucht) Valkeniershof SASSHM 169191 161230

2021-01-28 10:57:55A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16181

2021-01-28 10:57:00A2 Pilarenlaan NDWKHT : 16174

2021-01-28 10:55:36B1 Susanna van Ettenstraat NDWKZH : 16176

2021-01-28 10:47:13B2 Tinbergenlaan SCHOHV : 16153

2021-01-28 10:40:40A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174

2021-01-28 10:40:06B1 B.G.J. Berntzenstraat SASSHM : 16179

2021-01-28 10:38:32B2 Castor WADDXV : 16156

2021-01-28 10:35:44B2 AZ (250(B2) Longziekten Simon Smitweg LEIDDP : 16270

2021-01-28 10:31:19A2 Pilarenlaan NDWKHT Directe inzet 16179

2021-01-28 10:30:20A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-28 10:27:38A2 Westerhout NDWKHT Directe inzet 16178

2021-01-28 10:21:42A2 Aalhorst ALPHRN Directe inzet 16165

2021-01-28 10:13:10A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16184

2021-01-28 09:55:17A2 Vogelwikke ZEVNHV Directe inzet 16164

2021-01-28 09:50:02A1 Jan van Bloisstraat SCHOHV : 16157

2021-01-28 09:40:32B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : 16180

2021-01-28 09:38:34B2 LUMC (C11-P) KOHA (COVID) Brugmansplein LEIDEN : 16272

2021-01-28 09:37:42Update DRF niet installeren AUB!!

2021-01-28 09:20:21B2 Beemdgras GOUDA : 16251

2021-01-28 09:15:46A2 Helene Swarthplantsoen HAZRDK Directe inzet 16162

2021-01-28 09:13:25A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16178

2021-01-28 09:12:55A1 Kleiburg SASSHM : 16181

2021-01-28 09:10:34A2 Utrechtstraat ALPHRN Directe inzet 16163

2021-01-28 09:01:00A1 Oost-Vlisterdijk VLIST : 16154

2021-01-28 08:56:51A2 Oost-Vlisterdijk VLIST Directe inzet 16155

2021-01-28 08:53:21A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156

2021-01-28 08:53:02A1 Renske Boonstraat WADDXV : 16150

2021-01-28 08:26:12A2 Admiraal de Ruytersingel VOORSC Directe inzet 16174

2021-01-28 08:16:53A2 Kennedylaan LEIDEN Directe inzet 16176

2021-01-28 08:01:53P 1 BDH-01 Autom. brand OMS Cardea Vondellaan HAZRDK 162238

2021-01-28 07:59:53Gaarne CONTACT mka

2021-01-28 07:58:51gaarne contact meldkamer

2021-01-28 07:50:55A2 Kronenburg OEGSTG Directe inzet 16182

2021-01-28 07:46:58A2 Maarten 't Hartstraat LEIDDP Directe inzet 16173

2021-01-28 07:46:29A2 Burgemeester Jamessingel GOUDA Directe inzet 16155

2021-01-28 07:39:46U bent niet langer actief in de functie Piket Leiding MKB.

2021-01-28 07:38:32Gaarne contact meldkamer

2021-01-28 07:37:40A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150

2021-01-28 07:37:10Prio 1 Eetcafe Point Bar Wingerd WADDXV Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-28 07:36:29A2 Eetcafe Point Bar Wingerd WADDXV Directe inzet 16154

2021-01-28 07:30:53A2 Anna van Meertenstraat GOUDA Directe inzet 16153

2021-01-28 07:23:06A1 Gemeente Leiden (Level gebouw) Bargelaan LEIDEN : 16180

2021-01-28 07:16:16A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16157

2021-01-28 07:10:49A2 Gasthuishof KATWZH Directe inzet 16175

2021-01-28 07:07:45A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16180

2021-01-28 07:06:57A2 Bronckhorststraat Raadhuisstraat NDWKZH Directe inzet 16174

2021-01-28 07:05:38A2 Jeltje de Bosch Kemperstraat ALPHRN Directe inzet 16165

2021-01-28 06:31:15A2 Wiardi Beckmanhof GOUDA Directe inzet 16155

2021-01-28 06:16:36A2 Rietschelftlaan SASSHM Directe inzet 16171

2021-01-28 06:08:23Prio 4 N11 Re 3,7 HAZDRP Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-28 05:55:06B1 Musschenbroekstraat LEIDEN : 16178

2021-01-28 05:50:16A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-28 05:49:16A2 De Boeg OEGSTG Directe inzet 16183

2021-01-28 05:25:16A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160

2021-01-28 05:24:06A1 Utrechtse Veer LEIDEN Directe inzet 16162

2021-01-28 05:16:10A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162

2021-01-28 05:15:47B1 Plankier BOSKP : 16165

2021-01-28 05:05:40A2 Castellumweg LEIDEN : 16172

2021-01-28 03:30:23B1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16178

2021-01-28 03:13:02A2 Terrastuin BLEISW : 16150

2021-01-28 02:36:32A2 N231 - Nieuwveenseweg NWKOOP Directe inzet 16160

2021-01-28 02:14:13A1 De Baan OUDWET : 16162

2021-01-28 02:12:171

2021-01-28 02:08:08A1 Kerkweg ROELVN : 16172

2021-01-28 01:56:58A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16183

2021-01-28 01:53:396

2021-01-28 01:48:10B1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16165

2021-01-28 01:46:40A2 Wilgenhorst WADDXV : 16155

2021-01-28 01:43:45A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155

2021-01-28 01:14:53A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16171

2021-01-28 01:13:36A1 Hildebrandpad LEIDEN : 16172

2021-01-28 01:12:16A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172

2021-01-28 01:11:14A2 Oranje Nassaustraat NDWKZH Directe inzet 16178

2021-01-28 00:48:56A2 Hildebrandpad LEIDEN : 16172

2021-01-28 00:37:19B1 Huize Winterdijk Winterdijk GOUDA : 16156

2021-01-28 00:27:06A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162

2021-01-28 00:22:19A2 Wilhelminastraat ingang BODEGR : 16160

2021-01-28 00:16:26A2 HaarlemmertReivaart ~OmrHT DhbebPu m~zet 9?q63

2021-01-28 00:10:10P 1 BDH-01 Voertuigbrand Han Hollanderweg GOUDA 163230

2021-01-28 00:07:17A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156

2021-01-27 23:35:02A2 Tesselschadelaan WADDXV Directe inzet 16150

2021-01-27 23:20:51A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150

2021-01-27 23:13:08A2 Raadhuisstraat ALPHRN Directe inzet 16165

2021-01-27 22:59:256

2021-01-27 22:49:15A2 Driewegplein GOUDA Directe inzet 16155

2021-01-27 22:38:04P 1 BDH-01 Autom. brand OMS Gemiva-SVG Groep Leidseweg OUDADE 164130

2021-01-27 22:18:381

2021-01-27 22:06:53A2 Kees Pellenaarsstraat ALPHRN : 16160

2021-01-27 22:03:00A2 Dunantsingel GOUDA Directe inzet 16152

2021-01-27 21:57:00A1 's Heeren Loo Henri Dunantplein HILLGM : 16180

2021-01-27 21:38:29A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16180

2021-01-27 21:37:47A2 Rembrandtlaan SASSHM Directe inzet 16173

2021-01-27 21:22:08A1 Schouthof KATWZH : 16174

2021-01-27 21:18:51A2 Prinses Marijkestraat HILLGM Directe inzet 16182

2021-01-27 21:08:08A1 ActiVite SassemBourg Jan van Brabantweg SASSHM : 16178

2021-01-27 21:05:13A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174

2021-01-27 20:45:53A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16165

2021-01-27 20:42:12A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16154

2021-01-27 20:40:51A2 Prins Bernhardlaan KATWZH Directe inzet 16173

2021-01-27 20:33:38A1 Korevaarstraat LEIDEN : 16174

2021-01-27 20:32:13Gaarne contact MKA

2021-01-27 20:30:02A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16174

2021-01-27 20:29:27A2 Kuyperstraat KATWZH Directe inzet 16184

2021-01-27 20:23:40Prio 4 A4 Re - Kp Ypenburg 49,0 SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-27 20:14:49Presentatiestop IJsseland zkh totaal

2021-01-27 20:14:21Prio 4 A4 Re - Kp Ypenburg 49,0 SGRAVH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-27 20:10:56A2 Brugweg WADDXV Directe inzet 16152

2021-01-27 20:02:45A2 Rijnsburgse Boys Noordwijkerweg RIJNBG : 16179

2021-01-27 19:59:23A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16179

2021-01-27 19:58:43A1 Mariastraat HILLGM : 16182

2021-01-27 19:43:13A1 Van Polanenpark WASSNR : 16181

2021-01-27 19:27:10A2 Jan Kortlandstraat SCHOHV Directe inzet 16150

2021-01-27 19:20:45A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153 Herhaalde oproep

2021-01-27 19:16:08Prio 4 N11 Li 17,2 BODEGR Vervuild wegdek

2021-01-27 19:14:41aub contact gmk

2021-01-27 19:09:40A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16163

2021-01-27 19:08:26A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153

2021-01-27 19:03:25P 1 BDH-17 Nacontrole brand Sparreweg GOUDA 163130

2021-01-27 19:03:21A1 J.W. Frisodreef KATWZH : 16182 16385

2021-01-27 19:01:41A2 Sparreweg GOUDA Directe inzet 16154

2021-01-27 19:01:02B2 AZ (530) Poli Dialyse Simon Smitweg LEIDDP : 16270

2021-01-27 18:57:38A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16182

2021-01-27 18:56:49P 1 BDH-16 Ass. ambu (afhijsen patient) Merelstraat LEIDEN 164152 164130

2021-01-27 18:53:34A1 Nieuwstraat NWVNNP : 16178

2021-01-27 18:52:38A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16164

2021-01-27 18:51:02A1 Merelstraat LEIDEN : 16173

2021-01-27 18:46:53A2 Merelstraat LEIDEN Directe inzet 16180

2021-01-27 18:45:53A2 Donsvlinder LEIDEN Directe inzet 16174

2021-01-27 18:27:55A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181

2021-01-27 18:24:53Prio 4 A12 Re 16,8 BLEISW Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-27 18:24:39A2 Rijnsburgerweg VOORHT : 16184

2021-01-27 18:22:47A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16178

2021-01-27 18:07:49A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-27 18:07:09A1 de Kievit MOERKP : 16152

2021-01-27 18:06:00P 1 BDH-13 Stank/Hinder. lucht (gaslucht) Merelhof VOORSC 169192 164430

2021-01-27 17:49:38P 2 BDH-12 Buitenbrand container (afvalcontainer) Inkoperhof RIJNBG 161530

2021-01-27 17:49:08A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-27 17:47:55A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16152

2021-01-27 17:46:47A2 Slikhaak NWKOOP Directe inzet 16156

2021-01-27 17:38:45A1 Parkzicht LEIDEN Directe inzet 16173

2021-01-27 17:38:11A1 Staringstraat HAZRDK : 16165

2021-01-27 17:19:04A1 van Beethovenlaan HAZRDK : 16163

2021-01-27 17:11:586

2021-01-27 17:11:45P 1 BDH-09 Brandgerucht Prunuslaan SCHOHV 163330

2021-01-27 17:01:56A2 Shell Bospoort A4 Re LEIDDP Directe inzet 16182

2021-01-27 16:55:13Prio 1 Raadhuisstraat NDWKZH Overval

2021-01-27 16:45:00A2 Venusstraat ALPHRN Directe inzet 16161

2021-01-27 16:44:17B2 GHZ (D3) Longgeneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16154

2021-01-27 16:44:15Prio 4 N14 Li - Landscheidingsweg 10,0 WASSNR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-27 16:37:49A2 Stedelijk Gymnasium Socrates Nieuwe Marnixstraat LEIDEN Directe inzet 16171

2021-01-27 16:34:36A2 Zwaluwlaan NDWKHT Directe inzet 16184

2021-01-27 16:30:49A2 LUMC (H4-Q) IC Unit 3 Brugmansplein LEIDEN : 16310

2021-01-27 16:28:171

2021-01-27 16:23:57A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-01-27 16:10:36A1 Maarten 't Hartstraat LEIDDP : 16182

2021-01-27 16:08:08A2 Maarten 't Hartstraat LEIDDP Directe inzet 16178

2021-01-27 16:01:47A2 Coenecoop WADDXV Directe inzet 16153

2021-01-27 15:59:46A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173

2021-01-27 15:54:21Prio 2 Toerit A4 Li - Roelofarendsveen 5 ROELVN Bijzondere verkeerszaken

2021-01-27 15:54:06A1 Zevengesternte LISSE : 16175

2021-01-27 15:53:44A1 LUMC (H4-Q) IC Unit 3 Brugmansplein LEIDEN : 16180 ( ambu 16310 )

2021-01-27 15:43:455

2021-01-27 15:41:34A2 Scheisloot BODEGR Directe inzet 16163

2021-01-27 15:39:17B2 Savelberg Savelberghof GOUDA : 16152

2021-01-27 15:32:53A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16181

2021-01-27 15:30:42A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174

2021-01-27 15:22:41A2 N207 - Henegouwerweg WADDXV Directe inzet 16161

2021-01-27 15:17:36B2 Savelberg Savelberghof GOUDA : 16156

2021-01-27 15:17:13P 1 Ongeval materieel (Lekkage: gas overig) Groeneweg ROTTDM 163732

2021-01-27 15:07:21A2 Huize Winterdijk Winterdijk GOUDA : 16154

2021-01-27 14:57:41B1 Jan van Bloisstraat SCHOHV : 16150

2021-01-27 14:54:17P 1 BDH-01 Autom. brand OMS Winkels Catharinasteeg Mandenmakerssteeg LEIDEN 164230

2021-01-27 14:54:09A2 Swagermanweg VOORSC : 16172

2021-01-27 14:52:54A1 Dahliastraat ZEVHZH : 16157

2021-01-27 14:44:34A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175

2021-01-27 14:43:47A2 GGZ (A) MC ouderen Componistenlaan VOORHT : 16184

2021-01-27 14:37:00B1 De Binnenvest Papegaaisbolwerk LEIDEN : 16171

2021-01-27 14:34:04B2 AZ (2B) Algemene revalidatie Zweilandlaan LEIDEN : 16178

2021-01-27 14:21:53B1 Grachtweg LISSE : 16179

2021-01-27 14:19:4110

2021-01-27 13:59:52A1 Oosterschans LEIDDP : 16180

2021-01-27 13:47:08A1 Tandartspraktijk De Boemerang Limaweg WADDXV : 16152

2021-01-27 13:44:24A2 Olympiadeplein GOUDA Directe inzet 16153

2021-01-27 13:22:53A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16152

2021-01-27 13:21:37B1 Vecht NWKKIJ : 16155

2021-01-27 13:17:45A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-01-27 13:17:13A1 Zilverschoon NDWKZH : 16183

2021-01-27 13:06:40A2 Langegracht Volmolengracht LEIDEN Directe inzet 16173

2021-01-27 13:06:16A2 Barnsteenstraat ALPHRN Directe inzet 16162

2021-01-27 13:02:49A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16183

2021-01-27 13:02:30P 2 BDH-01 Dier in problemen Rijksweg - parallel A20 L MOORDR 163730

2021-01-27 13:02:10A2 Noordwijkse Golfclub Randweg NDWKZH Directe inzet 16185

2021-01-27 13:01:56Prio 2 A12 Re 21,4 ZEVHZH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-27 12:45:34B2 LUMC (J4-Q) IC Kinderen Brugmansplein LEIDEN : 16271

2021-01-27 12:42:30B2 GHZ (C5) Corona Verpleegafdeling Bleulandweg GOUDA : 16154

2021-01-27 12:38:10B2 Hospice Midden-Holland Ridder van Catsweg GOUDA : 16153

2021-01-27 12:22:55A2 Topaz Revitel Bargelaan LEIDEN : 16176

2021-01-27 12:19:00A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162

2021-01-27 12:10:43A2 Guus Kuyerzijde LEIDDP Directe inzet 16182

2021-01-27 12:10:34A1 Marktstraat OUDWTR : 16157

2021-01-27 12:00:38Prio 4 A12 Li - Kp Prins Clausplein 5,7 SGRAVH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-27 11:58:23A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185

2021-01-27 11:57:49A2 Victoriberg NDWKHT : 16175

2021-01-27 11:51:49A2 Haarlemmerstraat LEIDEN Directe inzet 16181

2021-01-27 11:48:08B1 Het Olympiadehuis Olympiadeplein GOUDA : 16152

2021-01-27 11:39:02A2 Diamantstraat ALPHRN Directe inzet 16161

2021-01-27 11:27:04A2 Korte Waarder NWBRRN Directe inzet 16160

2021-01-27 11:23:56A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155

2021-01-27 11:22:45A2 Merwede NWKKIJ : 16154

2021-01-27 11:20:40A2 AZ (88) Poli Spoedpolikliniek Simon Smitweg LEIDDP : 16171

2021-01-27 11:06:56A1 Donker Curtiusstraat WASSNR : 16180

2021-01-27 10:59:56A1 Virulystraat WOUBRG : 16163

2021-01-27 10:59:04graag telefonisch contact GMK

2021-01-27 10:51:58B1 Duizendblad KATWZH : 16183

2021-01-27 10:49:53Prio 3 A44 Re 17,2 OEGSTG Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-27 10:43:17B2 LUMC (C4-S) Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16182

2021-01-27 10:39:32A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-27 10:39:08A2 Hitlandselaan NWKKIJ Directe inzet 16153

2021-01-27 10:38:40P 2 BDH-05 Vervuild wegdek (reinigen van: gemeenteweg) Bruggestraat KOUDRN 162238

2021-01-27 10:35:21A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16156

2021-01-27 10:34:285

2021-01-27 10:34:19A1 De Markt KRIMLK : 16152

2021-01-27 10:24:39A2 Loevestein ALPHRN : 16164

2021-01-27 10:22:55A2 Het Waterland Boerhaavelaan LEIDEN Directe inzet 16173

2021-01-27 10:07:47A1 Raadhuisstraat MOERKP : 16153

2021-01-27 10:04:39A2 Bootstraat LEIDEN : 16185

2021-01-27 10:00:56B1 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16183

2021-01-27 09:56:04A1 Drechtkade LEIMDN : 16176

2021-01-27 09:51:43B1 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16157

2021-01-27 09:41:23B2 Jupiterplein HAZRDK : 16163

2021-01-27 09:40:32A2 Herengracht LEIDEN Directe inzet 16181

2021-01-27 09:19:54Prio 4 A12 Re 21,0 ZEVHZH Wegverkeer afgevallen lading

2021-01-27 09:03:43A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175

2021-01-27 09:01:20A2 Beyaert NDWKZH : 16174

2021-01-27 08:57:00A2 Andries Schotkade LEIDEN Directe inzet 16182

2021-01-27 08:56:23P 5 BDH-03 Geplande actie (systeemtest) Kazerne Gouda Keerkring GOUDA 163152

2021-01-27 08:47:28A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16176

2021-01-27 08:45:39A2 Faleriolaan HILLGM Directe inzet 16184

2021-01-27 08:02:36B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16181

2021-01-27 07:52:22A2 Rietschans LEIDDP Directe inzet 16173

2021-01-27 07:41:09A2 Noordbuurtsehof ZOETWD Directe inzet 16183

2021-01-27 07:20:19A2 Stuyvesanthof LEIDEN Directe inzet 16180

2021-01-27 07:02:41A1 Binnenkade GOUDA : 16156

2021-01-27 06:56:39A1 Jan Dorrekenskade-West WADDXV : 16154

2021-01-27 06:39:02Prio 4 N44 Li - Rijksstraatweg WASSNR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-27 06:29:55A2 Julianaplein BOSKP Directe inzet 16162

2021-01-27 06:21:05A1 Ronsseweg GOUDA : 16153

2021-01-27 06:11:53Prio 4 Toerit A12 Li - Zoetermeer 7 ZOETMR Ongeval wegvervoer materieel

2021-01-27 06:00:28A2 Hoofdstraat VALKZH : 16175

2021-01-27 05:41:55A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16175

2021-01-27 05:41:41A1 Amperestraat LEIDEN : 16171

2021-01-27 05:01:58A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175

2021-01-27 05:01:36A2 Randmeerstraat LISSE Directe inzet 16178

2021-01-27 04:54:34A2 Wilhelmina van Pruisenlaan GOUDA Directe inzet 16156

2021-01-27 04:34:56A2 Wanmolenlaan SASSHM Directe inzet 16176

2021-01-27 04:11:04A1 Polderdreef NWKKIJ : 16154

2021-01-27 03:46:37A2 Vest GOUDA Directe inzet 16153

2021-01-27 03:17:13A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16178

2021-01-27 03:16:32A2 Zoeterwoudseweg LEIDEN Directe inzet 16171

2021-01-27 02:38:04A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156

2021-01-27 02:36:07A1 Uiterwaard ZOETMR : 16154

2021-01-27 02:25:51P 2 BDH-04 Buitenbrand container (papiercontainer) Oranjeboomstraat VOORSC 164430

2021-01-27 02:21:15A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162

2021-01-27 02:20:47A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16160

2021-01-27 02:20:19A2 Joke Smitstraat LEIDEN Directe inzet 16175

2021-01-27 02:18:26A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16175

2021-01-27 02:17:05A1 Vosselaan HILLGM : 16176

2021-01-27 02:11:32A1 Jan van Ruusbroeclaan OEGSTG : 16171

2021-01-27 01:55:17A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-27 01:54:30A1 COA Duinrell Duinrell WASSNR : 16178

2021-01-27 01:33:32A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16178

2021-01-27 01:32:26A2 Montbretiastraat LISSE : 16171

2021-01-27 00:24:04Prio 4 A44 Re 14,4 OEGSTG Zieke/Dode dieren

2021-01-27 00:17:49A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16155

2021-01-27 00:13:49A1 Hoofdstraat KRIMLK : 16156

2021-01-27 00:09:06A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-27 00:05:49A2 Recreatiepark Breedijk N207 - Henegouwerweg WADDXV Directe inzet 16153

2021-01-27 00:03:586

2021-01-27 00:03:13B2 LUMC (K2-R) SEH Ambulancehal Brugmansplein LEIDEN : 16175

2021-01-27 00:02:53P 2 BDH-02 Liftopsluiting Prins Bernhardlaan KATWZH 161731

2021-01-26 23:35:377

2021-01-26 23:19:11A1 Kievitstraat GOUDA : 16155

2021-01-26 23:13:20A1 Anemonenstraat RIJNBG : 16178

2021-01-26 23:07:436

2021-01-26 23:02:13A2 Anemonenstraat RIJNBG : 16172

2021-01-26 23:00:49A2 Broereshof LEKKKK Directe inzet 16152

2021-01-26 22:49:35A2 Tulpenstraat RIJNBG Directe inzet 16182

2021-01-26 22:46:54A1 Dorpstraat WADDXV : 16150

2021-01-26 22:33:38A1 Schelfhorst ALPHRN : 16165

2021-01-26 22:19:06A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172

2021-01-26 22:18:39A2 Hoofdstraat KRIMLK Directe inzet 16152

2021-01-26 22:02:58A1 Bockenbergstraat GOUDA : 16153

2021-01-26 22:02:41A2 Anton Constandse 1 Marketentster ALPHRN : 16161

2021-01-26 21:47:45A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172

2021-01-26 21:17:24A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16180

2021-01-26 21:16:07A1 Orion KATWZH : 16182

2021-01-26 21:15:07A1 AZ HAP Alphen Meteoorlaan ALPHRN : 16165

2021-01-26 21:15:00A2 Prins Clausstraat SASSHM : 16184

2021-01-26 21:10:43A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16177

2021-01-26 21:09:15A2 Sirius KATWZH Directe inzet 16182

2021-01-26 21:02:38Prio 4 A44 Re 13,7 OEGSTG Wegverkeer verkeersstremming

2021-01-26 21:02:22gaarne contact mka

2021-01-26 20:58:50A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16154

2021-01-26 20:58:072

2021-01-26 20:43:52A1 Milanenhorst LEIDEN : 16183

2021-01-26 20:40:51B1 Holiday Inn Haagse Schouwweg LEIDEN : 16172

2021-01-26 20:12:00A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16154

2021-01-26 20:10:47A2 Boerderij Valkendam Kortsteekterweg ALPHRN : 16164

2021-01-26 20:10:37A1 Annelien Kappeynestraat LEIDEN : 16185

2021-01-26 19:44:00P 1 BDH-01 Brandgerucht Schippersvaartweg NDWKHT 161930

2021-01-26 19:39:54A1 Wooncomplex Vrijhoef Kaarde REEUWK : 16153

2021-01-26 19:39:09A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153

2021-01-26 19:36:28A1 Van Duivenvoordelaan WASSNR : 16175

2021-01-26 19:36:04A2 J S Bachstraat NWKKIJ Directe inzet 16156

2021-01-26 19:33:36A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182

2021-01-26 19:32:28A2 Baron van Wassenaerlaan KATWZH : 16171

2021-01-26 19:29:11A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164

2021-01-26 19:25:37A2 Noordstraat BODEGR Directe inzet 16161

2021-01-26 19:07:32A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16152

2021-01-26 19:05:51A2 Slotgrachtlaan BERGAB Directe inzet 16150

2021-01-26 18:59:32B1 Zijde BOSKP : 16165

2021-01-26 18:28:32A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156

2021-01-26 18:26:36Prio 4 A4 Re 25,0 RIJPWT Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-26 18:21:281

2021-01-26 18:15:393301

2021-01-26 18:02:04P 2 BDH-02 Dier op hoogte Achter de Lindehoeve VOORSC 164430

2021-01-26 18:01:19Wekelijks proefalarm Veiligheidsregio Hollands Midden

2021-01-26 17:55:28A2 Hoofdstraat VALKZH Directe inzet 16177

2021-01-26 17:54:50A1 Gerard Doustraat HAZDRP : 16161

2021-01-26 17:54:21Prio 4 N44 Re - Rijksstraatweg WASSNR Ongeval wegvervoer materieel

2021-01-26 17:29:41A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-26 17:29:02A2 Oosteinde MOORDR : 16152

2021-01-26 17:16:52B1 LUMC (H4-P) IC Unit 2 COVID Brugmansplein LEIDEN : 16180 (ambu 16310)

2021-01-26 17:05:37A1 Groenhove STOLWK : 16153

2021-01-26 17:05:22P 2 Afstemverzoek: contact MKB Kooipark LEIDEN

2021-01-26 17:02:11A2 Roemer HAZDRP Directe inzet 16156

2021-01-26 16:58:39A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-26 16:58:11A2 Melkweg KATWZH Directe inzet 16183

2021-01-26 16:57:24A2 Groot Hoogwaak zorgcentrum Groot Hoogwaak NDWKZH : 16175

2021-01-26 16:50:26Prio 5 Kooizicht LEIDEN Demonstratie

2021-01-26 16:38:43A1 Bloemlustplein LEIDEN : 16173

2021-01-26 16:26:04A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16150

2021-01-26 16:21:45A1 Huisartsenpraktijk 't Joppe Zwartemeerlaan LEIDEN : 16172

2021-01-26 16:20:19A1 Beijerincklaan Zuidplaslaan WADDXV : 16153

2021-01-26 16:17:41B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16182

2021-01-26 16:09:26A1 Sweelincklaan LEIDEN : 16177

2021-01-26 16:08:03A1 Albrechtshof ZEVNHV : 16165

2021-01-26 16:07:49A2 Saffraanweg VOORHT Directe inzet 16178

2021-01-26 16:05:28Prio 4 Alphense Brug ALPHRN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: brug sluit niet meer)

2021-01-26 15:57:58Prio 1 Witte Singel LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-26 15:57:28A2 Witte Singel LEIDEN Directe inzet 16185

2021-01-26 15:49:20B2 Berkhout afd. Lageveen Berkhoutlaan LISSE : 16272

2021-01-26 15:46:37A1 Statensingel GOUDA : 16153

2021-01-26 15:45:40P 2 BDH-02 Gebouwbrand woning (kleine brand) (zolder) Brederodepeer BOSKP 169282

2021-01-26 15:36:45B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16181

2021-01-26 15:28:335

2021-01-26 15:17:54Graag Hefbrug Boskoop vrij houden

2021-01-26 15:17:39P 1 BDH-02 Gebouwbrand woning Brederodepeer BOSKP 163152 162234

2021-01-26 15:17:13A2 Huisarts Prelude Preludeweg ALPHRN : 16160

2021-01-26 15:09:45A2 Gouds Ondernemershuis Buurtje GOUDA Directe inzet 16154

2021-01-26 15:07:36A1 Korenmolen ALPHRN : 16161

2021-01-26 15:01:58A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16178

2021-01-26 15:01:07P 2 BDH-01 Ass. ambu (afhijsen patient) Steekterweg ALPHRN 162252 162233

2021-01-26 15:00:00A2 Lidl Boerhaaveplein OEGSTG Directe inzet 16179

2021-01-26 14:54:51A1 Hoogh Teylingen Praktijk Jacoba van Beierenweg VOORHT : 16171

2021-01-26 14:53:02P 1 Buitenbrand afval/rommel Regiment van Heutszstraat SCHOHV

2021-01-26 14:52:22P 2 BDH-05 Buitenbrand afval/rommel Regiment van Heutszstraat SCHOHV 163330

2021-01-26 14:48:06A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-26 14:45:37A1 Gladiolenstraat SASSHM : 16175

2021-01-26 14:04:09B1 LUMC (C4-S) Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16172

2021-01-26 14:00:34P 1 BDH-02 Autom. brand OMS GGZ Neuropsychiatrie Valklaan OEGSTG 164130

2021-01-26 13:59:22A1 Wilgehout BOSKP : 16165

2021-01-26 13:57:32B1 Lange Groenendaal GOUDA : 16153

2021-01-26 13:38:47B2 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Brugmansplein LEIDEN : 16173

2021-01-26 13:35:22A1 Albert Schweitzerbrug ALPHRN : 16386

2021-01-26 13:34:35Prio 1 Albert Schweitzerbrug ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-26 13:33:11A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164

2021-01-26 13:06:30A2 Hyacinthenstraat LEIDEN Directe inzet 16173

2021-01-26 12:58:306

2021-01-26 12:56:37A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162

2021-01-26 12:54:47B2 ActiVite Hof van Alkemade Schoolbaan ROELVN : 16271

2021-01-26 12:52:41A1 Kievitstraat ALPHRN : 16164

2021-01-26 12:48:04B1 GHZ (C3) Kindergeneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16160

2021-01-26 12:30:335

2021-01-26 12:25:41A2 Boekweitakker WADDXV : 16153

2021-01-26 12:24:26A1 Kagerdreef SASSHM : 16182

2021-01-26 12:18:37A2 Kievitslaan STOLWK : 16155

2021-01-26 12:16:03A2 Van Bergenlaan WASSNR : 16179

2021-01-26 12:05:11A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16155

2021-01-26 12:04:13A2 Achterweg AMMSTL Directe inzet 16150

2021-01-26 12:01:37A1 Splinterlaan LEIDDP : 16181

2021-01-26 11:55:39A1 GGZ Rivierduinen Dr. J.M. den Uylsingel ALPHRN : 16164

2021-01-26 11:53:43A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16183

2021-01-26 11:53:33A1 Houtmanstraat LISSE : 16178

2021-01-26 11:49:04A2 Mesdagplantsoen HAZDRP Directe inzet 16165

2021-01-26 11:42:39A2 Huisartsenpraktijk Prinsenstraat LEIDEN : 16172

2021-01-26 11:39:47A2 Zuider IJsseldijk GOUDA Directe inzet 16152

2021-01-26 11:35:20A1 Annie van Hattemstraat LEIDEN : 16174

2021-01-26 11:30:21A1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : 16180

2021-01-26 11:30:00A1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : 16174

2021-01-26 11:28:41A2 Molenlaan MOORDR : 16156

2021-01-26 11:19:37A1 Overste den Oudenstraat SCHOHV : 16153

2021-01-26 11:18:09B2 GHZ (12) Poli Orthopedie Bleulandweg GOUDA : 16251

2021-01-26 11:10:30A1 COVID-HAP Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP : 16179

2021-01-26 11:08:20A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163

2021-01-26 11:07:59A2 Ockenburg HILLGM : 16182

2021-01-26 11:00:28A1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16160

2021-01-26 10:46:315

2021-01-26 10:44:09A2 De Binnenvest Papegaaisbolwerk LEIDEN Directe inzet 16176

2021-01-26 10:42:39A2 De Binnenvest Papegaaisbolwerk LEIDEN Directe inzet 16174

2021-01-26 10:41:36Prio 4 N44 Li - Rijksstraatweg 22,4 WASSNR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-26 10:35:50A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16163

2021-01-26 10:34:31A2 Pelmolenerf GOUDA : 16154

2021-01-26 10:32:32A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-26 10:31:58A2 Prinses Beatrixstraat MOORDR : 16152

2021-01-26 10:29:03A1 Lekkenburg GOUDA : 16156

2021-01-26 10:26:54P 1 BDH-01 Stank/Hinder. lucht (gaslucht) Havixhorst ALPHRN 169193 162233

2021-01-26 10:13:13A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162

2021-01-26 10:09:47A1 Duin en Dal NDWKHT : 16176 FRNWT

2021-01-26 10:08:11A2 Duin en Dal NDWKHT Directe inzet 16172

2021-01-26 10:07:56A2 Vrijenhoek ZEVNHV Directe inzet 16165

2021-01-26 10:02:56B1 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Brugmansplein LEIDEN : 16183

2021-01-26 09:43:07A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16152

2021-01-26 09:42:39A2 Lupineveld NWKKIJ : 16150

2021-01-26 09:38:02A1 Jan Wolkerslaan OEGSTG : 16174

2021-01-26 09:37:52A1 Strand NDWKZH : 16182

2021-01-26 09:33:45A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16178

2021-01-26 09:33:22B1 Rooversbroekdijk LISSE : 16177

2021-01-26 09:29:222

2021-01-26 09:13:15B1 Politiebureau 66 (Leiden Midden) Langegracht LEIDEN : 16174

2021-01-26 09:05:24A1 Morsweg LEIDEN : 16180

2021-01-26 09:05:22Storing landelijke server vooraankondiging verholpen

2021-01-26 08:57:13B1 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Brugmanspl LEIDEN : (couveuse RAV) 16185

2021-01-26 08:56:48B2 Anna de Waalhoeve WADDXV : 16251

2021-01-26 08:43:11A1 Koningstraat LEIDDP : 16172

2021-01-26 08:40:54A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150

2021-01-26 08:40:26A2 Limaweg WADDXV : 16156

2021-01-26 08:38:17Prio 4 Afrit A12 Re - Nootdorp 5 7,7 a SGRAVH Eigen initiatief

2021-01-26 08:20:48A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165

2021-01-26 07:50:11A2 Parkzicht LEIDEN Directe inzet 16182

2021-01-26 07:30:24A1 Hogewoerd LEIDEN : 16183

2021-01-26 07:05:56P 2 BDH-01 Liftopsluiting Driener Real Estate II Laan der Continenten ALPHRN 162233

2021-01-26 07:01:43A2 Chopinlaan WADDXV : 16154

2021-01-26 06:41:58A2 van Leydenstraat WARMND Directe inzet 16184

2021-01-26 06:16:48A2 Mozartstraat NWKKIJ Directe inzet 16155

2021-01-26 05:45:39A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165

2021-01-26 05:44:52A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN Directe inzet 16160

2021-01-26 05:00:50A2 Grasakker STOLWK Directe inzet 16152

2021-01-26 03:11:09A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155

2021-01-26 03:10:48A2 Merwede NWKKIJ Directe inzet 16150

2021-01-26 02:09:262

2021-01-26 01:29:50A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152

2021-01-26 00:34:52A1 Noordeinde LEIDEN : 16176

2021-01-26 00:23:45A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16152

2021-01-26 00:22:05A1 Mesdagplantsoen HAZDRP : 16160

2021-01-26 00:07:39A1 Schansbaan ZOETMR : 16150

2021-01-25 20:10:54A2 Heemskerklaan HILLGM Directe inzet 16183

2021-01-25 20:04:46A2 Sieboldstraat LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-25 19:51:41A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16156

2021-01-25 19:50:13A1 Koperwiekstraat WOEVRL : 16163

2021-01-25 19:38:16B2 AZ (530) Poli Dialyse Simon Smitweg LEIDDP : 16180

2021-01-25 19:31:01Prio 2 Rijnplein ALPHRN Demonstratie

2021-01-25 19:29:31A2 Dorpsstraat ZEVNHV Directe inzet 16162

2021-01-25 19:18:05A2 Politie Cellencomplex Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA Directe inzet 16152

2021-01-25 18:57:01A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163

2021-01-25 18:56:46A2 Prinses Marijkestraat ALPHRN : 16164

2021-01-25 18:56:14A1 Steekterweg ALPHRN : 16162

2021-01-25 18:53:24A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16153

2021-01-25 18:43:50P 2 BDH-01 Ass. ambu (tilassistentie) Noordeinde KATWZH 161731

2021-01-25 18:41:03A2 Albert Schweitzerstraat REEUWK Directe inzet 16155

2021-01-25 18:25:29A2 Han Hollanderweg GOUDA Directe inzet 16152

2021-01-25 18:25:09A1 Volmolengracht LEIDEN : 16179

2021-01-25 18:20:35A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174

2021-01-25 18:16:58A2 Wilhelminalaan HILLGM Directe inzet 16177

2021-01-25 18:15:09A2 Gortestraat LEIDEN : 16182

2021-01-25 18:14:07A2 Noordeinde KATWZH : 16183

2021-01-25 18:13:26P 2 BDH-02 Liftopsluiting Meeuwenlaan KATWZH 161731

2021-01-25 17:39:54P 2 BDH-04 Dier te water Hitlandselaan NWKKIJ 163731

2021-01-25 17:37:10Gaarne contact MKA

2021-01-25 17:31:17Prio 4 A4 Re 25,4 RIJPWT Eigen initiatief

2021-01-25 17:25:31P 1 BDH-02 Autom. brand OMS Swetterhage Witrikweide ZOETWD 164230

2021-01-25 17:16:49P 1 BDH-04 Autom. brand OMS Het Kerspel Kerspelpad STOLWK 163231

2021-01-25 17:12:22A2 Opaalstraat LEIDEN Directe inzet 16184

2021-01-25 17:10:356

2021-01-25 17:09:33A2 Mondlanestraat GOUDA Directe inzet 16154

2021-01-25 17:09:26Graag telefonisch contact CaCo

2021-01-25 17:02:335

2021-01-25 16:53:596

2021-01-25 16:53:57A2 Baggelaar MOORDR Directe inzet 16153

2021-01-25 16:53:41P 2 BDH-02 Buitenbrand container Admiraal de Ruyterstraat KRIMLK 163531

2021-01-25 16:53:05A2 Dijkzicht BOSKP Directe inzet 16164

2021-01-25 16:36:31A2 Bloemistenlaan LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-25 16:35:35A1 Maria Rutgersweg LEIDEN : 16182

2021-01-25 16:32:50Prio 4 A4 Li 48,3 SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-25 16:28:48B1 LUMC (K2-R) SEH Ambulancehal Brugmansplein LEIDEN : 16177

2021-01-25 16:23:26A2 Amaliastraat LEIDEN Directe inzet 16183

2021-01-25 16:09:30A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16180

2021-01-25 16:08:59A2 Dr. Hadriaan van Neslaan NDWKZH : 16175

2021-01-25 16:00:46A2 Stationsplein BODEGR : 16162

2021-01-25 15:46:48A2 Queridolaan OEGSTG Directe inzet 16185

2021-01-25 15:42:59A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163

2021-01-25 15:39:01Gaarne contact MKA

2021-01-25 15:30:31A2 Burggravenlaan LEIDEN Directe inzet 16174

2021-01-25 15:23:206

2021-01-25 15:21:45Prio 4 A12 Re 39,2 NWBRRN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: obstakel op rijbaan)

2021-01-25 15:12:05A1 Lopikerstraat SCHOHV : FRSHN HELI02 16156

2021-01-25 15:11:35A2 Lopikerstraat SCHOHV Directe inzet 16150

2021-01-25 14:58:52P 1 BDH-03 Ongeval wegvervoer letsel Hoge Rijndijk LEIDEN 169191 164230

2021-01-25 14:58:09P 1 BDH-02 Ongeval materieel (Lekkage: gas verwarmd) Korenbloem LEIDEN 169192 164130

2021-01-25 14:52:24B1 LUMC (C4-S) Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16173

2021-01-25 14:51:58Prio 1 Hoge Rijndijk LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-25 14:50:07A2 Hoge Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16178

2021-01-25 14:45:15A2 Pieter de la Courtstraat LEIDEN : 16184

2021-01-25 14:42:32Prio 1 N455 - Noordeinde 5,5 WADDXV Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-25 14:41:596

2021-01-25 14:35:09A2 Evenaar ALPHRN Directe inzet 16165

2021-01-25 14:31:31B2 LUMC (K0-P) Radiotherapie (Bestr.) Einthovenweg LEIDEN : 16272

2021-01-25 14:24:10P 1 BDH-05 Autom. brand OMS GGZ Rivierduinen Tacitusstraat LEIDEN 164230

2021-01-25 14:22:50B2 AZ (430(A4) Interne Geneeskunde Simon Smitweg LEIDDP : 16270

2021-01-25 14:17:45B2 AZ (2B) Algemene revalidatie Zweilandlaan LEIDEN : 16271

2021-01-25 14:12:31Graag tel. contact MKA

2021-01-25 14:11:01A1 Langebrug LEIDEN : 16179

2021-01-25 13:53:46B2 Bleulandweg GOUDA : 16270

2021-01-25 13:47:31A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16155

2021-01-25 13:47:28Prio 3 A20 Li 13,6 MAASDK Bijzondere verkeerszaken

2021-01-25 13:41:22B1 AZ (2A) Neurologische revalidatie Zweilandlaan LEIDEN : 16174

2021-01-25 13:39:35B1 GGZ (D1) High Care Heurniusstraat LEIDEN : 16177

2021-01-25 13:36:16A1 Prinses Marijkestraat MOORDR : 16150

2021-01-25 13:32:52P 5 Testmelding Kazerne Waddinxveen U hoeft niet op te komen

2021-01-25 13:11:31A1 Tulpenstraat RIJNBG : 16180

2021-01-25 13:04:50B1 1672-Laan BODEGR : 16162

2021-01-25 13:03:07A2 Bockenbergstraat GOUDA Directe inzet 16150

2021-01-25 12:56:11A2 Borneostraat OEGSTG : 16172

2021-01-25 12:56:03A1 Bernhardhof GOUDA : 16156

2021-01-25 12:49:09A2 's Heeren Loo Zuidbroek NDWKZH : 16176

2021-01-25 12:44:56A2 Aalscholverlaan TRAAR : 16160

2021-01-25 12:42:35A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16181

2021-01-25 12:41:59B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16185

2021-01-25 12:41:07A2 Gruttostraat SCHOHV : 16152

2021-01-25 12:22:18A1 GHZ (A2) CCU/CSU Bleulandweg GOUDA : 16157

2021-01-25 12:21:50A2 DZB BV Le Pooleweg LEIDEN : 16178

2021-01-25 12:17:11A2 Vereniging IJssport Boomgaardlaan LEIDDP Directe inzet 16173

2021-01-25 12:04:07Prio 4 A12 Li - Kp Prins Clausplein 5,2 u SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: obstakel op rijbaan)

2021-01-25 12:02:54A2 Catsveld GOUDA : 16156

2021-01-25 11:59:32A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16152

2021-01-25 11:39:03A2 De Groot Aannemer Zijdepark ODKIJS Directe inzet 16155

2021-01-25 11:36:41Prio 4 A4 Re - Kp Prins Clausplein 46,2 g SGRAVH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-25 11:32:59Prio 3 A44 Re 14,0 OEGSTG Bijzondere verkeerszaken

2021-01-25 11:32:01A1 GGZ Rivierduinen Componistenlaan VOORHT : 16174

2021-01-25 11:31:19A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-25 11:30:39A1 Lijnbaanweg NDWKZH : 16183

2021-01-25 11:29:42A2 Bolderikkamp LEIDDP Directe inzet 16171

2021-01-25 11:21:41B1 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Brugmansplein LEIDEN : 16182

2021-01-25 11:06:37B1 Marketentster ALPHRN : 16173

2021-01-25 11:00:22A1 Biezen BOSKP Directe inzet 16165

2021-01-25 10:57:26A2 Drapiersteeg GOUDA Directe inzet 16156

2021-01-25 10:54:24P 1 BDH-01 om. brand OMS Rijnhov`:zornelis Geellaan ALPH2Pa162:3s

2021-01-25 10:53:18A2 Lage Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16180

2021-01-25 10:48:41A1 Topaz Revitel Bargelaan LEIDEN : 16177

2021-01-25 10:32:39B2 LUMC (C10-P) Interne Geneeskunde Brugmansplein LEIDEN : 16172

2021-01-25 10:23:09A2 Korenmolen ALPHRN : 16164

2021-01-25 10:18:52A1 Cortenhoeve BODEGR : 16161

2021-01-25 10:16:48A2 Slotemaker de Bruinestraat GOUDA Directe inzet 16152

2021-01-25 10:13:39B1 LUMC (C4-S) Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16181

2021-01-25 10:11:48A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153

2021-01-25 09:46:42A2 Middelweg LEIDEN Directe inzet 16182

2021-01-25 09:40:54A2 BNS Hoofdgebouw 84-302 Rijnsburgerweg VOORHT : 16175

2021-01-25 09:40:52B2 AZ (250(B2) Longziekten Simon Smitweg LEIDDP : 16176

2021-01-25 09:32:12A2 Aalhorst ALPHRN : 16165

2021-01-25 09:31:46A2 Willem Kloosstraat WADDXV : 16160

2021-01-25 09:25:28A2 Buizerdhorst LEIDEN Directe inzet 16174

2021-01-25 09:24:05A2 Bakker Van Maanen Nieuwe Rijn LEIDEN Directe inzet 16171

2021-01-25 09:22:54P 2 BDH-04 Stank/Hinder. lucht (vreemde lucht) Jan van Brakelplantsoen VOORSC 169192 164230

2021-01-25 09:11:08A1 Grevenstraat LEIDEN : 16173

2021-01-25 08:51:09P 2 BDH-02 Dier te water N210 - CG Roosweg 8,0 LEKKKK 163530

2021-01-25 08:49:26Gaarne telefonisch contact Meldkamer

2021-01-25 08:43:46A1 Groeneweg GOUDA : 16150

2021-01-25 08:37:03A2 Bellesteijn Prof. Molenaarlaan WASSNR : 16180

2021-01-25 08:34:33A2 Gezondheidscentrum Oranjeplaats SCHOHV : 16152

2021-01-25 08:31:26A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185

2021-01-25 08:22:43P 2 BDH-03 Wateroverlast Marnixstraat LEIDEN 164130

2021-01-25 08:21:05A1 Apollolaan OEGSTG : 16177

2021-01-25 08:19:54A1 Dr. Aletta Jacobslaan VOORHT : 16182

2021-01-25 08:18:28A2 Flora Holland Laan van Verhof RIJNBG Directe inzet 16183

2021-01-25 08:15:07A2 Beweegpunt Fisio BV Buchnerweg GOUDA Directe inzet 16153

2021-01-25 08:07:43Prio 4 A4 Re 50,8 RIJSZH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-25 08:06:16A1 Trompstraat RIJNBG : 16175

2021-01-25 07:53:44A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153

2021-01-25 07:53:11A1 Nicolaas Beetslaan MOORDR : 16156

2021-01-25 07:45:33B1 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16174

2021-01-25 07:44:43A2 Bouwbedrijf Huurman BV Nieuwenhuizenweg LEIDEN Directe inzet 16176

2021-01-25 07:44:39A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156

2021-01-25 07:39:56A2 Groenendijk NWKKIJ Directe inzet 16155

2021-01-25 07:06:48A2 Kievitstraat ALPHRN Directe inzet 16162

2021-01-25 06:41:03A2 Mondriaanlaan SASSHM Directe inzet 16171

2021-01-25 06:25:18Prio 4 Afrit A4 Li - Delft 14 57,1 SCHILD Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-25 05:34:14A2 Maalderijstraat LEIDEN Directe inzet 16153

2021-01-25 05:29:33A2 Simon van Capelweg NDEN : 16157

2021-01-25 05:16:24A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154

2021-01-25 05:15:50A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157

2021-01-25 05:15:07A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16153

2021-01-25 05:14:50A2 Zijloeverpad LEIDEN Directe inzet 16185

2021-01-25 04:39:09A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16185

2021-01-25 04:38:46A1 Van der Doesstraat ALPHRN : 16179

2021-01-25 04:36:33A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153

2021-01-25 04:36:14A1 Venusstraat ALPHRN : 16164

2021-01-25 04:29:39A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164

2021-01-25 03:52:18A2 Epsilonplantsoen LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-25 03:24:11A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16171

2021-01-25 03:23:48A2 Voorschoterweg VALKZH Directe inzet 16185

2021-01-25 03:05:57A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153

2021-01-25 03:05:35A2 Prinses Beatrixstraat MOORDR : 16154

2021-01-25 03:04:24A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-25 02:48:35A2 Watertorkruid NWKKIJ Directe inzet 16157

2021-01-25 02:07:31A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153

2021-01-25 02:07:09A2 Evenaar ALPHRN Directe inzet 16160

2021-01-25 01:56:22A1 Mondriaanplantsoen HAZDRP : 16179

2021-01-25 01:54:16A2 Mondriaanplantsoen HAZDRP Directe inzet 16164

2021-01-25 01:34:09A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164

2021-01-25 01:32:57A2 De Ruyterstraat HAASTR Directe inzet 16157

2021-01-25 01:10:46A1 N207 - Opweg STOLWK : 16153

2021-01-25 00:43:29A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157

2021-01-25 00:43:03A2 Ronsseweg GOUDA Directe inzet 16154

2021-01-25 00:35:37A1 LUMC (K0-P) Radiotherapie (Bestr.) Einthovenweg LEIDEN : 16172

2021-01-25 00:08:40A1 Kleipettenlaan RIJNBG : 16179

2021-01-25 00:08:18A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160

2021-01-25 00:06:52A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16179

2021-01-25 00:06:38A1 Leidseweg VOORSC : 16185

2021-01-24 23:53:54A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-24 23:46:10A2 Milanenhorst LEIDEN : 16172

2021-01-24 23:37:54P 2 BDH-02 Brandgerucht Spieghelstraat LEIDEN 164230

2021-01-24 23:37:31A2 Milanenhorst LEIDEN Directe inzet 16172

2021-01-24 22:54:03A2 Rederij van Holststraat KRIMLK : 16155

2021-01-24 22:51:42A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-24 22:47:22A2 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16157

2021-01-24 22:46:29A1 Javastraat ALPHRN Directe inzet 16160

2021-01-24 22:42:16A2 Aderweg ROELVN Directe inzet 16181

2021-01-24 22:41:59A2 Zuiderkruis KATWZH Directe inzet 16172

2021-01-24 22:28:57A2 Gravestein GOUDA Directe inzet 16150

2021-01-24 22:22:52A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172

2021-01-24 22:12:27A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160

2021-01-24 22:12:09A2 Simon van Capelweg NDEN : 16161

2021-01-24 22:05:22A1 Verpleeghuis Oudshoorn Henry Dunantweg ALPHRN : 16165

2021-01-24 21:55:40A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161

2021-01-24 21:54:35A1 GHZ (A2) CCU/CSU Bleulandweg GOUDA : 16152

2021-01-24 21:46:54A1 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16183

2021-01-24 21:42:16A1 Benedenkerkseweg STOLWK : 16154

2021-01-24 21:38:33A2 Zwanendaal NWKKIJ Directe inzet 16155

2021-01-24 21:36:31A2 Van Wassenaer Obdamlaan WASSNR : 16164

2021-01-24 21:27:016

2021-01-24 21:15:50A1 Fuut ZOETWD : 16171

2021-01-24 21:15:14P 1 BDH-04 Voertuigbrand Dobbestraat GOUDA 163130

2021-01-24 20:58:24P 2 BDH-10 Wateroverlast Tulp en Zee NDWKZH 161930

2021-01-24 20:52:29A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16155

2021-01-24 20:48:44A2 AZ HAP Alphen Meteoorlaan ALPHRN : 16181

2021-01-24 20:41:57A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16164

2021-01-24 20:41:233301

2021-01-24 20:40:42A2 AZ HAP Alphen Meteoorlaan ALPHRN : 16160

2021-01-24 20:40:29A1 Capella KATWZH : 16183

2021-01-24 20:30:03A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16183

2021-01-24 20:27:07A2 Van Poelgeestlaan LEIDDP Directe inzet 16175

2021-01-24 20:16:50P 1 BDH-03 Gebouwbrand (dak, schoorsteen) Fleurstraat NWKOOP 162252 162131

2021-01-24 20:12:206

2021-01-24 20:12:18A2 Kerkweg-West WADDXV Directe inzet 16152

2021-01-24 19:54:52A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16155

2021-01-24 19:54:31A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16177

2021-01-24 19:51:29A2 Zorgpension Jan Blankenstraat BERGAB : 16150

2021-01-24 19:50:25A1 Dorpsstraat NWVEEN : 16165

2021-01-24 19:49:43P 2 BDH-01 Buitenbrand container Albert Heijn Blokhuis LISSE 161130

2021-01-24 19:45:05A2 de Hooge wei SASSHM Directe inzet 16164

2021-01-24 19:44:53A1 Haasveld DEZILK : 16161

2021-01-24 19:41:27Prio 1 Eekhoorntjesbrood ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-24 19:40:05A2 Eekhoorntjesbrood ALPHRN Directe inzet 16160

2021-01-24 19:39:07A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160

2021-01-24 19:38:57A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16164

2021-01-24 19:35:54A2 3e Poellaan LISSE Directe inzet 16184

2021-01-24 19:34:59A2 Kerkstraat WASSNR Directe inzet 16171

2021-01-24 19:16:44A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164

2021-01-24 19:16:31A2 van Duvenvoordestraat WARMND Directe inzet 16183

2021-01-24 19:13:39A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-01-24 19:13:22A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16183

2021-01-24 19:12:26Prio 1 Engelendaal Oude Spoorbaan LEIDDP Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-24 19:11:57A2 Engelendaal Oude Spoorbaan LEIDDP Directe inzet 16180

2021-01-24 19:09:44A1 Sleedoorn BERGAB : 16154

2021-01-24 18:45:40A2 Lavendelhof OEGSTG Directe inzet 16175

2021-01-24 18:44:29B1 AZ (450(B4) Moeder en Kindcentrum Simon Smitweg LEIDDP : 16181

2021-01-24 18:36:11Prio 4 N44 Re - Rijksstraatweg 25,8 WASSNR Defect straatmeubilair

2021-01-24 17:58:01A2 Poelruit REEUWK Directe inzet 16150

2021-01-24 17:57:25P 2 BDH-01 Wateroverlast Bunchestraat GOUDA 163130

2021-01-24 17:55:46Na overdracht gaarne contact MKA ivm rit vanaf B4.

2021-01-24 17:53:40Prio 4 A13 Li - Rotterdamseweg 6,0 SGRAVH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-24 17:33:42A1 Rembrandtlaan VOORSC : 16174

2021-01-24 17:28:42A1 Speenkruid OUDWET : 16180

2021-01-24 17:07:42P 2 BDH-04 Ass. ambu (tilassistentie) (val) A. Roland Holststraat VOORSC 164230

2021-01-24 17:05:16A2 Marathonlaan GOUDA : 16154

2021-01-24 16:58:20A1 Paardenburg GOUDA : 16152

2021-01-24 16:50:55A1 Lupinesingel ALPHRN : 16163

2021-01-24 16:43:25A2 A. Roland Holststraat VOORSC Directe inzet 16183

2021-01-24 16:40:46A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16155

2021-01-24 16:28:50A1 Ranonkelstraat NDWKZH : 16175

2021-01-24 16:24:146

2021-01-24 16:13:402

2021-01-24 16:02:55A2 Ammerzoden HILLGM : 16174

2021-01-24 16:00:46A2 Ammerzoden HILLGM Directe inzet 16180

2021-01-24 15:57:23A2 Quick Boys Laan van Nieuw-Zuid KATWZH : 16184

2021-01-24 15:55:20P 2 BDH-01 Stank/Hinder. lucht (vreemde lucht) Jan van Brakelplantsoen VOORSC 164230

2021-01-24 15:47:42A2 Hazelaarlaan GOUDA Directe inzet 16152

2021-01-24 15:43:55A2 Van den Endelaan HILLGM Directe inzet 16174

2021-01-24 15:41:40A2 Sterrenwachtlaan LEIDEN Directe inzet 16181

2021-01-24 15:38:01A2 Zijde BOSKP : 16162

2021-01-24 15:33:44B1 LUMC (J4-Q) IC Kinderen Brugmansplein LEIDEN : 16177

2021-01-24 15:26:03Wederom presentatiestop COVID-19 GHZ GDA

2021-01-24 15:13:29A1 Spoorlaan ZWAMMD : 16165

2021-01-24 15:12:40A1 Alida de Jongstraat ALPHRN : 16161

2021-01-24 15:07:07Presentatiestop COVID-19 GHZ Gouda is opgeheven.

2021-01-24 15:00:31A2 Peppelhorst WADDXV : 16154

2021-01-24 14:59:27A2 Reinier Staatshof HILLGM : 16182

2021-01-24 14:48:216

2021-01-24 14:45:05A1 COVID-HAP Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP : 16172

2021-01-24 14:37:12Prio 1 Meije BODEGR Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-01-24 14:36:11A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16172

2021-01-24 14:34:48A2 Veenderveld ROELVN Directe inzet 16176

2021-01-24 14:34:36A2 Meije BODEGR Directe inzet 16162

2021-01-24 14:29:25A1 Vinkenstraat NDWKHT : 16180

2021-01-24 14:28:31A1 Bosdreef LEIDDP : 16174

2021-01-24 14:01:38A1 Halve Maan SCHOHV : 16160

2021-01-24 13:55:16A2 Kastanjelaan HILLGM Directe inzet 16182

2021-01-24 13:49:53A2 Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16163

2021-01-24 13:30:38A2 Jan Steenlaan VOORSC Directe inzet 16179

2021-01-24 13:20:03A2 Burgemeester Geertsemalaan WASSNR : 16172

2021-01-24 13:17:21A1 Drapiersteeg GOUDA : 16152

2021-01-24 12:58:52A1 Raaphorst LEIDDP : 16176

2021-01-24 12:53:019

2021-01-24 12:47:19A1 Politie Cellencomplex Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16156

2021-01-24 12:45:362

2021-01-24 12:45:09A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16180

2021-01-24 12:33:03A1 N209 Re - Hoogeveenseweg HAZDRP : 16162

2021-01-24 12:21:57A2 Amperestraat HILLGM Directe inzet 16173

2021-01-24 12:18:102

2021-01-24 12:05:40A2 Oranjelaan NWKOOP Directe inzet 16162

2021-01-24 12:04:31A2 Oslopad ALPHRN Directe inzet 16185

2021-01-24 12:03:125

2021-01-24 11:59:20A1 Veurseweg VOORSC : 16174

2021-01-24 11:58:29P 1 BDH-01 Autom. brand OMS Sint Elisabeth Gasthuishof Elisabeth Gasthuishof LEIDEN 164130

2021-01-24 11:53:22B2 Van Wijckerslooth Balans (1e) van Wijckersloothple OEGSTG : 16270

2021-01-24 11:50:46B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : (couveuse RAV) 16183

2021-01-24 11:45:11A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16185

2021-01-24 11:44:53A2 Wielingen ALPHRN : 16163

2021-01-24 11:36:18A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156

2021-01-24 11:33:10A2 Bernhardhof GOUDA : 16157

2021-01-24 11:29:29A1 Beethovenlaan NWKOOP : 16160

2021-01-24 11:21:35Prio 4 A4 Li 25,0 ROELVN Wegverkeer verkeersstremming

2021-01-24 11:14:31A2 Invaltij NDWKZH Directe inzet 16172

2021-01-24 11:14:105

2021-01-24 11:11:59A1 De Lange Krag REEUWK : 16162

2021-01-24 11:08:44P 2 BDH-03 Stormschade (los dak/geveldeel) Rijn en Schiekade LEIDEN 164230

2021-01-24 11:08:14P 2 BDH-01 Ass. ambu (incitent) Broekweg LEIDEN 164272 164280

2021-01-24 11:04:57A2 Schoutenstraat SGRAVH : 16176

2021-01-24 10:51:16A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157

2021-01-24 10:50:06A2 Jan Dorrekenskade-West WADDXV Directe inzet 16150

2021-01-24 10:50:01Prio 2 A12 R - Utrechtsebaan 2,0 SGRAVH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-24 10:41:38A2 Kanaalstraat LEIDEN Directe inzet 16180

2021-01-24 10:40:14A1 Broekweg LEIDEN : 16182

2021-01-24 10:39:44A2 Broekweg LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-24 10:26:09A1 Paul Krugerstraat LEIDEN : 16183

2021-01-24 10:06:29A2 Raadhuisstraat ALPHRN : 16152

2021-01-24 09:45:33A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16152

2021-01-24 09:44:22A2 Oude Nieuwveenseweg NWVEEN Directe inzet 16163

2021-01-24 09:43:53A1 Ommedijk LEIDDP : 16179

2021-01-24 09:38:29Prio 4 A4 Li 52,0 RIJSZH Vervuild wegdek

2021-01-24 09:35:10A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16172

2021-01-24 09:34:44A1 Verdilaan VOORSC : 16174

2021-01-24 09:30:22Presentatiestop GHZ COVID-19 kliniek

2021-01-24 09:26:10A2 Clinckenburgh OEGSTG Directe inzet 16173

2021-01-24 08:57:01A1 Handelhof ALPHRN : 16163

2021-01-24 08:44:55A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162

2021-01-24 08:43:40A2 Catsveld GOUDA Directe inzet 16156

2021-01-24 08:34:08A1 Hoorneslaan KATWZH : 16183

2021-01-24 08:32:44A1 De Wassenaarse Slag op het fietspad WASSNR : 16174

2021-01-24 08:25:44A2 Zuiderkruis LISSE Directe inzet 16179

2021-01-24 08:00:42A1 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16150

2021-01-24 07:54:50A2 Van Poelgeestlaan LEIDDP Directe inzet 16173

2021-01-24 06:37:59A2 Prinsenstraat LEIDEN Directe inzet 16185

2021-01-24 05:48:40A2 Apollolaan LEIDEN Directe inzet 16178

2021-01-24 05:09:515

2021-01-24 04:54:07A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-24 04:53:42A1 Brittenhuis NDWKHT : 16176

2021-01-24 04:51:39A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164

2021-01-24 04:51:23A2 Landal De Reeuwijkse Plassen Verlengde Breevaart REEUWK Directe inzet 16165

2021-01-24 04:44:16A2 Juffermansstraat OEGSTG : 16182

2021-01-24 04:21:20A2 Juffermansstraat OEGSTG Directe inzet 16185

2021-01-24 04:02:40A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-24 04:02:14A2 Fagelstraat KATWZH Directe inzet 16178

2021-01-24 03:43:40A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16178

2021-01-24 03:43:06A2 Baartmanstraat SASSHM Directe inzet 16180

2021-01-24 03:36:59A1 Julianahof GOUDA : 16154

2021-01-24 03:18:14P 1 BDH-01 Voertuigbrand Stationsplein ALPHRN 162233

2021-01-24 03:00:26P 2 BDH-01 Buitenbrand Thorbeckelaan HILLGM 161031

2021-01-24 02:41:08A1 Achthovenerweg LEIDDP : 16182

2021-01-24 02:40:55A2 GGZ Kl. herstel autsime Zwaluwlaan OEGSTG : 16176

2021-01-24 02:28:33A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16180

2021-01-24 01:52:14A2 Jan Kloosstraat NDWKZH Directe inzet 16178

2021-01-24 01:51:23A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16153

2021-01-24 01:37:042

2021-01-24 01:32:55A2 Ursula Acacia Oosterpolderweg NWVEEN Directe inzet 16164

2021-01-24 01:29:46A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16154

2021-01-24 01:25:012

2021-01-24 01:13:44Prio 2 A13 Re 11,3 DELFT Bijzondere verkeerszaken

2021-01-24 01:12:14A2 Timorstraat LEIDEN : 16182

2021-01-24 01:07:10A1 Arubapad LEIDEN : 16176

2021-01-24 01:01:29A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154

2021-01-24 01:01:10A2 Wiardi Beckmanhof GOUDA Directe inzet 16155

2021-01-24 00:57:25A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16178

2021-01-24 00:56:48A1 Politiebureau 62 (Katwijk) Piet Heinlaan KATWZH : 16185

2021-01-24 00:51:01A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164

2021-01-24 00:50:44A2 Hooge Burch Oude Rijnlaan 1 Spoorlaan ZWAMMD : 16165

2021-01-24 00:43:382

2021-01-23 23:51:16A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185

2021-01-23 23:50:59A2 Faleriolaan HILLGM Directe inzet 16180

2021-01-23 23:47:46P 2 BDH-05 Buitenbrand container (afvalcontainer) van Henegouwentunnel GOUDA 163130

2021-01-23 23:46:48Prio 2 A13 Li 9,9 DELFT Bijzondere verkeerszaken

2021-01-23 23:44:49A1 Raaphorstlaan WASSNR : 16176

2021-01-23 23:43:11P 1 BDH-04 Brandgerucht Ow Kerkweg-West 8.18 WADDXV 163830

2021-01-23 23:36:42A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16182

2021-01-23 23:34:35A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155

2021-01-23 23:09:27A2 Haarmos REEUWK Directe inzet 16111{

2021-01-23 22:36:23A2 Kloofpad LEIMDN : 16175

2021-01-23 22:31:36A2 Drapiersteeg GOUDA Directe inzet 16157

2021-01-23 22:21:45Graag Hefbrug Boskoop vrij houden

2021-01-23 22:21:20P 1 BDH-01 Persoon te water Halve Raak BOSKP 162210 162252 169194 162234

2021-01-23 22:21:04Prio 5 Halve Raak BOSKP Persoon te water

2021-01-23 22:13:02A2 Geerlaan ODKIJS : 16152

2021-01-23 22:06:55A2 Huisartsenpraktijk Celsius Via Antiqua NDWKHT Directe inzet 16171

2021-01-23 21:51:06A1 Heemskerkstraat LEIDEN : 16184

2021-01-23 21:39:53A1 N455 - Noordeinde WADDXV : 16161

2021-01-23 21:34:46A2 P.C. Bothstraat GOUDA : 16154

2021-01-23 21:29:17A1 Provincialeweg Oost HAASTR : 16157

2021-01-23 21:27:46A1 Provincialeweg Oost HAASTR : 16154

2021-01-23 21:21:44P 1 BDH-01 Gebouwbrand Zeeman textielSupers De Schans ALPHRN 162252 162233

2021-01-23 21:16:23A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164

2021-01-23 21:08:44P 1 BDH-02 Gebouwbrand woning Provincialeweg Oost HAASTR 163152 163230

2021-01-23 21:03:04A1 Schelp KATWZH : 16174

2021-01-23 20:54:593301

2021-01-23 20:54:30A1 Julianakade LEIDEN : 16185

2021-01-23 20:50:29A2 Herenweg RIJNWD : 16165

2021-01-23 20:45:18A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16152

2021-01-23 20:42:55B1 Ernst Casimirlaan HILLGM : 16177

2021-01-23 20:40:04A1 Albrecht Beijlinggracht SCHOHV : 16155

2021-01-23 20:38:323301

2021-01-23 20:33:12Prio 1 Burgemeester Colijnstraat BOSKP Overval

2021-01-23 20:32:16P 2 BDH-01 Buitensluiting Thorbeckeplein ALPHRN 162252

2021-01-23 20:25:08P 2 BDH-01 Buitensluiting Thorbeckeplein ALPHRN 162233

2021-01-23 20:16:07A1 Landal De Koornmolen Tweemanspolder ZEVHZH : 16157 FRZHN 16154 HELI02

2021-01-23 20:14:1912

2021-01-23 20:07:38Prio 4 A13 Re - Rotterdamseweg 6,3 SGRAVH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-23 19:52:55A1 Oeverdreef ROELVN : 16161

2021-01-23 19:46:53A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174

2021-01-23 19:10:37P 1 BDH-02 Ass. ambu (tilassistentie) Tevelshof LEIDEN 164230

2021-01-23 19:06:35A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-01-23 19:06:17A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16174

2021-01-23 19:05:32A1 Kaiserstraat LEIDEN : 16176

2021-01-23 19:02:51Prio 1 Parallelweg-Zuid NWKKIJ Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig)

2021-01-23 19:02:21A2 Kaiserstraat LEIDEN Directe inzet 16176

2021-01-23 18:58:51A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152

2021-01-23 18:57:49A2 Parallelweg-Zuid NWKKIJ Directe inzet 16154

2021-01-23 18:57:38A1 Tevelshof LEIDEN : 16185

2021-01-23 18:56:06A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154

2021-01-23 18:54:14A2 Korenmolen ALPHRN : 16163

2021-01-23 18:53:57A1 Dorpsstraat HAZDRP : 16164

2021-01-23 18:51:57A2 Korenmolen ALPHRN : 16162

2021-01-23 18:51:23A1 Tevelshof LEIDEN : 16176

2021-01-23 18:48:142

2021-01-23 18:42:01A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163

2021-01-23 18:39:44A2 Venezuelastraat ALPHRN Directe inzet 16161

2021-01-23 18:36:03Prio 4 A4 Li 35,0 LEIDEN Bijzondere verkeerszaken

2021-01-23 18:25:51A2 Boesemsingel BODEGR : 16155

2021-01-23 18:11:53B1 West-Vlisterdijk VLIST : 16157

2021-01-23 18:03:21A2 President Kennedylaan OEGSTG : 16176

2021-01-23 17:51:20A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174

2021-01-23 17:43:406

2021-01-23 17:40:29A2 Boesemsingel BODEGR : 16161

2021-01-23 17:39:06svp contact mka

2021-01-23 17:32:47A2 Meerkreuk OUDWET : 16175

2021-01-23 17:06:34Gaarne telefonisch contact MKA.

2021-01-23 17:01:29P 1 BDH-01 Autom. brand OMS Topaz Overrhyn Willem de Zwijgerlaan LEIDEN 164130

2021-01-23 16:54:49gaarne contact MKB

2021-01-23 16:46:19A2 de la Reylaan GOUDA Directe inzet 16154

2021-01-23 16:31:42A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163

2021-01-23 16:27:59A2 N231 - Blokland NWVEEN Directe inzet 16162

2021-01-23 16:27:00A2 Clusiushof OEGSTG Directe inzet 16173

2021-01-23 16:24:40P 1 BDH-05 Stank/Hinder. lucht (gaslucht) IJsseldijk-Noord ODKIJS 169195 163630

2021-01-23 16:24:23A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16175

2021-01-23 16:21:46P 1 BDH-03 Gebouwbrand woning Dorpsstraat WARMND 164152 161330

2021-01-23 16:19:34B1 Marga Klompestraat GOUDA : 16157

2021-01-23 16:19:19A1 Pieter van der Aastraat LEIDEN : 16172

2021-01-23 16:09:25A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16179

2021-01-23 16:07:01A1 Morgenster NDWKZH : 16184

2021-01-23 16:04:16A1 Noordhoef GOUDA : 16154

2021-01-23 15:39:06P 2 BDH-04 Liftopsluiting Lindehof HAZDRP 162237

2021-01-23 15:31:29A2 Nolensstraat KATWZH : 16182

2021-01-23 15:25:53A2 Jumbo Planciusplantsoen VOORSC Directe inzet 16179

2021-01-23 15:13:55A2 Betje Wolffstraat LEIDEN Directe inzet 16176

2021-01-23 14:56:27A2 Ambulancepost Moordrecht MiddelwegHMOVRdP0T7S ?61?3{

2021-01-23 14:42:14Prio 4 N14 Re - Noordelijke Randweg 10,8 SGRAVH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-23 14:35:23A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN Directe inzet 16173

2021-01-23 14:30:00A2 Bremkant NDWKZH Directe inzet 16181

2021-01-23 14:14:06A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16173

2021-01-23 14:13:10FAX LUMC werkt weer!

2021-01-23 14:12:02A2 Barista Cafe Alphen Aarkade ALPHRN Directe inzet 16156

2021-01-23 14:05:18P 2 BDH-01 Dier in problemen Langevelderlaan NDWKZH 161930

2021-01-23 14:02:57A2 Afrit N14 Li - Haagse Hout 11,3 a WASSNR : 16175

2021-01-23 14:02:36A2 Kalmoeslaan RIJNWD : 16162

2021-01-23 14:00:01P 5 Testmelding Kazerne Leiden Noord Gooimeerlaan LEIDEN 164130

2021-01-23 13:59:21Gaarne contact MKA

2021-01-23 13:49:46A2 Vest GOUDA Directe inzet 16157

2021-01-23 13:46:298

2021-01-23 13:45:11Prio 4 Afrit N14 Li - Haagse Hout 11,3 a WASSNR Ongeval wegvervoer materieel

2021-01-23 13:39:05Prio 4 A4 Re 34,2 LEIDEN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-23 13:35:49Storing FAX LUMC CCU. ECG verzenden niet mogelijk.

2021-01-23 13:29:51A2 Hazelaarstraat TRAAR Directe inzet 16163

2021-01-23 13:29:00P 2 BDH-02 Voertuigbrand Kanaalstraat LISSE 169282

2021-01-23 13:13:44A2 Jan Steenlaan VOORSC Directe inzet 16179

2021-01-23 13:11:16B1 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Brugmansplein LEIDEN : 16172

2021-01-23 13:06:40A2 Sperwerhorst LEIDEN : 16179

2021-01-23 13:05:01P 1 BDH-02 Voertuigbrand Kanaalstraat LISSE 161130

2021-01-23 13:02:05P 2 BDH-01 Dienstverlening Jac. P. Thijsselaan OEGSTG 164130

2021-01-23 13:01:47A2 Raam GOUDA Directe inzet 16153

2021-01-23 12:59:02B1 Tempeldijk REEUWK : 16156

2021-01-23 12:57:42Prio 2 BP Elsgeest A44 Li OEGSTG Loslopende dieren

2021-01-23 12:42:42A2 Geversstraat NDWKHT Directe inzet 16180

2021-01-23 12:42:12A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16179

2021-01-23 12:27:55P 2 BDH-02 Stank/Hinder. lucht (vreemde lucht) Madeliefveld NWKKIJ 163731

2021-01-23 12:25:02A1 Vliestroom ALPHRN : 16163

2021-01-23 12:21:04A1 Ribeslaan GOUDA : 16150

2021-01-23 12:17:46A2 Tollenslaan WADDXV Directe inzet 16162

2021-01-23 12:11:43A1 Salland ZOETMR : 16183

2021-01-23 12:08:17A1 Westeinde ROELVN : 16173

2021-01-23 12:03:36Prio 1 Verlengde Breevaart REEUWK Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-23 11:59:53A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153

2021-01-23 11:50:06A1 De Thuishaven Neptunusstraat SGRAVH : 16176

2021-01-23 11:47:34A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150

2021-01-23 11:42:15A2 Nellie van Kolstraat LEIDEN Directe inzet 16175

2021-01-23 11:37:55A2 Schulpweg NDWKHT : 16180

2021-01-23 11:37:28A1 Kerkweg ROELVN : 16182

2021-01-23 11:36:49A1 Raadhuisstraat NDWKZH : 16179

2021-01-23 11:27:17A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153

2021-01-23 11:26:49A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16180

2021-01-23 11:26:30A2 Schulpweg NDWKHT : 16179

2021-01-23 11:25:21A1 Stortemelk ALPHRN : 16160

2021-01-23 11:21:19A2 Pieter Floriszstraat ALPHRN Directe inzet 16162

2021-01-23 11:17:57A1 Arthur van Schendelplein HILLGM : 16163

2021-01-23 11:17:00A1 Beeklaan NDWKZH : 16172

2021-01-23 11:15:34A2 Herenstraat LEIDEN : 16163

2021-01-23 11:14:49Prio 1 Herenstraat LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-23 11:11:47A2 Oeverzegge ROELVN Directe inzet 16160

2021-01-23 11:05:12P 2 BDH-04 Ass. ambu (afhijsen patient) Botterwerf LEIDEN 164152 164130

2021-01-23 11:00:42A2 Buizerderf VOORSC Directe inzet 16176

2021-01-23 10:52:57Prio 2 A13 Re 13,2 DELFT Bijzondere verkeerszaken

2021-01-23 10:52:55A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16163

2021-01-23 10:51:43A2 Groenhove STOLWK : 16156

2021-01-23 10:47:04A2 Kwekerijplein LEIDEN Directe inzet 16175

2021-01-23 10:43:23A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185

2021-01-23 10:42:40A2 Langevelderlaan NDWKZH Directe inzet 16181

2021-01-23 10:38:34A2 Fien de la Marstraat LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-23 10:32:10A1 Willem de Zwijgerlaan OEGSTG : 16173

2021-01-23 10:29:04A1 van Leydenstraat WARMND : 16182

2021-01-23 10:19:04A1 Souburgh Prins Bernhardlaan WADDXV : 16157

2021-01-23 09:51:55A2 Erasmusweg NDWKZH Directe inzet 16181

2021-01-23 09:47:04A2 Klaprooskamp LEIDDP Directe inzet 16179

2021-01-23 09:46:49B2 LUMC (J11-Q) Neurologie Brugmansplein LEIDEN : 16270

2021-01-23 09:45:31P 2 BDH-02 Stank/Hinder. lucht (vreemde lucht) Nachtegaallaan KATWZH 161730

2021-01-23 09:35:215

2021-01-23 09:28:42A2 De Genestetstraat LEIDEN Directe inzet 16180

2021-01-23 09:14:38A2 Arthur van Schendelstraat LEIDEN Directe inzet 16173

2021-01-23 08:59:46A1 Smaragdlaan LEIDEN : 16183

2021-01-23 08:58:106

2021-01-23 08:57:53U bent nu actief in de functie Piket Leiding MKB.

2021-01-23 08:57:38A2 Haarlemmerstraat HILLGM : 16175

2021-01-23 08:50:27A2 Adriaan Pauwstraat WASSNR : 16176

2021-01-23 08:28:25A2 Juffermansstraat OEGSTG Directe inzet 16180

2021-01-23 08:19:29Prio 4 A4 Li 53,2 DENHZH Wegverkeer verkeersstremming

2021-01-23 08:10:286

2021-01-23 07:46:49B1 Kastanje BERGAB : 16150

2021-01-23 07:32:57A2 Galerij BOSKP : 16162

2021-01-23 07:26:16P 1 BDH-01 Ass. ambu (afhijsen patient) Biezenoever ROELVN 164152 162031

2021-01-23 07:11:55A2 van der Veldstraat LISSE Directe inzet 16173

2021-01-23 07:06:21Prio 3 A12 Li 39,3 NWBRRN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-23 06:58:36A1 Biezenoever ROELVN : 16179

2021-01-23 06:42:087

2021-01-23 06:41:497

2021-01-23 06:36:01A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16177

2021-01-23 06:35:29A1 Quick Boys Laan van Nieuw-Zuid KATWZH : 16184

2021-01-23 06:18:06A1 Hoefbladhof VOORHT : 16185

2021-01-23 06:10:25A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-01-23 06:09:49A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154

2021-01-23 06:09:15A1 Kagervoorde SASSHM : 16182

2021-01-23 06:09:02A2 Gerardshoeve WADDXV Directe inzet 16152

2021-01-23 06:06:57B1 Wibautstraat GOUDA : 16153

2021-01-23 04:27:38A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161

2021-01-23 04:27:21A2 Venusstraat ALPHRN : 16164

2021-01-23 04:25:53A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16152

2021-01-23 04:20:21A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182

2021-01-23 04:19:53A2 Zwaluwstraat LISSE Directe inzet 16177

2021-01-23 04:09:02A1 Clusiusweg NDWKZH : 16184

2021-01-23 04:02:40P 1 BDH-01 Ongeval wegvervoer letsel A4 Re 21,7 NWWETR 162071

2021-01-23 04:02:14Prio 1 A4 Re 21,7 NWWETR Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-23 04:02:02P 1 BDH-01 Ongeval wegvervoer letsel A4 Re 21,7 NWWETR 169192 162031

2021-01-23 04:01:34Prio 1 A4 Re 21,7 NWWETR Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-23 03:59:36A2 A4 Re 21,7 NWWETR Directe inzet 16180

2021-01-23 03:31:116

2021-01-23 03:24:12A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152

2021-01-23 03:23:38A2 Pascalplein SCHOHV Directe inzet 16153

2021-01-23 03:21:308

2021-01-23 03:17:38A2 Veenzoom GOUDA Directe inzet 16154

2021-01-23 03:12:582

2021-01-23 02:55:01A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-01-23 02:54:44A1 N208 - Heereweg LISSE : 16185

2021-01-23 02:52:49A1 Weeresteinstraat HILLGM : 16180

2021-01-23 02:52:31P 1 BDH-01 CO-melder (koolmonoxide/CO) Weeresteinstraat HILLGM 169191 161031

2021-01-23 02:39:152

2021-01-23 02:31:49A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164

2021-01-23 02:31:10A2 Uranusstraat ALPHRN : 16161

2021-01-23 02:30:34Prio 4 A4 Li 40,0 LEIDDM Eigen initiatief

2021-01-23 00:46:25A2 DW De Wurft en De Watering Overrijn KATWZH : 16182

2021-01-23 00:45:49A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164

2021-01-23 00:43:15A1 Peter Zuidlaan WADDXV : 16161

2021-01-23 00:39:02A2 Peter Zuidlaan WADDXV Directe inzet 16154

2021-01-23 00:18:53A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185

2021-01-23 00:18:27A1 Willibrorduslaan SASSHM : 16177

2021-01-22 23:45:43A2 Hogebrug DRIEBN Directe inzet 16164

2021-01-22 23:42:32A1 Schouwenhove LEIDEN : 16184

2021-01-22 23:34:12B1 de la Reylaan GOUDA : 16152

2021-01-22 23:25:04A2 Morsweg LEIDEN Directe inzet 16185

2021-01-22 22:51:28A2 Hazenboslaan OEGSTG Directe inzet 16175

2021-01-22 22:37:19P 2 BDH-02 Buitenbrand Bloemerd LEIDDP 164330

2021-01-22 22:27:23A2 Gravestein GOUDA Directe inzet 16152

2021-01-22 22:04:55gaarne contact meldkamer politie

2021-01-22 22:03:51A2 Lange Kerkdam WASSNR : 16183

2021-01-22 22:03:306

2021-01-22 22:01:25B2 LUMC (K2-R) SEH Ambulancehal Brugmansplein LEIDEN : 16180

2021-01-22 21:59:10P 1 BDH-02 Liftopsluiting Prins Bernhardlaan WADDXV 163830

2021-01-22 21:58:49P 1 BDH-01 Voertuigbrand Laageind Weiweg DRIEBN 163032

2021-01-22 21:52:275

2021-01-22 21:47:045

2021-01-22 21:46:40Prio 4 A12 Li - Kp Prins Clausplein 6,5 u SGRAVH Eigen initiatief

2021-01-22 21:43:58A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16165

2021-01-22 21:39:30A1 Prins Bernhardlaan WADDXV : FRWDN 16164

2021-01-22 21:38:17A1 Prins Bernhardlaan WADDXV : 16160

2021-01-22 21:33:27A1 Vreelust GOUDA : 16164

2021-01-22 21:31:17A2 H.B. Nederburghstraat BERGAB Directe inzet 16154

2021-01-22 21:27:47Prio 4 A13 Li - Rotterdamseweg 6,5 SGRAVH Wegverkeer afgevallen lading

2021-01-22 21:25:218

2021-01-22 21:19:57A2 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16164

2021-01-22 21:17:43A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154

2021-01-22 21:16:28A2 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16153

2021-01-22 21:13:17A2 Sint Pancrassteeg LEIDEN Directe inzet 16183

2021-01-22 20:51:27B2 LUMC (K2-R) SEH Ambulancehal Brugmansplein LEIDEN : 16171

2021-01-22 20:47:27B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16176

2021-01-22 20:45:58A1 GHZ (A2) CCU/CSU Bleulandweg GOUDA : 16157

2021-01-22 20:40:32Prio 1 Zuidplaslaan WADDXV Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-22 20:40:13Prio 1 Zuidplaslaan WADDXV Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-22 20:39:23A2 Zuidplaslaan WADDXV Directe inzet 16155

2021-01-22 20:37:51A1 Lekkenburg GOUDA : 16152

2021-01-22 20:26:24A2 Pelmolen LEIDEN : 16183

2021-01-22 20:24:51A2 van der Veldstraat LISSE Directe inzet 16175

2021-01-22 19:46:38A1 N44 Re - Rijksstraatweg 22,4 WASSNR : 16172

2021-01-22 19:16:55B2 BNS Hoofdgebouw 84-302 Rijnsburgerweg VOORHT : 16272

2021-01-22 19:09:023301

2021-01-22 19:00:29P 1 BDH-03 Ass. ambu (afhijsen patient) Tijloosstraat SASSHM 161152 161230

2021-01-22 18:49:328

2021-01-22 18:48:55A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174

2021-01-22 18:37:25A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16176

2021-01-22 18:33:36Prio 1 Tolstraat Emmalaan ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-22 18:33:28A2 Tolstraat Emmalaan ALPHRN Directe inzet 16160

2021-01-22 18:31:36A2 Loevestein ALPHRN Directe inzet 16164

2021-01-22 18:26:25A2 Zonneveldweg WASSNR Directe inzet 16181

2021-01-22 18:23:043301

2021-01-22 18:15:14Prio 4 A12 Li 5,7 SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-22 18:12:41A1 COA Duinrell Duinrell WASSNR : 16183

2021-01-22 18:11:06A2 De Jongstraat REEUWK Directe inzet 16157

2021-01-22 18:10:363301

2021-01-22 17:40:51A1 Johan Willem Frisolaan VOORSC : 16172

2021-01-22 17:23:153301

2021-01-22 16:58:38A2 Zouthuissluizermolenpad NWVEEN Directe inzet 16165

2021-01-22 16:56:00U bent niet langer actief in de functie Piket Leiding MKB.

2021-01-22 16:54:19Prio 2 A20 Li 47,9 MOORDR :

2021-01-22 16:41:49Prio 4 A12 Li 6,1 SGRAVH Eigen initiatief

2021-01-22 16:35:49B1 Kagertuinen SASSHM : 16179

2021-01-22 16:29:53A2 Hotel Restaurant Duinoord De Wassenaarse Slag WASSNR : 16173

2021-01-22 16:28:14A2 Hotel Restaurant Duinoord De Wassenaarse Slag WASSNR : 16178

2021-01-22 16:05:47B1 Topaz Revitel Bargelaan LEIDEN : 16174

2021-01-22 15:57:38B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16152

2021-01-22 15:56:51B1 Weidelaan LEIMDN : 16181

2021-01-22 15:49:42Prio 2 A4 Li - Kp Prins Clausplein 46,2 f SGRAVH Wegverkeer afgevallen lading

2021-01-22 15:39:58A2 Heereweg LISSE Directe inzet 16183

2021-01-22 15:39:25A2 N446 - Langeraarseweg TRAAR : 16163

2021-01-22 15:33:55A2 Hooge Burch Middenweg 7-11 Spoorlaan ZWAMMD : 16160

2021-01-22 15:19:28A2 Kerkweg-West WADDXV : 16155

2021-01-22 15:16:38A2 Van Hamellaan VOORSC Directe inzet 16178

2021-01-22 15:05:30Prio 4 Toerit A44 Li - Leiden 8 17,7 d LEIDEN Eigen initiatief

2021-01-22 14:56:28A2 Merwede NWKKIJ Directe inzet 16152

2021-01-22 14:54:45A1 2e Binnenvestgracht Nieuwe Beestenmarkt LEIDEN : 16185

2021-01-22 14:53:13A1 Brasem BODEGR : 16156

2021-01-22 14:52:30A2 Groene of Willibrordkerk Haarlemmerstraatweg OEGSTG Directe inzet 16182

2021-01-22 14:52:11A1 Zuidland ALPHRN : 16163

2021-01-22 14:49:56A2 Zuidland ALPHRN Directe inzet 16165

2021-01-22 14:40:06A2 Haarlemmerstraat hartebrugkerk LEIDEN : 16172

2021-01-22 14:38:556

2021-01-22 14:36:02A1 Julianalaan SASSHM : 16184

2021-01-22 14:31:006

2021-01-22 14:26:49Prio 1 A12 Re 10,7 ZOETMR Wegverkeer verkeersstremming

2021-01-22 14:17:41A2 Koningin Astrid Boulevard NDWKZH Directe inzet 16177

2021-01-22 14:16:17P 1 BDH-02 OMS Geverifieerd (brandmelding OMS) E.ON Benelux Maresingel LEIDEN 164130

2021-01-22 14:14:09A2 Agnietenstraat GOUDA : 16150

2021-01-22 14:09:43P 2 BDH-05 Stormschade Zuwe BODEGR 163152

2021-01-22 14:09:36A2 Oude Herengracht LEIDEN Directe inzet 16185

2021-01-22 14:06:08Prio 4 Toerit A12 Re - Voorburg 4 4,9 b VOORB Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-22 14:01:56A1 Schenkelweg ZOETWD : 16181

2021-01-22 13:59:36P 1 BDH-01 OMS Geverifieerd (brandmelding OMS) De Toverballenboom Vuurlaan ALPHRN 162233

2021-01-22 13:57:38Prio 2 A12 Li 7,7 SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-22 13:54:11P 2 BDH-05 Stormschade Zuwe BODEGR 163030

2021-01-22 13:49:19A1 Irisstraat KATWZH : 16173

2021-01-22 13:44:19A1 Irishof Middenmolenplein GOUDA : 16155

2021-01-22 13:43:23Prio 4 A4 Li 55,6 SCHILD Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: obstakel op rijbaan)

2021-01-22 13:39:26A2 Havenzicht SASSHM : 16171

2021-01-22 13:39:24Prio 4 A12 Li 7,7 SGRAVH Eigen initiatief

2021-01-22 13:32:04A2 Fransezoom NWKKIJ Directe inzet 16155

2021-01-22 13:28:21P 1 BDH-03 Autom. brand OMS Elsenhoeve Tiendweg-West LEKKKK 163530

2021-01-22 13:20:54A2 Haastenburg GOUDA : 16161

2021-01-22 13:16:34P 1 BDH-01 Stank/Hinder. lucht (gaslucht) Fregatwal LEIDEN 169192 164130

2021-01-22 13:16:15A1 Stationsweg HILLGM : 16180

2021-01-22 13:14:58A1 Stellingmolen ALPHRN : 16162

2021-01-22 13:09:53A2 Van Hogendorpstraat Van Limburg Stirumstraat WASSNR : 16183

2021-01-22 13:03:02B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16185

2021-01-22 12:50:55A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161

2021-01-22 12:50:19A1 Vioolstraat MOORDR : 16150

2021-01-22 12:44:38B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : 16178

2021-01-22 12:35:00A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150

2021-01-22 12:29:02A2 Achterwillenseweg GOUDA : 16157

2021-01-22 12:24:55A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16154

2021-01-22 12:24:17B1 De Bovenberghe Asserlaan SCHOHV : 16155

2021-01-22 12:23:38A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-01-22 12:22:34A2 Huisartsenpr. Nieuw Rapenburg Katwijkerweg RIJNBG : 16177

2021-01-22 12:16:40A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16177

2021-01-22 12:12:32A2 Gladiolenstraat SASSHM : 16176

2021-01-22 12:03:23B1 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Brugmansplein LEIDEN : 16173

2021-01-22 12:01:32A2 Van den Berg Huisartsenpraktijk Groen van Prinster KATWZH : 16171

2021-01-22 11:54:23B2 GHZ (79) PET-CT Centrum Buchnerweg GOUDA : 16156

2021-01-22 11:53:51A2 Jupiterlaan WADDXV : 16162

2021-01-22 11:40:43Graag contact MKA

2021-01-22 11:36:23B1 Zeger de Moorstraat NDWKZH : 16179

2021-01-22 11:33:20B2 Europalaan ALPHRN . 1614#

2021-01-22 11:29:55Prio 1 Toerit N14 Re - Haagse Hout 10,3 WASSNR Bijzondere verkeerszaken

2021-01-22 11:14:21P 2 BDH-02 Ass. ambu (afhijsen patient) Rosa Spierstraat LEIDEN 164252 164230

2021-01-22 10:50:00Prio 4 A20 Re 44,6 MOORDR Bijzondere verkeerszaken

2021-01-22 10:45:28B1 Rosa Spierstraat LEIDEN : 16185

2021-01-22 10:37:04Prio 4 A4 Re 26,2 RIJPWT Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: obstakel op rijbaan)

2021-01-22 10:31:53A2 Leeweg NDWKZH : 16180

2021-01-22 10:23:02Prio 4 N11 Re 18,9 BODEGR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-22 10:20:58A1 Ierlandstraat ALPHRN : 16163

2021-01-22 10:16:00A2 Sterrenlaan ALPHRN : 16165

2021-01-22 09:53:56A2 Vijf Meiplein LEIDEN Directe inzet 16177

2021-01-22 09:52:34B1 Faleriolaan HILLGM : 16176

2021-01-22 09:45:32A2 Tussenlanen BERGAB Directe inzet 16154

2021-01-22 09:44:30A1 Van Bommellaan WASSNR : 16173

2021-01-22 09:40:43A2 Gezondheidscentrum Dillenburg Prinses Irenelaan ALPHRN : 16161

2021-01-22 09:31:32P 1 BDH-01 OMS Geverifieerd (brandmelding OMS) Naturalis Darwinweg LEIDEN 164130

2021-01-22 09:23:08B2 LUMC (C11-P) KOHA (COVID) Brugmansplein LEIDEN : 16182

2021-01-22 09:20:41Test voor de pager HOVD-Oost

2021-01-22 09:20:23B1 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16171

2021-01-22 09:15:55A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16178

2021-01-22 09:15:30A1 Hendrik Vinkhof NDWKZH : 16183

2021-01-22 09:12:49A1 Krugerlaan GOUDA : 16156

2021-01-22 08:55:24A1 Narcissenlaan OEGSTG : 16177

2021-01-22 08:50:00Prio 1 Lange Mare LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-22 08:48:41A2 Lange Mare LEIDEN Directe inzet 16185

2021-01-22 08:47:13A2 Narcissenlaan OEGSTG Directe inzet 16184

2021-01-22 08:36:27Prio 4 A4 Li 41,8 LEIDDM Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: obstakel op rijbaan)

2021-01-22 08:23:49P 2 BDH-02 Ongeval materieel (diesel) Loeteweg HAZDRP 169193

2021-01-22 08:13:32B1 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16150

2021-01-22 07:59:27A2 Kooihof LEIDEN Directe inzet 16171

2021-01-22 07:56:17B1 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16173

2021-01-22 07:43:54Graag Hefbrug Boskoop vrij houden

2021-01-22 07:40:17A2 R.C. Bakhuizen van den Brinkstraat GOUDA Directe inzet 16152

2021-01-22 07:35:58A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160

2021-01-22 07:27:37A1 Groenhovenweg GOUDA : 16156

2021-01-22 07:23:38A2 Gloriantplantsoen GOUDA Directe inzet 16155

2021-01-22 06:23:23A2 Olympus HILLGM Directe inzet 16182

2021-01-22 05:19:24A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156

2021-01-22 05:19:02A1 Meester Lallemanstraat MOORDR : 16152

2021-01-22 05:05:11A1 Huize Winterdijk Winterdijk GOUDA : 16153

2021-01-22 04:27:13A1 Bernhardhof GOUDA : 16153

2021-01-22 03:58:49A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16175

2021-01-22 03:55:51A1 Kramsvogelerf VOORSC : 16182

2021-01-22 03:53:19A1 Julianakade LEIDEN : 16180

2021-01-22 02:56:57P 1 BDH-01 Autom. brand OMS Zeehos Strandschelp 19 Zeehosplein KATWZH 161730

2021-01-22 02:42:17A1 Schouw ALPHRN : 16163

2021-01-22 02:38:02A2 Eymerspoeldam WARMND Directe inzet 16178

2021-01-22 02:32:49A2 Sneeuwgors NDWKZH Directe inzet 16175

2021-01-22 01:37:17A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16163

2021-01-22 01:32:06A1 van Panhuysstraat NDWKZH : 16178

2021-01-22 01:24:30A2 Kloofpad LEIMDN Directe inzet 16163

2021-01-22 01:13:00A2 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Brugmanspl LEIDEN : 16179

2021-01-22 00:56:24A2 Willem Barentszlaan VOORSC Directe inzet 16182

2021-01-22 00:54:20A1 Kennedylaan NWKOOP : 16161

2021-01-22 00:48:58P 2 BDH-01 CO-melder (koolmonoxide/CO) Rhijngeesterstraatweg OEGSTG 164030

2021-01-22 00:38:00A2 Langegracht LEIDEN : 16175

2021-01-22 00:30:56A1 Westeinde MOORDR : 16153

2021-01-22 00:25:43A1 Korte Vaart RIJNBG : 16180

2021-01-22 00:03:50A1 Koekoeklaan KATWZH : 16179

2021-01-21 23:54:39A2 Vioolstraat MOORDR Directe inzet 16152

2021-01-21 23:47:11A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161

2021-01-21 23:44:13A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16179

2021-01-21 23:42:41A1 Ridderspoorlaan OEGSTG : 16182

2021-01-21 23:31:51A1 Rosa Spierstraat LEIDEN : 16181

2021-01-21 23:29:10A1 Topaz Revitel Bargelaan LEIDEN : 16175

2021-01-21 23:16:35A2 Fresiaplein WASSNR : 16180

2021-01-21 23:06:58A1 Fazantstraat LISSE : 16178

2021-01-21 22:57:26A2 Loire NWKKIJ Directe inzet 16153

2021-01-21 22:41:416

2021-01-21 22:36:06Prio 4 A12 Re 27,4 WADDXV Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: obstakel op rijbaan)

2021-01-21 22:23:09A1 Heivlinder LEIDEN : 16179

2021-01-21 22:13:36Prio 4 Toerit A4 Li - Hoogmade 6 29,8 d LEIDDP Ongeval wegvervoer materieel

2021-01-21 21:55:11A2 Landluststraat GOUDA Directe inzet 16157

2021-01-21 21:53:005

2021-01-21 21:00:36A2 De Bas Speelgoed Brederolaan WADDXV Directe inzet 16165

2021-01-21 20:49:21Prio 3 A4 Re 27,3 OUDADE Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-21 19:40:00B1 Oostmolenpad GOUDA : 16157

2021-01-21 19:28:28A2 Boslaan RIJNBG : 16181

2021-01-21 19:23:50A1 Dirk Visserijkade KATWZH : 16173

2021-01-21 19:20:32A2 Dirk Visserijkade KATWZH Directe inzet 16184

2021-01-21 19:19:58A1 De Klok RIJNBG : 16185

2021-01-21 19:06:09A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-21 19:04:26A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157

2021-01-21 19:02:24A1 N209 - Nieuwe Hoefweg 16,4 BLEISW : 16155

2021-01-21 18:42:15A1 Poelwaai LISSE : 16181

2021-01-21 18:32:47A2 Zuringveld WADDXV Directe inzet 16155

2021-01-21 18:32:18Graag contact mka

2021-01-21 18:28:08A2 Van Assendelftshof LEIDEN Directe inzet 16176

2021-01-21 18:27:02A1 Hogedijk ZEVNHV : 16162

2021-01-21 18:26:36Prio 1 Hogedijk ZEVNHV Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-21 18:24:49B1 Tollenslaan WADDXV : 16161

2021-01-21 18:14:306

2021-01-21 17:46:51A2 Jan van Goyenkade LEIDEN Directe inzet 16183

2021-01-21 17:34:24A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161

2021-01-21 17:34:04A2 Da Costastraat LEKKKK : 16152

2021-01-21 17:30:52B2 LUMC (C11-Q) Longziekten Brugmansplein LEIDEN : 16173

2021-01-21 17:17:026

2021-01-21 17:13:36A2 Medisch Centrum Parklaan BOSKP : 16155

2021-01-21 17:13:17A1 Medisch Centrum Parklaan BOSKP : 16164

2021-01-21 17:04:02A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16155

2021-01-21 16:50:56A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-01-21 16:50:02A2 Suurmondstraat KATWZH Directe inzet 16185

2021-01-21 16:48:02A2 Mandenvlechter ALPHRN : 16165

2021-01-21 16:47:24A1 Kerkepad NWKKIJ : 16154

2021-01-21 16:45:10A2 van Speijkstraat KATWZH Directe inzet 16181

2021-01-21 16:39:55Prio 4 A4 Re 22,4 NWWETR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: obstakel op rijbaan)

2021-01-21 16:37:17A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185

2021-01-21 16:36:19B1 van de Mortelstraat NDWKZH : 16176

2021-01-21 16:32:45Prio 4 A12 Li 33,0 REEUWK Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-21 16:31:47Prio 2 A44 Re 12,5 SASSHM Bijzondere verkeerszaken

2021-01-21 16:30:11A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16155

2021-01-21 16:29:30B1 De Breeje Hendrick Nicolaas Beetsstraat LEKKKK : 16156

2021-01-21 16:24:58B1 De Hanepraij Fluwelensingel GOUDA : 16152

2021-01-21 16:10:15B1 Duizendblad KATWZH : 16180

2021-01-21 16:06:36A1 Helene Swarthplantsoen HAZRDK : 16162

2021-01-21 15:54:32A2 ARI Europe BV Schipholweg LEIDEN : 16179

2021-01-21 15:51:52P 2 BDH-03 CO-melder Pieter Bedijnstraat NDWKZH 161830

2021-01-21 15:51:17A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-21 15:50:08A2 A. van Leeuwenhoekweg Flemingweg ALPHRN Directe inzet 16164

2021-01-21 15:41:15A2 Anijszoom VOORHT : 16183

2021-01-21 15:40:04A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16176

2021-01-21 15:39:26A2 Aaltje Noordewierlaan LEIDEN : 16173

2021-01-21 15:38:30svp contact MKA

2021-01-21 15:32:26P 1 BDH-02 Autom. brand OMS Verpleeghuis Oudshoorn Henry Dunantweg ALPHRN 162233

2021-01-21 15:24:562

2021-01-21 15:23:39Prio 4 A12 Re 23,5 ZEVHZH Wegverkeer afgevallen lading

2021-01-21 15:23:19A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16183

2021-01-21 15:20:37Prio 1 A44 Re 16,9 OEGSTG Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-21 15:20:02A1 A44 Re OEGSTG : 16180

2021-01-21 15:17:35A2 van Lyndenweg LISSE : 16180

2021-01-21 15:09:04Einde presentatiestop EHH en SEH GHZ

2021-01-21 14:35:28P 1 BDH-02 Handmelder OMS Ankerplaats Daendelsstraat LEIDEN 164130

2021-01-21 14:33:09A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16180

2021-01-21 14:32:35A2 Dorpsstraat ZOETWD : 16181

2021-01-21 14:21:37A1 van Houdringelaan OEGSTG : 16184

2021-01-21 14:18:04A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16179

2021-01-21 14:16:47A2 van Lyndenweg LISSE : 16182

2021-01-21 14:15:19A2 Nieuwehaven GOUDA : 16156

2021-01-21 14:12:53A1 Lapinenburgstraat HILLGM : 16185

2021-01-21 14:11:19A1 Toerit A12 Re - Voorburg 4 VOORB :

2021-01-21 14:11:11Prio 1 Toerit A12 Re - Voorburg 4 VOORB Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-21 14:06:02A2 Jan Dorrekenskade-West Acaciastraat WADDXV Directe inzet 16155

2021-01-21 13:59:56A2 Attractiepark Duinrell Duinrell WASSNR : 16183

2021-01-21 13:59:43A2 Proeflokaal Sijgje N450 - Jacoba van Beierenweg VOORHT Directe inzet 16176

2021-01-21 13:53:45B2 Martha Flora Ronsseweg GOUDA : 16152

2021-01-21 13:47:45A1 Basalt Revalidatie Wassenaarseweg LEIDEN : 16175

2021-01-21 13:47:37A2 Jan van Bijnenpad WADDXV : 16157

2021-01-21 13:42:24A2 Langegracht LEIDEN Directe inzet 16180

2021-01-21 13:34:20B2 LUMC (J11-Q) Neurologie Brugmansplein LEIDEN : 16177

2021-01-21 13:26:33GHZ EHH (Presentatiestop)

2021-01-21 13:24:41B1 LUMC (J11-P) Neuro Medium Care Brugmansplein LEIDEN : 16172

2021-01-21 13:23:32A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181

2021-01-21 13:20:431

2021-01-21 13:17:19P 2 BDH-02 Dier op hoogte Kievitstraat HAASTR 163230

2021-01-21 13:06:19B2 Topaz Groenhoven Witte Rozenstraat LEIDEN : 16184

2021-01-21 13:02:52A2 Rijndijk HAZRDK : 16171

2021-01-21 12:55:30B2 Topaz Lakenhof Arthur van"Schendelstraat LEIDEN : 16182

2021-01-21 12:37:52A1 Constantijn Huygensstraat GOUDA : 16156

2021-01-21 12:29:05B1 Elzenhorst WADDXV : 16157

2021-01-21 12:29:02Prio 4 A4 Re 51,4 RIJSZH Wegverkeer verkeersstremming

2021-01-21 12:28:54P 2 BDH-03 Ass. ambu Abraham Rademakerstraat NDWKZH 161852

2021-01-21 12:20:37A2 Helmbergweg KATWZH Directe inzet 16173

2021-01-21 12:04:00A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173

2021-01-21 12:03:20A1 Jacob van Lennepkade GOUDA : 16151

2021-01-21 12:02:58B1 Abraham Rademakerstraat NDWKZH : 16179

2021-01-21 11:53:54P 2 BDH-04 Stormschade (los dak/geveldeel) Marinus Poststraat VALKZH 161630

2021-01-21 11:50:28A2 SEH Haga-LEY Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 16175

2021-01-21 11:48:58A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16179

2021-01-21 11:48:08B1 De Breeje Hendrick Nicolaas Beetsstraat LEKKKK : 16152

2021-01-21 11:46:20GHZ SEH (Presentatiestop)

2021-01-21 11:45:51A1 Huisartsenprakijk Oosthout Anijsweg VOORHT : 16183

2021-01-21 11:43:50A2 Dillenburglaan VOORSC : 16177

2021-01-21 11:35:41A1 Koolmeesstraat LEIDDP : 16171

2021-01-21 11:31:07A1 Prinses Maximalaan WAARDR : 16161

2021-01-21 11:30:28A2 Stadhoudersplein WASSNR Directe inzet 16172

2021-01-21 11:28:09A1 Reakt Platinaweg SGRAVH : 16175

2021-01-21 11:02:39B1 Leythenrode afd. de Wijde Aa Hoogmadeseweg LEIDDP : 16165

2021-01-21 11:00:28A1 GGZ (D3) MC Volwassenen Heurniusstraat LEIDEN : 16182

2021-01-21 10:56:00A1 Dijkgraaflaan NWKKIJ : 16157

2021-01-21 10:54:30Prio 1 Edelsteensingel Parelstraat ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-21 10:53:35A2 Edelsteensingel Parelstraat ALPHRN : 16162

2021-01-21 10:47:37A2 Stationsweg LEIDEN : 16171

2021-01-21 10:47:13A2 Duinweg NDWKZH Directe inzet 16184

2021-01-21 10:41:02B2 LUMC (J8-Q) Gynaecologie Brugmansplein LEIDEN : 16270

2021-01-21 10:40:41A1 Reigerlaan BOSKP : 16160

2021-01-21 10:37:26A2 Bilwijkerweg STOLWK : 16156

2021-01-21 10:27:30A2 Bernadottelaan GOUDA : 16152

2021-01-21 10:24:02A2 Topaz Revitel Bargelaan LEIDEN : 16181

2021-01-21 10:23:19Prio 4 A12 Re - Utrechtsebaan 5,4 VOORB Eigen initiatief

2021-01-21 10:22:21A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181

2021-01-21 10:22:07A2 Richard Wagnerlaan VOORSC : 16177

2021-01-21 10:16:22A2 Quarles van Uffordstraat NDWKZH Directe inzet 16172

2021-01-21 10:15:04A1 Medisch Centrum West Mozartlaan WADDXV : 16154

2021-01-21 10:12:35B1 RembrandtpneiH LESS! :01673

2021-01-21 10:03:00Prio 4 A44 Li 8,9 SASSHM Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-21 09:56:39A2 Kardoen ROELVN Directe inzet 16179

2021-01-21 09:44:09A2 Ouverturelaan GOUDA : 16151

2021-01-21 09:39:24A2 Sint Josephstraat GOUDA Directe inzet 16157

2021-01-21 09:37:54A2 Tolstraat VOORSC : 16175

2021-01-21 09:31:01A2 Parklaan BOSKP : 16162

2021-01-21 09:27:11A2 Moddermanstraat LEIDEN Directe inzet 16171

2021-01-21 09:21:34A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16152

2021-01-21 09:18:28A1 Apollotoren LEIDEN : 16182

2021-01-21 09:07:07A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16179

2021-01-21 09:04:30A1 Singel HILLGM : 16173

2021-01-21 08:54:392

2021-01-21 08:46:54A1 Herenstraat VOORHT : 16172

2021-01-21 08:46:13Prio 1 Herenstraat VOORHT Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-21 08:43:22A2 Stolwaardplein STOLWK : 16156

2021-01-21 08:38:04A2 Huisartsencentrum Oosterkerkstraat LEIDEN : 16177

2021-01-21 08:30:45A2 Prins van Oranje KRIMLK : 16154

2021-01-21 08:13:07A2 IJssellaan GOUDA : 16152

2021-01-21 08:07:15A1 Zilverschoon BOSKP : 16160

2021-01-21 08:07:06Prio 4 A12 Li 27,2 WADDXV Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: obstakel op rijbaan)

2021-01-21 07:50:04Prio 4 N44 Li - Rijksstraatweg 22,5 WASSNR Eigen initiatief

2021-01-21 07:47:31A1 A4 Re 60,6 SCHILD :

2021-01-21 07:40:58P 2 BDH-01 Stormschade Balkenpad ZOETWD 164230

2021-01-21 07:25:19P 2 BDH-05 Stormschade (boom) Bloemenschans VOORHT 161430

2021-01-21 06:49:30P 2 BDH-01 Stormschade Kraaierslaan NDWKZH 161930

2021-01-21 06:22:20svp contact mka

2021-01-21 05:59:56P 1 BDH-02 OMS Geverifieerd (brandmelding OMS) Apotex Nederland BV Archimedesweg LEIDEN 164130

2021-01-21 05:42:26A2 Raadhuishof ZEVHZH Directe inzet 16151

2021-01-21 05:33:41B1 Vijfmeiweg SASSHM : 16178

2021-01-21 05:08:15P 2 BDH-02 Stormschade Bodegraafsestraatweg GOUDA 163033

2021-01-21 04:50:26Prio 2 A12 R - Utrechtsebaan 3,0 SGRAVH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-21 04:48:05A1 Storm van 's-Gravesandeweg WASSNR : 16173

2021-01-21 04:44:41B1 LUMC (K2-R) SEH Ambulancehal Brugmansplein LEIDEN : 16173

2021-01-21 04:17:24A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151

2021-01-21 04:12:33A2 Anjerveld NWKKIJ Directe inzet 16157

2021-01-21 04:05:00P 1 BDH-03 OMS Geverifieerd (brandmelding OMS) Level - Fletcher Leiden Bargelaan LEIDEN 164130

2021-01-21 04:04:20A1 Esdoornstraat NWKOOP : 16164

2021-01-21 03:56:24P 2 BDH-02 Stormschade Hoogewaard KOUDRN 162238

2021-01-21 03:43:54P 2 BDH-01 Stormschade Klaproosveld KRIMLK 163531

2021-01-21 03:16:41Prio 2 A4 Li 29,3 LEIDDP Ongeval wegvervoer materieel

2021-01-21 02:05:54A2 Moddermanstraat LEIDEN Directe inzet 16165

2021-01-21 01:57:45A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151

2021-01-21 01:56:00A2 Logejo BV gebouw 1 Westpark BOSKP : 16157

2021-01-21 01:12:43A1 Bereklauwkreek LEIDDP : 16173

2021-01-21 01:09:45A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164

2021-01-21 01:09:28A1 Robijnhof (aanleunwoningen) Robijnhof LEIDEN : 16179

2021-01-21 01:06:56A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16178

2021-01-21 01:05:32A2 Apollolaan OEGSTG Directe inzet 16173

2021-01-21 01:05:18A2 Bereklauwkreek LEIDDP Directe inzet 16176

2021-01-21 00:57:43P 2 BDH-02 Stormschade (hek/bord/steiger) Anne Frankweg LEIDEN 164230

2021-01-21 00:09:26P 1 BDH-01 Voertuigbrand N445 Re LEIDDP 164130

2021-01-21 00:07:58A2 Gerda Brautigamsingel LEIDEN : 16179

2021-01-20 23:39:45A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157

2021-01-20 23:37:18A1 Prinses Margrietstraat MOORDR : 16151

2021-01-20 23:26:24Prio 4 A4 Li - Leidschendam 8 44,7 n SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-20 23:23:51Prio 4 A4 Li - Leidschendam 8 44,7 n SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-20 23:20:09P 2 BDH-01 Stormschade Balistraat OEGSTG 161530

2021-01-20 23:00:21Prio 4 A4 Re 43,0 LEIDDM Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-20 22:50:22A1 Stadsparkeerterrein Haagweg LEIDEN : 16179

2021-01-20 22:46:11A1 Goudsmidshof SCHOHV : 16150

2021-01-20 22:44:35A2 Stadsparkeerterrein Haagweg LEIDEN Directe inzet 16183

2021-01-20 22:42:54A1 Walnootstraat TRAAR : 16161

2021-01-20 22:35:48A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16171

2021-01-20 22:34:58A1 Leidsestraat HILLGM : 16175

2021-01-20 22:24:46A1 Rietlanden LEIMDN : 16182

2021-01-20 22:18:17A1 De Binnenvest Papegaaisbolwerk LEIDEN : 16184

2021-01-20 22:10:59gaarne contact MKA

2021-01-20 22:06:31A1 Galerij BOSKP : 16165

2021-01-20 22:04:31BV- graag contact MKB

2021-01-20 21:51:33A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160

2021-01-20 21:51:16A2 Keizershof ALPHRN Directe inzet 16161

2021-01-20 21:19:41A2 Boulevard KATWZH Directe inzet 16183

2021-01-20 21:18:05A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172

2021-01-20 21:00:07A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161

2021-01-20 20:51:39A2 Raam GOUDA Directe inzet 16157

2021-01-20 20:51:16A2 Prinses Marijkestraat MOORDR : 16152

2021-01-20 20:38:58A2 Brunelkamp LEIDDP Directe inzet 16180

2021-01-20 20:36:35A2 Havenkade LEIDEN Directe inzet 16175

2021-01-20 20:33:28B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16271

2021-01-20 20:25:58P 2 BDH-02 Wateroverlast Goudenregenstraat LEIMDN 162032

2021-01-20 20:20:30A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16157

2021-01-20 20:10:06A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160

2021-01-20 20:09:43A2 Emmalaan ALPHRN : 16162

2021-01-20 20:06:18A2 C. Huygenslaan WADDXV Directe inzet 16156

2021-01-20 19:59:18A2 Dubbelebuurt RIJNBG Directe inzet 16171

2021-01-20 19:53:13A1 Koningin Julianastraat KOUDRN : 16161

2021-01-20 19:52:371

2021-01-20 19:35:30A2 Haagwegtunnel LEIDEN Directe inzet 16175

2021-01-20 19:20:04P 2 BDH-02 Buitenbrand Opaalstraat LEIDEN 164230

2021-01-20 19:01:46A1 Burgemeester Hummelsingel VALKZH : 16171

2021-01-20 18:57:54A2 Sportpark Overveer Abtspoelweg OEGSTG : 16183

2021-01-20 18:46:05A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16152

2021-01-20 18:43:52A2 Wagenmaker ZEVHZH Directe inzet 16157

2021-01-20 18:42:24A2 Groenhove STOLWK Directe inzet 16156

2021-01-20 18:40:52B2 AZ (430(A4) Interne Geneeskunde Simon Smitweg LEIDDP : 16271

2021-01-20 18:40:09A2 Van Wijckerslooth Kracht (2e) van Wijckersloothple OEGSTG : 16177

2021-01-20 18:05:05A2 Atjehstraat LEIDEN Directe inzet 16172

2021-01-20 17:59:292

2021-01-20 17:48:15B1 LUMC (K2-Q) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16174

2021-01-20 17:37:58A1 Meerewijck LEIMDN : 16175

2021-01-20 17:33:16P 2 BDH-03 Liftopsluiting Paradijs GOUDA 163130

2021-01-20 17:32:26P 2 BDH-01 Liftopsluiting Asterstraat KATWZH 161630

2021-01-20 17:22:00Prio 4 A12 Li 25,6 WADDXV Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-20 17:14:52Prio 2 A20 Re - Burgemeester Elsenweg 10,7 MAASDK Verkeer wegverkeer

2021-01-20 17:08:37A2 Beijerscheweg STOLWK Directe inzet 16160

2021-01-20 16:58:15A2 Van der Valk Boumanweg LEIDDP : 16180

2021-01-20 16:56:09A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162

2021-01-20 16:55:11A2 Dokter Van Westendorplaan MOORDR : 16161

2021-01-20 16:48:39A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161

2021-01-20 16:48:03A2 N210 - CG Roosweg KRIMLK : 16152

2021-01-20 16:43:39A2 Rouboslaan VOORSC Directe inzet 16177

2021-01-20 16:42:41A2 IJslandsmos NWKKIJ : 16153

2021-01-20 16:41:52A2 Hoogvliet Voorstraat KATWZH : 16174

2021-01-20 16:37:15A2 Hoogvliet Voorstraat KATWZH Directe inzet 16172

2021-01-20 16:35:58A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153

2021-01-20 16:35:37A1 Kerklaan NWKKIJ : 16157

2021-01-20 16:32:02Prio 4 Afrit A12 Li - Bleiswijk 8 BLEISW Wegverkeer afgevallen lading

2021-01-20 16:31:52A1 De Savornin Lohmanplantsoen VOORSG:

2021-01-20 16:31:33A2 Petronella van Saxenstraat RIJNBG Directe inzet 16175

2021-01-20 16:28:56A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16152

2021-01-20 16:28:15A2 Kerkweg ODKIJS : 16156

2021-01-20 16:24:08A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157

2021-01-20 16:18:03A2 Nassaustraat LISSE Directe inzet 16184

2021-01-20 16:17:26A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16182

2021-01-20 16:13:45B1 LUMC (C4-S) Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16185

2021-01-20 16:07:54P 1 BDH-04 Gebouwbrand industrie Industriekade SASSHM 161152 161230

2021-01-20 15:51:01A2 Hoogewaard bij de ha KOUDRN : 16160

2021-01-20 15:49:17A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-01-20 15:48:54A2 Groenewege NDWKHT : 16174

2021-01-20 15:43:07B2 LUMC (C10-Q) AOA deels COVID Brugmansplein LEIDEN : 16171

2021-01-20 15:30:26A2 Dorp WAARDR Directe inzet 16162

2021-01-20 15:07:39A2 Schutterswei KATWZH : 16180

2021-01-20 14:33:49P 1 BDH-02 Autom. brand OMS LUMC 4 Parkeergarage Albinusdreef LEIDEN 164130

2021-01-20 14:29:43A2 Galjoenwal LEIDEN Directe inzet 16177

2021-01-20 14:23:37A1 Pilarenlaan NDWKHT : 16178

2021-01-20 14:20:56B1 AZ (370(C3) CCU (Hartbewaking) Simon Smitweg LEIDDP : 16173

2021-01-20 14:14:24Prio 2 N11 Re 11,7 ALPHRN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-20 14:09:26A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174

2021-01-20 13:55:50A2 de la Reylaan GOUDA Directe inzet 16153

2021-01-20 13:41:24A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16178

2021-01-20 13:39:59A1 Weteringkade NDWKZH : 16179

2021-01-20 13:31:28Prio 4 A12 Re 22,7 ZEVHZH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-20 13:30:54Prio 4 A12 Re 22,7 ZEVHZH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-20 13:26:13P 1 BDH-02 Gebouwbrand woning Planciuslaan GOUDA 163152 163130

2021-01-20 13:17:56A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16179

2021-01-20 13:16:52A1 Zilverschoon NDWKZH : 16181

2021-01-20 13:11:41A1 A12 Re 6,4 SGRAVH :

2021-01-20 12:57:50A2 Slotemaker de Bruinestraat GOUDA Directe inzet 16150

2021-01-20 12:55:03P 1 BDH-04 Handmelder OMS LUMC 1 Patientengebied Albinusdreef LEIDEN 164130

2021-01-20 12:49:31A1 Catsveld GOUDA : 16153

2021-01-20 12:43:46A2 Willem-Alexanderstraat VLIST Directe inzet 16150

2021-01-20 12:42:05A2 Vijf Meilaan LEIDEN Directe inzet 16171

2021-01-20 12:34:37B1 Zonneveldhof HAZRDK : 16160

2021-01-20 12:10:20A1 Eikenlaan LISSE : 16185

2021-01-20 12:08:44B1 Binnenhof NDWKZH : 16185

2021-01-20 12:08:30Prio 4 N11 Re 10,8 ALPHRN Wegverkeer afgevallen lading

2021-01-20 12:08:05Prio 4 N11 Re 10,8 ALPHRN Wegverkeer afgevallen lading

2021-01-20 12:05:11A1 AZ (42) Poli Cardiologie Zweilandlaan LEIDEN : 16176

2021-01-20 12:03:50A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16156

2021-01-20 12:02:14B1 Irenestraat LEKKKK : 16

2021-01-20 11:51:39B2 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Brugmansplein LEIDEN : 16272

2021-01-20 11:32:35A2 Populierenlaan STOLWK : 16151

2021-01-20 11:31:11B1 Woonzorgcentrum Maronia Maronia HILLGM : 16182

2021-01-20 11:30:44A1 Eikenlaan LISSE : 16179

2021-01-20 11:29:22B1 Woonzorgcentrum Maronia Maronia HILLGM : 16179

2021-01-20 11:26:28B1 Van Wijckerslooth afd. Roos (3e) van Wijckerslooth OEGSTG : 16180

2021-01-20 11:14:02A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16152

2021-01-20 11:12:16A2 De Grutto ODKIJS Directe inzet 16153

2021-01-20 10:58:07A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182

2021-01-20 10:56:56A1 Lavendelhof NDWKZH : 16178

2021-01-20 10:56:2793301

2021-01-20 10:55:07B2 Diamantplein LEIDEN : 16270

2021-01-20 10:52:03A2 Tjalkenwerf LEIDEN Directe inzet 16171

2021-01-20 10:46:43A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157

2021-01-20 10:37:35A1 Morgen ALPHRN : 16162

2021-01-20 10:21:45A2 Churchilllaan VOORHT Directe inzet 16179

2021-01-20 10:09:18A1 AZ (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16180

2021-01-20 10:04:57A2 Bachstraat LEIDEN : 16185

2021-01-20 09:56:52A2 Splinterlaan LEIDDP Directe inzet 16182

2021-01-20 09:55:56B2 Alexanderstraat LEIDEN : 16270

2021-01-20 09:54:16A2 Herenstraat LEIDEN Directe inzet 16178

2021-01-20 09:52:28A2 Saffraantuin LEIDEN Directe inzet 16175

2021-01-20 09:47:45A2 Louise de Colignystraat GOUDA Directe inzet 16151

2021-01-20 09:43:39B1 Curium-LUMC Unit I Endegeesterstraatweg OEGSTG : 16181

2021-01-20 09:38:33B1 DW De Wurft en De Watering Overrijn KATWZH : 16184

2021-01-20 09:38:18A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16179

2021-01-20 09:34:52A1 Dokter Schreuderstraat ZWAMMD : 16160

2021-01-20 09:34:34P 1 BDH-01 Ass. ambu (afhijsen patient) Dokter Schreuderstraat ZWAMMD 162252 162231

2021-01-20 09:32:07A2 Chopinlaan VOORHT Directe inzet 16173

2021-01-20 09:26:37A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173

2021-01-20 09:26:13A2 Boulevard KATWZH : 16171

2021-01-20 09:24:39A1 Wemmingen NWVNNP : 16176

2021-01-20 09:24:13Prio 4 A12 Re 35,8 BODEGR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: obstakel op rijbaan)

2021-01-20 09:17:54A1 Dokter Schreuderstraat ZWAMMD : 16163

2021-01-20 09:14:05A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16153

2021-01-20 09:03:39A1 Katwijkerbroek KATWZH : 16173

2021-01-20 08:58:22A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16176

2021-01-20 08:53:29A2 Willemskade LISSE Directe inzet 16183

2021-01-20 08:48:30A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16152

2021-01-20 08:48:07A1 Aquamarijn KRIMIJ : 16157

2021-01-20 08:41:37B2 GHZ (B4) Oncologie Bleulandweg GOUDA : 16251

2021-01-20 08:35:41A2 N207 - Oostkanaalweg ALPHRN : 16165

2021-01-20 08:35:15Prio 1 N207 - Oostkanaalweg ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-20 08:34:58A2 Ravelstraat LEIDEN : 16182

2021-01-20 08:20:11A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-20 08:19:22A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16175

2021-01-20 08:15:31Prio 4 A12 Re 28,1 WADDXV Ongeval wegvervoer materieel

2021-01-20 07:56:02A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16183

2021-01-20 07:54:50A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150

2021-01-20 07:53:26A1 N219 - Zuidplasweg ZEVHZH : 16156

2021-01-20 07:53:24P 1 BDH-01 Ongeval wegvervoer letsel N219 - Zuidplasweg ZEVHZH 169194 163732

2021-01-20 07:52:48Prio 1 N219 - Zuidplasweg ZEVHZH Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-20 07:46:26P 1 BDH-02 Autom. brand OMS Atalanta Land voor Water MOORDR 163730

2021-01-20 07:27:20A1 Fazantstraat NWKOOP : 16160

2021-01-20 07:09:43Prio 4 A12 L - Utrechtsebaan 2,0 SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-20 06:41:18A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16176

2021-01-20 06:38:44A1 Luifelbaan WASSNR : 16173

2021-01-20 06:35:15A1 AZ (370(C3) CCU (Hartbewaking) Simon Smitweg LEIDDP : 16178

2021-01-20 06:01:30A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165

2021-01-20 06:01:14A2 ActiVite Rietveld Zonnedauw ALPHRN : 16164

2021-01-20 05:45:20A1 Robijnhof!(AalLeunwmnIMfem) PObiof LEIDEN : 16176}o=

2021-01-20 05:23:33A2 Vijf Meilaan LEIDEN : 16173

2021-01-20 05:04:50Gaarne telefonisch contact MKA.

2021-01-20 04:37:16A1 Goudseweg`EG GR?8`&615c

2021-01-20 04:36:46Prio 1 Goudseweg BODEGR Voertuig te water (personenauto)

2021-01-20 04:36:29P 1 BDH-01 Voertuig te water Goudseweg BODEGR 162252

2021-01-20 04:35:58P 1 BDH-01 Voertuig te water Goudseweg BODEGR 163110 162210 163152 163170 169194 163030

2021-01-20 04:35:42Prio 1 Goudseweg BODEGR Voertuig te water

2021-01-20 04:03:42A2 Kromstevenwerf LEIDEN : 16173

2021-01-20 03:31:055

2021-01-20 02:59:14A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16176

2021-01-20 02:58:52A2 Topaz Overrhyn Willem de Zwijgerlaan LEIDEN : 16178

2021-01-20 02:52:33A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-20 02:52:14A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16178

2021-01-20 02:51:54A1 Hooglandse Kerkgracht LEIDEN : 16173

2021-01-20 02:30:27A2 Bateweg WOUBRG : 16172

2021-01-20 02:28:05A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153

2021-01-20 02:27:40A1 Weijpoort NWBRRN : 16165

2021-01-20 01:40:07P 1 BDH-04 Voertuigbrand Noachstraat LEIDEN 164230

2021-01-20 01:19:22P 1 BDH-03 Autom. brand OMS LUMC 4 Parkeergarage Albinusdreef LEIDEN 164130

2021-01-20 00:47:29A2 Jeltje de Bosch Kemperstraat ALPHRN : 16164

2021-01-20 00:42:14P 2 BDH-02 Buitenbrand container Bloemistenlaan LEIDEN 164230

2021-01-20 00:24:35A1 van Limburg Stirumstraat NDWKZH : 16172

2021-01-20 00:03:41A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16172

2021-01-20 00:03:22A2 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16173

2021-01-19 23:54:31P 2 BDH-01 CO-melder Paddestoelweg ALPHRN 162233

2021-01-19 23:47:16A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16172

2021-01-19 23:45:20A2 Uranusstraat ALPHRN : 16164

2021-01-19 23:43:20A2 Het Buitenwater VALKZH : 16176

2021-01-19 23:32:44A2 A12 Re 21,1 ZEVHZH :

2021-01-19 23:32:39A2 A12 Re 21,1 ZEVHZH : 16150

2021-01-19 23:29:18A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16173

2021-01-19 23:05:14A1 Sterreschans OEGSTG : 16178

2021-01-19 22:41:01A2 Prinses Marijkestraat MOORDR Directe inzet 16153

2021-01-19 22:35:05A1 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16157

2021-01-19 22:18:20A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150

2021-01-19 21:47:01A2 Klompenmaker ALPHRN : 16163

2021-01-19 21:28:13A2 Storm van 's-Gravesandeweg WASSNR : 16175

2021-01-19 21:24:46A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157

2021-01-19 21:20:16A1 Stadhouderslaan BODEGR : 16161

2021-01-19 21:07:29A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161

2021-01-19 21:03:52A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16185

2021-01-19 20:41:20A1 Weeresteinstraat HILLGM : 16171

2021-01-19 20:36:485

2021-01-19 20:36:09A2 Noorderwerf GOUDA Directe inzet 16153

2021-01-19 20:31:31A2 Goudse Rijweg BOSKP Directe inzet 16160

2021-01-19 20:06:52P 2 BDH-01 Buitenbrand afval/rommel Jeltje de Bosch Kemperpad LEIDEN 164230

2021-01-19 20:03:27A2 Politiebureau 75 (Krimpenerwaard) Hof ter Bergen BERGAB : 16157

2021-01-19 20:02:08A2 Sperwerhorst LEIDEN

2021-01-19 20:01:16A2 Sperwerhorst LEIDEN Directe inzet 16181

2021-01-19 19:50:16A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151

2021-01-19 19:49:55A1 Kroonkruid NWKKIJ : 16150

2021-01-19 19:38:01A2 Seniorencomplex Rosenburch Rosenburch LEIDEN : 16180

2021-01-19 19:37:251

2021-01-19 19:35:28B1 Curium-LUMC Unit I Endegeesterstraatweg OEGSTG : 16178

2021-01-19 19:33:406

2021-01-19 19:14:31A2 Eduard van Beinumstraat LEIDEN : 16183

2021-01-19 19:06:59A1 Kievitstraat ALPHRN : 16160

2021-01-19 18:58:59P 2 BDH-02 Wateroverlast Kortenaerlaan VOORSC 164230

2021-01-19 18:32:07A2 Intratuin Leidseweg VOORSC : 16181

2021-01-19 18:26:41Prio 1 Intratuin Leidseweg VOORSC Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-19 18:22:43B1 AZ (3A) Dagverpleging / KVA Zweilandlaan LEIDEN : 16175

2021-01-19 18:19:55A2 Bernhardhof GOUDA Directe inzet 16153

2021-01-19 18:19:05A1 Cartesiuslaan OEGSTG : 16185

2021-01-19 18:12:35A1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16178

2021-01-19 18:08:59P 1 BDH-03 Handmelder OMS Rhijndael Europasingel KOUDRN 162238

2021-01-19 18:08:07B1 Stevensstraat MOORDR : 16151

2021-01-19 18:00:30Wekelijks proefalarm Veiligheidsregio Hollands Midden

2021-01-19 17:53:55A2 Castellumstraat ALPHRN : 16163

2021-01-19 17:47:56A1 Van Wijckerslooth Balans (1e) van Wijckersloothple OEGSTG : 16179

2021-01-19 17:46:45A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-01-19 17:41:05A2 Stellingmolen LEIDEN : 16171

2021-01-19 17:15:03Prio 1 Cesar Franckstraat Vijf Meilaan LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-19 17:13:54A2 Cesar Franckstraat Vijf Meilaan LEIDEN Directe inzet 16181

2021-01-19 17:13:12A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160

2021-01-19 17:12:01A1 De Bovenberghe Asserlaan SCHOHV : 16154

2021-01-19 17:11:30Prio 4 A4 Li 33,0 LEIDEN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-19 17:04:37Proefalarm

2021-01-19 17:02:35A2 De Hoeksteen Burgemeester Brandtstraat MOORDR : 16150

2021-01-19 17:00:31A2 Wilgehout BOSKP Directe inzet 16153

2021-01-19 16:59:35A2 Marconilaan LISSE Directe inzet 16161

2021-01-19 16:35:35A1 Huisartsenpraktijk Celsius Via Antiqua NDWKHT : 16178

2021-01-19 16:28:18A2 Ruysdaelhof VOORSC : (rapid) 16181

2021-01-19 16:20:425

2021-01-19 16:19:14A2 Groen van Prinstererweg KATWZH : 16184

2021-01-19 16:18:54Prio 1 Groen van Prinstererweg KATWZH Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-19 16:16:56A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153

2021-01-19 16:12:37A2 Wet 'n Wild Sportlaan ALPHRN Directe inzet 16160

2021-01-19 16:10:22A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16154

2021-01-19 16:07:48A1 Jan Kortlandstraat SCHOHV : 16151

2021-01-19 16:07:22A1 Gezondheidscentrum Wantveld NDWKZH : 16183

2021-01-19 15:58:14INDIEN GEREED: A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16151

2021-01-19 15:55:44A1 Leidsevaart NDWKHT : 16175

2021-01-19 15:49:56B2 LUMC (K0-P) Radiotherapie (Bestr.) Einthovenweg LEIDEN : 16271

2021-01-19 15:47:40A1 Apollolaan LEIDEN : 16180

2021-01-19 15:40:56A1 Gezondheidscentrum Dillenburg Prinses Irenelaan ALPHRN : 16163

2021-01-19 15:37:08A2 Albertine Agnesstraat LEIDEN Directe inzet 16174

2021-01-19 15:34:54Gaarne contact Meldkamer Ambulancezorg

2021-01-19 15:32:35A2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16171

2021-01-19 15:32:09A2 Burggravenlaan Hoge Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16184

2021-01-19 15:27:35rit vanaf seh aub 16156

2021-01-19 15:25:44A1 Dillenburglaan VOORSC : 16181

2021-01-19 15:22:59A1 Poortwacht LEIDDP : 16182

2021-01-19 15:22:23B1 AZ (76) Oudshoorn De Brug Meteoorlaan ALPHRN : 16164

2021-01-19 15:19:10Gaarne contact MKA

2021-01-19 15:12:57A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165

2021-01-19 15:08:03A2 Mesdaglaan HILLGM Directe inzet 16176

2021-01-19 15:00:14A2 Gerard Doustraat ALPHRN : 16161

2021-01-19 14:57:01A2 Engelselaan VOORHT Directe inzet 16176

2021-01-19 14:43:42B2 LUMC (K2-R) Poli Heelkunde Brugmansplein LEIDEN : 16272

2021-01-19 14:35:50A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-19 14:34:31A2 Platteweg REEUWK : 16154

2021-01-19 14:33:44B1 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Brugmanspl LEIDEN : 16177

2021-01-19 14:32:22A2 TC Unicum Haarlemmerweg LEIDEN Directe inzet 16172

2021-01-19 14:29:12B1 Opaalstraat LEIDEN : 16179

2021-01-19 14:14:35A2 Erasmushof BODEGR : 16156

2021-01-19 14:11:22B2 AZ (C2) Dagverpleging / KVA Simon Smitweg LEIDDP : 16271

2021-01-19 14:10:44P 2 BDH-01 Stormschade (hek/bord/steiger) Willem-Alexanderlaan LEIDDP 169191

2021-01-19 14:09:37P 2 BDH-01 Stormschade (hek/bord/steiger) Willem-Alexanderlaan LEIDDP 164252

2021-01-19 14:05:20A2 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16153

2021-01-19 14:02:12P 2 BDH-03 Ass. ambu (afhijsen patient) Fazantstraat ALPHRN 162252 162233

2021-01-19 13:56:50A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157

2021-01-19 13:47:10A2 Rusthofflaan SASSHM : 16181

2021-01-19 13:46:14P 2 BDH-02 Schip/watersporter in probl. Gouderaksedijk GOUDA 163110 163231

2021-01-19 13:46:10A1 Zuidwester - De Ervaring Kennedylaan LEIDEN : 16180

2021-01-19 13:45:40Prio 2 Gouderaksedijk GOUDA Schip/watersporter in probl

2021-01-19 13:43:40B1 Brunita J. Gemmekelaan VOORSC : 16173

2021-01-19 13:28:14A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181

2021-01-19 13:27:23A1 Oranjelaan LISSE : 16176

2021-01-19 13:25:46A2 Prinses Marijkestraat ALPHRN Directe inzet 16164

2021-01-19 13:24:54B2 LUMC (B3-P) Poli Medische Oncologie Brugmansplein LEIDEN : 16272

2021-01-19 13:24:16B2 Coniferensingel GOUDA : 16251

2021-01-19 13:24:01A2 Sotaweg ROELVN Directe inzet 16184

2021-01-19 13:16:29A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-19 13:15:56A1 Boslaan KATWZH : 16182

2021-01-19 13:02:14A2 Aquamarijn ALPHRN : 16165

2021-01-19 12:49:47P 1 BDH-03 Autom. brand OMS LUMC 4 Parkeergarage Albinusdreef LEIDEN 164130

2021-01-19 12:47:11Prio 4 A12 Li 38,0 NWBRRN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: afgevallen lading)

2021-01-19 12:42:37A2 Huisartsenpraktijk H. de Boerstraat WOUBRG : 16160

2021-01-19 12:40:09B2 AZ (250(B2) Longziekten Simon Smitweg LEIDDP : 16270

2021-01-19 12:35:37Prio 4 A4 Re 58,6 SCHILD Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-19 12:35:07A2 LUMC (J11-P) Neuro Medium Care Brugmansplein LEIDEN : 16183

2021-01-19 12:26:59A2 Dozystraat LEIDEN : 16172

2021-01-19 12:23:44B1 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Brugmansplein LEIDEN : 16184

2021-01-19 12:18:12A2 Hazelhof HAZDRP Directe inzet 16164

2021-01-19 12:03:30Prio 4 N11 Li 12,5 ALPHRN Wegverkeer verkeersstremming

2021-01-19 11:59:43A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156

2021-01-19 11:57:48B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 2 Brugmansplein LEIDEN : (couveuse RAV) 16174

2021-01-19 11:49:07B2 GHZ (79) PET-CT Centrum Buchnerweg GOUDA : 16154

2021-01-19 11:45:33B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 2 Brugmansplein LEIDEN : 16185

2021-01-19 11:31:43Prio 4 A4 Re 55,0 DENHZH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: afgevallen lading)

2021-01-19 11:27:52B1 AZ (43) Poli Gynaecologie Simon Smitweg LEIDDP : 16173

2021-01-19 11:15:50A2 Herenstraat LEIDEN Directe inzet 16185

2021-01-19 11:11:38A2 Zuidsingel LEIDEN Directe inzet 16181

2021-01-19 10:43:31P 1 BDH-04 Ass. ambu Total inz De Mors Doctor Lelylaan LEIDEN 164272 164280

2021-01-19 10:40:54Prio 1 Doctor Lelylaan Diamantlaan LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-19 10:40:39A1 Total inz De Mors Doctor Lelylaan LEIDEN : 16176

2021-01-19 10:40:22P 1 BDH-01 OMS Geverifieerd (brandmelding OMS) Serviceflat Schouwenhove Schouwenhove LEIDEN 164230

2021-01-19 10:40:18Prio 1 Total inz De Mors Doctor Lelylaan LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-19 10:18:40A2 Ridder van Catsweg GOUDA : 16160

2021-01-19 10:16:07A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16180

2021-01-19 10:14:57A2 Parkeergarage Victoriberg Coremolen NDWKHT Directe inzet 16184

2021-01-19 10:09:31P 2 BDH-01 Liftopsluiting Lupinesingel ALPHRN 162233

2021-01-19 10:07:57A2 Huisartsenpraktijk Wijngaardenlaan VOORSC : 16174

2021-01-19 10:05:07A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160

2021-01-19 09:56:42A2 A20 Re 43,1 NWKKIJ : 16150

2021-01-19 09:52:50P 2 BDH-10 Liftopsluiting Kwadraad Boelekade GOUDA 163130

2021-01-19 09:51:52A2 Kraaierstraat LEIDEN Directe inzet 16185

2021-01-19 09:51:09A1 Gezondheidscentrum Dillenburg Prinses Irenelaan ALPHRN : 16164

2021-01-19 09:49:12A2 Stadhoudersring ZOETMR : 16152

2021-01-19 09:40:11A2 Vijf Meilaan LEIDEN Directe inzet 16173

2021-01-19 09:39:52A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150

2021-01-19 09:29:25A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157

2021-01-19 09:28:42A1 Jan van Bijnenpad WADDXV : 16154

2021-01-19 09:22:50B2 LUMC (C10-P) Interne Geneeskunde Brugmansplein LEIDEN : 16272

2021-01-19 09:22:35B1 GHZ (C3) Kindergeneeskunde Bleulandweg GOUDA : (couveuse RAV) 16177

2021-01-19 09:16:35Prio 1 LUMC 5 Poortgebouw Rijnsburgerweg LEIDEN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-19 09:15:31A1 LUMC 5 Poortgebouw Rijnsburgerweg LEIDEN : 16176

2021-01-19 09:10:35B1 LUMC (C11-Q) Medische Oncologie Brugmansplein LEIDEN : 16183

2021-01-19 09:10:22A2 P. Mondriaanlaan ALPHRN Directe inzet 16162

2021-01-19 09:05:35B2 AZ (250(B2) Longziekten Simon Smitweg LEIDDP : 16251

2021-01-19 09:04:23A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-19 09:03:40A1 Willem van Cleeflaan ZOETMR : 16152

2021-01-19 09:02:29P 1 BDH-06 Gebouwbrand (schoorsteen) Dahliastraat STOLWK 163452 163231

2021-01-19 08:55:31Prio 4 Toerit A13 Re - Tu Delft 10 DELFT Defect straatmeubilair

2021-01-19 08:53:38B2 Diamantplein LEIDEN : 16270

2021-01-19 08:49:01A2 Politiebureau 73 (Gouda) Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16156

2021-01-19 08:48:23Prio 1 A20 Re 43,1 NWKKIJ Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-19 08:48:20A1 A20 Re 43,1 NWKKIJ :

2021-01-19 08:06:46A1 Staalwijkstraat LEIDEN : 16173

2021-01-19 07:59:27A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16152

2021-01-19 07:58:35A2 Europalaan NWKKIJ : 16154

2021-01-19 07:55:14A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16154

2021-01-19 07:54:20Prio 1 Europalaan NWKKIJ Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-19 07:52:42A2 Valkendaal NWKKIJ Directe inzet 16157

2021-01-19 07:46:35A2 Magdalena Moonsstraat LEIDEN Directe inzet 16180

2021-01-19 07:44:14B1 AZ (570(C5) Kind en Jeugdafdeling Simon Smitweg LEIDDP : (couveuse RAV) 16181

2021-01-19 07:38:57A2 Boekhorsterweg WARMND Directe inzet 16185

2021-01-19 07:31:29A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-01-19 07:29:55A2 Ovidius NDWKHT Directe inzet 16175

2021-01-19 07:03:20A2 Sluiskolk ALPHRN Directe inzet 16160

2021-01-19 06:31:42A2 Munthof VOORHT Directe inzet 16182

2021-01-19 06:23:25A1 Atalanta Land voor Water MOORDR : 16156

2021-01-19 06:09:10A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161

2021-01-19 06:08:40A2 Wilhelminastraat BODEGR : 16164

2021-01-19 05:48:22Prio 4 A44 Re 18,9 LEIDEN Eigen initiatief

2021-01-19 04:43:38A2 Lorentzhof SCHOHV Directe inzet 16152

2021-01-19 03:56:16A2 Crocusstraat KATWZH Directe inzet 16172

2021-01-19 02:56:29A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16152

2021-01-19 02:42:066

2021-01-19 02:26:25A2 Zijldonk LEIDEN Directe inzet 16183

2021-01-19 01:57:18A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182

2021-01-19 01:09:18A2 Doctor Abraham Kuyperstraat MOORDR : 16156

2021-01-19 00:53:53A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156

2021-01-19 00:53:17A1 Fazantdreef WADDXV : 16153

2021-01-18 23:47:19A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16170

2021-01-18 23:44:59A1 Surinamestraat LEIDEN : 16182

2021-01-18 23:18:14B1 ActiVite De Ommedijk Ommedijk LEIDDP : 16183

2021-01-18 22:42:29A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16177

2021-01-18 22:42:12A1 A.P. van Neslaan BOSKP : 16163

2021-01-18 22:40:34A1 Julianalaan KAAG : 16176

2021-01-18 22:39:47A1 Irisstraat KATWZH : 16184

2021-01-18 22:24:16B1 Curium-LUMC Unit I Endegeesterstraatweg OEGSTG : 16178

2021-01-18 22:22:21Prio 2 A12 Re 20,0 ZEVHZH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-18 21:38:33A1 Noordeinde LEIDEN : 16185

2021-01-18 21:37:211

2021-01-18 21:33:552

2021-01-18 21:30:10A1 Kastanjelaan LEIDDP : 16177

2021-01-18 21:29:42A2 Noorder Leidsevaart HILLGM : 16176

2021-01-18 21:26:33A2 Wethouder Fierman Eduard Meerburg senior kade KATWZH : 16170

2021-01-18 21:19:46Prio 1 A4 Re 49,5 RIJSZH Verdachte situatie persoon

2021-01-18 21:03:08B1 Havenkade LEIDEN : 16183

2021-01-18 20:43:036

2021-01-18 20:35:25A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163

2021-01-18 20:33:10P 2 BDH-03 Dienstverlening Het Wedde VOORSC 164230

2021-01-18 20:22:36P 2 BDH-02 Liftopsluiting Prins Bernhardlaan ALPHRN 162233

2021-01-18 20:21:49A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16160

2021-01-18 20:14:31A2 Schielandstraat MOORDR : 16152

2021-01-18 20:11:23A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-01-18 20:10:16A2 Fransezoom NWKKIJ : 16150

2021-01-18 20:04:21A1 Magerhorst ALPHRN : 16165

2021-01-18 19:45:50A1 Frank van Borselenstraat SASSHM : 16173

2021-01-18 19:41:44A2 Raam GOUDA Directe inzet 16154

2021-01-18 19:33:16Prio 1 Afrit N11 Re - Alphen a/d Rijn-Oost 10 ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-18 19:31:06A1 Afrit N11 Re - Alphen a/d Rijn-Oost 10 ALPHRN : 16165

2021-01-18 19:30:42Prio 1 Afrit N11 Re - Alphen a/d Rijn-Oost 10 ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-18 19:16:40A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163

2021-01-18 19:14:25B1 LUMC (H4-P) IC Unit 1 COVID Brugmansplein LEIDEN : 16182

2021-01-18 19:09:29A1 Fazantstraat NWKOOP : 16160

2021-01-18 19:04:23A2 Guldenbrug GOUDA Directe inzet 16152

2021-01-18 19:01:35A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150

2021-01-18 18:28:46A2 Vergilius NDWKHT Directe inzet 16178

2021-01-18 18:26:25Prio 1 Bredeweg MOERKP Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-18 18:25:38A2 Karekietstraat STOLWK Directe inzet 16154

2021-01-18 18:24:08P 1 BDH-01 Ongeval wegvervoer letsel Bredeweg MOERKP 169195 163732

2021-01-18 18:24:06Prio 1 Bredeweg MOERKP Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-18 18:24:01A1 Bredeweg MOERKP : 16157

2021-01-18 18:23:36Prio 1 Bredeweg MOERKP Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-18 17:38:51A2 Beethovenlaan Chopinlaan WADDXV Directe inzet 16157

2021-01-18 17:29:27A2 McDonald's Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16154

2021-01-18 17:25:42Prio 1 McDonald's Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-18 17:24:04A2 Bomschuitstraat KATWZH : 16185

2021-01-18 17:15:25P 1 BDH-04 Autom. brand OMS Rijnhove Cornelis Geellaan ALPHRN 162233

2021-01-18 17:11:19A2 Noordkade WADDXV : 16152

2021-01-18 17:10:18A1 N461 - Westkanaalweg TRAAR : 16160

2021-01-18 17:07:14A1 Coremolen NDWKHT : 16178

2021-01-18 17:05:46A1 Huisartsenpraktijk Celsius Via Antiqua NDWKHT : 16184

2021-01-18 17:03:49A1 Heereweg LISSE : 16183

2021-01-18 17:00:44A2 Schulpeinde KATWZH Directe inzet 16183

2021-01-18 16:46:27A2 Willem-Alexanderplein LISSE : 16170

2021-01-18 16:45:066

2021-01-18 16:35:19A2 Albert Heijn Schoolstraat VOORSC : 16175

2021-01-18 16:31:04A1 Dorpsstraat NWVEEN : 16165

2021-01-18 16:28:31A2 Huisarts Irisplein Irisplein NDWKZH : 16176

2021-01-18 16:25:01A1 Huisarts Blokland Ooievaardreef MOORDR : 16157

2021-01-18 16:19:50A2 Boshuysenstraat KATWZH Directe inzet 16178

2021-01-18 16:18:23A1 GHZ (34) Poli Kindergeneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16150

2021-01-18 16:17:52Prio 1 Nieuwe Zeeweg Prins Hendrikweg NDWKZH Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-18 16:16:52A2 Nieuwe Zeeweg Prins Hendrikweg NDWKZH Directe inzet 16184

2021-01-18 16:13:06A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16177

2021-01-18 16:11:49A1 Krammer ALPHRN : 16163

2021-01-18 16:08:29B1 An van Gilsehof NDWKZH : 16170

2021-01-18 16:05:44A1 Schaepmanlaan HILLGM : 16173

2021-01-18 15:58:39P 2 BDH-01 Buitenbrand container (afvalcontainer) Mendeldreef LISSE 169282

2021-01-18 15:55:25A2 Hoorn ALPHRN Directe inzet 16160

2021-01-18 15:47:20B1 Wooncentrum De Dertienhuizen De Dertienhuizen KRIMLK : 16154

2021-01-18 15:46:19A2 Marsdiep ALPHRN Directe inzet 16165

2021-01-18 15:37:16Prio 4 A12 Re 15,6 ZOETMR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-18 15:35:24Prio 4 A12 Re 15,6 ZOETMR Wegverkeer afgevallen lading

2021-01-18 15:34:47B2 An van Gilsehof NDWKZH : 16270

2021-01-18 15:30:27A2 Stationsweg HILLGM Directe inzet 16183

2021-01-18 15:24:05P 2 BDH-01 Buitenbrand container (afvalcontainer) Mendeldreef LISSE 161130

2021-01-18 15:23:34A2 De Hooge Krocht NDWKZH Directe inzet 16182

2021-01-18 15:22:08B2 Gooweg NDWKHT : 16271

2021-01-18 15:15:42B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16185

2021-01-18 15:07:03B1 Wooncentrum De Dertienhuizen De Dertienhuizen KRIMLK : 16151

2021-01-18 14:56:27A1 Katwijkseweg WASSNR : 16180

2021-01-18 14:42:39P 1 BDH-06 OMS Geverifieerd (brandmelding OMS) Museum Gouda (kantoor) Molenwerf GOUDA 169233

2021-01-18 14:42:34A1 Aquamarijn ALPHRN : 16163

2021-01-18 14:30:10A1 De Wilbert Overrijn KATWZH : 16178

2021-01-18 14:23:05A1 Schelde NWKKIJ : 16156

2021-01-18 14:03:40B2 GHZ (79) PET-CT Centrum Buchnerweg GOUDA : 16251

2021-01-18 14:02:59A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182

2021-01-18 13:43:03A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-18 13:36:16A1 Gezondheidscentrum Stevenshof Theda Mansholtstraat LEIDEN : 16184

2021-01-18 13:30:49A2 Plein Soleil NDWKZH Directe inzet 16180

2021-01-18 13:17:29A2 Van Boetzelaerstraat ALPHRN Directe inzet 16163

2021-01-18 13:13:52A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16176

2021-01-18 13:08:16A2 Paulus Potterstraat LISSE : 16173

2021-01-18 12:55:12A1 Walmolenerf GOUDA : 16157

2021-01-18 12:40:47A2 's-Molenaarsweg ALPHRN Directe inzet 16160

2021-01-18 12:37:16A2 P.C. Hooftstraat GOUDA : 16151

2021-01-18 12:33:063301

2021-01-18 12:31:22P 2 BDH-03 Gebouwbrand industrie (GRIP: 1) (zeer grote brand) (chemisch) Croda Europe BV Buurtje GOUDA 169282

2021-01-18 12:27:532

2021-01-18 12:19:01P 2 BDH-02 Stank/Hinder. lucht (vreemde lucht) Waldeck Pyrmontlaan OEGSTG 164130

2021-01-18 12:09:31Prio 1 Hoge Rijndijk ZOETWD Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-18 12:08:55A2 Hoge Rijndijk ZOETWD Directe inzet 16185

2021-01-18 12:08:44A2 Savelberg Savelberghof GOUDA : 16150

2021-01-18 11:52:18A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - Coosweg LEKKKK VWS 161#?)

2021-01-18 11:51:04P 2 BDH-01 Dier in problemen Camphuysendreef LEIDDP 164152

2021-01-18 11:50:42A2 Herenweg RIJNWD : 16162

2021-01-18 11:44:49A1 Praxis Zijlbaan LEIDDP : 16156

2021-01-18 11:40:14P 2 BDH-01 Dier in problemen Camphuysendreef LEIDDP 164330

2021-01-18 11:39:44A1 Stijntjesduinstraat NDWKZH : 16177

2021-01-18 11:39:04A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162

2021-01-18 11:38:40A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160

2021-01-18 11:37:46A1 Engelsmanplaat GOUDA : 16154

2021-01-18 11:32:20P 2 Brandweer Herbez./Kazern. Kazerne Gouda Keerkring GOUDA

2021-01-18 11:29:04A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151

2021-01-18 11:26:23A2 Koningin Julianastraat MOORDR Directe inzet 16150

2021-01-18 11:25:45A2 Muntstraat LISSBR : 16181

2021-01-18 11:21:29B1 Handelstraat LISSE : 16176

2021-01-18 11:17:10A2 Hooge Burch Oude Rijnlaan 21 Spoorlaan ZWAMMD : 16161

2021-01-18 11:13:50Prio 4 A12 R - Utrechtsebaan 2,4 SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming

2021-01-18 11:11:38A2 Meer en Duin LISSE Directe inzet 16163

2021-01-18 11:10:47B1 Handelstraat LISSE : 16163

2021-01-18 11:07:02Gaarne contact gmk

2021-01-18 11:06:48Gaarne telefonsich contact MKB: Gebouwbrand industrie (GRIP: 1) (zeer grote brand) (chemisch) Croda Europe BV Buurtje GOUDA

2021-01-18 11:02:50Prio 4 A12 Li 34,4 BODEGR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: obstakel op rijbaan)

2021-01-18 11:01:12P 1 BDH-03 Gebouwbrand industrie (GRIP: 1) (zeer grote brand) (chemisch) Croda Europe BV Buurtje GOUDA 169261 162280

2021-01-18 10:59:16A2 Burgemeester Geertsemalaan WASSNR : 16175

2021-01-18 10:54:22B2 LUMC (J11-Q) Neurologie Brugmansplein LEIDEN : 16271

2021-01-18 10:52:51A1 Madelief HAASTR : 16152

2021-01-18 10:50:48P 1 BDH-03 Gebouwbrand industrie (GRIP: 1) (zeer grote brand) (chemisch) Croda Europe BV Buurtje GOUDA

2021-01-18 10:49:33P 1 BDH-03 Gebouwbrand industrie (GRIP: 1) (zeer grote brand) (chemisch) Croda Europe BV Buurtje GOUDA

2021-01-18 10:44:31P 2 BDH-04 Dier te water Haarlemmerstraatweg OEGSTG 164130

2021-01-18 10:44:10Prio 4 A20 Li - Burgemeester Elsenweg 10,5 DELIER Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-18 10:42:35P 1 BDH-03 Gebouwbrand industrie (GRIP: 1) (zeer grote brand) (chemisch) Croda Europe BV Buurtje GOUDA 163452

2021-01-18 10:40:50P 2 Brandweer Herbez./Kazern. (herbezetting) Kazerne Gouda Keerkring GOUDA

2021-01-18 10:40:07Prio 4 A13 Li 12,1 DELFT Wegverkeer verkeersstremming

2021-01-18 10:39:21A2 Croda Europe BV Buurtje GOUDA : (GRIP: 1) (zeer grote brand/stand-by)

2021-01-18 10:36:55A2 Croda Europe BV Buurtje GOUDA : (GRIP: 1) (grote brand/stand-by) 16386

2021-01-18 10:35:21A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16179

2021-01-18 10:32:48A1 Alrijne Ziekenhuis Houtlaan LEIDEN : 16174

2021-01-18 10:30:44A2 In de Bogerd STOLWK : 16157

2021-01-18 10:30:31P 1 BDH-03 Gebouwbrand industrie Croda Europe BV Buurtje GOUDA 163152 169194 169264

2021-01-18 10:28:51A2 Jan Wolkersstraat LEIDEN Directe inzet 16180

2021-01-18 10:28:49P 1 BDH-03 Brandgerucht Turfsingel GOUDA 163130

2021-01-18 10:27:06A2 Meeroever HILLGM : 16181

2021-01-18 10:21:44A2 GGZ (D3) MC Volwassenen Heurniusstraat LEIDEN : 16178

2021-01-18 10:21:35P 2 BDH-02 Stank/Hinder. lucht (vreemde lucht) Herenweg RIJNWD 162032

2021-01-18 10:17:25A1 Prinsenweg VOORHT : 16171

2021-01-18 10:07:34A1 Professor Asserlaan VOORSC : 16185

2021-01-18 09:49:57A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-18 09:36:38A2 Medisch Centrum Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16163

2021-01-18 09:25:40A2 Berkenbroek REEUWK : 16160

2021-01-18 09:16:36A2 Haagweg LEIDEN Directe inzet 16180

2021-01-18 09:15:34A1 Briljantstraat ALPHRN : 16162

2021-01-18 09:14:16P 1 BDH-04 Handmelder OMS LUMC 6 Laboratoriumgebouw Einthovenweg LEIDEN 164130

2021-01-18 09:08:36B2 LUMC (C9-P) Hartziekten Brugmansplein LEIDEN : 16271

2021-01-18 09:03:03A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154

2021-01-18 08:50:23A1 School Het Gebouw Arubapad LEIDEN : 16174

2021-01-18 08:49:08A2 Lambertushof LEIDEN : 16179

2021-01-18 08:44:44Prio 4 A4 Li 49,4 RIJSZH Ongeval wegvervoer materieel

2021-01-18 08:41:172

2021-01-18 08:38:25A2 Woudwetering 7,9 WOUBRG Directe inzet 16178

2021-01-18 08:31:19A1 Plantagelaan Levendaal LEIDEN : 16176

2021-01-18 08:30:46A2 ActiVite Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN Directe inzet 16156

2021-01-18 08:29:10A2 Gemiva-SVG Groep Evertsenstraat RIJNBG Directe inzet 16184

2021-01-18 08:21:29A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16152

2021-01-18 08:18:49A2 Eureka NWKKIJ Directe inzet 16150

2021-01-18 08:17:51A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16181

2021-01-18 08:16:01A2 Noorder Leidsevaart HILLGM Directe inzet 16185

2021-01-18 08:10:44Prio 3 N44 Li - Rijksstraatweg 26,4 WASSNR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-18 08:05:06A2 Mr P D Kleylaan NWKKIJ Directe inzet 16157

2021-01-18 07:57:001

2021-01-18 07:40:21A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16156

2021-01-18 07:39:45A1 Eikenhorst ALPHRN : 16163

2021-01-18 07:23:551

2021-01-18 07:17:25A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173

2021-01-18 07:16:53A2 Burgemeester den Hollanderweg HAZDRP Directe inzet 16160

2021-01-18 07:14:29A2 Tulpstraat KATWZH Directe inzet 16177

2021-01-18 06:53:14Graag Hefbrug Boskoop vrij houden

2021-01-18 06:52:21P 2 BDH-01 Brandgerucht Belgielaan HAZDRP 162234

2021-01-18 06:12:34A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16170

2021-01-18 06:08:29A1 Molenaarstraat LEIDDP : 16172 16173

2021-01-18 05:15:34A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150

2021-01-18 04:40:34A1 Anjerveld NWKKIJ : 16151

2021-01-18 04:29:40B1 Briljantstraat ALPHRN : 16162

2021-01-18 04:05:55A1 Van Staverenstraat REEUWK : 16150

2021-01-18 03:59:537

2021-01-18 03:48:46A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170

2021-01-18 03:11:42A2 Mollerit NWVEEN : 16163

2021-01-18 03:05:215

2021-01-18 02:46:47A2 Hoorneslaan KATWZH : 16176

2021-01-18 02:22:36A1 Koolmeesstraat ALPHRN : 16172

2021-01-18 02:11:32A1 Isoldestraat GOUDA : 16150

2021-01-18 01:54:19Prio 1 A13 Re 10,5 DELFT Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-18 01:42:30A2 Mollerit NWVEEN Directe inzet 16172

2021-01-18 01:33:36A1 Kattensingel GOUDA : 16150

2021-01-18 01:25:55A2 de Kamp TRAAR Directe inzet 16163

2021-01-18 01:09:10A1 Handelhof ALPHRN : 16162

2021-01-18 00:41:23A2 Zijloordkade LEIDDP : 16173

2021-01-17 23:54:44A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162

2021-01-17 23:54:06A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16170

2021-01-17 23:53:12A2 LUMC (K2-R) SEH Ambulancehal Brugmansplein LEIDEN : 16172

2021-01-17 23:49:34A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150

2021-01-17 23:46:10A1 Gerard Doustraat KRIMIJ : 16151

2021-01-17 23:43:42A2 Bachstraat LEIDEN : 16173

2021-01-17 23:43:02A1 Grashof ALPHRN : 16163

2021-01-17 23:37:57A2 Slotemaker de Bruinestraat GOUDA Directe inzet 16153

2021-01-17 23:26:04P 1 BDH-03 Gebouwbrand woning Schorpioen LISSE 161152 161130

2021-01-17 23:22:15A2 Glasblazer ALPHRN Directe inzet 16163

2021-01-17 23:20:09A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170

2021-01-17 23:17:08A2 Parkhove SASSHM Directe inzet 16176

2021-01-17 23:00:03A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16172

2021-01-17 22:17:342

2021-01-17 21:56:33P 2 BDH-02 Buitenbrand container (afvalcontainer) Betje Wolffstraat Katharina Boudewijnskade LEIDEN 164230

2021-01-17 21:52:51A2 Delfland ROELVN Directe inzet 16173

2021-01-17 21:50:16A2 VVE Paling Smient Floris Versterstraat RIJNBG : 16182

2021-01-17 21:47:17A2 Rembrandtlaan VOORSC Directe inzet 16178

2021-01-17 21:44:32A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16172

2021-01-17 21:26:34A2 Rubenslaan HAZDRP Directe inzet 16164

2021-01-17 20:58:47A1 De Sitterlaan LEIDEN : 16171

2021-01-17 20:44:062

2021-01-17 20:41:496

2021-01-17 20:41:40Prio 4 A12 Re 11,2 ZOETMR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-17 20:33:08A1 Hoge Rijndijk LEIDEN : 16172

2021-01-17 20:23:53B2 AZ (370(C3) CCU (Hartbewaking) Simon Smitweg LEIDDP : 16172

2021-01-17 19:59:42A1 Seniorencomplex Rosenburch Rosenburch LEIDEN : 16182

2021-01-17 19:48:17Prio 3 A12 Li 31,8 REEUWK Wegverkeer verkeersstremming (soortPrt uMua.o: aecpg%jalu

2021-01-17 19:48:14P 2 BDH-02 Nacontrole brand Endepoellaan WARMND 161330

2021-01-17 19:37:02A1 Morgen ALPHRN : 16163

2021-01-17 19:36:15A1 De Boender NDWKZH : 16173

2021-01-17 19:35:38Prio 4 A4 Li 36,3 LEIDEN Wegverkeer verkeersstremming

2021-01-17 19:35:02A1 De Boender NDWKZH : 16171

2021-01-17 19:32:34A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16156

2021-01-17 19:29:572

2021-01-17 19:24:55A2 Walraven van Halllaan GOUDA Directe inzet 16151

2021-01-17 19:18:27A1 Gansstraat LEIDDP : 16162

2021-01-17 18:55:23Prio 1 Beeklaan HILLGM Spoorvervoer aanrijding letsel

2021-01-17 18:52:55A2 Nettelhorst ALPHRN Directe inzet 16164

2021-01-17 18:51:36P 1 BDH-02 Stank/Hinder. lucht (gaslucht) Houtmarkt LEIDEN 169192 164130

2021-01-17 18:35:16A2 Meppellaan VOORSC Directe inzet 16180

2021-01-17 18:29:50A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185

2021-01-17 18:21:29A1 Middenmolenplein GOUDA : 16151

2021-01-17 18:09:48A1 Bloemenschans VOORHT : 16171

2021-01-17 17:57:18A2 Het Wedde VOORSC : 16174

2021-01-17 17:54:05A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164

2021-01-17 17:53:48A2 Koolmeesstraat ALPHRN Directe inzet 16160

2021-01-17 17:47:50Prio 1 A12 Re - Utrechtsebaan 3,7 VOORB Bijzondere verkeerszaken

2021-01-17 17:47:03Prio 1 A12 Re - Utrechtsebaan 3,3 VOORB Wegverkeer verkeersstremming

2021-01-17 17:38:14Gaarne contact MKA

2021-01-17 17:22:46A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16175

2021-01-17 17:22:16A1 Pieter van der Aastraat LEIDEN : 16180

2021-01-17 17:21:25A1 Sporthoflaan SASSHM : 16178

2021-01-17 17:21:07P 2 BDH-01 Verontreiniging oppervl.water Wijngo Holland BV Oudebrugweg GOUDA 169194

2021-01-17 17:05:37A2 Poldermolendreef GOUDA Directe inzet 16157

2021-01-17 17:02:25A1 Van der Duyn van Maasdamstraat WASSNR : 16185

2021-01-17 16:44:56P 2 BDH-02 Buitenbrand Koningin Wilhelmina Boulevard NDWKZH 161830

2021-01-17 16:37:06A1 Fideliohof ALPHRN : 16182

2021-01-17 16:33:44A2 Sweelincklaan LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-17 16:22:14A1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : 16171

2021-01-17 16:17:54A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157

2021-01-17 16:17:24A1 De Wissel Molenomloop GOUDA : 16160

2021-01-17 15:56:22A1 Roermeesterstraat NWKOOP : 16164

2021-01-17 15:42:36Gaarne contact MKA

2021-01-17 15:34:05A1 Jacob van Campenlaan LEIDEN : 16165

2021-01-17 15:22:50A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151

2021-01-17 15:22:18B1 N455 Li - Noordeinde BOSKP : 16153

2021-01-17 15:20:27A2 Valkenburgseweg KATWZH : 16185

2021-01-17 15:13:31Prio 4 A4 Re 30,8 LEIDDP Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: obstakel op rijbaan)

2021-01-17 15:05:20A2 Lammenschansweg LEIDEN Directe inzet 16185

2021-01-17 14:44:08A1 Meidoornstraat LEIDEN : 16184

2021-01-17 14:37:26A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16180

2021-01-17 14:37:09A2 Sweelincklaan LEIDEN Directe inzet 16184

2021-01-17 14:28:10A2 Batavierlaan NWKKIJ Directe inzet 16154

2021-01-17 14:27:55A2 Gerard Brandtstraat LEIDEN Directe inzet 16170

2021-01-17 14:24:46A2 Polderpeil ALPHRN : 16165

2021-01-17 14:15:33A1 Hobahostraat LISSE : 16183

2021-01-17 14:13:57A1 Sumatrastraat LEIDEN : 16177

2021-01-17 13:51:48A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170

2021-01-17 13:49:22A2 Douzastraat NDWKZH Directe inzet 16174

2021-01-17 13:40:07A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16180

2021-01-17 13:27:27A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16152

2021-01-17 13:26:46A1 Hoofdstraat BERGAB : 16153

2021-01-17 13:25:37A2 Wilhelmina van Pruisenlaan GOUDA Directe inzet 16151

2021-01-17 13:19:53A1 De Madelief LISSE : 16183

2021-01-17 13:19:072

2021-01-17 13:12:38B2 Jupiterstraat ALPHRN : 16271

2021-01-17 12:58:20A2 Koningin Julianastraat MOORDR DirecT% i.{et 16u52

2021-01-17 12:49:33A2 Ir. J. Nysinghweg NDEN Directe inzet 16161

2021-01-17 12:46:14A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16181

2021-01-17 12:44:316

2021-01-17 12:42:29Prio 4 A4 Re 49,3 RIJSZH Wegverkeer afgevallen lading

2021-01-17 12:38:58A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160

2021-01-17 12:38:42A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16165

2021-01-17 12:32:09A2 Albert Heijn Hooigracht LEIDEN Directe inzet 16177

2021-01-17 12:31:39A2 St. Jozefpaviljoen Graaf Florisweg GOUDA : 16154

2021-01-17 12:30:182

2021-01-17 12:29:236

2021-01-17 12:14:45A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16153

2021-01-17 11:58:12A2 Ir Leemansstraat NWKKIJ Directe inzet 16154

2021-01-17 11:54:27A2 Pieter van der Aastraat LEIDEN Directe inzet 16174

2021-01-17 11:50:52A2 Bremlaan GOUDA Directe inzet 16152

2021-01-17 11:49:25A2 Kerkweg BERKWD Directe inzet 16151

2021-01-17 11:32:339

2021-01-17 11:30:40A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16160

2021-01-17 11:30:20A1 Voorschoterweg VALKZH : 16179

2021-01-17 11:27:58A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160

2021-01-17 11:23:35A2 Lambertushof LEIDEN Directe inzet 16181

2021-01-17 11:23:33 Robaarstraat GOUDA Directe inzet 16156

2021-01-17 11:08:236

2021-01-17 11:05:55A2 Ranonkelstraat NDWKZH Directe inzet 16184

2021-01-17 11:04:57A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184

2021-01-17 10:59:46A2 Jacobus Saskia van Uylenburchlaan OUDWET : 16177

2021-01-17 10:59:07A1 Duinweg NDWKZH : 16180 FRNWT 16183

2021-01-17 10:53:13A2 Montgomerystraat LEIDEN Directe inzet 16170

2021-01-17 10:44:33A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156

2021-01-17 10:44:14A2 Fluwelensingel GOUDA : 16151

2021-01-17 10:43:05B1 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16179

2021-01-17 10:38:18Prio 4 A4 Re 61,3 SCHIDM Eigen initiatief

2021-01-17 10:32:08A1 Middelblok GOUDRK : 16154

2021-01-17 10:32:05A2 Roerdomperf VOORSC : 16174

2021-01-17 10:21:35A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161

2021-01-17 10:20:50A2 Witte Rozenstraat LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-17 10:00:31A2 Van der Valk Boumanweg LEIDDP Directe inzet 16184

2021-01-17 09:35:09P 1 BDH-01 OMS Geverifieerd (brandmelding OMS) Apotex Nederland BV Archimedesweg LEIDEN 164130

2021-01-17 09:24:31A2 Westeinde NDWKHT Directe inzet 16180

2021-01-17 09:19:10B2 Diamantplein LEIDEN : 16271

2021-01-17 09:09:332

2021-01-17 09:06:14A2 Karel Doormanstraat BODEGR Directe inzet 16165

2021-01-17 09:01:44A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16180

2021-01-17 09:01:18A2 Zuidstraat KATWZH : 16181

2021-01-17 08:36:42A1 Voorofscheweg BOSKP : 16160

2021-01-17 08:18:126

2021-01-17 08:00:591

2021-01-17 06:56:40A2 Lanseloetstraat GOUDA : 16151

2021-01-17 06:49:08A1 Assumburgh HILLGM : 16176

2021-01-17 06:33:44A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16176

2021-01-17 06:33:03A2 Huis ter Duinstraat NDWKZH : 16172

2021-01-17 05:24:4701

2021-01-17 05:21:48P 1 BDH-01 Ass. ambu (afhijsen patient) Planetensingel ALPHRN 162252 162233

2021-01-17 05:17:10A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16180

2021-01-17 05:10:53A2 Leidsche Poort BODEGR : 16150

2021-01-17 05:10:23A1 Planetensingel ALPHRN : 16163

2021-01-17 05:10:01A1 Planetensingel ALPHRN : 16162

2021-01-17 05:09:33A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163

2021-01-17 05:08:17A2 Leidsche Poort BODEGR : 16162

2021-01-17 04:34:57A1 de Blankenstraat OUDWET : 16170

2021-01-17 03:52:55A1 Dobbedreef LEIDEN : 16176

2021-01-17 03:18:04A1 Narcissenhof WARMND : 16184

2021-01-17 03:16:34A2 Dolhuissteeg LEIDEN : 16173

2021-01-17 03:04:14A2 Kloosterwei WARMND Directe inzet 16184

2021-01-17 02:43:33A2 Burggravenlaan LEIDEN Directe inzet 16176

2021-01-17 02:18:33Prio 1 Hoflaan ALPHRN Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-17 02:17:14A2 Hoflaan ALPHRN Directe inzet 16162

2021-01-17 01:48:46B1 Ridder van Catsweg GOUDA : 16150

2021-01-17 00:49:34A2 Zuidplaslaan WADDXV Directe inzet 16156

2021-01-17 00:46:42A2 Laan van Ouderzorg LEIDDP Directe inzet 16180

2021-01-17 00:30:27A1 Joseph de Veerstraat NDWKZH : 16173

2021-01-16 17:10:42P 1 BDH-04 Buitenbrand afval/rommel Maria Voskade LEIDEN 164230

2021-01-16 17:10:42P 1 BDH-04 Buitenbrand afval/rommel Maria Voskade LEIDEN 164230

2021-01-16 17:10:42P 1 BDH-04 Buitenbrand afval/rommel Maria Voskade LEIDEN 164230

2021-01-16 17:07:16A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-16 17:06:44A1 Platanenlaan ZOETWD : 16177

2021-01-16 17:01:25P 1 BDH-01 Autom. brand OMS De Drie Linden Westhovenplein SGRAVH 157630

2021-01-16 17:00:21P 2 BDH-02 Stank/Hinder. lucht (gaslucht) Dr. R.J. Fruinplantsoen SGRAVH 157730

2021-01-16 17:00:07A1 Jan Tooropstraat KATWZH : 16178

2021-01-16 16:58:36P 2 BDH-03 Buitenbrand Soestdijksekade SGRAVH 157830

2021-01-16 16:38:27A2 Jan Tooropstraat KATWZH Directe inzet 16180

2021-01-16 16:36:06A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16152

2021-01-16 16:35:42A2 Mezendaal NWKKIJ Directe inzet 16153

2021-01-16 16:34:10A1 ActiVite AgnesStaete Kerkweg VOORHT : 16182

2021-01-16 16:25:33P 1 BDH-01 Autom. brand OMS De Thuishaven Neptunusstraat SGRAVH 157130

2021-01-16 16:11:06A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16175

2021-01-16 16:10:49A2 Tsarenhof ALPHRN : 16161

2021-01-16 16:02:14SEH GHZ presentatiestop opgeheven

2021-01-16 16:00:04A2 Burgemeester de Herderplantsoen KOUDRN Directe inzet 16160

2021-01-16 15:51:17B1 Irenestraat ODKIJS : 16156

2021-01-16 15:39:25P 1 BDH-02 Autom. brand OMS Pastoorswarande Pastoorswarande SGRAVH 157830

2021-01-16 15:32:44A2 Dijkzicht BOSKP Directe inzet 16165

2021-01-16 15:25:44P 2 BDH-01 Liftopsluiting Chopinlaan DELFT 155530

2021-01-16 15:21:42A2 Vinkeweg KATWZH Directe inzet 16180

2021-01-16 15:21:03A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16181

2021-01-16 15:19:57A2 Ida Gerhardtstraat LISSE Directe inzet 16170

2021-01-16 15:06:48Prio 4 N11 Li 15,8 ALPHRN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-16 15:02:127

2021-01-16 14:40:31A2 Kievit BERGAB Directe inzet 16154

2021-01-16 14:12:08P 1 BDH-02 Liftopsluiting Vuistbijl Vuistbijl SGRAVH 155630

2021-01-16 14:03:36A2 Fie Carelsenstraat LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-16 13:53:17A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16182

2021-01-16 13:53:06P 2 BDH-20 Buitenbrand afval/rommel Den Helderstraat SGRAVH 157730

2021-01-16 13:50:55A2 Eikenlaan LISSE Directe inzet 16170

2021-01-16 13:48:02Presentatiestop SEH Groene Hart Ziekenhuis

2021-01-16 13:43:30A1 Pijlkruidstraat LISSBR : 16171

2021-01-16 13:42:51P 1 BDH-01 Stank/Hinder. lucht (gaslucht) Oude Leedeweg PIJNAK 155430

2021-01-16 13:36:59A1 Anna Paulownastraat LEIDEN : 16183

2021-01-16 13:36:479

2021-01-16 13:32:47A1 Willy Sluiterstraat KATWZH : 16174

2021-01-16 13:32:18B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : (couveuse RAV) 16172

2021-01-16 13:18:18P 2 BDH-17 Buitenbrand afval/rommel Willem van Rijswijckstr RIJSZH 155630

2021-01-16 13:15:23A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160

2021-01-16 13:14:55A2 Nieuwstraat BODEGR : 16161

2021-01-16 12:57:16P 1 BDH-14 Voertuigbrand Nijverheidsweg WADDXV 163130

2021-01-16 12:57:16P 1 BDH-14 Voertuigbrand Nijverheidsweg WADDXV 163130

2021-01-16 12:57:16P 1 BDH-14 Voertuigbrand Nijverheidsweg WADDXV 163130

2021-01-16 12:57:16P 1 BDH-14 Voertuigbrand Nijverheidsweg WADDXV 163130

2021-01-16 12:47:42A2 Morsstraat Blauwpoortsbrug LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-16 12:42:46A2 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : 16177

2021-01-16 12:39:23Graag contact mka

2021-01-16 12:37:49Graag contact MKA

2021-01-16 12:33:36A1 Van Houtenweg WASSNR : 16180

2021-01-16 12:32:02Graag contact MKA

2021-01-16 12:30:20Graag contact mka

2021-01-16 12:24:25P 1 BDH-14 Autom. brand OMS Hoofdbureau van Politie Burgemeester Patijnlaan SGRAVH 157230

2021-01-16 12:15:42P 2 BDH-13 Wateroverlast met waterstofzuigers Lijtweg OEGSTG 164000

2021-01-16 12:14:55P 2 BDH-13 Wateroverlast met waterstofzuigers Lijtweg OEGSTG 164000

2021-01-16 12:14:27A2 Haarlemmerweg LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-16 12:03:04P 2 BDH-13 Wateroverlast Lijtweg OEGSTG 164030

2021-01-16 12:03:04P 2 BDH-13 Wateroverlast Lijtweg OEGSTG 164030

2021-01-16 11:56:06A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165

2021-01-16 11:55:49A1 AZ (76) Oudshoorn De Brug Meteoorlaan ALPHRN : 16160

2021-01-16 11:51:14A2 Middelburgseweg WADDXV Directe inzet 16154

2021-01-16 11:49:40A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182

2021-01-16 11:49:16A2 van Slingelandtstraat KATWZH Directe inzet 16172

2021-01-16 11:46:29A2 Zuidegge HAZDRP Directe inzet 16174

2021-01-16 11:40:40A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172

2021-01-16 11:38:14A2 N443 - Carolus Clusiuslaan VOORHT Directe inzet 16170

2021-01-16 11:35:406

2021-01-16 11:29:34A2 Afrit A12 Re - Gouda 11 28,3 WADDXV Directe inzet 16152

2021-01-16 11:25:38P 1 BDH-01 Ass. ambu (afhijsen patient) Heliotrooplaan SGRAVH 159651 157730

2021-01-16 11:24:02A2 Westeinde MOORDR : 16161

2021-01-16 10:44:47Gaarne telefonisch contact Meldkamer

2021-01-16 10:41:27A2 Prinses Marijkestraat MOORDR Directe inzet 16161

2021-01-16 10:40:02A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16179

2021-01-16 10:38:42A1 De Grutto ODKIJS : 16153

2021-01-16 10:32:08A2 Ankerplaats KATWZH : 16180

2021-01-16 10:25:17A2 Chopinlaan VOORHT : 16177

2021-01-16 10:24:47A1 Rentmeesterslag GOUDA : 16154

2021-01-16 10:23:19P 2 BDH-10 CO-melder (koolmonoxide/CO) Zegwaartseweg ZOETMR 162236

2021-01-16 10:23:19P 2 BDH-10 CO-melder (koolmonoxide/CO) Zegwaartseweg ZOETMR 162236

2021-01-16 10:22:40A2 Benedenkerkseweg STOLWK : 16153

2021-01-16 10:17:46A1 Snijdelwijklaan BOSKP : FRBKP 16152

2021-01-16 10:17:46A1 Snijdelwijklaan BOSKP : FRBKP 16152

2021-01-16 10:17:46A1 Snijdelwijklaan BOSKP : FRBKP 16152

2021-01-16 10:17:42Prio 1 Benedenkerkseweg STOLWK Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-16 10:15:49A2 Snijdelwijklaan BOSKP Directe inzet 16160

2021-01-16 10:11:23P 1 BDH-09 Brandgerucht Laan van Verhof RIJNBG 161530

2021-01-16 10:11:23P 1 BDH-09 Brandgerucht Laan van Verhof RIJNBG 161530

2021-01-16 09:49:57A1 Doctor van Noortstraat LEIDDM : 16179

2021-01-16 09:46:46P 1 BDH-08 Ass. ambu (afhijsen patient) Meppelrade SGRAVH 159651 157730

2021-01-16 09:36:06A2 Vreugdeweg KATWZH : 16182

2021-01-16 09:35:12Gaarne telefonisch contact Meldkamer

2021-01-16 09:35:12Gaarne telefonisch contact Meldkamer

2021-01-16 09:35:12Gaarne telefonisch contact Meldkamer

2021-01-16 09:29:29A2 Herenstraat LEIDEN : (kleine brand) 16179

2021-01-16 09:25:35A2 Voorstraat Lange Stoep LEKKKK Directe inzet 16151

2021-01-16 09:21:47A1 Nic. Beetslaan WADDXV : 16161

2021-01-16 09:20:55P 1 BDH-01 Gebouwbrand winkel Herenstraat LEIDEN 164252 164230

2021-01-16 09:20:55P 1 BDH-01 Gebouwbrand winkel Herenstraat LEIDEN 164252 164230

2021-01-16 09:20:55P 1 BDH-01 Gebouwbrand winkel Herenstraat LEIDEN 164252 164230

2021-01-16 09:20:55P 1 BDH-01 Gebouwbrand winkel Herenstraat LEIDEN 164252 164230

2021-01-16 09:10:26B1 Javastraat ALPHRN : 16174

2021-01-16 09:05:36A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151

2021-01-16 09:03:57A2 Meteorenweg WADDXV Directe inzet 16152

2021-01-16 09:00:28A2 Vlietpolderstraat GOUDA Directe inzet 16154

2021-01-16 08:58:08P 1 BDH-06 Nacontrole brand Gondelkade ZOETMR 155330

2021-01-16 08:54:19A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16171

2021-01-16 08:53:32A2 Zuideinde NWKOOP Directe inzet 16160

2021-01-16 08:52:14A1 Groenhazengracht LEIDEN : 16172

2021-01-16 08:46:59P 1 BDH-05 Ass. ambu (tilassistentie) Tempelberg ZOETMR 155230

2021-01-16 08:46:57A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16183

2021-01-16 08:46:14A2 Lijsterbesstraat DEZILK : 16177

2021-01-16 08:38:40A1 Venusstraat ALPHRN : 16165

2021-01-16 07:59:15A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174

2021-01-16 07:58:30A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16172

2021-01-16 07:58:06A2 van Bergen IJzendoornpark GOUDA : 16154

2021-01-16 07:57:36A1 Julianalaan VOORHT : 16171

2021-01-16 07:32:31A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-16 07:32:00A1 Rembrandtweg NDWKZH : 16179

2021-01-16 07:31:25A2 Uranusstraat ALPHRN : 16160

2021-01-16 07:29:59A1 Texaco Albert Plesmanplein GOUDA : 16152

2021-01-16 07:11:38P 1 BDH-04 Nacontrole brand Franklinstraat SGRAVH 157830

2021-01-16 07:00:19A1 Meeuwenlaan KATWZH : 16184

2021-01-16 06:47:51P 1 BDH-01 Ass. ambu (tilassistentie) Bankastraat DELFT 155530

2021-01-16 06:38:06Prio 4 A4 Re - Kp Ypenburg SGRAVH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-16 06:27:34P 2 BDH-02 Buitenbrand afval/rommel Dominee Janzoniusstraat MOORDR 163730

2021-01-16 06:27:34P 2 BDH-02 Buitenbrand afval/rommel Dominee Janzoniusstraat MOORDR 163730

2021-01-16 06:14:49A2 Berkenpad TRAAR Directe inzet 16153

2021-01-16 06:02:00P 2 BDH-01 CO-melder Oudshoornseweg ALPHRN 162233

2021-01-16 06:02:00P 2 BDH-01 CO-melder Oudshoornseweg ALPHRN 162233

2021-01-16 06:02:00P 2 BDH-01 CO-melder Oudshoornseweg ALPHRN 162233

2021-01-16 05:19:49A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16153

2021-01-16 05:19:23A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16177

2021-01-16 05:05:21A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16179

2021-01-16 05:04:43A1 Hobahostraat LISSE : 16176

2021-01-16 04:50:32P 1 BDH-02 Ass. ambu (afhijsen patient) Noordkade WADDXV 163152 163830

2021-01-16 04:50:32P 1 BDH-02 Ass. ambu (afhijsen patient) Noordkade WADDXV 163152 163830

2021-01-16 04:50:32P 1 BDH-02 Ass. ambu (afhijsen patient) Noordkade WADDXV 163152 163830

2021-01-16 04:50:32P 1 BDH-02 Ass. ambu (afhijsen patient) Noordkade WADDXV 163152 163830

2021-01-16 04:50:32P 1 BDH-02 Ass. ambu (afhijsen patient) Noordkade WADDXV 163152 163830

2021-01-16 04:38:31A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-16 04:38:10A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16179

2021-01-16 04:37:47A1 Simon van Ooststroomhof OEGSTG : 16180

2021-01-16 04:34:55A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16177

2021-01-16 04:33:17A2 Hoefbladstraat ALPHRN Directe inzet 16162

2021-01-16 04:31:38A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153

2021-01-16 04:23:17A2 Iepenrode LEIDEN Directe inzet 16184

2021-01-16 04:05:06P 1 BDH-01 Ongeval letsel (beknelling licht) Jonkheer van der Welstraat MOERKP 163732

2021-01-16 04:05:06P 1 BDH-01 Ongeval letsel (beknelling licht) Jonkheer van der Welstraat MOERKP 163732

2021-01-16 04:04:25A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150

2021-01-16 04:01:19A2 Jonkheer van der Welstraat MOERKP Directe inzet 16156

2021-01-16 02:26:45A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164

2021-01-16 02:24:53A2 Witte Klaver WOUBRG Directe inzet 16162

2021-01-16 02:22:15A2 Molenwerf LEKKKK Directe inzet 16153

2021-01-16 02:05:57P 2 BDH-04 Buitenbrand container (afvalcontainer) Anna Boogerd Geerweg DELFT 155530

2021-01-16 01:59:21A2 Sumatrastraat LEIDEN Directe inzet 16177

2021-01-16 01:52:23P 1 BDH-04 Autom. brand OMS Hotel de Doelen Rapenburg LEIDEN 164230

2021-01-16 01:52:23P 1 BDH-04 Autom. brand OMS Hotel de Doelen Rapenburg LEIDEN 164230

2021-01-16 01:52:23P 1 BDH-04 Autom. brand OMS Hotel de Doelen Rapenburg LEIDEN 164230

2021-01-16 01:50:40P 2 BDH-02 Buitenbrand afval/rommel Hoekenburglaan VOORB 155630

2021-01-16 01:50:10A2 Kanaalpad N.W. RIJNBG Directe inzet 16179

2021-01-16 01:48:59A2 Sweelincklaan LEIDEN Directe inzet 16176

2021-01-16 01:46:49P 2 BDH-03 Wateroverlast Boerhaaveplein OEGSTG 164030

2021-01-16 01:46:49P 2 BDH-03 Wateroverlast Boerhaaveplein OEGSTG 164030

2021-01-16 01:42:25P 1 BDH-01 Ass. ambu (afhijsen patient) Noordpolderkade SGRAVH 157650 157630

2021-01-16 01:36:30A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16179

2021-01-16 01:36:08A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16176

2021-01-16 01:30:06A1 Anna Maria van Schuurmanstraat LEIDEN Directe inzet 16180

2021-01-16 00:49:45A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16153

2021-01-16 00:49:28A2 Santhorst LEIDDP Directe inzet 16177

2021-01-16 00:35:55P 2 BDH-02 CO-melder Bronkhorststraat LEIDEN 164130

2021-01-16 00:35:55P 2 BDH-02 CO-melder Bronkhorststraat LEIDEN 164130

2021-01-16 00:35:55P 2 BDH-02 CO-melder Bronkhorststraat LEIDEN 164130

2021-01-16 00:05:51A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16177

2021-01-16 00:05:27A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-16 00:04:59A1 Fie Carelsenstraat LEIDEN : 16184

2021-01-16 00:00:55P 2 BDH-01 Buitenbrand Stadhoudersplantsoen SGRAVH 157230

2021-01-16 17:10:42P 1 BDH-04 Buitenbrand afval/rommel Maria Voskade LEIDEN 164230

2021-01-16 17:10:42P 1 BDH-04 Buitenbrand afval/rommel Maria Voskade LEIDEN 164230

2021-01-16 17:10:42P 1 BDH-04 Buitenbrand afval/rommel Maria Voskade LEIDEN 164230

2021-01-16 17:07:16A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-16 17:06:44A1 Platanenlaan ZOETWD : 16177

2021-01-16 17:01:25P 1 BDH-01 Autom. brand OMS De Drie Linden Westhovenplein SGRAVH 157630

2021-01-16 17:00:21P 2 BDH-02 Stank/Hinder. lucht (gaslucht) Dr. R.J. Fruinplantsoen SGRAVH 157730

2021-01-16 17:00:07A1 Jan Tooropstraat KATWZH : 16178

2021-01-16 16:58:36P 2 BDH-03 Buitenbrand Soestdijksekade SGRAVH 157830

2021-01-16 16:38:27A2 Jan Tooropstraat KATWZH Directe inzet 16180

2021-01-16 16:36:06A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16152

2021-01-16 16:35:42A2 Mezendaal NWKKIJ Directe inzet 16153

2021-01-16 16:34:10A1 ActiVite AgnesStaete Kerkweg VOORHT : 16182

2021-01-16 16:25:33P 1 BDH-01 Autom. brand OMS De Thuishaven Neptunusstraat SGRAVH 157130

2021-01-16 16:11:06A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16175

2021-01-16 16:10:49A2 Tsarenhof ALPHRN : 16161

2021-01-16 16:02:14SEH GHZ presentatiestop opgeheven

2021-01-16 16:00:04A2 Burgemeester de Herderplantsoen KOUDRN Directe inzet 16160

2021-01-16 15:51:17B1 Irenestraat ODKIJS : 16156

2021-01-16 15:39:25P 1 BDH-02 Autom. brand OMS Pastoorswarande Pastoorswarande SGRAVH 157830

2021-01-16 15:32:44A2 Dijkzicht BOSKP Directe inzet 16165

2021-01-16 15:25:44P 2 BDH-01 Liftopsluiting Chopinlaan DELFT 155530

2021-01-16 15:21:42A2 Vinkeweg KATWZH Directe inzet 16180

2021-01-16 15:21:03A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16181

2021-01-16 15:19:57A2 Ida Gerhardtstraat LISSE Directe inzet 16170

2021-01-16 15:06:48Prio 4 N11 Li 15,8 ALPHRN Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)

2021-01-16 15:02:127

2021-01-16 14:40:31A2 Kievit BERGAB Directe inzet 16154

2021-01-16 14:12:08P 1 BDH-02 Liftopsluiting Vuistbijl Vuistbijl SGRAVH 155630

2021-01-16 14:03:36A2 Fie Carelsenstraat LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-16 13:53:17A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16182

2021-01-16 13:53:06P 2 BDH-20 Buitenbrand afval/rommel Den Helderstraat SGRAVH 157730

2021-01-16 13:50:55A2 Eikenlaan LISSE Directe inzet 16170

2021-01-16 13:48:02Presentatiestop SEH Groene Hart Ziekenhuis

2021-01-16 13:43:30A1 Pijlkruidstraat LISSBR : 16171

2021-01-16 13:42:51P 1 BDH-01 Stank/Hinder. lucht (gaslucht) Oude Leedeweg PIJNAK 155430

2021-01-16 13:36:59A1 Anna Paulownastraat LEIDEN : 16183

2021-01-16 13:36:479

2021-01-16 13:32:47A1 Willy Sluiterstraat KATWZH : 16174

2021-01-16 13:32:18B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : (couveuse RAV) 16172

2021-01-16 13:18:18P 2 BDH-17 Buitenbrand afval/rommel Willem van Rijswijckstr RIJSZH 155630

2021-01-16 13:15:23A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160

2021-01-16 13:14:55A2 Nieuwstraat BODEGR : 16161

2021-01-16 12:57:16P 1 BDH-14 Voertuigbrand Nijverheidsweg WADDXV 163130

2021-01-16 12:57:16P 1 BDH-14 Voertuigbrand Nijverheidsweg WADDXV 163130

2021-01-16 12:57:16P 1 BDH-14 Voertuigbrand Nijverheidsweg WADDXV 163130

2021-01-16 12:57:16P 1 BDH-14 Voertuigbrand Nijverheidsweg WADDXV 163130

2021-01-16 12:47:42A2 Morsstraat Blauwpoortsbrug LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-16 12:42:46A2 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Brugmansplein LEIDEN : 16177

2021-01-16 12:39:23Graag contact mka

2021-01-16 12:37:49Graag contact MKA

2021-01-16 12:33:36A1 Van Houtenweg WASSNR : 16180

2021-01-16 12:32:02Graag contact MKA

2021-01-16 12:30:20Graag contact mka

2021-01-16 12:24:25P 1 BDH-14 Autom. brand OMS Hoofdbureau van Politie Burgemeester Patijnlaan SGRAVH 157230

2021-01-16 12:15:42P 2 BDH-13 Wateroverlast met waterstofzuigers Lijtweg OEGSTG 164000

2021-01-16 12:14:55P 2 BDH-13 Wateroverlast met waterstofzuigers Lijtweg OEGSTG 164000

2021-01-16 12:14:27A2 Haarlemmerweg LEIDEN Directe inzet 16179

2021-01-16 12:03:04P 2 BDH-13 Wateroverlast Lijtweg OEGSTG 164030

2021-01-16 12:03:04P 2 BDH-13 Wateroverlast Lijtweg OEGSTG 164030

2021-01-16 11:56:06A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165

2021-01-16 11:55:49A1 AZ (76) Oudshoorn De Brug Meteoorlaan ALPHRN : 16160

2021-01-16 11:51:14A2 Middelburgseweg WADDXV Directe inzet 16154

2021-01-16 11:49:40A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182

2021-01-16 11:49:16A2 van Slingelandtstraat KATWZH Directe inzet 16172

2021-01-16 11:46:29A2 Zuidegge HAZDRP Directe inzet 16174

2021-01-16 11:40:40A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172

2021-01-16 11:38:14A2 N443 - Carolus Clusiuslaan VOORHT Directe inzet 16170

2021-01-16 11:35:406

2021-01-16 11:29:34A2 Afrit A12 Re - Gouda 11 28,3 WADDXV Directe inzet 16152

2021-01-16 11:25:38P 1 BDH-01 Ass. ambu (afhijsen patient) Heliotrooplaan SGRAVH 159651 157730

2021-01-16 11:24:02A2 Westeinde MOORDR : 16161

2021-01-16 10:44:47Gaarne telefonisch contact Meldkamer

2021-01-16 10:41:27A2 Prinses Marijkestraat MOORDR Directe inzet 16161

2021-01-16 10:40:02A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16179

2021-01-16 10:38:42A1 De Grutto ODKIJS : 16153

2021-01-16 10:32:08A2 Ankerplaats KATWZH : 16180

2021-01-16 10:25:17A2 Chopinlaan VOORHT : 16177

2021-01-16 10:24:47A1 Rentmeesterslag GOUDA : 16154

2021-01-16 10:23:19P 2 BDH-10 CO-melder (koolmonoxide/CO) Zegwaartseweg ZOETMR 162236

2021-01-16 10:23:19P 2 BDH-10 CO-melder (koolmonoxide/CO) Zegwaartseweg ZOETMR 162236

2021-01-16 10:22:40A2 Benedenkerkseweg STOLWK : 16153

2021-01-16 10:17:46A1 Snijdelwijklaan BOSKP : FRBKP 16152

2021-01-16 10:17:46A1 Snijdelwijklaan BOSKP : FRBKP 16152

2021-01-16 10:17:46A1 Snijdelwijklaan BOSKP : FRBKP 16152

2021-01-16 10:17:42Prio 1 Benedenkerkseweg STOLWK Ongeval wegvervoer letsel

2021-01-16 10:15:49A2 Snijdelwijklaan BOSKP Directe inzet 16160

2021-01-16 10:11:23P 1 BDH-09 Brandgerucht Laan van Verhof RIJNBG 161530

2021-01-16 10:11:23P 1 BDH-09 Brandgerucht Laan van Verhof RIJNBG 161530

2021-01-16 09:49:57A1 Doctor van Noortstraat LEIDDM : 16179

2021-01-16 09:46:46P 1 BDH-08 Ass. ambu (afhijsen patient) Meppelrade SGRAVH 159651 157730

2021-01-16 09:36:06A2 Vreugdeweg KATWZH : 16182

2021-01-16 09:35:12Gaarne telefonisch contact Meldkamer

2021-01-16 09:35:12Gaarne telefonisch contact Meldkamer

2021-01-16 09:35:12Gaarne telefonisch contact Meldkamer

2021-01-16 09:29:29A2 Herenstraat LEIDEN : (kleine brand) 16179

2021-01-16 09:25:35A2 Voorstraat Lange Stoep LEKKKK Directe inzet 16151

2021-01-16 09:21:47A1 Nic. Beetslaan WADDXV : 16161

2021-01-16 09:20:55P 1 BDH-01 Gebouwbrand winkel Herenstraat LEIDEN 164252 164230

2021-01-16 09:20:55P 1 BDH-01 Gebouwbrand winkel Herenstraat LEIDEN 164252 164230

2021-01-16 09:20:55P 1 BDH-01 Gebouwbrand winkel Herenstraat LEIDEN 164252 164230

2021-01-16 09:20:55P 1 BDH-01 Gebouwbrand winkel Herenstraat LEIDEN 164252 164230

2021-01-16 09:10:26B1 Javastraat ALPHRN : 16174

2021-01-16 09:05:36A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151

2021-01-16 09:03:57A2 Meteorenweg WADDXV Directe inzet 16152

2021-01-16 09:00:28A2 Vlietpolderstraat GOUDA Directe inzet 16154

2021-01-16 08:58:08P 1 BDH-06 Nacontrole brand Gondelkade ZOETMR 155330

2021-01-16 08:54:19A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16171

2021-01-16 08:53:32A2 Zuideinde NWKOOP Directe inzet 16160

2021-01-16 08:52:14A1 Groenhazengracht LEIDEN : 16172

2021-01-16 08:46:59P 1 BDH-05 Ass. ambu (tilassistentie) Tempelberg ZOETMR 155230

2021-01-16 08:46:57A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16183

2021-01-16 08:46:14A2 Lijsterbesstraat DEZILK : 16177

2021-01-16 08:38:40A1 Venusstraat ALPHRN : 16165

2021-01-16 07:59:15A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174

2021-01-16 07:58:30A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16172

2021-01-16 07:58:06A2 van Bergen IJzendoornpark GOUDA : 16154

2021-01-16 07:57:36A1 Julianalaan VOORHT : 16171

2021-01-16 07:32:31A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171

2021-01-16 07:32:00A1 Rembrandtweg NDWKZH : 16179

2021-01-16 07:31:25A2 Uranusstraat ALPHRN : 16160

2021-01-16 07:29:59A1 Texaco Albert Plesmanplein GOUDA : 16152

2021-01-16 07:11:38P 1 BDH-04 Nacontrole brand Franklinstraat SGRAVH 157830

2021-01-16 07:00:19A1 Meeuwenlaan KATWZH : 16184

2021-01-16 06:47:51P 1 BDH-01 Ass. ambu (tilassistentie) Bankastraat DELFT 155530

2021-01-16 06:38:06Prio 4 A4 Re - Kp Ypenburg SGRAVH Bijzondere verkeerszaken

2021-01-16 06:27:34P 2 BDH-02 Buitenbrand afval/rommel Dominee Janzoniusstraat MOORDR 163730

2021-01-16 06:27:34P 2 BDH-02 Buitenbrand afval/rommel Dominee Janzoniusstraat MOORDR 163730

2021-01-16 06:14:49A2 Berkenpad TRAAR Directe inzet 16153

2021-01-16 06:02:00P 2 BDH-01 CO-melder Oudshoornseweg ALPHRN 162233

2021-01-16 06:02:00P 2 BDH-01 CO-melder Oudshoornseweg ALPHRN 162233

2021-01-16 06:02:00P 2 BDH-01 CO-melder Oudshoornseweg ALPHRN 162233

2021-01-16 05:19:49A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16153

2021-01-16 05:19:23A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16177

2021-01-16 05:05:21A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16179

2021-01-16 05:04:43A1 Hobahostraat LISSE : 16176

2021-01-16 04:50:32P 1 BDH-02 Ass. ambu (afhijsen patient) Noordkade WADDXV 163152 163830

2021-01-16 04:50:32P 1 BDH-02 Ass. ambu (afhijsen patient) Noordkade WADDXV 163152 163830

2021-01-16 04:50:32P 1 BDH-02 Ass. ambu (afhijsen patient) Noordkade WADDXV 163152 163830

2021-01-16 04:50:32P 1 BDH-02 Ass. ambu (afhijsen patient) Noordkade WADDXV 163152 163830

2021-01-16 04:50:32P 1 BDH-02 Ass. ambu (afhijsen patient) Noordkade WADDXV 163152 163830

2021-01-16 04:38:31A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-16 04:38:10A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16179

2021-01-16 04:37:47A1 Simon van Ooststroomhof OEGSTG : 16180

2021-01-16 04:34:55A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16177

2021-01-16 04:33:17A2 Hoefbladstraat ALPHRN Directe inzet 16162

2021-01-16 04:31:38A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153

2021-01-16 04:23:17A2 Iepenrode LEIDEN Directe inzet 16184

2021-01-16 04:05:06P 1 BDH-01 Ongeval letsel (beknelling licht) Jonkheer van der Welstraat MOERKP 163732

2021-01-16 04:05:06P 1 BDH-01 Ongeval letsel (beknelling licht) Jonkheer van der Welstraat MOERKP 163732

2021-01-16 04:04:25A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150

2021-01-16 04:01:19A2 Jonkheer van der Welstraat MOERKP Directe inzet 16156

2021-01-16 02:26:45A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164

2021-01-16 02:24:53A2 Witte Klaver WOUBRG Directe inzet 16162

2021-01-16 02:22:15A2 Molenwerf LEKKKK Directe inzet 16153

2021-01-16 02:05:57P 2 BDH-04 Buitenbrand container (afvalcontainer) Anna Boogerd Geerweg DELFT 155530

2021-01-16 01:59:21A2 Sumatrastraat LEIDEN Directe inzet 16177

2021-01-16 01:52:23P 1 BDH-04 Autom. brand OMS Hotel de Doelen Rapenburg LEIDEN 164230

2021-01-16 01:52:23P 1 BDH-04 Autom. brand OMS Hotel de Doelen Rapenburg LEIDEN 164230

2021-01-16 01:52:23P 1 BDH-04 Autom. brand OMS Hotel de Doelen Rapenburg LEIDEN 164230

2021-01-16 01:50:40P 2 BDH-02 Buitenbrand afval/rommel Hoekenburglaan VOORB 155630

2021-01-16 01:50:10A2 Kanaalpad N.W. RIJNBG Directe inzet 16179

2021-01-16 01:48:59A2 Sweelincklaan LEIDEN Directe inzet 16176

2021-01-16 01:46:49P 2 BDH-03 Wateroverlast Boerhaaveplein OEGSTG 164030

2021-01-16 01:46:49P 2 BDH-03 Wateroverlast Boerhaaveplein OEGSTG 164030

2021-01-16 01:42:25P 1 BDH-01 Ass. ambu (afhijsen patient) Noordpolderkade SGRAVH 157650 157630

2021-01-16 01:36:30A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16179

2021-01-16 01:36:08A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16176

2021-01-16 01:30:06A1 Anna Maria van Schuurmanstraat LEIDEN Directe inzet 16180

2021-01-16 00:49:45A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16153

2021-01-16 00:49:28A2 Santhorst LEIDDP Directe inzet 16177

2021-01-16 00:35:55P 2 BDH-02 CO-melder Bronkhorststraat LEIDEN 164130

2021-01-16 00:35:55P 2 BDH-02 CO-melder Bronkhorststraat LEIDEN 164130

2021-01-16 00:35:55P 2 BDH-02 CO-melder Bronkhorststraat LEIDEN 164130

2021-01-16 00:05:51A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16177

2021-01-16 00:05:27A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16176

2021-01-16 00:04:59A1 Fie Carelsenstraat LEIDEN : 16184

2021-01-16 00:00:55P 2 BDH-01 Buitenbrand Stadhoudersplantsoen SGRAVH 157230

Over 247nu.nl

Op 247nu.nl lees je laatste P2000 meldingen uit heel Nederland, met respect voor de privacy van de burger. Ons doel is om zo accuraat mogelijk regionale en lokale alarmeringen te vermelden over politie, brandweer en ambulancehulpdiensten.

Social

  1. Twitter